PÄÄOMASIJOITTAMINEN
 
SUOMESSA
 2014
 
3.3.2015
Helsinki, Finland
1
 
OHJELMA
 
Jaakko
 Salminen
 
jaakko.salminen@fiban.org
 
 
•  FiBANin
 hallituksen
 puheenjohtaja
 
•  Bisn...
 
•  Ennätysmäärä
 yrityksiä
 sai
 kasvurahoitusta
 FiBANin
 ja
 FVCA:n
 
jäseniltä.
 
•  Yksityisen
 ra...
 
Venture
 capital
 ja
 buyout
 rahastojen
 
 
sijoitukset
 2014
 
 
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
PääomasijoiOaminen
 Suomessa
 2014
 –
 alustavat
 Slastot
 |
 Suomen
 pääomasijoitusyhdistys
 ry
 |
...
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014
Julkaisuvapaa
3.3.2015 klo 13.00
SISÄLTÖ
1.  Bisnesenkelisijoittaminen
2.  Johdanto
3.  Bisnesenkelisijoitusten summa ja yritysten lukumäärä
4.  Rahasijoit...
BISNESENKELISIJOITTAMINEN
Yksityistä kasvuyrityssijoittamista
•  Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön...
JOHDANTO
•  FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja
aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista.
•  Yli 450 hyväksyttyä sijoitt...
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014
Sijoitusten summa ja yritysten lukumäärä
03/03/15 FiBAN ry
Bisnesenkelisijoitukset
€21M(Edell...
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014
Rahasijoitukset
2014 2013 2012
Tehtyjä
bisnesenkelisijoituksia
307 kpl 234 kpl 235 kpl
Kohdey...
2014 2013 2012
Rahasijoituksia (€) Yli 21 M€ Yli 11 M€ Yli 14 M€
Keskimääräinen
rahasijoitus
69.000€ 49.000€ 60.000€
Media...
03/03/15 FiBAN ry
BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014
Toimialat joihin sijoitettu
2014 2013 2012
ICT 13% 21% 47 %
Healthcare / Me...
2014 2013 2012
Siemenrahoitus (Seed) 6% 13% 23 %
Käynnistys (Start-up) 41% 47% 38 %
Aikainen kasvu
(Early growth)
48% 21% ...
10X or better 17% (7 kpl) 9%
5X - 9X 17% (7 kpl) 19%
2X - 4X 14% (6 kpl) 16%
1X 12% (5 kpl) 13%
Lost everything or some 36...
2014 2013
Kohdeyritysten
työpaikkojen määrän
kasvu
n. 1200
n. 1000
työpaikkaa
Näissä kohdeyrityksissä
työpaikkoja yhteensä...
2014 2013
Hyödyntää verokannustinta
viime vuoden sijoituksissa
17% 28%
Suunnittelee käyttävänsä
verokannustinta tänä vuonn...
PITCHANNEET YRITYKSET 2014
PitchFinland –tilaisuudessa 38% sai sijoituksen (42kpl)
NO
INVESTMENT
45%
INVESTMENT
PENDING
17...
YHTEENVETO
•  Bisnesenkelisijoitusten koko oli ennätyksellinen 21 M€,
osuus kasvuyrityssijoittajina kasvaa.
•  Kiinnostus ...
 
YHTEENVETO
 
31
 
2 3 9 19 118 9
24
24 33
87
60
70
90
73
21 64
68
159
89
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014
Muut (FVCAn k...
Numeroiden
 takana
 
Pääomasijoittamisen kenttä kehittyy
•  Yritykset monipuolisemmin eri toimialoilta
•  Uusia toimij...
YhteysSedot
 
