Materia é todo aquilo que ocupa un espazo e ten masa. Todo que nos rodea está
formado por materia.
Propiedades da materia:...
of 1

Naturais resumo tema_9_quinto

RESUMO TEMA 9 NATURAIS
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naturais resumo tema_9_quinto

  • 1. Materia é todo aquilo que ocupa un espazo e ten masa. Todo que nos rodea está formado por materia. Propiedades da materia: masa.- cantidade de materia que ten un corpo. Mídese en kg. volume.- é o espazo que ocupa un corpo. Mídese en l. Características da materia: dureza.- resistencia a ser raiada (talco é brando; cuarzo é duro). solubilidade.- capacidade para disolverse nun líquido. A substancia que se disolve chámase soluto e na que se disolve disolvente. condutividade.- capacidade de conducir calor e/ou electricidade.(térmica/eléctrica) densidade.- cantidade de masa por unidade de volume. Estas propiedades dos materiais fan que os empreguemos para uns ou outros fins. Materiais duros (construción, coitelos); non condutores (illantes, mangos...) Estados da materia.- pode estar en estado sólido (ten forma propia e mantén volume), líquido (non ten forma propia e mantén volume) ou gasoso (non ten forma propia nin mantén o volume). A materia pode cambiar de estado: Cambios na materia.- poden ser de dous tipos: Físicos.- a composición da materia é a mesma; cambia o aspecto. Reversibles. (auga que pasa de xeo a líquido) Químicos.- unhas materias (reactivos) se transforman noutras diferentes (produtos). Son irreversibles (queimamos un papel). Entre as reaccións químicas máis frecuentes están... ...a oxidación: unha substancia combínase co osíxeno. óxido de ferro ...a combustión: desprende luz e calor (queimamos papel; aparece cinza e fume). ...a fermentación: algúns microorganismos (bacterias, fermentos) transforman a materia. Transformación de leite en iogur; azucre en alcohol (no viño). Nas nosas casas empregamos a diario produtos químicos potencialmente perigosos: insecticidas, lixivia, deterxentes... Fíxate nos símbolos que veñen a continuación. Van a cambiar polos de abaixo. nocivo tóxico inflamable