e-mail biuro@pao.org.pl ...
Obosieczny miecz Kodeksu „Ten kto kontroluje produkcję ropy, rządzi narodami. ...
Kodeks w łańcuchu żywnościowym GMO i biotechnologia Antybiotyki NapromienianiePestycydy Hormony Dodatki do ż...
Strona oficjalna: www.codexalimentarius.net “…..Głównym celem niniejszego programu jest ochrona zdrowia kons...
Globalna kontrola żywnościMiędzynarodowewytyczne istandardy ...
Światowa Organizacja Handlu Wykorzystanie wytycznych Kodeksu reguluj umowy: ą SPS (zastosowa...
7Fakty•Kodeks dopuszcza stosowanie maksymalnych poziomów pozostałości (MRL) ponad 3000różnych pestycydów i pozostałości le...
8Fakty•Gleba potrzebuje około minerałów by wydać zdrowe plony. W przypadku przemysłowych uprawmonokulturowych gleba „dosta...
9Fakty•W 2003 roku Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła pierwsze wytyczne i zasady dotycząceżywności zawierającej genety...
10Fakty•Kodeks dopuszcza stosowanie w żywności ekologicznej takich substancji jak: •dwutlenek siarki (może powodowa...
11Fakty•Głównym celem Komitetu ds. Dodatków do Żywności jest ustalanie maksymalnych bezpiecznychdawek dodatków w żywności....
KWAS ASPARAGINOWY (40% ASPARTAMU) Schorzenia: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, utrata pami ci, zaburze...
13Wnioski•Skażona chemikaliami dopuszczonymi przez KKŻ żywność jest przyczyną lawinowego wzrostuliczby zachorowań na choro...
Efektywność „medycyny konwencjonalnej” Pozytywny ...
Efektywność medycyny naturalnej Pozytywny ...
Ryzyko w porównaniu do suplementów diety New Zeland Government Statistics ...
Zagadka medycyny naturalnej Wzór europejski – wzorzec dla Kodeksu ...
18Inne•Co UE zamierza zrobić w ciągu 2 lat w dziedzinie naturalnego zdrowia?•Pierwszy raz w historii jesteśmy świadkami ni...
1. Jakie składniki możesz jeść? UE, Australia: zatwierdzone listy składników odżywczych i ziół Które tłu...
Zakaz UE na witaminy i minerały od 1 stycznia 2010 ...
Zakaz UE na tradycyjne produkty lecznicze od maja 2011 roku Ayurveda ...
2. Ile możesz zjeść (jakie dawki) ? Projekt oceny ryzyka Efekt ...
Jeden posiłek fast food ł Vit A 265 mcg RE ...
Vit A 5940 mcg RE B-car 60 mg ...
3. Co możesz mówić o korzyściach zdrowotnych? Wyższość prawa medycznego na całym Świecie Unijne przepisy dot. Oś...
Zła nauka, złe interpretacje w mediach ...
Podsumowanie Handel międzynarodowy Ochrona konsumentów ...
Co możesz zrobić Dowiedz się więcej, bądź na bieżąco (newsletter)… Informuj rodzinę, znajomych… Informuj, p...
Co TY możesz zrobić, by wpłynąć na zmianę KodeksuCo możesz zrobić ...
of 29

Prezentacja pao kodeks_zywnosciowy_senat

•Ta prezentacja pokazuje jakie problemy i zagrozenia stwarza dla naszego zdrowia i dziedzictwa zywnosciowego Komisja Kodeksu Zywnosciowego i Unia Europejska •Druga prezentacja – mówi o tym co mozemy zrobic by zmienic sytuacje, tj. odzyskac kontrole nad zywnoscia i zdrowiem (zapis prelekcji Dr Roberta Verkerk’a z Alliance for Natural Health dostepna jest na płycie DVD pn. „Codex Alimentarius – globalna kontrola zywnosci” dołaczonej do materiałów konferencyjnych oraz dostepnej w internecie http://www.ekademia.pl/kurs/codex2 ) Wiecej na http://stopcodex.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prezentacja pao kodeks_zywnosciowy_senat

 • 1. e-mail biuro@pao.org.pl tel +48 602 59 69 99 web polskaakcjaobywatelska.pl Zagrożenia i ryzyko w łańcuchu żywnościowym w świetle norm Kodeksu Żywnościowego Wybór materiałów i danych do prezentacji dokonany został w oparciu o dostępne obecnie dane naukowe, publikowane m.in. w naukowych zasobach Internetu. Warszawa, 25 stycznia 2011r. Fundacja nie posiada możliwości weryfikacji tych danych ani wykonania własnych badań celem choćby wyrywkowego sprawdzenia prawdziwości prezentowanych informacji. Fundacja Polska Akcja Obywatelska nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów i danych wchodzących w skład niniejszej prezentacji.WPROWADZENIE•Ta prezentacja pokazuje jakie problemy i zagrożenia stwarza dla naszego zdrowia i dziedzictwa żywnościowegoKomisja Kodeksu Żywnościowego i Unia Europejska•Druga prezentacja – mówi o tym co możemy zrobić by zmienić sytuację, tj. odzyskać kontrolę nad żywnością i zdrowiem(zapis prelekcji Dr Roberta Verkerk’a z Alliance for Natural Health dostępna jest na płycie DVD pn. „Codex Alimentarius –globalna kontrola żywności” dołączonej do materiałów konferencyjnych oraz dostępnej w interneciehttp://www.ekademia.pl/kurs/codex2 )PRZESŁANIE OD DR. ROBERTA VERKERKA:•Potraktujcie to serio. Warto byście porozmawiali z 10 osobami, by ludzie sami mogli by chronić naszedziedzictwo. Nie traktujcie tego jako rozrywkę.•„Pewien urzędnik Komisji Europejskiej powiedział mi kiedyś, że jeśli chcemy rzeczywiście coś zmienić to, nicsię nie zmieni jeśli ludzie nie zaczną ‘wyrywać płyt chodnikowych’ ” (to pokazuje jak wiele trzeba jeszcze zrobić).WYKAZ SKRÓTÓWANH – Alliance for Natural Health – INGO zajmująca się ochroną dostępu do naturalnych źródeł zdrowiaCAM - medycyna alternatywna i komplementarnaEFSA – Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa ŻywnościETS – Europejski Trybunał SprawiedliwościFDA – Amerykańska Agencja ds. Żywności i LekówGMO – genetycznie modyfikowany organizmHMPD - Human Medical Product Directive – Dyrektywa dot. produktów leczniczych stosowanych u ludziINGO – międzynarodowa organizacja pozarządowaKE – Komisja EuropejskaKKŻ – Komisja Kodeksu ŻywnościowegoMPL – Maksymalny Dozwolony Poziom (witami, minerałów w suplementach diety)MRL – Maksymalny Poziom Pozostałości (pestycydów, hormonów i leków weterynaryjnych)NHF - National Health Federation, jedyna niezależna INGO mająca statut oficjalnego obserwatora prac KKŻNRV - poziomy referencyjne witaminPE – Parlament EuropejskiRCT - randomizowane badania kliniczneTHMPD - Dyrektywa dot. tradycyjnych leczniczych produktów ziołowych stosowanych u ludziUE – Unia EuropejskaWTO – Światowa Organizacja Handlu 1
 • 2. Obosieczny miecz Kodeksu „Ten kto kontroluje produkcję ropy, rządzi narodami. Ten kto kontroluje produkcję żywności, rządzi ludźmi” Henry Kissinger Handel międzynarodowy Ochrona konsumentów "Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoją żywnością„ Hipokrates Obszary regulowane przez Kodeks GMO i biotechnologia Napromienianie Dodatki do żywności Analiza ryzyka Pestycydy Etykiety produktów żywnościowych Żywność ekologiczna Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne Suplementy witaminowe i mineralne 2Fakty•Kodeks Żywnościowy jest zbiorem międzynarodowych standardów, norm i wytycznychdotyczących żywności ustanawianych przez Komisje Kodeksu Żywnościowego (KKŻ).•Celem Kodeksu jest z jednej strony usunięcie barier w handlu międzynarodowym z drugiej zaśochrona konsumentów.•Kodeks obejmuje wszystkie aspekty związane z uprawą, przetwarzaniem i informowaniem ożywności produkcją.•Każda kwestia w gestii jednego z 26 komitetów tematycznych.•Każdy komitet pracuje pod przewodnictwem innego państwa (gospodarza Komitetu)•W obradach KKŻ i komitetów mogą uczestniczyć akredytowane międzynarodowe organizacjepozarządowe (INGO) z prawem doradczym lecz bez prawa udziału w głosowaniach.•Delegaci na obrady KKŻ i Komitetów to niewybieralni urzędnicy•Większość INGO jest kontrolowana przez wielonarodowe korporacje. Jedyną niezależną INGOjest National Health Federation (NHF) uczestnicząca w obradach od 2000 rokuWpływ•Kodeks stał się w praktyce narzędziem globalnej kontroli żywności i zdrowia przez rządy ikorporacje•Jednocześnie przyjmowanie kolejnych norm Kodeksu ogranicza w coraz większym stopniu naszwpływ na zdrowie odcinając nas na wiele sposobów od dziedzictwa naturalnej żywności i środkówleczniczych 2
