Uppdrag hela landet
lördag den 25 april
Politisk plattform med fokus på målstyrning för länsledningar
Vårt ambition
Fler kommunföreningar/landsting och regioner ska ha en politisk plattform under
den här mandatperioden
Arbetsmaterial
• Politik i praktiken
• Ett basmaterial
• Ett fördjupande material i flera delar för
Uppdrag hela landet mfl
Politisk plattform
Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument
baserat på en nulägesanalys. Plattfor...
Syfte med att ha en plattform
✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation
✓Vägledning i att våga välja och...
Viktiga rubriker i en politisk plattform
• Mål
• Strategi
• Målgrupper
• Budskap
• Kanaler
• Aktiviteter
Plattformen styrs av målen
Därför måste processen med att ta fram en politisk plattform alltid ta
sin utgångspunkt i att t...
Hur formuleras ett mål?
Konkret
Realistiskt
Utvärderingsbart
Tidsbestämt
Exempel
Folkpartiet i Västerås ska ha 7 mandat dvs minst 10 000 röster i valet 2018.
Folkpartiet i Västerås ska vara bäst ...
Exempel med KRUT
Folkpartiet i Västerås ska finnas omnämnt eller ha skrivit 80 artiklar i
skolfrågor fram till 2018.
Trio samtal
of 11

Politisk plattform för länsledningar - Anna Lundberg

Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument baserat på en nulägesanalys. Plattformen innehåller mål, strategier, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter och som utgör grunden för den strategiska kommunikation.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Leadership & Management      


Transcripts - Politisk plattform för länsledningar - Anna Lundberg

 • 1. Uppdrag hela landet lördag den 25 april Politisk plattform med fokus på målstyrning för länsledningar
 • 2. Vårt ambition Fler kommunföreningar/landsting och regioner ska ha en politisk plattform under den här mandatperioden
 • 3. Arbetsmaterial • Politik i praktiken • Ett basmaterial • Ett fördjupande material i flera delar för Uppdrag hela landet mfl
 • 4. Politisk plattform Den politiska plattformen kan kort beskrivas som ett styrdokument baserat på en nulägesanalys. Plattformen innehåller mål, strategier, målgrupper, budskap, kanaler och aktiviteter och som utgör grunden för den strategiska kommunikation.
 • 5. Syfte med att ha en plattform ✓Att öka den strategiska skärpan med uthållig kommunikation ✓Vägledning i att våga välja och våga välja bort ✓Att tydliggöra mål och hur du ska nå dit
 • 6. Viktiga rubriker i en politisk plattform • Mål • Strategi • Målgrupper • Budskap • Kanaler • Aktiviteter
 • 7. Plattformen styrs av målen Därför måste processen med att ta fram en politisk plattform alltid ta sin utgångspunkt i att ta fram mål.
 • 8. Hur formuleras ett mål? Konkret Realistiskt Utvärderingsbart Tidsbestämt
 • 9. Exempel Folkpartiet i Västerås ska ha 7 mandat dvs minst 10 000 röster i valet 2018. Folkpartiet i Västerås ska vara bäst på skolfrågor 2018.
 • 10. Exempel med KRUT Folkpartiet i Västerås ska finnas omnämnt eller ha skrivit 80 artiklar i skolfrågor fram till 2018.
 • 11. Trio samtal

Related Documents