PORTAFOLI 3è TRIMESTRELLENGUA I LITERATURACATALANANom: Ferran Pedrola TreigCurs: 2n A2012-2013Professora: Marta PérezSes C...
ÍNDEX• Introducció• Aportació de proves positives• Pitjor tasca realitzada• Conclusió
ÍNTRODUCCIÓ• Hola em dic Ferran Pedrola Treig i sóc unalumne de 2n Eso A.
EMCONSIDEROUNAPERSONA:
RESPONSABLE
TREBALLADORA
ACTIVA
PROMESES IFETS:
DONAR ELMÀXIM
MILLORARSEMPREBUSCARCERCAR
CAPDISTRACCIÓ
APORTACIÓ DEPROVES QUEDEMOSTREN UNBON RENDIMENT
CONTROL DE LECTURAEXC
VALORACIÓ DEL LLIBRELa meva valoraciórespecte al conte ésun 8.5.
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè un excel·lent és la màxima nota.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca...
FORUM DE LECTURES OBLIGATORIESL
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè vull que els meus companyssàpiguen la meva opinió, així els puc ajudar ade...
ORTOGRAFIA INTESIVAAquest dictats no nomésserveixen per millorar lesfaltes d’ortografia sinótambé aprens paraulesnoves que...
PASSOS QUECAL SEGUIR PERPREPARAR UNDICTAT
1_LECTURA DEL DICTAT
2_COPIAR EL DICTAT ILES PARAULES DIFÍCILS
3_REPASSAR EL DICTAT
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè el vocabulari té dificultat ifer bé la gran majoria de paraules, té mèrit....
NOVES TÈCNIQUES• QUE ES UN MAPAMENTAL?• Els mapes mentals sónun mètode molt eficaçper extreure imemoritzarinformació. Són ...
EL MEU MAPA MENTALNOT ALT
• Penso que aquestatècnica del mapamental és molt mésbona que un mapaconceptual perquè al’ hora de estudiarestimula una pa...
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè és una activitat extravertida idivertida.• Què vas aprendre quan feies aqu...
AQUESTESSÓN LESMEVESENTRADES:
• Per què has seleccionat aquesta pro-va?• Perquè demostro que no només tinc interèsen les coses de la classe i també treb...
GLOSSARI T6
GLOSSARI T7
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè la he fet correcte.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• Aprendre n...
L’IMPACTE NEGATIU DE LAPUBLICITATVaig publicar la meva opinió respecteal text de lanorèxia i a partir de lameva publicació...
OPINIÓ PERSONAL
EXEMPLE DE DEBAT
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè considero que la expressió d’unapersona és molt important i amb aquestapro...
KAMISHIBAI
COMPONENTSDEL GRUP:
RAFABARROS
GUILLEM ALBERICH
JOEL ESTEBAN
FERRANPEDROLA(JO)
TREBALL EN EQUIPPer mi el Kamishibai hasigut una experiència única.Al no haver treballat maiamb aquest grup ens vacostar m...
EL CONTEEl Rafa, el Guillem i jovam pensar que pernens petits calia unconte divertit en elque el protagonistadestaqués i v...
EXPOSICIÓ Aquesta activitat tracta de:L’exposició ens vaanar molt bé. Totsels nenes els i vaencantar elconte, apart que la...
ALGUNES IMATGES
• Per què has seleccionat aquestaprova?Perquè considero que un excel·lent no espot millorar però això no significa que les...
LECTURA EN PARELLAA mi hem va tocaranar amb l’Andrea.Hem fet un bontreball ja quesempre ho portavenpreparat, i sil’alumne ...
DOSSIER DE LECT.PARELLANOT ALTPer fer el dossier ens vam partir la feina.L’Andrea va fer la portada ja que és méses tilosa...
MINI CONCLUSIÓPenso quel’Andrea i jo enshem entès proubé. Ja que noens hemesbarrellat isempre ens apollatmútuament.
• Per què has seleccionat aquestaprova?Perquè treballa en equip a la vida és moltimportant.• Què vas aprendre quan feies a...
SOM COMPANYSL’Eva i jo ens ajudemmútuament ja siguiper preguntar elsdeures, per feralgun resum junts otreball.SOM COMPANYS.
AJUT MUTU
COMPRENSIÓ IENTENIMENT
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè aquesta prova representa lasolidaritat.• Què vas aprendre quan feies aques...
DOSSIERSNOTNOT
• Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè en els dossiers not alt és la millornota que es pot obtindré.• Què vas apr...
PITJOR TASCAREALITZADADURANT ELTRIMESTRE
MORFOLOGIABÉJo pensava quem’aniria béperò em vaigequivocar. Vaigfer unapreparació moltextensa.
PREPARACIÓ:
1_FER LES ACTIVITATS
2_COPIAR LES QUE MÉS EMCOSTEN
3_REPASSAR
• Per què consideres que és lapitjor tasca que has realitzat?• Perquè he tret mala nota.• Què hauries d’haver fetdiferent?...
VIDA QUOTIDIANAPARLARCATALÀ CADADIAINTENTAR LLEGIREL DIARI ENCATALÀVEURE LESNOTICIES ENCATALÀVEURE PARTITSDE FUTBOL ENCATALÀ
PROJECTES PERMILLORAR
MENYS FALTESD’ORTOGRAFIA
MÉS VOCABULARI
CONCLUSIÓLa meva autoavaluació es :aquest trimestre he treballat i meesforçat encara mes que els anteriorsper aconseguir l...
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]
of 75

Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]

portafoli
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Health & Medicine      


Transcripts - Portafoli 3n trimestre [desat automàticament]

 • 1. PORTAFOLI 3è TRIMESTRELLENGUA I LITERATURACATALANANom: Ferran Pedrola TreigCurs: 2n A2012-2013Professora: Marta PérezSes Cervelló
 • 2. ÍNDEX• Introducció• Aportació de proves positives• Pitjor tasca realitzada• Conclusió
 • 3. ÍNTRODUCCIÓ• Hola em dic Ferran Pedrola Treig i sóc unalumne de 2n Eso A.
 • 4. EMCONSIDEROUNAPERSONA:
 • 5. RESPONSABLE
 • 6. TREBALLADORA
 • 7. ACTIVA
 • 8. PROMESES IFETS:
 • 9. DONAR ELMÀXIM
 • 10. MILLORARSEMPREBUSCARCERCAR
 • 11. CAPDISTRACCIÓ
 • 12. APORTACIÓ DEPROVES QUEDEMOSTREN UNBON RENDIMENT
 • 13. CONTROL DE LECTURAEXC
 • 14. VALORACIÓ DEL LLIBRELa meva valoraciórespecte al conte ésun 8.5.
 • 15. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè un excel·lent és la màxima nota.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A millorar la meva velocitat lectora i a• aprendre nous vocables.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?• Un excel·lent no és pot millorar, però podriahaver sigut més tècnic amb algunes preguntes.
 • 16. FORUM DE LECTURES OBLIGATORIESL
 • 17. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè vull que els meus companyssàpiguen la meva opinió, així els puc ajudar adecidir quin llibre volen llegir.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A millorar la meva expressió.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Perquè?• Doncs potser posaria una valoració del 1-10
 • 18. ORTOGRAFIA INTESIVAAquest dictats no nomésserveixen per millorar lesfaltes d’ortografia sinótambé aprens paraulesnoves que mai haviesllegit.NOT
 • 19. PASSOS QUECAL SEGUIR PERPREPARAR UNDICTAT
 • 20. 1_LECTURA DEL DICTAT
 • 21. 2_COPIAR EL DICTAT ILES PARAULES DIFÍCILS
 • 22. 3_REPASSAR EL DICTAT
 • 23. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè el vocabulari té dificultat ifer bé la gran majoria de paraules, té mèrit.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• Aprendre noves paraules, no fer errates iescriure una mica més ràpid.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?• Doncs el perfeccionaria encara més encaramés.
 • 24. NOVES TÈCNIQUES• QUE ES UN MAPAMENTAL?• Els mapes mentals sónun mètode molt eficaçper extreure imemoritzarinformació. Són unaforma creativa deprendre notes iexpressar idees queconsisteix.
 • 25. EL MEU MAPA MENTALNOT ALT
 • 26. • Penso que aquestatècnica del mapamental és molt mésbona que un mapaconceptual perquè al’ hora de estudiarestimula una part delcervell i facilita laretenció del’aprenentatge.OBSERVACIÓ
 • 27. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè és una activitat extravertida idivertida.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• Vaig aprendre una tècnica molt complertaper estudiar.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Perquè?• Afegiria una mica més de lletra.
 • 28. AQUESTESSÓN LESMEVESENTRADES:
 • 29. • Per què has seleccionat aquesta pro-va?• Perquè demostro que no només tinc interèsen les coses de la classe i també treballo albloc.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• Vaig aprendre nous temes, a cercar lainformació precisa i posar-la en comú ambels meus companys.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Perquè?• Sobretot no fer faltes.
 • 30. GLOSSARI T6
 • 31. GLOSSARI T7
 • 32. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè la he fet correcte.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• Aprendre nou vocabulari és cultivar-se a unmateix.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Perquè?• Doncs incloure una o dos paraules més.
 • 33. L’IMPACTE NEGATIU DE LAPUBLICITATVaig publicar la meva opinió respecteal text de lanorèxia i a partir de lameva publicació, involuntàriamentvaig crear un debat.
 • 34. OPINIÓ PERSONAL
 • 35. EXEMPLE DE DEBAT