 • 3. Kodeks w łańcuchu żywnościowym GMO i biotechnologia Antybiotyki NapromienianiePestycydy Hormony Dodatki do żywności KONSUMPCJA DYSTRYBUCJA PRZETWÓRSTWO ETYKIETY UPRAWA HODOWLA I / WYTWARZANIE I REKLAMA MEDYCYNA SPRZEDA Ż Ż Ż Ż NATURALNA Żywność ekologiczna Dopuszczone zioła Dopuszczone składniki Oświadczenia żywieniowe i Maksymalne zdrowotne dozwolone dawki Rekomendowane dawki witamin i minerałów witamin i minerałów 3 * medycyna komplementarna, alternatywna, zio owa łWnioski•Patrząc na efekty działania KKŻ łagodnie i permisywnie traktuje wszystkie kwestie związane z„nowoczesną” wielkoprzemysłową technologią produkcji żywności opartą na chemii ibiotechnologii, co owocuje pogorszeniem wartości odżywczych i zdrowotnych pożywienia•Z drugiej zaś strony w sposób nieuzasadniony prawnie i naukowo odcina nas od naszegopierwotnego źródła zdrowia jakim jest natura. Ogranicza dostęp do naturalnych składników iproduktów mogących służyć za przeciwwagę dla często bezwartościowej przemysłowej żywności,takich jak zioła, witaminy, minerały i inne składniki odżywcze, obniża standardy żywnościekologicznej oraz ogranicza dostęp do wielowiekowej wiedzy o tym jak ważne jest to co jemy dlazachowania dobrego zdrowia.•Beneficjentem są międzynarodowe firmy spożywcze, chemiczne i biotechnologiczne, dla którychKodeksu tworzy rynek zbytu na produkty chemii, biotechnologii i GMO a także międzynarodowefirmy farmaceutyczne korzystające z pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństw ipozbawienia ludzi dostępu do alternatywnych metod leczenia (medycyna naturalna, alternatywna ikomplementarna) oraz dostępu do wiedzy w tym zakresie. Wszystkie te firmy należą doponadnarodowych grup przemysłowych i kapitałowych wykorzystujących globalne lub regionalneinstytucje (KKŻ, WTO, KE), podatnych na wpływy urzędników i naukowców oraz zależne odbudżetów reklamowych media do maksymalizacji swoich zysków kosztem naszego zdrowia inaszej wolności. 3
 • 4. Strona oficjalna: www.codexalimentarius.net “…..Głównym celem niniejszego programu jest ochrona zdrowia konsumentów i zapewnienie sprawiedliwych praktyk wymiany towarowej w handlu żywnością oraz promowanie koordynacji prac nad standardami żywnościowymi podjętymi przez organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe” 4Fakty•Zapisano potrójny cel: ochrona konsumentów, uczciwe standardy w handlu żywnością, standardydo globalnej harmonizacji…W internecie krąży wiele błędnych informacji służących celowej dyskredytacjiprzeciwników Kodeksu•Głównym źródłem błędnych informacji (dezinformacji) jest dr Rima Laibow i emerytowanyamerykański Generał w stanie spoczynku Albert Stubblebine (z tzw. PSYOPS czyli „OperacjiPsychologicznych”) założyciele Natural Solutions Foundation więcej: http://www.anh-europe.org/news/codex-misinformation-creates-public-confusion•Z relacji naocznego świadka (Scott Tips, Prezes NHF) wynika, że w 2005 roku (już w pierwszymroku po utworzeniu Natural Solutions Foundation, gdy organizacja ta nie miała jakichkolwiekzasług) Dr Rima Laibow próbowała „zawłaszczyć” przewodnictwo na spotkaniu organizacjipozarządowych poświęconemu tematyce Kodeksu. Na spotkaniu tym pojawiło się kilku ubranychna czarno mężczyzn, wyglądających jak agenci służb specjalnych, z których jeden w trakciespotkania zapytał dr Rimę, czy wszystko jest w porządku. Po uzyskaniu odpowiedzi twierdzącejosoby te opuściły bez słowa miejsce spotkania.•Dr Rima potrafi też dostarczać mniej zorientowanym delegatom materiały, zawierającepółprawdy, które dyskredytują delegatów opowiadających się za naturalnym zdrowiem (np.odwołanie szefa delegacji RPA)Gdzie można znaleźć rzetelne informacje:Strony oficjalne: http://www.codexalimentarius.net , http://cceuro.pl/; http://www.ijhar-s.gov.pl/codex-alimentarius.html,Strony organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką codexu:•Alliance for Natural Health www.anh-europe.org/ - prowadzi działania naukowe i prawnechroniące konsumentów europejskich (KE, PE, EFSA, ETS), koordynuje działania na terenie UniiEuropejskiej•National Health Federation www.thenhf.com/ - jedyna niezależna INGO przy KKŻ z prawemzabierania głosu na posiedzeniach bieżące relacje z posiedzeń Kodeksu•stopcodex.pl www.stopcodex.pl - jedyny polski portal poświęcony zagadnieniom „obrony” przedKodeksem Żywnościowym 4
 • 5. Globalna kontrola żywnościMiędzynarodowewytyczne istandardy Reszta ResztaPrawo Świata Świata 5Większość polskich posłów, senatorów lub posłów do Europarlamentu oraz urzędnicyodpowiedzialni za współpracę Polski z KKŻ na stwierdzenie, że bardzo martwi Cię Kodeksodpowiedzą prawdopodobnie: nie martw się tylko zbiór standardów i wytycznych.To nie jest prawda…Fakty•Wytyczne i standardy wchodzące w skład Kodeksu służą za ogólne standardy ustalania prawakrajowego•Działa to też w drugą stronę konkretne zapisy prawa wybranych państw / Unii Europejskiejwpływają na zapisy Kodeksu•27 krajów członkowskich Unii Europejskiej nie dysponuje prawem bezpośredniego głosu wgłosowaniach na posiedzeniach Komisji Kodeksu Żywnościowego, zrzekło się go na rzeczstruktury wewnątrz unii kontrolowanej przez mianowanych nie wybieralnych urzędników z KomisjiEuropejskiej•Polscy przedstawiciele mogą brać udział na spotkaniach Komisji Kodeksu Żywnościowego iKomitetów roboczych, jednakże nie zawsze mogą zabierać głos. Jeśli chcieli by to uczynić, ichstanowisko nie może być sprzeczne ze stanowiskiem Unii Europejskiej.•W trakcie każdego posiedzenia KKŻ lub poszczególnych Komitetów odbywają się teżwewnętrzne spotkania delegatów krajów Unii Europejskiej. Na tych spotkaniach Polscyprzedstawiciele mogą prezentować Polskie stanowisko.•Światowa Organizacja Handlu WTO - pełni rolę „policjanta”… (patrz kolejny slajd)Z prac Kodeksu•Z informacji uzyskanych od Scotta Tipsa, prezesa National Health Federation (NHF) wynika, żeod momentu uzyskania przez NHF statusu organizacji akredytowanej przy KKŻ ani razu Polskiprzedstawiciel nie zajmował głosu na posiedzeniach KKŻ i Komitetów roboczych. Być możestanowisko Polski było prezentowane na wewnętrznych spotkaniach delegatów krajów UniiEuropejskiej. 5
