Par valsts pamatbudžeta un
valsts speciālā budžeta bāzēm
2015., 2016. un 2017.gadam
2014.gada 18.marts
2
1. Fiskālās politikas īstenošana
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu ...
3
1. Fiskālās politikas īstenošana
4
Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās
kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP
Valdības rīcības plānā
mērķ...
5
• Bāzes izdevumos iekļauts:
MK pieņemtie lēmumi 2014.gadā (1)
Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads
Iekšliet...
6
• Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas
MK pieņemtie lēmumi 2014.gadā (2)
Ministrija Pasākums 2015.gad...
7
• Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa:
• Fiskālās telpas samazinājums, ņe...
8
2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
9
Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi
2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2014., 2...
10
Izmaiņu iemesli:
• 2015.gadā palielināts finansējums:
– Klimata pārmaiņu finanšu
instrumentam (VARAM – 8,2 milj.
euro),...
11
Izmaiņu iemesli:
• 2015.gadā palielināts finansējums ES
fondu (KF, ERAF, ESF) projektu un
pasākumu īstenošanai, lai sai...
12
Finansējums ES politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu
īstenošanai
• Nesadalīt...
13
Valsts pamatbudžeta izdevumi
milj. euro
4 041,4 4 170,4 4 107,9 4 035,5
1 281,4 1 197,3 1 233,7 1 233,3
0,0
1 000,0
2 0...
14
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze
Neieskaitot...
15
6 920,7 6 662,1 6 854,6
266,8
393,1
443,4
0,0
1 000,0
2 000,0
3 000,0
4 000,0
5 000,0
6 000,0
7 000,0
8 000,0
2014 2015...
16
Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā
«Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015.
un 2016.gadam» sadalīj...
17
Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads
Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) kopā,
tai skaitā:
266,8 393,1 443,4
Veselības...
18
Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads
Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās
akti...
19
3.Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un
citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
20
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie
ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
pamatfunkcijām
mil...
21
2015.gads 2016.gads 2017.gads
Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 160,3 179,0 234,8
tai skaitā:
Zaudējumu segšana s...
22
2015.gads 2016.gads 2017.gads
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai 16,5 14,0 14,0
tai skaitā:
Tele...
23
27,8
23,0
36,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
ZM
2015 2016 2017
Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļauti...
24
- Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās
investīcijas
- Krievija ir būtisks naftas produktu...
25
4. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma
projektā paredzētie lēmumi
26
• Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā
budžeta bāzi 2015., 201...
27
38,1
25,5
35,435,0 35,0 35,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2014 2015 2016 2017
Ietvara likums Bāzes i...
28
• FM 2015.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikšanā pielietot
likuma «Par valsts budžetu 2014.gadam» 4.p...
29
• IZM līdz 2014.gada 1.maijam iesniegt MK informatīvo ziņojumu par papildus finansējuma
pieprasījumu bāzes izdevumos 20...
30
5. Turpmākie pasākumi
31
Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu
kopapjoma noteikšanai
Pasākums Izpildītāji Termiņš
Valsts pamatbudžeta un valsts sp...
32
Paldies par uzmanību!