FVCA
Marika af Enehjelm
marika@fvca.fi
(+358)405536934
34
 
FIBAN
Jan Oker-Blom
jan@fiban.org
(+358)4055...
of 34

Pääomasijoitukset Suomessa 2014 - Yhteenvetoesitys 3.3.2015

Finnish Business Angels Network ry (FiBAN) ja Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) ovat keränneet vuoden 2014 tilastoja yksityissijoittajien ja pääomasijoitusyhtiöiden tekemistä sijoituksista kasvuyrityksiin Suomessa. Suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma oli 206 M€ vuonna 2014, joista kotimaisia pääomasijoituksia 73 M€, ulkomaisia suoria sijoituksia 89 M€, kotimaisten bisnesenkeleiden sijoituksia 33 M€ sekä muita sijoituksia 11 M€. Edellisvuoden ennätykselliseen kokonaissummaan 279 M€ vaikutti vahvasti Supercellin 100 M€ rahoituskierros. FiBAN: https://www.fiban.org/paaomasijoitukset-2014 FVCA: http://fvca.fi/tietokeskus/tilastot
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pääomasijoitukset Suomessa 2014 - Yhteenvetoesitys 3.3.2015

 • 1. PÄÄOMASIJOITTAMINEN   SUOMESSA  2014   3.3.2015 Helsinki, Finland 1
 • 2. OHJELMA   Jaakko  Salminen   jaakko.salminen@fiban.org     •  FiBANin  hallituksen  puheenjohtaja   •  Bisnesenkeli   Jan  D.  Oker-­‐Blom   jan@fiban.org     • FiBANin  toimitusjohtaja   • Aiemmin  Ak;a  Pankin   liikepankissa   yritysrahoitusjohtajana   Marika  af  Enehjelm   marika@fvca.fi     • FVCA:n  toimitusjohtaja   • 1997-­‐2010  konsulIna  (BCG)  ja   pääomasijoiNajana  (ICG)  Ruotsissa,   Saksassa  ja  Englannissa   Juha  Peltola   juha.peltola@fvca.fi     • FVCA:n  hallituksen  puheenjohtaja   • Vaaka  Partners  toimitusjohtaja   • Aiemmin  konsulIna  (McKinsey)   ja  Pohjola  Pankin  Acquisi;on   Finance  -­‐yksikössä     • Perustajana  Valuatum  Oy:ssä     •  Bisnesenkeleiden  sijoitukset  2014     •  Venture  capital  –rahastojen  ja  Buyout  –rahastojen  sijoitukset  2014       •  Lounas,  klo  12.10  alkaen
 • 3.   •  Ennätysmäärä  yrityksiä  sai  kasvurahoitusta  FiBANin  ja  FVCA:n   jäseniltä.   •  Yksityisen  rahoituksen  saatavuus  ei  ole  esteenä  kasvuhakuisten,   innova;ivisten  yritysten  kasvulle.   •  Kasvurahoituksen  kenNä  on  Suomessa  myös  laadullises;  hyvässä   kehityksessä.   Suomen  kasvurahoituksen  kenOä  on  vireä!
 • 4.   Venture  capital  ja  buyout  rahastojen     sijoitukset  2014
 • 5. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   5   Suomalaiset  pääomasijoiOajat  investoivat   vuosiOain  n.  0,5  mrd.  €  kasvun  rakentamiseen   aloiOavissa  ja  PK-­‐yrityksissä   Suomalaiset   eläkeyh;öt,   ym.  (~70%)   Ulkomaiset   eläkeyh;öt,   ym.  (~30%)   Pääomasijoi-­‐ tusrahasto  Ky   Yritys   •  5-­‐7  vuoNa   •  Työpaikkoja,   investointeja,   kasvua  ja   kansainvälisty-­‐ mistä   Uusi  omistaja   •  Listautuminen   •  Teollinen  ostaja   •  Uusi   pääomasijoiNaja   €   €   €