 • 6. Światowa Organizacja Handlu Wykorzystanie wytycznych Kodeksu reguluj umowy: ą SPS (zastosowania mierników sanitarnych i fito-sanitarnych) oraz TBT (technicznych barier w handlu) Artyku 3 umowy SPS stanowi: „…cz onkowie (WTO) s zobowi zani (eng. shall) ł ł ł ł ł ą ą ustanawia mierniki sanitarne i fito-sanitarne w oparciu ć mi dzynarodowe standardy, wytyczne i rekomendacje, ę Websters je eli takie istniej …” ż ą Dictionary of English Umowa SPS wyró nia w szczególno ci trzy mi dzynarodowe Shall ż ś ę cia a ustanawiaj ce standardy (trzy siostrzane organizacje): ł ą (v. i. & auxiliary.) To owe; to be under obligation for., „ rodki bezpiecze stwa, standardy, wytyczne i Ś ń (v. i. & auxiliary.) To be rekomendacje, dotycz ce ywno ci ustanawiane ą ż ś obliged; must. s przez Komisj Kodeksu ywno ciowego.” ą ę ę ę ę Ż Ż Ż Ż ś ś ś ś wiatowa Organizacja Zdrowia Zwierz t zajmuje Ś ą si normami zdrowia zwierz t, a Sekretariat Konwencji ę ą ds. Ochrony Ro lin normami ochrony ro lin. ś ś Umowa SPS nie rozró nia mocy prawnej „standardów”, „wytycznych” i ż „rekomendacji” wszystkich trzech organizacji. Ź ród o: http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_agreement_cbt_e/c2s2p1_e.htm 6 łFakty•Utworzenie 1 stycznia 1995 roku Światowej Organizacji Handlu (WTO) zmieniło zasadniczomiędzynarodowy status wytycznych Kodeksu.Wpływ Kodeksu na prawodawstwo•Wytyczne Kodeksu są coraz częściej traktowane przez WTO jako punkt odniesienia wrozsądzaniu międzynarodowych sporów handlowych, dotyczących żywności.•Zagrożenie uwikłania w taki spór i wysokość potencjalnych strat sprawia, że przyjęciewytycznych i norm Kodeksu jest uważane przez Państwa członkowskie WTO za obowiązkowe.Wnioski•Zważywszy zatem, że 153 krajów to obecnie członkowie WTO, a normy lub wytyczne Kodeksuistnieją praktycznie dla każdego typu żywności, oznacza, że Kodeks już teraz skutecznie ibezpośrednio wpływa na większość ludzi na naszej planecie. 6
 • 7. 7Fakty•Kodeks dopuszcza stosowanie maksymalnych poziomów pozostałości (MRL) ponad 3000różnych pestycydów i pozostałości leków weteryneryjnych.•Dopuszczenie pestycydów podejrzanych o działanie rakotwórcze, m.in. 2,4-D*, atrazyna*,bromek metylu•Przy ustalaniu poziomów stosuje się prymitywne założenia toksykologiczne - nie bierze się pod uwagę efektów długoterminowych spożywania pestycydów - zagrożenie poszczególnymi pestycydami jest zazwyczaj rozpatrywane w oderwaniu od wpływu innych pestycydów i dodatków chemicznych*zabronione w Unii EuropejskiejWpływ Kodeksu na żywność i zdrowie•Zastosowana metoda naukowa powoduje, że MRL ustalane są na zbyt wysokim poziomie,często szkodliwym dla zdrowia•W imię interesów producentów pestycydów, leków weterynaryjnych i hormonów dopuszczonezostały pestycydy podejrzane o działanie rakotwórcze i chorobotwórcze•Wysokie dawki pestycydów, hormonów i antybiotyków weterynaryjnych umożliwiają rozwójwielkoprzemysłowego rolnictwa, produkującą tanią i niezdrową żywność, a w konsekwencjieliminację rolnictwa tradycyjnego dostarczającego znacznie zdrowszej żywnościZ bieżących prac Codexu•Obecnie podejmowane są próby włączenia na listę dopuszczonych leków weterynaryjnychRactopaminy oraz ustalenia maksymalonego poziomu pozostałości w żywności (MRL)•Ractopamina, produkowana przez oddział koncernu farmaceutycznego Eli Lilly służyzwiększaniu masy ciała zwierząt w ostatnich tygodniach przed ubojem.•Mimo, że jest on zabroniony w 160 krajach i dopuszczony jedynie w 22 krajach, oraz mimosilnego oporu ze strony wielu państw można mieć wrażenie, że KKŻ czuje się zobowiązana naprzyjęcie tego szkodliwego leku do zbioru norm Kodeksu. Więcejhttp://www.thenhf.com/article.php?id=2548 7
 • 8. 8Fakty•Gleba potrzebuje około minerałów by wydać zdrowe plony. W przypadku przemysłowych uprawmonokulturowych gleba „dostaje” tylko fosfor, potas i azot w formie nawozów sztucznych.•W wyniku intensywnej uprawy promowanej przez Kodeks gleba staje się wyjałowiona.•Spadek żyzności gleby w Polsce w przypadku zawartości materii organicznej w najlepszychzmeliorowanych glebach osiągnął 40% w ciągu 30 lat. http://www.ppr.pl/artykul-seminarium-czy-polsce-zagraza-spadek-zyznosci-gleb-159772-dzial-212.php•Rośliny hodowane na jałowej glebie mają coraz mniej składników mineralnych i witamin.•Rośliny sa osłabione, przez co mają mniejszą odporność na choroby i szkodniki…•… przez to wymagają stosowania coraz większej ilości środków ochrony roślin.•Konwencjonalna dieta (produkty spożywcze mają około tygodnia zanim trafią „na stół”),dostarcza w najlepszym razie do 40% potrzebnych wartości odżywczych, nawet jeśli jest to dieta:zrównoważona” – film http://www.jedzeniemaznaczenie.com/•Przez ostatnie 50 lat poziomy kluczowych minerałów w owocach i warzywach w samej tylkoWielkiej Brytanii zmniejszyły się nawet o 70%http://www.anhcampaign.org/campaigns/food4health,http://mailman2.u.washington.edu/pipermail/phnutr-l/2000-January/003657.html,http://usfoodpolicy.blogspot.com/2009/01/evidence-on-declining-fruit-and.html,; http://www.health-report.co.uk/minerals_declining_1.htm,http://www.drscottstoll.com/index.php?option=com_content&view=article&id=196:organic-fruits-and-vegetables-are-superior&catid=19:food-balance&Itemid=114Wpływ na pożywienie i zdrowie•Zubożenie diety•Gwałtowny rozwój chorób cywilizacyjnych i coraz wcześniejsze ich występowanie u ludzi 8
 • 9. 9Fakty•W 2003 roku Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła pierwsze wytyczne i zasady dotycząceżywności zawierającej genetycznie modyfikowane organizmy (GMO).•Stany Zjednoczone, Kanada Argentyna i inne kraje produkujące GMO naciskają by znieśćobowiązek informacji o zawartości GMO na etykietach produktów•Opatentowane nasiona GMO typu „Terminator Technology” (drugie pokolenie jest niezdolne dokiełkowania) wkrótce mogą zostać dopuszczone do handlu międzynarodowego•Zapisy dotyczące zwierząt hodowlanych GMO trafiły do Kodeksu w 2008 roku•92% niezależnych badań wykazało różne szkodliwe skutki GMO, 100% badańprowadzonych/finansowanych przez producentów GMO wykazało brak jakiejkolwiek szkodliwościproduktów GMO. Władze amerykańskie i europejskie biorą pod uwagę tylko tę ostatnią grupębadań.Wpływ Kodeksu na prawo i handel międzynarodowy•Wytyczne Kodeksu stały się podstawą regulacji prawnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie iArgentynie, co rozpoczęło zwycięską serię sporów handlowych z Unią Europejską w ramachWTO (* Unia Europejska płaci rocznie 117 mln USD kary na rzecz USA i około 11 mln USD narzecz Kanady z tytułu odmowy importu wołowiny i drobiu uzyskanych zhodowli zwierząt karmionych genetycznie modyfikowanym hormonem wzrostu (rbGH).•Uprawy żywności GMO otrzymały zielone światło i uznane zostały za bezpieczne•Zgoda na otwarcie rynku na import żywności GMO spełniającej wymogi Kodeksu jest obecnieobowiązkowa dla wszystkich członków WTOWięcej informacji•Więcej informacji na stronach http://www.stopgmo.pl/; www.stopcodex.pl ; www.stop-gmo.pl;http://polskaakcjaobywatelska.pl/index.php/porozmawiajmy-o-gmo-dlaczego-za-dlaczego-przeciw/ 9
 • 10. 10Fakty•Kodeks dopuszcza stosowanie w żywności ekologicznej takich substancji jak: •dwutlenek siarki (może powodować reakcje alergiczne), •azotyn sodu i azotan sodowy, (substancje potencjalnie rakotwórcze, uznane za przyczynę nadpobudliwości u dzieci) •karagen (odpowiada za powstawanie owrzodzeń i guzów nowotworowych w jelitach). •etylen promujący wielkoskalow produkcj roln i przewozy mi dzynarodowe o du ym ą ę ą ę ż oddzia ywaniu na rodowisko naturalne (wykorzystanie etylenu w procesie dojrzewania) ł śWpływ na żywność i zdrowie•Pogorszenie globalnych standardów, dotyczących produktów ekologicznych i w efekcie zdrowiapopulacji 10