of 32

Prezentacija bazes mk_18032014

Otrdien, 18. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017. gadam, kā arī bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu. Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015. gadam aprēķināti 5368,3 miljonu eiro apmērā, 2016. gadam – 5342,2 miljonu eiro, savukārt 2017. gadam – 5269,4 miljonu eiro apmērā.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Prezentacija bazes mk_18032014

 • 1. Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017.gadam 2014.gada 18.marts
 • 2. 2 1. Fiskālās politikas īstenošana 2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam 3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi 4. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi 5. Turpmākie pasākumi Saturs
 • 3. 3 1. Fiskālās politikas īstenošana
 • 4. 4 Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP Valdības rīcības plānā mērķis – saglabāt relatīvi zemu nodokļu slogu ap 1/3 no IKP Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro un % no IKP *Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, % no IKP (labā ass) Plāns*
 • 5. 5 • Bāzes izdevumos iekļauts: MK pieņemtie lēmumi 2014.gadā (1) Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads Iekšlietu ministrija Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana IeM sistēmas darbiniekiem un TM Ieslodzījumu vietu darbiniekiem 2,6 1,9 1,9 VARAM Nomas maksa, aprīkojums, mēbeļu iegāde, pārcelšanās un citi saistītie izdevumi (Kronvalda bulvāris 6) 0 0 0,8 Ārlietu ministrija 2014.gadā atvērtās vēstniecības Arābu Emirātos uzturēšana, papildu darbinieki Baltkrievijas vēstniecībā un konsulātā Vitebskā 0,6 0,6 0,6 Kultūras ministrija Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas laikā ēkas Miera ielā 58 pielāgošanai, nomas maksas un komunālo izdevumu segšanai un Ventspils Mūzikas vidusskolas darbības nodrošināšanai pagaidu telpās, t.sk. pārcelšanas izdevumi, nomas maksa u.c. 0,4 0,2 0,4 Kopā: 3,6 2,7 3,7 milj. euro
 • 6. 6 • Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas MK pieņemtie lēmumi 2014.gadā (2) Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads LM (pamatbudžets) Izdienas pensiju indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajam likumprojektam «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» - 0,04 0,04 1,1 LM (speciālais budžets) Pensiju, pabalstu un atlīdzību indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajiem likumprojektiem: «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» un «Grozījumi likumā «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām»» 10,4 24,7 81,5 Kopā: 10,3 24,7 82,6 milj. euro
 • 7. 7 • Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa: • Fiskālās telpas samazinājums, ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos lēmumus: • Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likumā ietvertās normas, ir stingri jāizvērtē lēmumi, kas paredz izdevumu finansēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gadā un vienlaicīgi rada saistības turpmākajiem gadiem. Fiskālās disciplīnas ievērošana 2015.gads 2016.gads 3,1 213,8 2015.gads 2016.gads 2017.gads - 13,9 - 27,4 - 86,3 milj. euro Valdības deklarācijā pausta apņemšanās – turpināt īstenot atbildīgu un ilgtspējīgu valsts makroekonomisko politiku un, plānojot finanses, stingri ievērot Fiskālās disciplīnas likuma normas
 • 8. 8 2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam
 • 9. 9 Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1) * salīdzinot ar 2016.gada bāzes izdevumiem milj. euro 5 322,8 5 133,0 5 356,55 367,7 5 341,6 5 268,8 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 234,7 - 14,9 - 72,8 *
 • 10. 10 Izmaiņu iemesli: • 2015.gadā palielināts finansējums: – Klimata pārmaiņu finanšu instrumentam (VARAM – 8,2 milj. euro), – veselības aprūpei un fiziskai sagatavotībai (IeM – 3,0 milj. euro), – Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (realizēto projektu uzturēšanai) (AiM – 2,4 milj. euro), • 2016.gadā samazināts finansējums valsts parāda vadībai (FM – 53,1 milj. euro), • 2017.gadā netiek plānots finansējums: – elektroenerģijas lietotāju atbalstam (EM – 41,6 milj. euro), – izmaiņas ilgtermiņa saistībās (projekti tiek pabeigti līdz 2017.gadam). 4 041,4 4 168,0 4 123,0 4 170,4 4 107,9 4 035,5 0,0 500,0 1 000,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0 3 000,0 3 500,0 4 000,0 4 500,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 2,4 - 15,1 - 72,5 Valsts pamatfunkciju īstenošana Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2)