 • 6. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   6   PääomasijoiOajat  rakentavat  kasvua  –  keinot  ja   vaikutukset   FVCA 2013 vaikuttavuusseuranta KASVUA Kohdeyritysten liikevaihto yli 23 mrd. €, 7% yksityisestä sektorista. Kasvu* -0,5% (BKT -1,2%). TYÖLLISYYTTÄ Työllistivät yli 160 000 ihmistä, 12% yksityisestä sektorista. Kasvu* 3,3%, vastaten 1577 työpaikkaa (työlliset yhteensä -1,1%). KANSAINVÄLISTÄ PÄÄOMAA Kv. sijoittajien osuus rahastoista n. 30 %, kasvussa TUOTTOJA ELÄKEYHTIÖILLE Vuosina 2006-2012 n. 15 % eläkeyhtiöiden reaalituotoista. *suomalaisten pääomasijoittajien suomalaisissa yrityksissä Pääomasijoittajan panos Aalto-yliopisto, Tomi Alén 2012 Pääomasijoittajan lisäarvo ensimmäisen 3 vuoden aikana verrattuna kontrolliyrityksiin (n=282, vc+buyout): + Liikevaihdon kasvu +9% p.a. + Vientikeskeisyys +7% p.a. + Jalostusarvo +6% p.a. + Taseen loppusumma +4% p.a. + Innovatiivisuus + Hallituksen kokeneisuus Kasvuhalu Riskinottokyky Osaaminen Verkosto Pääoma Vaikutus yrityksiin Merkitys kansantaloudelle 10% 5% Kontrolli- yritykset Pääomasijoitus- kohteet 2x Henkilöstön määrän kasvu vuodessa
 • 7. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   7   •  Ennätysmäärä suomalaisia yrityksiä sai pääomasijoituksen. •  Siemenvaiheen sijoitukset nousivat reilusti. •  PK-yritysten kasvuun tähtäävä rahoitus on noussut kaksinkertaiselle tasolle 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna. •  Pääomasijoitusrahastojen varainkeruu korkeimmillaan sitten finanssikriisin. Suomalaisen sijoittajakentän monimuotoisuuteen on kiinnitettävä huomiota jatkossa. Päähavainnot  Slastoista  2014
 • 8. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   8   Ennätysmäärä  suomalaisia  yrityksiä  sai   pääomasijoituksen   Huom. Yhteenlaskettu määrä ei vastaa kokonaismäärää. Jos sama kohdeyhtiö saa esimerkiksi sekä käynnistys- että jälkirahoitussijoituksen saman raportointivuoden aikana, on kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu lukumäärä tällöin yksi. 75 57 49 20 12 15 11 45 76 102 91 119 87 95 129 118 41 45 29 19 28 24 39 447 15 20 33 35 31 22 24 3 5 12 13 12 5 6 11 5 6 15 3 3 4 9 5 48 59 24 27 35 29 24 44 0 50 100 150 200 250 300 350 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yritysostot Jälkirahoitus Tervehdyttäminen Myöhempi kasvu Aikainen kasvu Käynnistys Siemen Kpl kohdeyhtiöt Suomalaisiin  kohdeyhSöihin  tehdyt  sijoitukset  kohdeyhSöiden  kappalemäärän   mukaan  2007  –  2014
 • 9. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   9   Venture-­‐sijoitusten  lukumäärässä  ennätys     2 3 4 15 27 22 29 11 12 23 12 17 10 10 5 3 7 4 6 8 5 22 19 43 61 35 28 16 17 26 44 54 48 61 49 61 68 6517 49 33 37 84 92 33 32 47 49 41 71 52 29 32 25 16 35 27 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Siemen Käynnistys Aikainen kasvu Venture yht. (kpl) M€ / Kpl sijoitukset Suomalaisten  pääomasijoitusyhSöiden  tekemät  venture-­‐sijoitukset  1996  –  2014
 • 10. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   10   PK-­‐yritysten  kasvuun  tähtäävä  rahoitus  on   noussut  lähes  kaksinkertaiselle  tasolle  2000-­‐ luvun  alkuvuosiin  verraOuna   Suomalaisten  pääomasijoitusyhSöiden  tekemät  buyout-­‐sijoitukset  1996  –  2014   13 24 29 67 93 80 149 60 81 77 111 61 60 29 135 48 65 50 5818 31 39 15 32 15 61 59 22 58 12 35 177 33 54 28 11 34 44 37 73 108 135 53 130 136 154 125 102 178 277 77 175 263 310 395 385 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yritysostot Lisäsijoitukset Myöhempi kasvu Buyout yht. (kpl) M€ / Kpl sijoitukset 2,0 Mrd € 1,4 Mrd € 1,3 Mrd €
