<ul><li>Niezależna Inicjatywa </li></ul><ul><li>Rodziców i Położnych </li></ul><ul><li>„ Dobrze urodzeni” </li></ul><ul...
<ul><li>Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” powstało w 2006 roku w odpowiedzi na c...
<ul><li>upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem, </li></ul><ul><li>podnoszenie prestiżu za...
<ul><li>„ Poród bez przemocy” wobec matki i jej rodzącego się dziecka to poród dzieci „dobrze urodzonych”. Dobrze urodzony...
<ul><li>By było jak najwięcej miejsc gdzie można w ten sposób urodzić, osób ze środowisk medycznych, które w podmiotowy s...
<ul><li>Porody o takim przebiegu możliwe są w nielicznych szpitalach, w Domu Narodzin w Warszawie i w Lędzinach jak równie...
<ul><li>Dobry poród dla matki i dziecka nie zależy tylko i wyłącznie od świadomości lekarzy i położnych. </li></ul><ul><li...
<ul><li>WIDZIAŁAM DZIECI „DOBRZE URODZONE.” </li></ul><ul><li>Są to dzieci urodzone przez świadome matki, którym towarzysz...
<ul><li>Dzieci, które mają szeroko otwarte oczy i nie krzyczą. </li></ul><ul><li>Dzieci, którym dano czas na przejście z j...
<ul><li>SĄ TO DZIECI Z PORODÓW „BEZ PRZEMOCY.” </li></ul><ul><li>Dzieci, którym czekający na nich ludzie zapewnili optymal...
<ul><li>CZY JEST TO ŁATWE, CZY TRUDNE? </li></ul><ul><li>Odpowiedzmy słowami </li></ul><ul><li>Fredericka Leboyera : </l...
<ul><li>Mamy wszystko co potrzebne zarówno w sferze poznawczej jak i tej techniczno – medycznej. </li></ul><ul><li>Do nas ...
<ul><li>DZIĘKUJĘ PAŃSTWU </li></ul><ul><li>ZA UWAGĘ </li></ul>
of 13

