Katolickie
Tradycje
Tradycje chrzcielne i
ma e skiełż ń
The Catholic traditions: Baptism and
marriage
Chrzest
Dziecko które przychodzi na świat zostaje przyniesione
do kościoła, gdzie przyjmuje chrzest.
Przez chrzest stajemy...
Baptism
• A child who comes into the World is brought
to the Church where It accepts Christianity.
• Through Baptism, We b...
Chrzest udzielany jest przy
chrzcielnicy gdzie
przechowywana jest
poświęcona woda.
Baptism is performed at the
baptismal f...
Chrztu udziela kapłan przez polanie główki dziecka i
równoczesne wypowiedzenie słów:
„……(imię dziecka) Ja ciebie chrzczę w...
• The priest baptizes the baby by pouring water
on its head while saying the blessing:
• “….( in the name of the child) I ...
Na znak stania się Dzieckiem Bożym
nowo ochrzczony zostaje ubrany w
białą szatę, a na jego czole zostaje
uczyniony świętym...
• As a sign of becoming a child of God, the Child
is dressed in a white robe and the priest
makes the sign of the cross on...
Małżeństwo
Kiedy mężczyzna i kobieta kochają się, zawierają małżeństwo.
Małżeństwo jest przymierzem mężczyzny i kobiety na...
Marriage
• When a man and a woman love each other,
they get married. Marriage is an alliance
between man and woman for the...
Pan Młody i Pani Młoda składają sobie przysięgę.
Ja Jan biorę ciebie Anno za
żonę i ślubuję ci miłość,
wierność i uczciwoś...
The bride and groom make their
marriage vows.
• I Jan takes you Ann for my wife and I vow to
you love, marital fidelity an...
Przy składanej przysiędze ręce
małżonków są związane stułą
kapłańską.
Co oznacza wiecznie trwałą
przysięgę małżeńską skład...
• During the marriage ceremony, spouses’
hands are tied with the priest’s stole to
• symbolize ever-lasting marriage which...
Małżonkowie zakładają sobie
nawzajem obrączki.
Janie przyjmij tę
obrączkę jako znak
mojej miłości i
wierności, w imię
Ojca...
The bride and groom exchange rings.
• (name) take this wedding ring as a sign of my
love and fidelity in the name of the F...
Po wyjściu z kościoła Młoda Para obsypana zostaje ryżem albo
drobnymi monetami, co jest symbolem ich dostatku.
• After leaving the Church, the couple is
showered with rice and small coins as a sign of
affluence.
of 18

Prezentacja ślub

May
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja ślub

 • 1. Katolickie Tradycje Tradycje chrzcielne i ma e skiełż ń The Catholic traditions: Baptism and marriage
 • 2. Chrzest Dziecko które przychodzi na świat zostaje przyniesione do kościoła, gdzie przyjmuje chrzest. Przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi oraz członkami wspólnoty Kościoła Katolickiego.
 • 3. Baptism • A child who comes into the World is brought to the Church where It accepts Christianity. • Through Baptism, We become children of God and We become the members of the Community of Catholic Church.
 • 4. Chrzest udzielany jest przy chrzcielnicy gdzie przechowywana jest poświęcona woda. Baptism is performed at the baptismal font where the Holy Water is stored.
 • 5. Chrztu udziela kapłan przez polanie główki dziecka i równoczesne wypowiedzenie słów: „……(imię dziecka) Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
 • 6. • The priest baptizes the baby by pouring water on its head while saying the blessing: • “….( in the name of the child) I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit”
 • 7. Na znak stania się Dzieckiem Bożym nowo ochrzczony zostaje ubrany w białą szatę, a na jego czole zostaje uczyniony świętym olejem znak krzyża. Rodzice dziecka odpalają świecę, która przypomina Jezusa. Zapalona świeca oznacza, że od chwili chrztu chcemy naśladować Pana Jezusa.
 • 8. • As a sign of becoming a child of God, the Child is dressed in a white robe and the priest makes the sign of the cross on its forehead in The Holy Oil. • The Parents of the child light the candle which symbolizes Jesus. The lit candle shows that We want to be like Jesus.
 • 9. Małżeństwo Kiedy mężczyzna i kobieta kochają się, zawierają małżeństwo. Małżeństwo jest przymierzem mężczyzny i kobiety na całe życie.
 • 10. Marriage • When a man and a woman love each other, they get married. Marriage is an alliance between man and woman for their whole life.
 • 11. Pan Młody i Pani Młoda składają sobie przysięgę. Ja Jan biorę ciebie Anno za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci.
 • 12. The bride and groom make their marriage vows. • I Jan takes you Ann for my wife and I vow to you love, marital fidelity and honesty of marriage, and that I will not leave you until death so help me God Almightly in the Trinity and all the saints.
 • 13. Przy składanej przysiędze ręce małżonków są związane stułą kapłańską. Co oznacza wiecznie trwałą przysięgę małżeńską składaną przed Jezusem Chrystusem.
 • 14. • During the marriage ceremony, spouses’ hands are tied with the priest’s stole to • symbolize ever-lasting marriage which is undertook before Jesus Christ.
 • 15. Małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Janie przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 • 16. The bride and groom exchange rings. • (name) take this wedding ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father and the Son and the Holy spirit.
 • 17. Po wyjściu z kościoła Młoda Para obsypana zostaje ryżem albo drobnymi monetami, co jest symbolem ich dostatku.
 • 18. • After leaving the Church, the couple is showered with rice and small coins as a sign of affluence.

Related Documents