 • 11. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   11   Sijoituksia  monipuolisesS  tulevaisuuden   toimialoille   0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Maatalous Kiinteistöt Kuljetus Rahoituspalvelut Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Rakennusteollisuus Energia ja ympäristö Liiketoiminta- ja teollisuuspalvelut Kuluttajapalvelut Teollisuus Life sciences Informaatio ja viestintä Pääomasijoitusten jakauma (2014) Yrityskannan jakauma (2012) Suomalaisiin  kohdeyhSöihin  tehtyjen  sijoitusten  toimialajakauma  2014
 • 12. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   12   Varainkeruu  korkeimmillaan  siOen   finanssikriisin   264 187 57 64 129 125 113 63 13 10 59 14 40 4 860 269 168 92 200 350 128 249 67 402 21 68 35 10 70 121 51 127 89 71 27 168 203 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Venture Myöhempi kasvu Yritysostot Mezzanine Generalist Yhteensä M€ Suomalaisten  pääomasijoitusyhSöiden  uudet  kerätyt  varat  rahaston  luonteen   mukaan  1992    –  2014
 • 13. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   13   Ulkomaisten  rahastosijoitusten  osuus  jossain   määrin  pienentynyt  viime  vuosina   Suomalaisten  pääomasijoitusyhSöiden  uudet  kerätyt  varat  alkuperämaan  mukaan   1997  –  2014   0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1998-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2014 Suomi Muu Eurooppa Muu Maailma Ulkomaat yhteensä M€
 • 14. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   14   EläkeyhSöiden  merkitys  sijoiOajina  on  jatkanut  kasvuaan  –     Suomalaisen  sijoiOajakentän  monimuotoisuuteen  kiinniteOävä  huomiota!   0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2013 2014 Total GP commitments Other asset managers Academic Institution Endowments and foundations Private Individual Family office Capital Market Corporate Investor Unspecified Banks Fund of Funds Other Insurance Companies Government agencies / Public sector** Pension funds Suomalaisten  pääomasijoitusyhSöiden  uudet  kerätyt  varat  sijoiOajaryhmiOäin  (LP)   1997  –  2014
 • 15. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   Lähde:  PEREP_Analy;cs,  FVCA   15   Irtautumisissa  viime  vuosina  jälleen  muutamia   pörssilistautumisia   *M€, hankintahintaan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä Ei määritelty Irtautuminen muilla tavoin Alaskirjaus Myynti rahoituslaitokselle Myynti johdolle Lainapääoman takaisinmaksu Listautuminen Myynti toiselle pääomasijoittajalle Teollinen yrityskauppa M€* Suomalaisista  kohdeyhSöistä  tehdyt  irtautumiset  irtautumistavan  mukaan  2007  –   2014
 • 16. PääomasijoiOaminen  Suomessa  2014  –  alustavat  Slastot  |  Suomen  pääomasijoitusyhdistys  ry  |  Maaliskuu  2015   16   Luodaan  kasvua  rakennemuutoksesta   kärsivään  talouteen  kehiOämällä  Suomeen   maailmanluokan  pääomasijoitustoimiala   1.  Kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyinen rahastomalli pääoman houkuttelemiseksi Suomeen yhtiöiden kasvua tukemaan. Laajennetaan sijoittajapohjaa lakimuutoksilla, jotka mahdollistavat seuraavien tahojen sijoittamisen suomalaisiin pääomarahastoihin: –  yleishyödylliset yhteisöt, sijoittajina kokeneet yksityishenkilöt, tietojenvaihtosopimusmaista tulevat sijoittajat, rahastojen rahastot. Varmistetaan monipuolinen ja hajautettu eläkejärjestelmä. 