 • 11. 11Fakty•Głównym celem Komitetu ds. Dodatków do Żywności jest ustalanie maksymalnych bezpiecznychdawek dodatków w żywności.•Indeks Dodatków Żywnościowych dopuszcza jako bezpieczne oko o 300 ró nych substancji ł ż(g ównie syntetycznych) w tym: aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna ł•Istotne jest, że choć niektóre sztuczne dodatki, spożywane w niewielkich ilościach niezależnie odsiebie, pozostają zasadniczo bezpieczne, to są szkodliwe w przypadku spożycia łącznie z innymi.Kodeks pomija ten fakt.•Kodeks najczęściej nie uwzględnia także skumulowanych efektów długoterminowegospożywania wielu dodatków chemicznych. 11
 • 12. KWAS ASPARAGINOWY (40% ASPARTAMU) Schorzenia: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, utrata pami ci, zaburzenia hormonalne, utrata s uchu, ę ł epilepsja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, hipoglikemia, ot pienie towarzysz ce AIDS, zmiany chorobowe ę ą mózgu i zaburzenia neuroendokrynologiczne. FENYLOALANINA (50% ASPARTAMU) Podwy szony poziom fenyloalaniny w mózgu mo e spowodowa zmniejszenie ilo ci serotoniny, ż ż ć ś co z kolei prowadzi do zaburze emocjonalnych, np. depresji. ń METANOL (ALKOHOL DRZEWNY - TRUCIZNA) (10% ASPARTAMU) Metanol rozk ada si w organizmie na kwas mrówkowy oraz formaldehyd. Formaldehyd jest ł ę śmiertelnie niebezpieczn neurotoksyn . Maksymalna dawka metanolu dopuszczalna do ą ą spo ycia wynosi 7,8 mg/dzie . Litr s odzonego aspartamem napoju zawiera oko o 56 mg ż ń ł ł metanolu. Zagorzali konsumenci zawieraj cych aspartam produktów potrafi spo y do 250 mg ą ą ć ż metanolu dziennie, (32 razy wi cej) ę DWUKETOPIPERAZYNA (DKP) DKP jest produktem ubocznym metabolizmu aspartamu i ma swój udzia w powstawaniu ł nowotworów mózgu. 12FaktyAspartam jest najbardziej szkodliwym z około 300 dodatków do żywności dopuszczonych dostosowania w żywności przez Komisję Kodeksu Żywnościowego.Jego pierwotna rejestracja w USA zajęła wiele lat i przebiegała w atmosferze skandalu w oparciuo wybiórczo traktowane badania naukowe.Więcej informacji:http://www.kuchnia-kuchnia.pl/pl15/teksty909/aspartam_wielki_spor_o_e_951http://otworz-oczy.org/index.php/aspartam-e951-zabojczy-slodzik/ 12
 • 13. 13Wnioski•Skażona chemikaliami dopuszczonymi przez KKŻ żywność jest przyczyną lawinowego wzrostuliczby zachorowań na choroby cywilizacyjne.•Medycyna konwencjonalna w odróżnieniu od metod tradycyjnych i naturalnych koncentruje się naleczeniu chorób lub najczęściej ich objawów środkami farmakologicznymi (pharmakon grec. –lekarstwo lub trucizna). Metody farmakologiczne sprawdzają się znakomicie w przypadkachnagłych są jednocześnie nieskuteczne w leczeniu większości chorób przewlekłych (w tymcywilizacyjnych).•Obecny system opieki zdrowotnej przypomina bardziej system zarządzania chorobami, gdyżnauczane, finansowane i praktykowane metody konwencjonalne nie zapewniają zdrowiaspołeczeństwa, lecz utrzymują część społeczeństwa w stanie permanentnych „niewyleczalnych”chorób, leczonych objawowo.•Zyski z tego czerpie przemysł farmaceutyczny oferujący patentowane, syntetyczne leki,służących najczęściej do leczenia objawów a nie usuwania przyczyn chorób. Leczenie objawowetrwać może latami, co zapewnia stałe zyski i kontrolę nad stanem zdrowia (choroby) pacjenta.•Medycyna naturalna zarówno tradycyjna jak i współczesna (np. medycyna alternatywna ikomplementarna) pozwala zapobiegać chorobom lub wspomaga ich leczenie przede wszystkimpoprzez wzmacnianie układu odpornościowego i likwidowanie niedoborów składnikówodżywczych. Stosuje głównie naturalne substancje czynne, które nie mogą zostać opatentowane.•Częsta bezradność i skutki uboczne medycyny konwencjonalnej oraz nowe odkrycia w zakresieterapii naturalnej w latach 90-tych doprowadziły do szerokiego zainteresowania społeczeństwzachodnich tymi metodami. Okazało się, że stanowi to tak duże zagrożenie dla zysków przemysłufarmaceutycznego, że podjął on działania zmierzające do naukowego i medialnegozdyskredytowania metod naturalnych i prawnego ograniczenia możliwości ich stosowania.•W tym celu koncerny wykorzystują podatne na wpływy instytucji naukowe, i media (finansowaniebadań, granty, budżety reklamowe) oraz międzynarodowe instytucje takie jak KomisjaEuropejska, Komisja Kodeksu Żywnościowego i regulacyjnych jak EFSA czy FDA (lobbying,wybierani w niedemokratycznym trybie urzędnicy podatni na wpływy partii finansowanych przezwielki biznes, urzędnicy wprost wywodzący się z przemysłu, lub znajdujący tam zatrudnienie pozakończeniu pracy w komisjach, itp.) 13
 • 14. Efektywność „medycyny konwencjonalnej” Pozytywny Prawdopodobnie pozytywny Korzy ci zbli one do efektów ubocznych ś ż Ma e prawdopodobie stwo korzy ci ł ń ś Prawdopodobnie nieefektywne i szkodliwe Efektywno ćś nieznana Source: http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/about/knowledge.jsp 14Fakty•Jak lekarze postrzegają swój zawód – fragment z czasopisma należącego do BMJ (BritishMedical Journal) – Clinical Evidence - ocena 2500 terapii konwencjonalnych•Dwie liczby są istotne – mimo zapewnień przedstawiceli przemysłu farmaceutycznego i służbyzdrowia średnio 12% terapii daje efekt pozytywny, dla prawie 50% terapii skuteczność jestnieznana•Dr. Roses wiceprezes Glaxo Smithcline stwierdził, że 75% leków farmaceutycznych działa w25%-50% przypadków•W Ameryce około 225 000 zgonów rocznie jest wywoływanych przez lekarza lub terapięmedycyny konwencjonalnej, co sprawia, że jest to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci w USApo śmierci z powodu ataku serca i raka - według JAMA Journal American Medical Association 26lipca 2000; 284(4):483-5http://www.dobrametoda.com/ARTYKULY/lekarze_przyczyna_zgonow.htm 14
 • 15. Efektywność medycyny naturalnej Pozytywny Neutralny Negatywny Ź ród o: http://www.pulsetoday.co.uk/story.asp?sectioncode=20&storycode=4125698&c=1 ł 15FaktyEfektywność medycyny naturalnejPrzeszłośćW Chinach lekarz stosujący leczenie tradycyjnymi metodami, tj. dietą, ziołami i akupunkturąotrzymywał wynagrodzenie tak długo jak wszyscy pacjenci byli zdrowiObecne badania•Graf obrazuje konkluzję pierwszego brytyjskiego profesora medycyny komplementarnej EdzardaErnsta, uważanego był przez długi czas za krytyka medycyny komplementarnej i alternatywnej(CAM) z powodu swych niepochlebnych wypowiedzi na temat tych metod leczniczych•Profesor ustosunkował się do swoich wcześniejszych opinii publikując wyniki własnegoprzeglądu wyników terapii naturalnych zatytułowanego „Evidence so Far…” („Dowody, jakdotychczas…”)•Rezultaty pochodziły z jego własnych badań w Peninsular Medical School, Exeter University•Istnieje ponad 10 000 badań naukowych potwierdzających skuteczność terapii naturalnych wleczeniu lub zapobieganiu wielu schorzeniom : http://www.anhcampaign.org/files/061121-The-case-for-nutritional-supplementation.pdfInne przykłady•Istnieje wiele opisanych spektakularnych terapii, m.in.: •wykorzystanie naturalnej witaminy C i innych mikroelementów w zapobieganiu / leczeniu chorób cywilizacyjnych metodami medycyny komórkowej http://www.medycynakomorkowa.com/, •wykorzystanie suplementu mineralnego MMS w leczeniu malarii i AIDS w Afryce http://www.miraclemineral.org/breakthrough.php , •terapię Gersona w leczeniu nowotworów http://www.terapiagersona.com.pl/Wnioski•Zastanawiające jest, że żadna większa instytucja (WHO, koncerny, fundacje finansująceszczepionki i leki dla krajów Trzeciego Świata, w Bill Gates którego fundacje sponsorują dlaodmiany zakup szczepionek i leków farmaceutycznych dla Trzeciego Świata) nie sązainteresowane finansowaniem szerokich badań nad wykorzystaniem prostych i tanich metod 15
