PORTAFOLILLENGUACATALANA
ÍNDEX•INTRODUCCIÓ•RECOLLIDA DE PROVES POSITIVES•PITJO TASCA REALITZADA•CONCLUSIÓ
INTRODUCCIÓANDREAPARDOAra os ensenyaré el meu portafolique demostra que he tingut unbon rendiment a la classem’esforço.
PRESENTACCIÓANDREAPARDOSOLIDARIA
RECOLLIDADE PROVESPOSITIVES:ANDREAPARDO
CONTROL DELECTURA: ANDREAPARDO
ANDREAPARDOEl llibre estamolt bém’agradamolt. El meupersonatgepreferit es lavioleta.EXCEL·LENT
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDODAVID(DONATELLO)
ANDREAPARDOSOBRE LA PAU : BOB MARLEY
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOHANS CHRISTIAN ANDERSEN
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOTEMA 6:
ANDREAPARDOTEMA 7:
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOAquest trimestrehem treballat elkamishibai que esuna forma decontar contes.Nosaltres hemescollit contes deHANS ...
ANDREAPARDOJORDI, VINCENT, EVA I JO
ANDREAPARDO:
ANDREAPARDODIBUIXAR
ANDREAPARDORETALLAR
ANDREAPARDOPINTAR
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOM’AGRADAT MOLT FERLA FEINA DELKAMISHIBAI.
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOEl mapa mentales una forma deexpressar lesnostres idees, esun projecte nouque hem fetaquest any, il’hem fet sob...
ANDREAPARDOEL MEU MAPA MENTAL
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOAquesttrimestre hemfet parelles yhem treballatla comprensiólectora y lafluïdesa perllegir.
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOAquest trimestre hemfet un control delsverbs de la 1ª, 2ª i 3ªconjugació, el controlcrec que m’ha anatmolt bé e...
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
ANDREAPARDO
PROVANEGATIVA: ANDREAPARDO
ANDREAPARDOEl meu punt dèbil els laortografia, és on fallo més,encara que he millorat moltcomparant al principi deltrimest...
ANDREAPARDOUna proba clara deque minteressoper millorar és quesi no se comsescriu unaparaula pregunto ola busco.
ANDREAPARDOTambé a l’hora de llegir,hem fixo en les paraules.
ANDREAPARDOAquest estiu...
ANDREAPARDOPer practicar la lectura...
ANDREAPARDO
ANDREAPARDOCONCLUSIÓCrec que en aquest trimestrehe treballat molt bé he fet lafeina que tocava i m ’esforçattot el que pod...
of 49

Portafoli llengua catalana 2n eso 3r t

PORTAFOLI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Technology      


Transcripts - Portafoli llengua catalana 2n eso 3r t

 • 1. PORTAFOLILLENGUACATALANA
 • 2. ÍNDEX•INTRODUCCIÓ•RECOLLIDA DE PROVES POSITIVES•PITJO TASCA REALITZADA•CONCLUSIÓ
 • 3. INTRODUCCIÓANDREAPARDOAra os ensenyaré el meu portafolique demostra que he tingut unbon rendiment a la classem’esforço.
 • 4. PRESENTACCIÓANDREAPARDOSOLIDARIA
 • 5. RECOLLIDADE PROVESPOSITIVES:ANDREAPARDO
 • 6. CONTROL DELECTURA: ANDREAPARDO
 • 7. ANDREAPARDOEl llibre estamolt bém’agradamolt. El meupersonatgepreferit es lavioleta.EXCEL·LENT
 • 8. ANDREAPARDO
 • 9. ANDREAPARDO
 • 10. ANDREAPARDODAVID(DONATELLO)
 • 11. ANDREAPARDOSOBRE LA PAU : BOB MARLEY
 • 12. ANDREAPARDO
 • 13. ANDREAPARDOHANS CHRISTIAN ANDERSEN
 • 14. ANDREAPARDO
 • 15. ANDREAPARDOTEMA 6:
 • 16. ANDREAPARDOTEMA 7:
 • 17. ANDREAPARDO
 • 18. ANDREAPARDO
 • 19. ANDREAPARDOAquest trimestrehem treballat elkamishibai que esuna forma decontar contes.Nosaltres hemescollit contes deHANS CHRISTIANANDERSEN.
 • 20. ANDREAPARDOJORDI, VINCENT, EVA I JO
 • 21. ANDREAPARDO:
 • 22. ANDREAPARDODIBUIXAR
 • 23. ANDREAPARDORETALLAR
 • 24. ANDREAPARDOPINTAR
 • 25. ANDREAPARDO
 • 26. ANDREAPARDO
 • 27. ANDREAPARDOM’AGRADAT MOLT FERLA FEINA DELKAMISHIBAI.
 • 28. ANDREAPARDO
 • 29. ANDREAPARDOEl mapa mentales una forma deexpressar lesnostres idees, esun projecte nouque hem fetaquest any, il’hem fet sobre elfutur.
 • 30. ANDREAPARDOEL MEU MAPA MENTAL
 • 31. ANDREAPARDO
 • 32. ANDREAPARDOAquesttrimestre hemfet parelles yhem treballatla comprensiólectora y lafluïdesa perllegir.
 • 33. ANDREAPARDO
 • 34. ANDREAPARDO
 • 35. ANDREAPARDOAquest trimestre hemfet un control delsverbs de la 1ª, 2ª i 3ªconjugació, el controlcrec que m’ha anatmolt bé encara queno sigui un 9, crecque he millorat molt im’he esforçat6,5
 • 36. ANDREAPARDO
 • 37. ANDREAPARDO
 • 38. ANDREAPARDO
 • 39. ANDREAPARDO
 • 40. ANDREAPARDO
 • 41. ANDREAPARDO
 • 42. PROVANEGATIVA: ANDREAPARDO
 • 43. ANDREAPARDOEl meu punt dèbil els laortografia, és on fallo més,encara que he millorat moltcomparant al principi deltrimestre.
 • 44. ANDREAPARDOUna proba clara deque minteressoper millorar és quesi no se comsescriu unaparaula pregunto ola busco.
 • 45. ANDREAPARDOTambé a l’hora de llegir,hem fixo en les paraules.
 • 46. ANDREAPARDOAquest estiu...
 • 47. ANDREAPARDOPer practicar la lectura...
 • 48. ANDREAPARDO
 • 49. ANDREAPARDOCONCLUSIÓCrec que en aquest trimestrehe treballat molt bé he fet lafeina que tocava i m ’esforçattot el que podia.

Related Documents