2.  Varmistetaan sääntelyn ja lakien ennakoitavuus sekä minimoidaan byrokratia esimerkiksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain ja asetusten sekä verotuskäytäntöjen osalta. 3.  Jatketaan valtion markkinaehtoista roolia pääomasijoittamisessa ensisijaisesti yksityisten rahastojen kautta tai tilapäisten markkinapuutteiden poistajana.
 • 17. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Julkaisuvapaa 3.3.2015 klo 13.00
 • 18. SISÄLTÖ 1.  Bisnesenkelisijoittaminen 2.  Johdanto 3.  Bisnesenkelisijoitusten summa ja yritysten lukumäärä 4.  Rahasijoitukset 5.  Toimialat joihin sijoitettu 6.  Sijoituskohteen kasvuvaihe 7.  Irtautumiset (exit) 8.  Sijoituskohteissa luodut työpaikat vuoden aikana 9.  Bisnesenkeliverokannustimen käyttö 10. Pitchanneiden yritysten saamat sijoitukset 03/03/15 FiBAN ry
 • 19. BISNESENKELISIJOITTAMINEN Yksityistä kasvuyrityssijoittamista •  Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen. •  Sijoitusmediaani per enkeli, per yritys € 25.000, keskiarvo € 68.000. 03/03/15 FiBAN ry Osaamista Verkostoja Pääomaa
 • 20. JOHDANTO •  FiBAN on yksi Euroopan suurimmista ja aktiivisimmista bisnesenkeliverkostoista. •  Yli 450 hyväksyttyä sijoittajajäsentä. •  Linkittää aktiivisesti yrityksiä sijoittajiin, 38% pitchanneista yrityksistä sai sijoituksia. 03/03/15 FiBAN ry
 • 21. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoitusten summa ja yritysten lukumäärä 03/03/15 FiBAN ry Bisnesenkelisijoitukset €21M(Edellisvuonna €11M) Sijoituksen saaneita yrityksiä 238(Edellisvuonna 164) sijoittajavastausta Vastausprosentti 40%, (Edellisvuonna 154)>200
 • 22. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Rahasijoitukset 2014 2013 2012 Tehtyjä bisnesenkelisijoituksia 307 kpl 234 kpl 235 kpl Kohdeyrityksiä 238 yritystä 164 yritystä 69 yritystä 03/03/15 FiBAN ry Sijoituksia tehtiin ennätyksellisen moneen yritykseen.
 • 23. 2014 2013 2012 Rahasijoituksia (€) Yli 21 M€ Yli 11 M€ Yli 14 M€ Keskimääräinen rahasijoitus 69.000€ 49.000€ 60.000€ Mediaani rahasijoituksille 25.000€ 25.000€ 30.000€ 03/03/15 FiBAN ry Sijoitussumma lähes kaksinkertaistui. Mediaani pysyi samana, mutta keskiarvo nousi suursijoittajien aktiivisuudesta johtuen. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Rahasijoituksia
 • 24. 03/03/15 FiBAN ry BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Toimialat joihin sijoitettu 2014 2013 2012 ICT 13% 21% 47 % Healthcare / MedTech 5% ê 19% 8 % Manufacturing 3% 11% 6 % Retail and distribution 5% 9% 5 % Finance and business services 4% 9% 6 % Creative industries 3% 4% 4 % Logistics and transport 1% 4% 3 % Mobile 21% é 3% 10 % Environment and CleanTech 14% é 2% 6 % Biotech and life sciences 3% 2% 1 % Energy 1% 2% 2 % Other 14% 12% 5 % Unknown 13% 1% Mobiilitoimiala kasvoi, syynä mobiilipelien osuus (17%). Sijoitukset ”vihreän toimialan” ja cleantech-yrityksiin kasvoi yli 10%. Terveystekonologia- sijoitukset pienenivät, syynä isojen sijoitusten pienempi määrä. Bisnesenkelit tekevät sijoitukset kaikille toimialoille.
