Nâng cao năng lực cộng đồng về Phòng ngừa và ứng phó thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm ở Việt Nam Được CHƯƠNG TRÌNH PHÒ...
Việt Nam rất dễ bị tổn thương!
 
Hợp tác để giảm nhẹ thiên tai <ul><li>Hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế để xây dựng năng lực c...
NGÀY GIẢM NHẸ THIÊN TAI <ul><li>Chủ đề: </li></ul><ul><ul><li>GIẢM NHẸ THIÊN TAI BẮT ĐẦU TỪ TRƯỜNG HỌC </li></ul></ul><ul>...
Hợp tác để giảm nhẹ thiên tai <ul><li>Các tổ chức Phi chính phủ làm việc với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức đại chúng k...
Dự án của Cứu trợ trẻ em <ul><li>Đảm bảo rằng cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em trong vùng chịu ảnh hưởn...
Địa điểm <ul><li>Yến Bái, Thanh Hóa và Tiền Giang </li></ul><ul><li>10 xã ở mỗi tỉnh </li></ul><ul><li>Bắt đầu từ tháng 2 ...
Kết quả <ul><li>1.) Nâng cao điều phối dự án cấp tỉnh thông qua định hướng dự án minh bạch và có sự tham gia cũng như qu...
Kết quả (tiếp…) <ul><li>3.) Nâng cao năng lực chuẩn bị để đối phó với thiên tai của cộng đồng thông qua việc tham gia HV...
Kết quả (tiếp…) <ul><li>5.) Cải thiện các văn bản về CBDRM, các tiếp cận lấy trẻ em làm trọng tâm, kết quả dự án và những ...
Ký kết biên bản thỏa thuận!
Xin chân thành cảm ơn!
of 13

Nang cao nag luc cong dong va phong ngua va ung pho thien tai lay tre em lam trung tam

Nâng cao năng lực cộng đồng về Phòng ngừa và ứng phó thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm ở Việt Nam
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Sports      


Transcripts - Nang cao nag luc cong dong va phong ngua va ung pho thien tai lay tre em lam trung tam