 • 16. Ryzyko w porównaniu do suplementów diety New Zeland Government Statistics Mo liwe do unikni cia zgony ż ę zwi zane z konwencjonaln ą ą opiek medyczn ą ą Niepo dane ąż dzia anie leków ł Mo liwe do unikni cia zgony ż ę powi zane z oficjalnie ą dopuszczonymi lekami Zgony zwi zane z ą ą ą ą po ywieniem ż ż Mo liwe do unikni cia zgony ż ę zwi zane z po ywieniem ą ż Prawnie dopuszczalne ryzyko de minims Zgony zwi zane z ą suplementami dopuszczonymi do 16 sprzeda y ż ż ż żFakty•Naturalne suplementy diety i produkty lecznicze są około 900 razy mniej ryzykowne w użyciu niżżywność oraz prawie 100 000 razy bezpieczniejsze niż leki konwencjonalne (farmaceutyki).•„Rządy” mogą prawnie zakazać sprzedaży lub stosowania substancji niezdrowych lubniebezpiecznych.Konsekwencje•W przypadku naturalnych produktów leczniczych nie mogą „niestety” łatwo użyć tego argumentu.•Organizacje takie jak KKŻ czy EFSA przyjęły nieadekwatne naukowo metody oceny ryzyka ipotwierdzania korzyści zdrowotnych.•Przyjęte metody i reżim prawny zarówno w Europie jak i na Świecie pozwalają ustanawiaćprzepisy ograniczające dostęp do naturalnych środków leczniczych lub ograniczające dawkiskładników czynnych do bezwartościowych poziomów.Więcej informacjihttp://www.naturalnenielegalne.pl/download/Informator_ANH_prawo_UE_kontra_naturalne_zdrowie.pdf 16
 • 17. Zagadka medycyny naturalnej Wzór europejski – wzorzec dla Kodeksu granica PRAWO YWNO CIOWE Ż Ś PRAWO FARMACEUTYCZNE Wymogi • Metody naukowe dowodu skuteczno ci ś • Koszty badań, certyfikacji i produkcji Sk adniki: ‘Lista pozytywna’ ł Pozwolenie na leki Dowód bezpiecze stwa ń Tradycyjne pozwolenie na zio a ł Dawki: Nieterapeutyczne Terapeutyczne O wiadczenia: ograniczone ś O wiadczenia nt. profilaktyki, ś dopuszczanie generyków, zmniejszenie leczenia i zdrowienia ryzyka chorób, o wiadczenia nt. ś (ograniczone dyrektyw ą zdrowia dzieci dotdotyczącą zió )ł 17Fakty•Unia Europejska przyjęła schemat, którego wdrożenie prowadzi do uznania leków farmaceutycznych jakojedynego środka leczenia chorób.•Stosowanie (produkcja, sprzedaż, stosowanie przez praktyków medycyny naturalnej) leków naturalnychbędzie możliwe jedynie w ramach rygorystycznych przepisów dotyczących Produktów leczniczychstosowanych u ludzi (HMPD) lub w ograniczonym zakresie w oparciu o Dyrektywę dot. TradycyjnychProduktów Ziołowych leczniczych stosowanych u ludzi (THMPD)Wpływ na zdrowie•Konieczność uzyskania pozwolenia na leki w obecnym systemie rejestracji dla wielu produktów naturalnychjest w praktyce niemożliwa do spełnienia•Dzieje się tak zarówno z powodów przyjętych niewłaściwych metod weryfikacji ich bezpieczeństwa iskuteczności jak i zaporowych kosztów przeprowadzenia badań.•W efekcie europejczycy zostaną pozbawieni dostępu i wiedzy o większości naturalnych produktówleczniczych i zdrowotnych•Doprowadzi to do braku możliwości świadomego dbania o własne zdrowie (szczególnie w krajachpółnocnych i w okresie zimowym) oraz ograniczenia wolności słowa i wyboru w zakresie metod„zarządzania” zdrowiem i leczeniaWięcej informacji•Więcej na temat HMPD na 4 stronie ulotki:http://www.naturalnenielegalne.pl/download/Informator_ANH_prawo_UE_kontra_naturalne_zdrowie.pdf 17
 • 18. 18Inne•Co UE zamierza zrobić w ciągu 2 lat w dziedzinie naturalnego zdrowia?•Pierwszy raz w historii jesteśmy świadkami niezwykłych restrykcji nakładanych na naturalnemetody dbania o zdrowie i naszą wolność•Czekają nas 3 typy restrykcji… 18
 • 19. 1. Jakie składniki możesz jeść? UE, Australia: zatwierdzone listy składników odżywczych i ziół Które tłuszcze i węglowodany są dobre, a które złe? GMO, napromienianie Co jest organiczne? Które ulepszacze są ok? Władze ds. zdrowia i lekarze jako ustawodawcy (demokracja?) Media jako środki informowania społeczeństwa o polityce zdrowotnej 19Fakty – składniki, które możemy jeść•W UE przyjęto listy składników odżywczych i ziół dopuszczonych do stosowania, tzw. „listypozytywne”•Wszystkie inne składniki i zioła, które nie znajdą się na liście zostaną uznane za produktylecznicze i będą wymagały kosztownej rejestracji, popartej badaniami na ludziach.•Koszty badań wymaganych do wprowadzenia ich do sprzedaży jako „produktu leczniczego”sięgające setek tysięcy lub miliony EURO, tzw. randomizowanych badaniach klinicznych (RCT)są zbyt wysokie dla małych i średnich firm, a duże międzynarodowe koncerny nie mają interesu wfinansowaniu badań dla produktów stanowiących konkurencję dla patentowanych lekówfarmaceutycznych•Oznacza to, że wszystkie składniki i produkty, które nie znajdą się na liście pozytywnej (minerały,witaminy, zioła, produkty medycyny naturalnej) zostaną zakazane, a ich produkcja, sprzedaż ireklama stanie się przestępstwem, chyba że składnik taki zostanie przebadany w badaniach RCT•W przypadku większości składników odżywczych zastosowanie badań RCT jest niemożliwe gdyżw podejściu tym zakłada się pozbawienie osób z grup kontrolnych badanego składnika/substancji,co jest bardzo ryzykowne dla badanych. Pozbawienie tych osób składnika odżywczego (np.witamin) może doprowadzić do powstania wśród jej uczestników chorób związanych zniedoborami (np. awitaminoza) lub nawet zgonu. Ryzyko takie nie występuje w przypadku leku,którego organizm nie potrzebuje do normalnego funkcjonowania.•Inne metody badawcze, często możliwe do zastosowania w przypadku składników odżywczych iziół (takie jak badania epidemiologiczne czy badania na zwierzętach) nie są dopuszczone przezHMPD. 19
 • 20. Zakaz UE na witaminy i minerały od 1 stycznia 2010 20Fakty - co może znajdować się w suplementach diety 1 1 2010•Wiele form witamin i minerałów zostało zakazanych, bo producenci nie mieli środków naprzeprowadzenie badań bezpieczeństwa i biodostępności wymaganych przez urzędy UE•Wiele mineralnych form aminokwasów do chelatacji – jeden z najskuteczniejszych metoddostarczania minerałów także zostało zakazanych•Wszystkie formy wanadu i srebr koloidalnych zostały zakazaneWięcej informacjihttp://www.naturalnenielegalne.pl/download/SKROT_INFORMACJI_ANH_FSD_General_PL_beta.pdfhttp://www.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-18-maja-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-skladu-oraz-oznakowania-suplementow-diety/zal2/ 20
 • 21. Zakaz UE na tradycyjne produkty lecznicze od maja 2011 roku Ayurveda Tradycyjna medycyna chińska 21Fakty•Restrykcje dotyczące ziół - specyfika Unii Europejskiej•Nowa procedura szybkiej ścieżki dla tradycyjnych produktów ziołowych przewidziana przezdyrektywę dot. tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych (THMPD)•Procedurę stworzono by umożliwić korzystanie z tradycyjnych leków chińskich, ayurwedyjskich,itp. ale żaden się nie spełnił wymogów dyrektywy•Od 1 kwietnia sprzedaż i stosowanie wszystkich tradycyjnych leków ziołowych, które niespełniają wymogów THMPD zostanie zakazana•Więcej informacji o THMPD i jej wadach prawnych i naukowych:http://www.naturalnenielegalne.pl/download/SKROT_INFORMACJI_ANH_THMPD_PL_beta.pdfDziałania – możesz pomóc !!!•Alliance for Natural Health (ANH-Europe) opracowało strategię zaskarżenia dyrektywy dot.tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości!!! UWAGA !!!Obecnie ANH prowadzi zbiórkę funduszy w celu zaskarżenia dyrektywy dot. tradycyjnychziołowych produktów leczniczych (THMPD).Strona akcji gromadzenia funduszy http://www.anh-europe.org/node/3113Więcej informacji w języku polskim http://www.stopcodex.pl/stop-thmpd/ 21