 • 25. 2014 2013 2012 Siemenrahoitus (Seed) 6% 13% 23 % Käynnistys (Start-up) 41% 47% 38 % Aikainen kasvu (Early growth) 48% 21% 39 % Kasvuvaihe (Growth) 5% 20% Ei kysytty 2012 03/03/15 FiBAN ry Siemen- rahoituksen osuus laski entisestään mikä kertoo markkinoiden ”kypsymisestä”. Bisnesenkelien osuus alkuvaiheen sijoitustoiminnasta Suomessa on edelleen kasvussa. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoituskohteen kasvuvaihe
 • 26. 10X or better 17% (7 kpl) 9% 5X - 9X 17% (7 kpl) 19% 2X - 4X 14% (6 kpl) 16% 1X 12% (5 kpl) 13% Lost everything or some 36% (15 kpl) 38% Unknown 5% 6% 03/03/15 FiBAN ry Yli 10X irtautumisten määrä on yli kansainvälisen keskiarvon. Sijoituksen hävinneiden määrä hieman lievempi. 2014 2013 Positiivisia irtautumisia 60% (25 kpl) 56% (18 kpl) BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Irtautumiset (Exit)
 • 27. 2014 2013 Kohdeyritysten työpaikkojen määrän kasvu n. 1200 n. 1000 työpaikkaa Näissä kohdeyrityksissä työpaikkoja yhteensä vuoden 2014 lopussa n. 7000 n. 6400 03/03/15 FiBAN ry Yli 1000 työpaikkaa luotiin yhden vuoden aikana. Startup- sijoittaminen on konkreettinen ja tehokas tapa luoda työpaikkoja. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Sijoituskohteissa luodut työpaikat vuoden 2014 aikana
 • 28. 2014 2013 Hyödyntää verokannustinta viime vuoden sijoituksissa 17% 28% Suunnittelee käyttävänsä verokannustinta tänä vuonna 58% 68% 03/03/15 FiBAN ry Bisnesenkelien verokannustin astui voimaan 15.5.2013. Haasteena on ollut kannustimen vaatimukset ja heikko hyötyarvo. Toiminut erinomaisena symbolisena tukena edistämään yksityisiä startup- sijoituksia. BISNESENKELIAKTIIVISUUS 2014 Verokannustimen käyttö
 • 29. PITCHANNEET YRITYKSET 2014 PitchFinland –tilaisuudessa 38% sai sijoituksen (42kpl) NO INVESTMENT 45% INVESTMENT PENDING 17% RECEIVED INVESTMENT 38% PitchFinland 2014 03/03/15 FiBAN ry
 • 30. YHTEENVETO •  Bisnesenkelisijoitusten koko oli ennätyksellinen 21 M€, osuus kasvuyrityssijoittajina kasvaa. •  Kiinnostus järjestäytyneeseen bisnesenkelitoimintaa kohtaan kasvaa koko Suomessa (14 kpl alueellista ja yli 10 kpl toimialakohtaista enkeliryhmää). •  Bisnesenkelien verokannustin on koettu haastavaksi hyödyntää ja osuus sijoituksissa jäänyt suhteellisen alhaiseksi (17%). 03/03/15 FiBAN ry
 • 31.   YHTEENVETO   31
 • 32. 2 3 9 19 118 9 24 24 33 87 60 70 90 73 21 64 68 159 89 0 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 Muut (FVCAn keräämä arvio) Suomalaiset bisnesenkelit (FiBAN/Finnvera) Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt (FVCA/PEREP) Ulkomaiset pääomasijoitukset (VC Zone) M€ 206  m€  aikaiseen  kasvuun     Supercell   100  milj.
 • 33. Numeroiden  takana   Pääomasijoittamisen kenttä kehittyy •  Yritykset monipuolisemmin eri toimialoilta •  Uusia toimijoita; mm pieniä rahastoja, uusia enkeleitä •  Yhteistyö sijoittajien kesken tiivistynyt •  Sijoittajakunnan monimuotoisuus varmistettava jatkossakin Suuri kulttuurimuutos näkyy pääomasijoittamisessa 33
 • 34. YhteysSedot   FVCA Marika af Enehjelm marika@fvca.fi (+358)405536934 34   FIBAN Jan Oker-Blom jan@fiban.org (+358)405517551

Related Documents