 • 11. 11 Izmaiņu iemesli: • 2015.gadā palielināts finansējums ES fondu (KF, ERAF, ESF) projektu un pasākumu īstenošanai, lai saistībā ar ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda noslēgšanos, pabeigtu projektu un pasākumu īstenošanu un nodrošinātu finansējumu uzņemto virssaistību realizācijai: – par 219,6 milj. euro palielināts finansējums 74.resora budžeta programmā 80.00.00, – par 12,7 milj. euro pieaudzis finansējums izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem iestādes ieņēmumos un atlikumiem uz gada sākumu. 1 281,4 965,0 1 233,4 1 197,3 1 233,6 1 233,3 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 2014 2015 2016 2017 Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi + 232,3 + 0,2 - 0,3 ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (3)
 • 12. 12 Finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai • Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2015.gadā (80.00.00 programmā) noteikts ņemot vērā, ka šobrīd ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ietvaros vēl nav apstiprināti projekti • atbilstoši Likumam par budžeta un finanšu vadību pastāv iespēja vērsties Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā ar pieprasījumu palielināt apropriāciju Eiropas Savienības politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai milj. euro 154,4 550,7 974,9 994,6 1 127,0 646,6 258,8 238,7 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1 000,0 1 200,0 1 400,0 2014 2015 2016 2017 80.00.00 budžeta programma ministrijas/iestādes 1 281,4 1 197,3 1 233,7 1 233,3
 • 13. 13 Valsts pamatbudžeta izdevumi milj. euro 4 041,4 4 170,4 4 107,9 4 035,5 1 281,4 1 197,3 1 233,7 1 233,3 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 2014 plāns 2015 bāze 2016 bāze 2017 bāze Pamatfunkcijas ES politiku instrumenti 5 322,8 5 341,65 367,7 5 268,8
 • 14. 14 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze Neieskaitot bāzes izdevumus: valsts parāda vadībai: - 2015.gadā - 327,2 milj. euro, - 2016.gadā - 283,9 milj. euro, - 2017.gadā - 297,9 milj. euro, iemaksām EK budžetā: - 2015.gadā - 288,8 milj. euro, - 2016.gadā - 311,2 milj. euro, - 2017.gadā - 327,4 milj. euro. Valsts pamatfunkciju īstenošana KOPĀ bāzes izdevumi: 2015.gads - 4 170,4 milj. euro 2016.gads - 4 107,9 milj. euro 2017.gads - 4 035,5 milj. euro milj. euro Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»
 • 15. 15 6 920,7 6 662,1 6 854,6 266,8 393,1 443,4 0,0 1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0 8 000,0 2014 2015 2016 Pārējie izdevumi Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas 7 187,5 Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam jau plānots būtisks finansējums jauno politikas iniciatīvu realizācijai 7 055,2 7 298,0 milj. euro
 • 16. 16 Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» sadalījumā pa resoriem 44,7 42,0 34,9 26,3 19,4 17,1 16,0 13,9 12,7 9,2 7,7 6,3 5,0 3,9 2,5 47,3 48,9 49,8 57,9 21,8 28,4 36,2 17,9 16,3 29,6 19,1 3,5 5,5 3,6 2,3 65,8 51,0 58,2 56,1 24,6 35,0 41,0 32,4 19,0 18,7 20,7 3,4 6,5 3,8 2,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 SM VM EM LM KM IZM AiM IeM TM FM 62.resors ĀM VARAM ZM Radio un TV 2014 2015 2016 KOPĀ: 2014.gads – 266,8 milj. euro 2015.gads – 393,1 milj. euro 2016.gads – 443,4 milj. euro milj. euro
 • 17. 17 Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads Jaunās politikas iniciatīvas (JPI) kopā, tai skaitā: 266,8 393,1 443,4 Veselības nozares pasākumu nodrošināšana, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (VM) 33,8 40,7 40,6 Darba samaksas jautājumu risināšana, tai skaitā mēneša darba algas izlīdzināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes) 32,6 32,6 40,3 Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam (SM) 30,8 47,0 65,5 Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai (EM) 29,3 47,7 56,1 Kultūras telpas attīstība, kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (KM) 15,7 17,1 19,0 Demogrāfijas pasākumu īstenošana (LM, IZM, TM) 14,6 43,2 41,9 Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija (AiM) 14,3 34,4 38,4 Pedagogu darba samaksa (IZM, KM, TM, LM un 62. budžeta resors) 9,5 23,4 26,1 Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invalīda kopšanas pabalsta apmēru ar 2014.gada 1.jūliju, un asistentu pakalpojumu nodrošināšana pašvaldībās (LM) 8,4 15,7 16,3 Mērķdotācijām pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai, rekonstrukcijai, būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai (SM) 7,1 0,0 0,0 Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1) milj. euro