 • 22. 2. Ile możesz zjeść (jakie dawki) ? Projekt oceny ryzyka Efekt Efekt składników odżywczych FAO/WHO Akceptowalny Proponowane regulacje UE dot. zakres spo ycia maksymalnej dozwolonej ż zawartości witamin i minerałów Wytyczne Kodeksu dot. suplementacji witamin i Niedobór Toksyczno minerałów ćś Dawka Ostatnie metaanalizy i przeglądy NOAEL - Brak zaobserwowanych efektów ubocznych systematyczne nt. witamin i LOAEL - Najmniejsze zaobserwowane efekty uboczne 22 minerałówFakty - ile składników możesz jeść•Używane modele zarządzania ryzykiem i oceny ryzyka zostały przeniesione z dziedzinytoksykologii środowiskowej•Używa się tego systemu do harmonizacji maksymalnych dozwolonych dawek (MPL) witamin iminerałówWpływ na żywność i zdrowie•Przy toksynach nie jest problemem zarządzanie ryzykiem bo minimalizuje się po prostu ilośćszkodliwych substancji•Do składników odżywczych stosuje się niedopracowany system oceny bezpieczeństwa. Modeleoceny ryzyka zapewniają by nikt w społeczeństwie nie odniósł żadnych skutków ubocznych poprzyjęciu substancji odżywczej w postaci syntetycznej – wielu z nas nie może przyjmowaćpotrzebnych ilości•Metody nie biorą pod uwagę m.in. różnicy między właściwościami naturalnej i syntetycznej formyskładnika (np. naturalne formy witaminy C w otoczeniu bioflawonidów przyswajają się prawie wcałości i mogą być wykorzystywane w leczeniu lub zapobieganiu wielu chorób, podczas gdyforma syntetyczna w 5%-10% w większych ilościach może zwiększać ryzyko zachorowań naraka, np. wśród palaczy).Więcej informacji•Informacje dot. regulacji Unii Europejskiejwww.naturalnenielegalne.pl/download/SKROT_INFORMACJI_ANH_FSD_MPL_PL_beta.pdfDziałania•ANH złożyło petycję w Parlamencie Europejskim, pokazującą wady użytych metod naukowych(oceny ryzyka), oraz opublikowało istotne artykuły w Toxicology wyjaśniające skutkinieprawidłowości przy ustalaniu prawa oraz pokazujące sposób na zmianę przyjętej metodologii.Działania – możesz pomóc!!!•Kampania: http://www.consumersforhealthchoice.com/ ; Petycja w zakresie maksymalnychdawek witamin: http://www.consumersforhealthchoice.com/phpPETITION/ ; List do komisarzazajmującego się ustanawianiem MPL witamin i minerałów w Komisji Europejskiejhttp://www.consumersforhealthchoice.com/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=236 22
 • 23. Jeden posiłek fast food ł Vit A 265 mcg RE B-car 2.7 mg Vit B1 2 mg Vit B2 1 mg Vit B3 28 mg Folate 235 mcg FE Vit E 3 mg Mg 213 mg Fe 9 mg Zn 11 mg Se 9 mcg Na czerwono przekroczony poziom zalecanego dziennego spożycia (Niemcy) Źródło: USDA Nutrient Database 23Fakty•Proponowane maksymalne dozwolone dawki (MPL) w wytycznych europejskich są ustalane naskandalicznie niskim poziomie, często niższym niż w jednym posiłku typu fastwood.Informacje kontekstowePoniżej znajduje się kilka cytatów pokazujących jak duży potencjał mają witaminy i minerały:•„Weterynarze już 50 lat temu wiedzieli, że wrzody są wywołane bakterią znaną dobrzespecjalistom. Rolników nie stać na kosztow”ne leczenie zwierząt hodowlanych, kosztowneoperacje i dlatego bydło i trzodę leczą, chronią zupełnie inaczej, a przy tym znacznie taniej iskuteczniej. Weterynarze już dawno wiedzieli, że wrzody żołądka są leczone szczątkowymiilościami minerałów, z dodatkiem odpowiedniego antybiotyku. Takie lekarstwo jest bardzoskuteczne. Leczenie wrzodów żołądka świni kosztuje dzięki temu 5 dolarów, a nie setki czytysiące, jak w przypadku ludzi. W 1974 roku Amerykański Instytut Zdrowia podał oficjalnie, żewrzody żołądka nie są wywołane stresem, lecz bakterią, dokładnie tą samą, która już dawno byłaznana i leczona u zwierząt. Podano również, że mogą być leczone przy pomocy takiego samegolekarstwa.”•„We wrześniu 1993r Nationale Country Institute prowadził, wraz z uniwersytetem w Harwardzie,badania nad problemem nowotworów. Dzięki nim opracowano sposób odżywiania się, któryzapobiega tej chorobie. Pewien dwukrotny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycynytwierdzi, że jeśli chcecie zapobiegać powstawaniu raka oraz go leczyć musimy przyjmować 10000 mg witaminy C dziennie. Noblista ma dzisiaj 94 lata, cieszy się dobrym zdrowiem i świetnąkondycją. Pracuje po 14 godzin dziennie na uczelni w San Francisco i na swojej farmie. Lekarze,którzy wyśmiewali się kiedyś z diagnozy noblisty, zmarli 35 lat temu.Komu będziesz wierzyć? Tym, którzy umarli? Wybór należy do Ciebie. Obiektem badań NCI iuniwersytetu harwardzkiego były rejony Chin, w których odnotowano szczególną zachorowalnośćna nowotwory. Do badań przystąpiło 29 tysięcy ludzi. Podawano im przez pięć lat różnego typuwitamin i minerały sprawdzając wpływ tych suplementów na stan ich zdrowia. Pacjentom tympodawano dawki dwa razy większe niż są przewidziane dziennie dla człowieka. W grupie, którazażywała witaminy E, C i beta-karoten aż 13% ludzi uciekło ze szponów raka. Jeśli chodzi o typraka, który powodował największą śmiertelność w tej prowincji, czyli rak żołądka, poprawa byłajeszcze większa, bo aż 21%. 21% tych, którzy mieli umrzeć - żyło.”http://www.bochenia.pl/nasze-zdrowie/2009/kwiecien/niezywi-lekarze-nie-klamia.html?page=3 23
 • 24. Vit A 5940 mcg RE B-car 60 mg Vit B1 3 mg Vit B2 2 mg Vit B3 41 mg Folate 1033 FE Vit E 19 mg Mg 616 mg Fe 23 mg Zn 16 mg Se 150 mcg Na czerwono przekroczony poziom zalecanego dziennego spo ycia ż (Niemcy) Źródło: USDA Nutrient Database 24FaktyZawartość wielu mikroelementów przekracza dozwolone poziomy (MPL) w jednym„zrównoważonym” posiłku nawet o 1000%Informacje kontekstowe•Nagonka w mediach na witaminy zaczęła się po odkryciach Instytutu Dr Ratha ich rewelacyjnejskuteczności w odpowiednio dobranych zestawach, na przykład przy zmianach nowotworowychczy chorobach serca i potwierdzeniu tego faktu przez największe kierunkowe organizacje iinstytuty światowe, takie jak „National Institutes of Health". Więcej http://www.bochenia.pl/nasze-zdrowie/2009/kwiecien/niezywi-lekarze-nie-klamia.html?page=3Witamina C•Pies czy koza produkują dziennie na swoje potrzeby 15.000 do 20.000 mg tej witaminy.•Dieta dla małp człekokształtnych musi jej zawierać minimum 2.000 mg.•Zalecane dzienne dawki dla człowieka są na poziomie 60 do 90 mg.•„Wyjaśnienie roli witaminy C w organizmie może przynieść raczej analiza danychepidemiologicznych niż biochemicznych. W badaniach epidemiologicznych nad rolą witaminy Cwzięło udział prawie 20 tys. Anglików.im więcej witaminy C w plazmie krwi – tym mniej choróbnowotworowych. Badanie populacji 22 tys. Greków pokazało, że stosowanie dietyśródziemnomorskiej daje mniejszą śmiertelność z powodu chorób serca i układu krążenia.Badania brytyjskie potwierdziły mniejsze ryzyko tych chorób u osób spożywających większedawki (>700 mg dziennie)”. Więcej: http://naukadlazdrowia.pl/witamina-c-czy-potrzebna-jest-suplementacjaOstatnie prace KKŻProponowane poziomy referencyjne witamin (NRV) na posiedzeniu w listopadzie 2010 rokuWitamina A (obniżenie z 800 mcg do 550 mcg); Witamina D (5 mcg lub 200 IUs); Witamina E (8.8mg); Witamina K (60 mcg); Witamina C (obniżenie z 60 mg do 45 mg); Tiamina (obniżenie z 1.4do 1.2 mg); Ryboflawina (obniżenie z 1.6 mg do 1.2 mg); Niacyna (obniżenie z 18 mg do 15 mg);Witamina B6 (obniżenie z 2 mg do 1.3 mg); Kwas foliowy (podwyższenie do 400 mcg); WitaminaB12 (2.4 mcg); Pantotenian (5 mg); Biotin (30 mcg); Wapń (podwyższenie z 800 mg do 1000 mg);Magnez (obniżenie z 300 mg do 240 mg); Jod (150 mcg); więcej:http://www.thenhf.com/article.php?id=2605 24
