„Informiranje i edukacija potrošača u 2013.”
Dinko Mihaljević
voditelj projekta
Nositelj projekta:
„Potrošački forum” Udruga za zaštitu i promicanje
potrošačkih prava građana
Partneri:
 Udruga umirovlj...
Projekt „Isplati se znati!” u sklopu je projekta
„Informiranje i edukacija potrošača u 2013.”
Sredstva za provedbu projek...
Ukupno osiguran iznos:
104.700,00 kn
Trajanje projekta:
01.01.2014. – 30.06.2014.


Voditelj projekta - koordinacija među partnerima; organizacija
edukacijskog i evaluacijskog seminara; komunikacija ...

Partner 1 (Udruga umirovljenika Grada Osijeka)





organizacija 21 edukativne radionice u Osijeku, Kninu i Svet...
Ciljevi projekta



Povećanje razine sposobnosti građana da se zaštite od
izloženosti agresivnog ponašanja na tržišt...




Građani pogođeni financijskom krizom
Stariji građani koji su žrtve manipulacija i
uskraćivanja informacija o vla...

Ciljevi projekta ostvariti će se kroz AKTIVNOSTI:





Tiskanje i podjela edukativnih materijala (letci, plakati)...

Plakati „Isplati se znati!”

Edukativni letci:




Iz područja financijskih usluga
Iz područja telekomunikaci...

36 radionica u 4
županije u RH







3 tipa radionica:

Osijek,
Vukovar,
Pula,
Knin,
Svetvinčent,
Ruralna p...

Javna podjela edukativnih materijala –
„Svjetski dan zaštite potrošača”


15. ožujak – podjela edukativnih materija...

Povećanje svijesti i sposobnosti građana da se
zaštite od izloženosti agresivnog ponašanja na
tržištu
 Educiranjem put...







36 radionica
4 županije u RH
5 gradova
250 sudionika na radionicama
3.000 podjeljenih letaka
6 mjeseci traj...


Evaluacijski seminar biti će održan na kraju
projekta u Puli
Na seminaru će sudjelovati predstavnici:
 Nositelja pr...
HVALA NA POZORNOSTI!
http://www.potrosac-os.hr/
Prezentacija dinko isplati se znati!
Prezentacija dinko isplati se znati!
Prezentacija dinko isplati se znati!
Prezentacija dinko isplati se znati!
of 20

Prezentacija dinko isplati se znati!

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija dinko isplati se znati!