Poród bez przemocy

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Education      Technology      


Transcripts - Poród bez przemocy

 • 1. <ul><li>Niezależna Inicjatywa </li></ul><ul><li>Rodziców i Położnych </li></ul><ul><li>„ Dobrze urodzeni” </li></ul><ul><li>na rzecz porodu bez </li></ul><ul><li>przemocy. </li></ul><ul><li>Konferencja Narodziny </li></ul><ul><li>Bez Przemocy </li></ul><ul><li>Warszawa 30 – 31.05.2008r. </li></ul>
 • 2. <ul><li>Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” powstało w 2006 roku w odpowiedzi na coraz większe społeczne zapotrzebowanie min. na: </li></ul><ul><li>możliwość swobody wyboru przez rodziców sposobu </li></ul><ul><li>i miejsca urodzenia ich dziecka, </li></ul><ul><li>alternatywną opiekę nad kobietą oczekującą dziecka, </li></ul><ul><li>indywidualne postrzeganie rodziców spodziewających się potomka, </li></ul><ul><li>minimalizowanie medykalizacji w przebiegu fizjologicznego porodu , </li></ul>
 • 3. <ul><li>upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad noworodkiem, </li></ul><ul><li>podnoszenie prestiżu zawodowego położnych, </li></ul><ul><li>propagowanie i wspieranie innych miejsc porodu niż szpital, </li></ul><ul><li>wspieranie i udzielanie akredytacji położnym zajmującym się przyjmowaniem porodów poza szpitalem. </li></ul><ul><li>wspólne standardy pracy położnych domowych. </li></ul>
 • 4. <ul><li>„ Poród bez przemocy” wobec matki i jej rodzącego się dziecka to poród dzieci „dobrze urodzonych”. Dobrze urodzonych nie dlatego, że gwarantuje im to pochodzenie społeczne rodziców. Lecz urodzonych dobrze dlatego, że szanowano w czasie porodu kobietę (jej fizjologię) i rodzące się dziecko. Dano rodzącej możliwość samostanowienia, a dziecku zapewniono jak najlepszy początek życia w naszej czasoprzestrzeni. </li></ul><ul><li>. </li></ul>
 • 5. <ul><li>By było jak najwięcej miejsc gdzie można w ten sposób urodzić, osób ze środowisk medycznych, które w podmiotowy sposób będą traktować matkę i jej dziecko Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do osób zawodowo zajmujących się opieką okołoporodową. </li></ul><ul><li>Chcemy także współpracować z osobami prywatnymi jak i instytucjami zaangażowanymi w działalność na rzecz przywracania odpowiedniego charakteru porodowi i centralnego miejsca w nim matki, dziecka i ojca rodzącego się dziecka. </li></ul>
 • 6. <ul><li>Porody o takim przebiegu możliwe są w nielicznych szpitalach, w Domu Narodzin w Warszawie i w Lędzinach jak również w prywatnych domach kobiet, do których jako gość przychodzi położna towarzysząca w tym intymnym akcie. </li></ul>
 • 7. <ul><li>Dobry poród dla matki i dziecka nie zależy tylko i wyłącznie od świadomości lekarzy i położnych. </li></ul><ul><li>Dobry poród kreują dla swojego dziecka i siebie także rodzice. </li></ul><ul><li>By rodzice lub tylko matka mogła w trakcie porodu współdziałać ze swoim ciałem dla dobra rodzącego się dziecka, powinna posiąść wiedzę na temat procesów rządzących tym aktem. </li></ul><ul><li>Z tego powodu Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” podejmuje działania edukacyjne i wspierające wobec kobiet i mężczyzn oczekujących dziecka. </li></ul><ul><li>Edukacja ta obejmuje także czas po porodzie. </li></ul>
 • 8. <ul><li>WIDZIAŁAM DZIECI „DOBRZE URODZONE.” </li></ul><ul><li>Są to dzieci urodzone przez świadome matki, którym towarzyszył świadomy personel. </li></ul><ul><li>Dzieci „dobrze urodzone” w przyciemnionym pokoju, w ciszy, w cieple. </li></ul><ul><li>Dzieci, które po porodzie znajdują od razu miejsce w bezpiecznych ramionach swoich matek lub na ich brzuchu. </li></ul>
 • 9. <ul><li>Dzieci, które mają szeroko otwarte oczy i nie krzyczą. </li></ul><ul><li>Dzieci, którym dano czas na przejście z jednego toru oddychania na drugi – nie przecinano zbyt szybko pępowiny. </li></ul><ul><li>Dzieci, których nikt bez danego powodu nie odśluzowywał. </li></ul><ul><li>Dzieci, które pozostawały przez cały czas ze swoimi matkami, czując ich zapach i słysząc bicie ich serca i ich głos. </li></ul>
 • 10. <ul><li>SĄ TO DZIECI Z PORODÓW „BEZ PRZEMOCY.” </li></ul><ul><li>Dzieci, którym czekający na nich ludzie zapewnili optymalny start. </li></ul>
 • 11. <ul><li>CZY JEST TO ŁATWE, CZY TRUDNE? </li></ul><ul><li>Odpowiedzmy słowami </li></ul><ul><li>Fredericka Leboyera : </li></ul><ul><li>„ Nic takiego. </li></ul><ul><li>Tylko cierpliwość. </li></ul><ul><li>Skromność. </li></ul><ul><li>Serce pełne pokoju. </li></ul><ul><li>I milczenie. </li></ul><ul><li>Uwaga giętka lecz baczna. </li></ul><ul><li>Trochę zrozumienia, względów dla innego człowieka” </li></ul>
 • 12. <ul><li>Mamy wszystko co potrzebne zarówno w sferze poznawczej jak i tej techniczno – medycznej. </li></ul><ul><li>Do nas jako rodziców, lekarzy, położnych i innych osób od których zależy jakość narodzin, a później jakość życia, należy decyzja jak będą rodzić się dzieci w Polsce. </li></ul><ul><li>Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” swoimi działaniami chce zawsze wspierać idee „Porodu Bez Przemocy.” </li></ul>
 • 13. <ul><li>DZIĘKUJĘ PAŃSTWU </li></ul><ul><li>ZA UWAGĘ </li></ul>

Related Documents