 • 18. 18 Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (EM) 4,8 0,1 0,1 Elektrības un komunālo izdevumu sadārdzinājuma kompensācija (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes) 4,6 4,6 4,6 Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (SM) 4,5 0,0 0,0 Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 4,4 12,2 16,4 Finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (LM)* 3,8 5,1 5,1 ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešana, valsts uzraudzības stiprināšana pārtikas aprites un veterinārajā jomā, augu veselības un augu aprites uzraudzības, meža un zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana (ZM) 3,1 2,9 2,8 Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešana ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā (ĀM) 3,0 0,3 0,0 Administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e- pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (FM) 2,6 6,1 5,0 Sporta pasākumiem (IZM) 2,4 0,6 0,6 Principa "Nauda atgriežas dabā" realizēšana (VARAM) 2,1 2,1 2,9 Pasākumi, kas saistīti ar plānoto iestāšanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (MK, KNAB, ĀM, EM, FM, LM, TM, VARAM, VM) 1,9 2,1 2,1 * tiks pārdalīts uz EM pēc likuma «Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai» izsludināšanas Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2)
 • 19. 19 3.Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi
 • 20. 20 Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi pamatfunkcijām milj. euro 65,7 49,2 16,5 15,0 12,0 4,3 3,6 2,6 2,6 2,6 1,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,01 84,9 46,8 14,0 14,9 12,1 3,2 6,6 2,6 2,5 2,6 1,6 0,7 0,4 0,01 0,01 115,4 47,9 14,0 14,9 12,1 3,2 6,6 2,7 2,9 3,8 1,6 21,4 0,5 0,01 1,8 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 SM IZM Radio un TV 62. resors VM IeM ĀM ZM VARAM KM LM AiM EM TM KNAB FM 2015 2016 2017 KOPĀ: 2015.gadā – 176,8 milj. euro 2016.gadā – 193,0 milj. euro 2017.gadā – 248,7 milj. euro
 • 21. 21 2015.gads 2016.gads 2017.gads Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 160,3 179,0 234,8 tai skaitā: Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (SM) 33,4 21,6 24,8 Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.- 2020.gadam īstenošanai (SM) 32,0 62,7 90,0 Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 27,8 24,5 25,8 Izglītības pasākumu nodrošināšanai un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai (62. budžeta resors) 15,0 14,9 14,9 Augstākā izglītība (koeficienta finansēšana 100% apmērā, IZM, ZM, KM, VM) 13,6 13,6 13,6 Veselības nozares finansējuma nodrošināšana 2013.gada līmenī (VM) 9,4 9,4 9,4 Ministriju iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu palielināšanai pamatfunkcijām milj. euro
 • 22. 22 2015.gads 2016.gads 2017.gads Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai 16,5 14,0 14,0 tai skaitā: Televīzijas programmu sagatavošanai un realizācijai (diasporas un mazākumtautību raidījumiem (jaunu raidījumu izveidei un esošo raidījumu stiprināšanai), kultūras un redzesloka paplašināšanas raidījumiem (jaunu raidījumu attīstībai), atalgojuma palielināšanai, piemaksām 100 vadošajiem Latvijas Televīzijas speciālistiem un vidēja līmeņa vadītājiem un citiem pasākumiem) 13,7 11,0 11,0 Radioprogrammu veidošanai un izplatīšanai (pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas redakcijas izveidei, analītisko raidījumu stiprināšanai, Latvijas Radio 1 jaunu raidījumu veidošanai un attīstībai, Latvijas Radio 2 ziņu (t.sk. reģionālo) raidījumu veidošanai, Latvijas Radio 3 jaunu raidījumu veidošanai, kā arī kapitālieguldījumiem un uzturēšanai un citiem pasākumiem) 2,6 2,8 2,8 Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes darbības nodrošināšanai 0,2 0,2 0,2 Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu palielināšanai pamatfunkcijām milj. euro
 • 23. 23 27,8 23,0 36,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 ZM 2015 2016 2017 Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie pieprasījumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai KOPĀ*: 2015.gadā – 30,0 milj. euro 2016.gadā – 24,1 milj. euro 2017.gadā – 37,4 milj. euro milj. euro Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFG) projektu un pasākumu īstenošanai - pārejas posma valsts atbalstam tiešo maksājumu ietvaros 2015.-2017.gadam (ZM) – nav MK lēmuma par tiesībām uzņemties saistības * ZM, EM, IZM, IeM
 • 24. 24 - Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās investīcijas - Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem, konflikta eskalācija var izraisīt cenu lēcienus - Straujš algu kāpums ekonomikā var negatīvi ietekmēt konkurētspēju Ekonomiskās attīstības negatīvie riski
 • 25. 25 4. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi
 • 26. 26 • Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam • Pieņemt zināšanai, ka valsts speciālā budžeta bāze 2015. un 2016.gadam šobrīd tiek apstiprināta atbilstoši likumam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un 2017.gadam atbilstoši likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 2016.gadam plānotajiem apmēriem • LM saskaņā ar likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas grafikā noteiktajiem termiņiem un atbilstoši FM aktualizētajām makroekonomisko rādītāju prognozēm sagatavot un iesniegt FM: o precizēto valsts speciālā budžeta bāzes aprēķinu 2015., 2016. un 2017.gadam, o priekšlikumus LM pamatbudžeta bāzes 2015., 2016. un 2017.gadam precizēšanai izdevumiem sociālajiem pabalstiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta programmā 20.00.00 „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” un dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem budžeta programmā 04.00.00 „Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai” • FM un PKC ir tiesības vērtēt līdz desmit augstākajām prioritātēm, ja ministriju iesniegto jauno politikas iniciatīvu pieprasījuma apjoms būtiski pārsniegs prognozētās fiskālās telpas apjomu MK 18.marta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi (1)