 • 1. „Informiranje i edukacija potrošača u 2013.” Dinko Mihaljević voditelj projekta
 • 2. Nositelj projekta: „Potrošački forum” Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana Partneri:  Udruga umirovljenika Grada Osijeka  Društvo za zaštitu potrošača Istre
 • 3. Projekt „Isplati se znati!” u sklopu je projekta „Informiranje i edukacija potrošača u 2013.” Sredstva za provedbu projekta osiguralo je
 • 4. Ukupno osiguran iznos: 104.700,00 kn Trajanje projekta: 01.01.2014. – 30.06.2014.
 • 5.   Voditelj projekta - koordinacija među partnerima; organizacija edukacijskog i evaluacijskog seminara; komunikacija sa stručnim suradnicma iz Republike Hrvatske, predstavnicima institucija i lokalnih vlasti; koordinacija s donatorima; komunikacija s načelnicima općina; pomoć pri organizaciji radionica; organizacija 9 radionica u ruralnim sredinama; organizacija javne podjele letaka i podjele u poštanske sandučiće; komunikacija s medijima; izvještavanje; nabava opreme i tehnički dio posla na skupovima; praćenje dinamike provedbe projekta . Asistent projekta - koordinacija među stručnim suradnicima; uređivanje letaka; koordinacija s grafičkim urednikom i tiskarama; pisanje poziva, dnevnog reda skupova i evaluacijskih listića; analiza evaluacijskih listića; nabavka osvježenja; sudjelovanje u provedbi radionica; po potrebi zamjena voditelju radionice; praćenje priloga u medijima i vođenje evidencije; priprema sadržaja za web stranice i društvene mreže; podjela letaka s volonterima; komunikacija s volonterima; ugovori s izvoditeljima; računovodstveni poslovi
 • 6.  Partner 1 (Udruga umirovljenika Grada Osijeka)      organizacija 21 edukativne radionice u Osijeku, Kninu i Svetvinčentu; provodit će medijsku promidžbu projekta zajedno sa Udrugomnositeljem projekta; predstavnik udruge sudjelovat će na edukacijskom i evaluacijskom seminaru; zajedno s Udrugom-nositeljem projekta u Osijeku će sudjelovati u javnoj podjeli edukativnih materijala povodom Svjetskog dana prava potrošača te istu organizirati u Kninu i Svetvinčentu. Partner 2 (Društvo za zaštitu potrošača Istre)     organizacija 6 edukativnih radionica (po 2 na svaku temu); provodba medijske promidžbe projekta na svom području; predstavnik udruge sudjelovat će na edukacijskom i evaluacijskom seminaru i putem Savjetovališta dijeliti letke koji će biti tiskani za potrebe projekta; u Puli će organizirati javnu podjelu edukacijskih materijala povodom Svjetskog dana prava potrošača.
 • 7. Ciljevi projekta    Povećanje razine sposobnosti građana da se zaštite od izloženosti agresivnog ponašanja na tržištu i preveniranje rizičnog ponašanja građana zbog nedovoljne informiranosti (radionice i edukativni materijali) Senzibiliziranje lokalnih vlasti za područje zaštite potrošača (edukacijski seminar i radionice) Intenziviranje suradnje između udruga partnera i uključivanje drugih udruga u zajedničke projekte (edukacijski i evaluacijski seminar).
 • 8.     Građani pogođeni financijskom krizom Stariji građani koji su žrtve manipulacija i uskraćivanja informacija o vlastitim pravima Načelnici općina Udruge za zaštitu potrošača
 • 9.  Ciljevi projekta ostvariti će se kroz AKTIVNOSTI:      Tiskanje i podjela edukativnih materijala (letci, plakati) Dvodnevni edukacijski seminar 36 savjetodavnih radionica Postavljanje projektnih edukacijskih materijala na Internet i društvene mreže Evaluacijski seminar
 • 10.  Plakati „Isplati se znati!”  Edukativni letci:     Iz područja financijskih usluga Iz područja telekomunikacijskih usluga Letci „Abeceda kredita” tablice za vođenje troškova, etui za spremanje računa (podjela sudionicima na radionicama)
 • 11.  36 radionica u 4 županije u RH        3 tipa radionica:  Osijek, Vukovar, Pula, Knin, Svetvinčent, Ruralna područja u Osječko-Baranjskoj županiji    Radionice za osobnu potrošnju Radionice vezane za sklapanje ugovora sa telekomunikacijskim operaterima Radionice o ovršnim pravima 3 stručna predavača
 • 12.  Javna podjela edukativnih materijala – „Svjetski dan zaštite potrošača”   15. ožujak – podjela edukativnih materijala u 4 grada: Osijeku, Puli, Svetvinčentu i Kninu Podjela edukativnih materijala po lokalnim mjestima (volonteri)  http://www.potrosac-os.hr ,  Suradnja s medijima ,
 • 13.  Povećanje svijesti i sposobnosti građana da se zaštite od izloženosti agresivnog ponašanja na tržištu  Educiranjem putem radionica i edukativnih materijala  Educiranjem putem medija   Pojačan interes lokalnih vlasti za područje zaštite potrošača Jačanje suradnje između udruga partnera i uključivanje drugih udruga u slične projekte
 • 14.        36 radionica 4 županije u RH 5 gradova 250 sudionika na radionicama 3.000 podjeljenih letaka 6 mjeseci trajanja projekta 20 educiranih korisnika iz udruga za zaštitu potrošača
 • 15.   Evaluacijski seminar biti će održan na kraju projekta u Puli Na seminaru će sudjelovati predstavnici:  Nositelja projekta  Partnera  Donatora  Nakon završetka projekta biti će objavljeno izvješće o projektu na službenoj stranici
 • 16. HVALA NA POZORNOSTI! http://www.potrosac-os.hr/

Related Documents