 • 25. 3. Co możesz mówić o korzyściach zdrowotnych? Wyższość prawa medycznego na całym Świecie Unijne przepisy dot. Oświadczeń Żywnościowych i Zdrowotnych (Rozporządzenie 1924/2006/WE) z 44 000 odrzucono 40 000 (brak bada na ludziach) ń Sprawa Frede Damgaard przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (C-421/07) Wytyczne Kodeksu w Sprawie Oświadczeń zakaz wszelkich oświadczeń (informacji) sugerujących, że zrównowa ona dieta lub zwyk a żywność mo e nie dostarczać ż ł ż wystarczającej ilości wszystkich składników pokarmowych. zakaz wszelkich twierdzeń, że produkty spożywcze mogą być wykorzystane do zapobiegania, agodzenia, ł lub leczenia chorób 25Fakty - Żywność a produkty lecznicze•ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OŚWIADCZEŃ ZYWIENIOWYCH I ZDROWOTNYCHDOTYCZĄCYCH ZYWNOŚCI – jeszcze nie w pełni weszło w życie.•Pełna implementacja nastąpi po zakończeniu procesu opiniowania przez EFSA wniosków owydanie opinii na temat oświadczeń.•Skrajnie wysokie wymagania dotyczące udowodnienia związku przyczynowego skutkowegomiedzy żywnością / składnikiem a efektami zdrowotnymi•Komisja Europejska tworząc te przepisy zwróciłą się do producentów o składanie wniosków bymogli ocenić dane naukowe•Złożono 44 tys wniosków. Komisja Europejska odrzuciła ok. 40 tys. gdyż nie były popartebadaniami na ludziach (choć wymóg ten nie został wcześniej podany!!!)•Z pozostałych 4000, 1 października 2009 EFSA przedstawiła 500 opinii – wymagania są takwysokie, że większość składników uzyskała opinie negatywne i nie wolno wydawać na ich tematjakichkolwiek oświadczeń zdrowotnych•3500 wniosków zostanie rozpatrzone w najbliższym czasie (prawdopodobnie 2011 rok).Wpływ na zdrowie i wolność słowa•Od tego momentu rozpatrzenia wszystkich wniosków, zaakceptowane oświadczenia staną sięliterą prawa, wszystkie inne zostaną zakazane•Zadziwiające jest to że Nie chodzi o oświadczenia na opakowaniu czy w materiałachreklamowych, lecz też o słowo pisane i mówione.•Jest to najpoważniejszy przypadek złamania wolności wypowiedzi na temat korzyścizdrowotnych w historii•Nieprzestrzeganie tego prawa może zakończyć się pozwem sądowym. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0421:PL:NOT 25
 • 26. Zła nauka, złe interpretacje w mediach 26Fakty•W prasie naukowej pojawia się w ostatnich latach szereg publikacji naukowych zmierzających dodyskredytacji witamin•Najczęściej publikacje te nie bazują na badaniach pierwotnych (np. klinicznych) lecz na tzw. metaanalizachtj. przeglądzie wyników wcześniej przeprowaadzonych badań (publikacji naukowych)•Publikacje naukowe do metaanaliz dobierane są często w sposób mający udowodnić postawioną tezę, żewitaminy są szkodliwe•Dobrane badania w dużej mierze dotyczą grup osób chorych, oraz witamin w formach syntetycznych, którecharakteryzują się niską przyswajalnością i znaczącym potencjalnym niepożądanym wpływem na organizm(zwłaszcza chory)•W metaanalizach tych najczęściej pomijane są badania naturalnych form witamin oraz badania zakończonepozytywnymi wynikami lub brakiem szkodliwości•Niektóre metaanalizy prowadzone w odstępie kilku lat zostały wręcz zrobione w oparciu o bardzo zbliżonąpróbkę publikacji naukowych•Metaanalizy i wyniki badań syntetycznych form witamin często podchwytywane są przez agencje prasowe imedia•Bardzo rzadko w mediach „głównego nurtu” pojawiają się wyniki badań nad naturalną suplementacją orazw zauważana jest różnica między bezpieczeństwem i korzyściami naturalnych i syntetycznych form witaminWpływ na zdrowie•Tego typu szeroko rozpowszechniane metaanalizy kształtują fałszywy obraz możliwych korzyści zsuplementacji•W społeczeństwach uprzemysłowionych i wśród osób nie mających dostępu do świeżej żywnościpublikacje te mogą w efekcie prowadzić do zwiększonej zachorowalności na choroby cywilizacyjne orazbezradności w ich leczeniu (zwrócenie jedynie w stronę medycyny konwencjonalnej)Więcej informacjihttp://www.anh-europe.org/news/anh-rebuts-latest-anti-vitamin-meta-analysishttp://www4pl.dr-rath-foundation.org/pharma_business/20080514_cochrane.html 26
 • 27. Podsumowanie Handel międzynarodowy Ochrona konsumentów 27Wpływ Kodeksu na łańcuch żywnościowy•Kodeks łagodnie traktuje dopuszczanie do łańcucha żywnościowego produktów syntetycznych lubbiotechnologicznych•Kodeks restrykcyjnie traktuje wszystko co może być wykorzystane do świadomego zarządzania własnymzdrowiem za pomocą żywności, naturalnych suplementów diety i ziółBeneficjenci Kodeksu•Analiza wytycznych Kodeksu potwierdza, że w dużej mierze korzystają z nich producenci chemii, lekówweterynaryjnych, roślin GMO oraz masowej żywności•Jednym z głównych beneficjentów Kodeksu są międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, powiązanenajczęściej z producentami, o których mowa powyżej•Dzieje się tak gdyż stosowanie norm Kodeksu: • ma dramatyczny wpływ na zdrowie poprzez coraz powszechniejsze występowanie wielkoprzemysłowej, skażonej chemią żywności o malejących wartościach odżywczych • Kodeks wkrótce może pozbawić nas dostępu do medycyny naturalnej opartej na żywności, ziołach i naturalnych składnikach odżywczych (w Unii Europejskiej to już się dzieje)•Bez wątpienia konsumenci też korzystają z Kodeksu, dzięki ochronie jaką daje przed niekontrolowanąprodukcja i obrotem żywnością. Problem leży jednak w tym ochrona ta jest niewielka (syntetyki) lubprzesadzona (produkty naturalne i oświadczenia zdrowotne).„Ofiary” Kodeksu•Konsumenci narażeni na obecność i zbyt wysokie dawki trujących związków w żywności, pogarszaniejakości i wartości odżywczej w produktach spożywczych•Ludzie chcący świadomie dbać o zdrowie z wykorzystaniem metod naturalnych•Obywatele, których wolność słowa w zakresie naturalnych metod dbania o zdrowie, tradycji jest zagrożona•Demokratycznie wybrane władze, zwłaszcza mniejszych krajów, które w coraz mniejszym stopniu mogąchronić własne rolnictwo, przemysł i obywateli przed zalewem „chemicznej” żywności•Rolnicy tradycyjni narażeni na nierówną konkurencję ze strony wielkiego przemysłu, produkującego w wielukrajach coś co „z nazwy” przypomina żywność•Tradycyjne kultury i społeczności rolnicze niszczone przez zalew taniej „chemicznej” żywności•Praktycy medycyny tradycyjnej, komplementarnej i alternatywnej•Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży spożywczej, suplementów, ziół, itp.•Zubożona gleba, wymierające gatunki roślin i zwierząt, osłabione rośliny, nieludzko traktowane zwierzętahodowlane 27