 • 36. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè considero que la expressió d’unapersona és molt important i amb aquestaprova he tingut la oportunitat d’expressar-la.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A que la publicitat té efectes secundaris.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?• Doncs la deixaria igual.
 • 37. KAMISHIBAI
 • 38. COMPONENTSDEL GRUP:
 • 39. RAFABARROS
 • 40. GUILLEM ALBERICH
 • 41. JOEL ESTEBAN
 • 42. FERRANPEDROLA(JO)
 • 43. TREBALL EN EQUIPPer mi el Kamishibai hasigut una experiència única.Al no haver treballat maiamb aquest grup ens vacostar molt arrancar peròun cop en marxa ens vamposar les piles i vamobtindré BONS resultats.EXCELENT
 • 44. EL CONTEEl Rafa, el Guillem i jovam pensar que pernens petits calia unconte divertit en elque el protagonistadestaqués i vamescollir el gat ambbotes perquès’aproximava a lescaracterístiques quebuscàvem.
 • 45. EXPOSICIÓ Aquesta activitat tracta de:L’exposició ens vaanar molt bé. Totsels nenes els i vaencantar elconte, apart que lamanera de explicava ser divertida, nomolt llarg iinteresant.
 • 46. ALGUNES IMATGES
 • 47. • Per què has seleccionat aquestaprova?Perquè considero que un excel·lent no espot millorar però això no significa que les làmineso algun detall de lexposició es pogués millorar.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A expressar-me públicament.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?• Pintaria el fons de les làmines.
 • 48. LECTURA EN PARELLAA mi hem va tocaranar amb l’Andrea.Hem fet un bontreball ja quesempre ho portavenpreparat, i sil’alumne s’equivocava elprofessor estava alcas per corretgi’l.Penso que aquestaactivitat motiva alsalumnes a llegirmillor ja que estracta d’anar enparella.
 • 49. DOSSIER DE LECT.PARELLANOT ALTPer fer el dossier ens vam partir la feina.L’Andrea va fer la portada ja que és méses tilosa i jo l’ índex perquè sem dona béaquest tema.
 • 50. MINI CONCLUSIÓPenso quel’Andrea i jo enshem entès proubé. Ja que noens hemesbarrellat isempre ens apollatmútuament.
 • 51. • Per què has seleccionat aquestaprova?Perquè treballa en equip a la vida és moltimportant.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A llegir millor.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Perquè?• No canviaria res ho trobo tot correcte.
 • 52. SOM COMPANYSL’Eva i jo ens ajudemmútuament ja siguiper preguntar elsdeures, per feralgun resum junts otreball.SOM COMPANYS.
 • 53. AJUT MUTU
 • 54. COMPRENSIÓ IENTENIMENT
 • 55. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè aquesta prova representa lasolidaritat.• Què vas aprendre quan feies aquestatasca?• A que jo no sóc el centre del món.• Si l’haguessis de tornar a fer, la fariesigual o canviaries alguna cosa? Per què?• Preguntaria i ajudaria tants cops com facifalta.
 • 56. DOSSIERSNOTNOT
 • 57. • Per què has seleccionat aquestaprova?• Perquè en els dossiers not alt és la millornota que es pot obtindré.• Què vas aprendre quan feiesaquesta tasca?• Ha fer un Índex• Si l’haguessis de tornar a fer, lafaries igual o canviaries algunacosa? Per què?• No canviaria res perquè està tot correcte.
 • 58. PITJOR TASCAREALITZADADURANT ELTRIMESTRE
 • 59. MORFOLOGIABÉJo pensava quem’aniria béperò em vaigequivocar. Vaigfer unapreparació moltextensa.
 • 60. PREPARACIÓ:
 • 61. 1_FER LES ACTIVITATS
 • 62. 2_COPIAR LES QUE MÉS EMCOSTEN
 • 63. 3_REPASSAR
 • 64. • Per què consideres que és lapitjor tasca que has realitzat?• Perquè he tret mala nota.• Què hauries d’haver fetdiferent?• En sí el que em va anar molt malamentva ser el dictat així que hauria de havertingut més cura amb l’ortografia .
 • 65. VIDA QUOTIDIANAPARLARCATALÀ CADADIAINTENTAR LLEGIREL DIARI ENCATALÀVEURE LESNOTICIES ENCATALÀVEURE PARTITSDE FUTBOL ENCATALÀ
 • 66. PROJECTES PERMILLORAR
 • 67. MENYS FALTESD’ORTOGRAFIA
 • 68. MÉS VOCABULARI
 • 69. CONCLUSIÓLa meva autoavaluació es :aquest trimestre he treballat i meesforçat encara mes que els anteriorsper aconseguir la màxima nota.jo crec que la nota que amb mereixola de dir la professora que es la que avist com he treballat i si me esforçat.

Related Documents