 • 27. 27 38,1 25,5 35,435,0 35,0 35,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 2014 2015 2016 2017 Ietvara likums Bāzes izdevumi Ik gadu 35,0 milj. Atbalstīt FM priekšlikumu noteikt budžeta resora «74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 02.00.00 «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» 2015., 2016. un 2017.gadam 35,0 milj. euro apmērā ik gadu MK 18.marta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi (2)
 • 28. 28 • FM 2015.gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu veikšanā pielietot likuma «Par valsts budžetu 2014.gadam» 4.pantā un 5.pantā noteikto un atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu noteikt budžeta resora «64.Dotācija pašvaldībām» 2017.gada bāzes izdevumus 30,0 milj. euro apmērā • Atbalstīt FM priekšlikumu noteikt budžeta resora «74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 01.00.00 «Apropriācijas rezerve» 2015., 2016. un 2017.gadam 5,0 milj. euro apmērā ik gadu • FM, ņemot vērā aktuālākās prognozes ERAF, ESF, KF, ELGF, ELF un EJZF 2014.- 2020.gada plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanā, izvērtēt budžeta programmā 80.00.00 «Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējai ārvalstu finanšu palīdzībai» plānotā finansējuma apjomu un nepieciešamības gadījumā vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par jaunajām politikas iniciatīvām iesniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām programmas finansējumā MK 18.marta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi (3)
 • 29. 29 • IZM līdz 2014.gada 1.maijam iesniegt MK informatīvo ziņojumu par papildus finansējuma pieprasījumu bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai • VARAM līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt FM precizētus budžeta programmas 27.00.00 „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” un 33.00.00 „Emisijas kvotu izsolīšanas instruments” izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam • Ministrijām līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt FM aktualizētās prognozes 2015., 2016. un 2017.gadam ieņēmumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamām valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības • ĀM un ministrijām līdz 1.jūlijam savstarpēji saskaņotus transferta apmērus iesniegt FM, lai nodrošinātu bāzes izdevumu precizēšanu 2017.gadā par veicamā transferta apmēru no ĀM budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Latvijas pārstāvju ceļu izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm” uz attiecīgās ministrijas budžeta programmu • ĀM (Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātam) sadarbībā ar citām atbildīgajām iestādēm līdz 2014.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt MK priekšlikumus ministriju bāzes izdevumu ilgtermiņa saistībām no budžeta programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” precizēšanai 2015.gadam MK 18.marta sēdes protokollēmuma projektā paredzētie lēmumi (4)
 • 30. 30 5. Turpmākie pasākumi
 • 31. 31 Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu kopapjoma noteikšanai Pasākums Izpildītāji Termiņš Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2015., 2016. un 2017. gadam apstiprināšana, bāzes izdevumos neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu saraksta izskatīšana Ministru kabinets 2014. gada 18. marts Latvijas Stabilitātes programmas 2014.– 2017. gadam apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015., 2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes) Ministru kabinets 2014. gada 25. aprīlis (ārkārtas sēde) Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvas Ministrijas 2014. gada 1.augusts Makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un 2017. gadam un fiskālo risku deklarācijas izskatīšana Ministru kabinets 2014. gada 26. augusts Diskusijas par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem 2015., 2016. un 2017. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes Ministru kabinets 2014. gada 7. oktobris Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana iesniegšanai Eiropas Komisijā Ministru kabinets 2014. gada 14. oktobris
 • 32. 32 Paldies par uzmanību!

Related Documents