 • 28. Co możesz zrobić Dowiedz się więcej, bądź na bieżąco (newsletter)… Informuj rodzinę, znajomych… Informuj, pytaj i naciskaj bezustannie na swoich demokratycznie wybranych reprezentantów… C o TY możesz zrobić, by wpły Skorzystaj z poradnika ANH nąć na zmian ę Kodeksu Wspieraj organizacje pozarządowe i bieżące akcje… www.stopcodex.pl polskaakcjaobywatelska.pl Alliance for Natural National Health Health (ANH) Federation (NHF) www.anh-europe.org www.thenhf.com 28stopcodex.pl www.stopcodex.pl - pierwszy i największy polski portal poświęcony zagadnieniom „obrony” przed Kodeksem ŻywnościowymFundacja Polska Akcja Obywatelska polskaakcjaobywatelska.pl - fundacja wspierająca inicjatywy krajowe międzynarodowe m.in.. w zakresie ochrony wartościowej naturalnej żywności i medycyny naturalnejAlliance for Natural Health www.anh-europe.org - działania naukowe i prawne chroniące konsumentów europejskich (Komisja, Parlament, EFSA, ETS) - koordynacja działań na terenie Unii EuropejskiejNational Health Federation www.thenhf.com - jedyna niezależna INGO przy KKŻ z prawem zabierania głosu na posiedzeniach - bieżące relacje z posiedzeń Kodeksu 28
 • 29. Co TY możesz zrobić, by wpłynąć na zmianę KodeksuCo możesz zrobić Kluczowe etapy działania1) Zdobądź rzetelne informacje na temat Kodeksu ze źródeł takich, jak oficjalny Serwis internetowy Kodeksu i Oprócz wyliczonych powyżej działań nasz serwis. Informacje błędne lub niekompletne mogą zaszkodzić bardziej, niż brak informacji indywidualnych, działania w sprawie Kodeksu można podzielić na trzy główne grupy:2) Skup się na poniższych kwestiach • Kodeks wspiera światowy handel uproszczoną, ubogą w składniki odżywcze, zanieczyszczoną chemicznie i, Działania polityczne: upewnij się, że Twoje coraz częściej, modyfikowaną genetycznie żywnością poglądy na temat prawa narodowego oraz • Kodeks nie wspiera rolnictwa, infrastruktury i przemysłu spożywczego działających w oparciu o lokalne Kodeksu są znane rządowi i wybranym reprezentantom (zob. powyżej) społeczności, o których wiadomo, że dostarczają wysokojakościowej żywności odpowiadającej potrzebom danego rynku Działania konsumenckie: jednym z • Nasilające się rozluźnianie wymogów produkcji ekologicznej, przez co pozostają one w coraz mniejszej najsilniejszych argumentów jest argument zgodzie z koncepcją zrównoważonego wzrostu, za to coraz łatwiej adaptować je na potrzeby wielkich finansowy – to, jak wydajemy nasze przedsiębiorstw rolniczych pieniądze W miarę możliwości, nie kupuj i nie spożywaj przetworzonej żywności, żywności • Kodeks nie ma na uwadze rolniczej samowystarczalności biedniejszych państw GMO , ani żywności zawierającej • Kodeks wspiera wysoce ryzykowne technologie żywności, takie jak GMO, konserwanty chemiczne, konserwanty. Staraj się kupować i uprawiać pestycydy i napromieniowanie żywność organiczną oraz taką, przy produkcji której nie stosowano pestycydów. Wspieraj • Zgodnie z Kodeksem ma zostać zmniejszona liczba korzystnych dla zdrowia i leczniczych składników lokalną społeczność i lokalne systemy odżywczych dostępnych jako suplementy diety produkcji. Ogranicz kupowanie importowanej • Kodeks przyjmuje zasady analizy ryzyka, które są z gruntu błędne i nienaukowe, biorąc pod uwagę wartość żywności. odżywczą i zdrowotną żywności Działanie społeczne: uświadamiaj innych o • Kodeks przyczynia się do dostosowania wymogów zdrowotnych dla różnych krajów przy użyciu całkowicie ryzyku grożącemu naszym systemom nieodpowiednich kryteriów, co jest absurdalne w konfrontacji z konsumentami poszerzającymi swoją wiedze dostawy żywności ze strony globalnego na temat zdrowego odżywiania i suplementacji diety handlu żywnością oraz Kodeksu • Nacisk wywierany na państwa przez Światową Organizację Handlu dążącą do dostosowania rozwiązań Żywnościowego Wyszukuj aktualne prawnych tych państw do wymogów Kodeksu, włącznie z nakładaniem sankcji, może sparaliżować informacje i sięgaj tylko po wiarygodne źródła gospodarkę mniejszych państw informacji. Pomóż przyjaciołom, krewnym i znajomym dostrzec ryzyko wiążące się z3) Przedstaw swoje zastrzeżenia (powyżej) tak wielu osobom, jak to możliwe, zarówno w kraju, jak i poza nim przetworzoną, genetycznie modyfikowaną,4) Napisz do odpowiedniego reprezentanta/-ki i upewnij się, że działa on/a na rzecz swoich wyborców, nienaturalną żywnością. Podkreślaj, jak wpływając na rząd w sprawie Kodeksu ważne jest spożywanie produktów wolnych od dodatków chemicznych, wyprodukowanych w5) Kiedy to tylko możliwe, staraj się wpłynąć na reprezentantów delegacji do spraw Kodeksu. Ich nazwiska i danym regionie, nieprzetworzonych. Zachęcaj adresy są ogólnodostępne, znajdziesz je w rocznych raportach poszczególnych spotkań Komisji Kodeksu innych do właściwych zachowań6) Staraj się wpłynąć na prawo międzynarodowe dotyczące GMO, dodatków do żywności, bezpieczeństwa konsumenckich oraz do żywności, pestycydów, rolnictwa ekologicznego, suplementów diety, zdrowia, i innych kwestii powiązanych aktywności politycznej. z Kodeksem Żywnościowym i standardami tworzonymi w jego ramach. Źródło: 29WPROWADZENIEMówiąc krótko, niezmiernie trudno jest wpłynąć na kształt Kodeksu. Trudniej jeszcze, jeśli jest sięw Europie, ponieważ Kraje Członkowskie Unii Europejskiej nie działają indywidualnie, lecz przezprzedstawiciela – Komisję Europejską, wypowiadającą się w ich imieniu w kwestiach handlowychdotyczących Unii. Tak więc, jeśli nawet uda się nakłonić do słuchania biurokratów wchodzących wskład delegacji danego Państwa Członkowskiego, wciąż będzie to tylko jedna delegacja spośród27 w UE, której głównym reprezentantem jest jeden biurokrata z Komisji Europejskiej. Z tegowłaśnie względu jest niezwykle istotne, by osoby zainteresowane sprawą miały szeroki oglądproblemu – wówczas kluczowe kwestie mogą zostać przedstawione jednocześnie w PaństwachCzłonkowskich i w Komisji Europejskiej.Posunęlibyśmy się dalej w twierdzeniu, że zakres oddziaływania jednostek na zawartość Kodeksujest niewielki – sądzimy, że struktura podejmowania decyzji mogła tu zostać celowo zbudowana wtaki sposób, by maksymalnie ograniczyć demokratyczne prawa osób chcących mieć wpływ najego zawartość.RZETELNOŚĆ (UWAGA NA DEZINFORMACJĘ)Ważne jest, by skargi na Kodeks były zgodne z rzeczywistością i dobrze uzasadnione. Na wieluprzykładach można przekonać się, że błędne informacje o Kodeksie funkcjonowały jako zasłonadymna służąca ukryciu rzeczywistych powodów do skargi, co ułatwiało politykom i biurokratomuniknięcie konieczności zareagowania na zgłoszone zażalenia. Wielokrotnie słyszeliśmy relacje otym, jak zainteresowane osoby zgłaszały odpowiednim delegatom zastrzeżenia odnośnieKodeksu, jednak powiedziano im, że dysponują błędnymi informacjami i nie rozumieją problemu,w związku z czym nie można, lub też nie trzeba, niczego robić w zgłaszanej sprawie.ODPOWIEDZIALNOŚĆ EUROIPEJCZYKÓWNiektóre najistotniejsze rozwiązania Kodeksu zostały przeniesione z systemów prawnych UE,USA i Kanady. Dlatego też wszyscy konsumenci i producenci żywności z powyższych krajówpowinni zaangażować się w proces tworzenia prawa w największym możliwym zakresie,wyrażając w ten sposób swą szczerą troskę o zdrowie publiczne. 29

Related Documents