 • 1. Nâng cao năng lực cộng đồng về Phòng ngừa và ứng phó thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm ở Việt Nam Được CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA THIÊN TAI – VĂN PHÒNG NHÂN ĐẠO CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU – DIPECHO tài trợ
 • 2. Việt Nam rất dễ bị tổn thương!
 • 4. Hợp tác để giảm nhẹ thiên tai <ul><li>Hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế để xây dựng năng lực cho cộng đồng về giảm nhẹ tác động của thiên tai: </li></ul><ul><ul><li>Đối tác GNTT: Cộng đồng nhà tài trợ, Các tổ chức Phi chính phủ, các cơ quan hợp tác song phương, các cơ quan của LHQ và Chính phủ Việt Nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Cứu trợ trẻ em, CARE, Tầm nhìn thế giới, Ceci, DWF, Hội Chữ thập đỏ, (trong DANI - chương trình của ECO-Dipecho) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oxfam, CRS, Plan international, ADPC, UNDP, v.v và Nhóm làm việc Quản lý thiên tai </li></ul></ul><ul><li>Các hoạt động hợp tác: </li></ul><ul><ul><li>Chia sẻ kinh nghiệm và những điển hình làm tốt </li></ul></ul><ul><ul><li>Chia sẻ nguồn lực: tài chính và nhân sự </li></ul></ul><ul><ul><li>Vận động chính sách quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng </li></ul></ul>
 • 5. NGÀY GIẢM NHẸ THIÊN TAI <ul><li>Chủ đề: </li></ul><ul><ul><li>GIẢM NHẸ THIÊN TAI BẮT ĐẦU TỪ TRƯỜNG HỌC </li></ul></ul><ul><li>Các nơi trên Việt Nam đang tổ chức sự kiện cho ngày này! </li></ul><ul><ul><li>Chuyến thăm quan các địa điểm dự án có sự tham gia của cán bộ các tổ chức hoạt động về thiên tai và các đối tác nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao nhận thức về phòng ngừa thiên tai ở Việt Nam </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuyến thăm quan được DWF tổ chức, CARE hỗ trợ và ECHO/DIPECHO tài trợ, các đoàn thăm quan đã đến thăm các dự án ở Tiền Giang của Cứu trợ trẻ em. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oxfam và các tổ chức khác không thuộc DIPECHO, Hội chữ thập đỏ và chính quyền các tỉnh đang hoạt động tại cấp tỉnh, tại các trường học nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa thiên tai từ các tỉnh thuộc sông Mê Kông đến các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc Việt Nam </li></ul></ul>
 • 6. Hợp tác để giảm nhẹ thiên tai <ul><li>Các tổ chức Phi chính phủ làm việc với Chính phủ Việt Nam và các tổ chức đại chúng khác nhằm chống lại thiên tai </li></ul><ul><ul><li>Ban chỉ huy Phòng chống Lụt Bão Trung Ương (CCFSC) và Trung tâm Quản lý, Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DMC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (CPFC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hội chữ thập đỏ Việt Nam: (VNRC) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã; Ủy ban PCLB tỉnh cà các sở ngành cũng như các tổ chức xã hội bao gồm cả Hội chữ thập đỏ Việt Nam và PPFC </li></ul></ul><ul><li>Các hoạt động hợp tác </li></ul><ul><ul><li>Ứng phó thiên tai: đánh giá nhu cầu, cứu trợ và ứng phó </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng năng lực cấp quốc gia, tỉnh và địa phương </li></ul></ul><ul><ul><li>Xây dựng khả năng phòng ngừa và ứng phó cho cộng đồng, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>Vận động chính sách vì mục tiêu an toàn hơn cho cộng đồng </li></ul></ul>
 • 7. Dự án của Cứu trợ trẻ em <ul><li>Đảm bảo rằng cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai làm tốt công tác chuẩn bị để giảm thiểu các tác động bất lợi của thiên tai thông qua việc xây dựng năng lực cấp địa phương để tiến hành “Đánh giá hiểm họa – mức độ dễ bị tổn thương – năng lực” (HVCA) và phát triển kế hoạch ứng phó và phòng chống thiên tai hàng năm với các hoạt động phòng chống và giảm nhẹ trên quy mô nhỏ. </li></ul>
 • 8. Địa điểm <ul><li>Yến Bái, Thanh Hóa và Tiền Giang </li></ul><ul><li>10 xã ở mỗi tỉnh </li></ul><ul><li>Bắt đầu từ tháng 2 năm 2007 </li></ul>
 • 9. Kết quả <ul><li>1.) Nâng cao điều phối dự án cấp tỉnh thông qua định hướng dự án minh bạch và có sự tham gia cũng như quá trình chọn lựa cộng đồng. </li></ul><ul><li>2.) Nâng cao nhận thức của người dân địa phương về Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM). Các dự án và tầm nhìn của các nhà tài trợ cũng được nâng lên thông qua các chiến dịch Truyền thông Thay đổi Nhận thức (BCC) </li></ul>
 • 10. Kết quả (tiếp…) <ul><li>3.) Nâng cao năng lực chuẩn bị để đối phó với thiên tai của cộng đồng thông qua việc tham gia HVCA và việc phát triển các ké hoạch hành động </li></ul><ul><li>4.) Nâng cao Cam kết và tinh thần làm chủ của cộng đồng về CBDRM thông qua việc vận động thành công các đơn vị tài trợ (nhân lực, nhân công, vật chất, tiền bạc) để thực hiện các công trình giảm nhẹ thiên tai quy mô nhỏ </li></ul>
 • 11. Kết quả (tiếp…) <ul><li>5.) Cải thiện các văn bản về CBDRM, các tiếp cận lấy trẻ em làm trọng tâm, kết quả dự án và những điển hình làm tốt để chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các đối tác của chính phủ, nhà tài trợ, các tổ chức quản lý thiên tai cấp quốc gia và khu vực. </li></ul><ul><li>6.) Đối tác của DIPECHO ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc vận động chính sách về cách tiếp cận CMDRM và nâng cao tầm nhìn của ECHO/DIPECHO trên nước ta. </li></ul>
 • 12. Ký kết biên bản thỏa thuận!
 • 13. Xin chân thành cảm ơn!

Related Documents