PROF BIZON MARCELICĂ SCOALA ALBESTII DE MUSCEL JUDETUL ARGES
RapoarteRaportul a două numere a şi b cu b≠0 este câtul a:b şi se notează a ...
Exemple de rapoarte  Probabilitatea realizării unui evenimentp(A)= nr. cazurilor favorabile nr. cazurilo...
ProporţiiDouă rapoarte egale formează o proporţie. a cIn proporţia = , numerele a, b, c, d sunt ...
Proprietatea fundamentală a proporţieiProdusul extremilor este egal cu produsul mezilor.
Proporţii derivate cu aceiaşi termeniProporţiile derivate cu aceiaşi termeni se obţin din pro...
Proporţii derivate cu alţi termeniOperaţii prin care putem obţine proporţii derivate cu alţi termeni: a ...
Şir de rapoarte egale Prin şir de rapoarte egale se înţelege un număr de trei sau mai multe rapoarte ...
Procente p Se numeşte raport procentual un raport de forma ...
of 9

Prezentare marcel

prof. Bizon Marcelica
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare marcel

  • 1. PROF BIZON MARCELICĂ SCOALA ALBESTII DE MUSCEL JUDETUL ARGES
  • 2. RapoarteRaportul a două numere a şi b cu b≠0 este câtul a:b şi se notează a b Numerele a şi b se numesc termenii raportului.
  • 3. Exemple de rapoarte  Probabilitatea realizării unui evenimentp(A)= nr. cazurilor favorabile nr. cazurilor posibile  Titlul unui aliajT= masa metalului preţios masa aliajului  Concentraţia unei substanţeC=masa substanţei masa soluţiei  Scara unui plan distanţa din desenS= distanţa din teren
  • 4. ProporţiiDouă rapoarte egale formează o proporţie. a cIn proporţia = , numerele a, b, c, d sunt b d termenii proporţiei, iar b ≠ 0 şi d ≠ 0. a şi d sunt extremii, iar b şi c sunt mezii proporţiei.
  • 5. Proprietatea fundamentală a proporţieiProdusul extremilor este egal cu produsul mezilor.
  • 6. Proporţii derivate cu aceiaşi termeniProporţiile derivate cu aceiaşi termeni se obţin din proporţia iniţială, prin: schimbarea mezilor între ei  schimbarea extremilor între ei  inversarea rapoartelor
  • 7. Proporţii derivate cu alţi termeniOperaţii prin care putem obţine proporţii derivate cu alţi termeni: a c a⋅k c⋅k a ⋅k c = = = b⋅k d⋅k b d b⋅k d a+ b c+ d = a c b d = a+b c+d a c = b d a− b c− d = a c b d = b−a d−c a a +c a a−c = = b b +d b b−c unde a, b, c, d, k sunt numere raţionale şi avem condiţiile ca numitorii fiecărui raport să fie diferiţi de zero.
  • 8. Şir de rapoarte egale Prin şir de rapoarte egale se înţelege un număr de trei sau mai multe rapoarte egale. Proprietate: a1 a2 a a1 + a2 + ... + an = = ... = n = b1 b2 bn b1 + b2 + ... + bn. pentru oricea1 , a2 ...an , b1 , b2 ...bn ∈ Q unde b1 ≠ 0, b2 ≠ 0,..., bn ≠ 0, b1 + b2 + ... + bn ≠ 0
  • 9. Procente p Se numeşte raport procentual un raport de forma , unde p este număr raţional. 100 Aflarea a p% dintr-un număr: p Pentru a calcula p% dintr-un număr a, se înmulţeşte numărul a cu 100 . Aflarea unui număr când cunoaştem p% din el 100b Dacă p% dintr-un număr necunoscut x este b, atunci x= p .

Related Documents