Uppdrag hela landet
fredagen den 24 april
Politisk plattform med fokus på målstyrning
Syfte med att ha en plattform
✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation
✓Vägledning i att våga välja och...
Varför ska man ha mål?
• För att alla ska veta vart man ska
• För att alla ska dra åt samma håll
• För att kunna prioriter...
Viktiga rubriker i en politisk plattform
• Mål
• Strategi
• Målgrupper
• Budskap
• Kanaler
• Aktiviteter
Plattformen styrs av målen
Därför måste processen med att ta fram en politisk plattform alltid ta
sin utgångspunkt i att t...
Hur formuleras ett mål?
Konkret
Realistiskt
Utvärderingsbart
Tidsbestämt
Exempel
Folkpartiet i Västerås ska ha 7 mandat dvs minst 10 000 röster i valet 2018.
Folkpartiet i Västerås ska vara bäst ...
Exempel med KRUT
Folkpartiet i Västerås ska finnas omnämnt eller ha skrivit 80 artiklar i
skolfrågor fram till 2018.
Intervju
Arbetsmaterial
• Politik i praktiken
• Ett basmaterial
• Ett fördjupande material i flera delar för
Uppdrag hela landet mfl
Uppgifter
• Formulera mål med KRUT till 1 juni
• Plattformen färdig till den 2 oktober
Kommande träffar - Uppdrag hela landet
• Träff 10 juni
(kommunal-, landstings- och regionråd samt gruppledare)
• Konferens...
Lokalbyte
Politisk plattform med fokus på målstyrning
of 13

Politisk plattform för uppdrag hela landet - Anna Lundberg och Isabel Smedberg-Palmqvist

Syftet med att ha en politisk plattform är: Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation Vägledning i att våga välja och våga välja bort Att tydliggöra mål och hur du ska nå dit
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Politisk plattform för uppdrag hela landet - Anna Lundberg och Isabel Smedberg-Palmqvist

 • 1. Uppdrag hela landet fredagen den 24 april Politisk plattform med fokus på målstyrning
 • 2. Syfte med att ha en plattform ✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation ✓Vägledning i att våga välja och våga välja bort ✓Att tydliggöra mål och hur du ska nå dit
 • 3. Varför ska man ha mål? • För att alla ska veta vart man ska • För att alla ska dra åt samma håll • För att kunna prioritera • För att alla ska förstå sin roll och varför man gör olika saker
 • 4. Viktiga rubriker i en politisk plattform • Mål • Strategi • Målgrupper • Budskap • Kanaler • Aktiviteter
 • 5. Plattformen styrs av målen Därför måste processen med att ta fram en politisk plattform alltid ta sin utgångspunkt i att ta fram mål.
 • 6. Hur formuleras ett mål? Konkret Realistiskt Utvärderingsbart Tidsbestämt
 • 7. Exempel Folkpartiet i Västerås ska ha 7 mandat dvs minst 10 000 röster i valet 2018. Folkpartiet i Västerås ska vara bäst på skolfrågor 2018.
 • 8. Exempel med KRUT Folkpartiet i Västerås ska finnas omnämnt eller ha skrivit 80 artiklar i skolfrågor fram till 2018.
 • 9. Intervju
 • 10. Arbetsmaterial • Politik i praktiken • Ett basmaterial • Ett fördjupande material i flera delar för Uppdrag hela landet mfl
 • 11. Uppgifter • Formulera mål med KRUT till 1 juni • Plattformen färdig till den 2 oktober
 • 12. Kommande träffar - Uppdrag hela landet • Träff 10 juni (kommunal-, landstings- och regionråd samt gruppledare) • Konferens 2-3 oktober (alla) • Träff 16 december (kommunal-, landstings- och regionråd samt gruppledare) • Samling med politiska sekreterare
 • 13. Lokalbyte Politisk plattform med fokus på målstyrning

Related Documents