Bart De Nil
28 november 2014 / Erfgoed & Storytelling / Brussel
DIGITAL STORYTELLING VOOR ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK
Samenwerking archief en bibliotheek
Inspelen op toenemende vraag naar e...
WAAROM DIGITAL STORYTELLING?
Methode om digitale collecties te valoriseren
in een educatieve context naar bepaalde
doel...
WAT?
Digital Storytelling is een methodiek waarbij gebruik wordt gemaakt van computergebaseerde instrumenten
om korte ve...
1990’S
Wortels in de jaren ’70-’80
(kunst toegankelijk maken
voor iedereen)  media
kunstenaars en designers
in de VS...
1994
San Francisco Digital
Media Center  Center
for Digital Storytelling
(1998): empowerment,
ontwikkeling en
disse...
1990-
Civil War van Ken Burns 
Ken Burns effect
essentiële techniek !
1994-
Digital storytelling wordt
in de VS één van de tools
om binnen het onderwijs
jongeren mediawijsheid
(‘media lit...
2001-2007
BBC projecten Capture
Wales (2001-2007) en
Telling Lives (2002-2005)
 popularisering
 rol bibliotheken
VLAANDEREN
2001-2008: enkel
pleidooien
2009: Kif Kif Jij hoort er
niet bij  2010: Origins
FARO, Bibnet/Locus,
Media...
http://bibmaaseik.blogspot.be/2011/05/digital-storytelling-in-de-bib-van.html
Workshop:
archivarissen en
bibliothecarissen samen
aan de slag gegaan
BEWOGEN
LIMBURG ONDER INDRUK VAN DE GROOTE OORLOG
Projectpartners: Provinciale Bibliotheek Limburg, Historisch
Informat...
Bart De Nil
bart.denil@faronet.be
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
B-1000 Brussel
tel...
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil
of 17

Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil

Conferentie Erfgoed & Storytelling | Hoe uw publiek digitaal binden
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Presentie Digital storytelling voor archief en bibliotheek Bart De Nil

 • 1. Bart De Nil 28 november 2014 / Erfgoed & Storytelling / Brussel
 • 2. DIGITAL STORYTELLING VOOR ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK Samenwerking archief en bibliotheek Inspelen op toenemende vraag naar een educatief aanbod. Introduceren methodiek digital storytelling om zelf educatief aanbod te ontwikkelen Workshop (22/05/’14) met duo’s bestaande uit een bibliothecaris en archivaris Start van de ontwikkeling van projecten door de deelnemers, die in het najaar als praktijkvoorbeelden worden gecommuniceerd als praktijkvoorbeelden naar de bibliotheek- en archiefsector
 • 3. WAAROM DIGITAL STORYTELLING? Methode om digitale collecties te valoriseren in een educatieve context naar bepaalde doelgroepen (potentieel omgevingsonderwijs) Leent zich voor workshops tijdens de Digitale Week of Erfgoeddag, educatieve projecten met scholen, activiteiten tijdens de Seniorenweek, een vakantiekamp ‘Vertel jouw digitaal verhaal’ voor kinderen in een archief /museum/bibliotheek, enzovoort Erfgoed vooral bruikbaar voor persoonlijke verhalen (familieverhalen, migratiegeschiedenis,… ) en historische verhalen
 • 4. WAT? Digital Storytelling is een methodiek waarbij gebruik wordt gemaakt van computergebaseerde instrumenten om korte verhalen te vertellen. Digitale verhalen bestaan meestal uit een combinatie van digitale beelden, tekst, opgenomen audio, video - en/of muziekfragmenten. Digital Storytelling combineert meerdere disciplines en vaardigheden. Van lees-, schrijf,- tot computervaardigheden. Zo verwerft men in een workshop digital storytelling onderzoeksvaardigheden omdat ze bronnen moeten (onder)zoeken om een verhaal te maken. Door hen te confronteren met verschillende bronnen kunnen ze leren dat goede bronnen meerdere lagen bevatten, een opinie of een idee weergeven of conflicterende feiten naar boven brengen. Daarnaast wordt hen stapsgewijs allerlei competenties op het vlak van digitale geletterdheid en mediawijsheid bijgebracht. Erfgoedinstellingen kunnen hun kennis en expertise over die disciplines en vaardigheden inzetten. Digital storytelling is een manier om het collectieve geheugen van gemeenschappen (bvb. jongeren, buurtbewoners, studenten) te delen. Het verleden en de cultuur, de gedeelde waarden en overtuigingen, van een gemeenschap kan doormiddel van een digitaal medium worden geuit en via sociale media worden gedeeld. Als ‘gemeenschapsplaatsen’ is het belangrijk dat bibliotheken de uitwisseling van die kennis faciliteren. Digitale verhalen zijn een perfecte manier om dit te doen.
 • 5. 1990’S Wortels in de jaren ’70-’80 (kunst toegankelijk maken voor iedereen)  media kunstenaars en designers in de VS (Bay Area SF) experimenteren met digitale media als een tool voor empowerment
 • 6. 1994 San Francisco Digital Media Center  Center for Digital Storytelling (1998): empowerment, ontwikkeling en disseminatie van digital storytelling als methodiek
 • 7. 1990- Civil War van Ken Burns  Ken Burns effect essentiële techniek !
 • 8. 1994- Digital storytelling wordt in de VS één van de tools om binnen het onderwijs jongeren mediawijsheid (‘media literacy’) bij te brengen.
 • 9. 2001-2007 BBC projecten Capture Wales (2001-2007) en Telling Lives (2002-2005)  popularisering  rol bibliotheken
 • 10. VLAANDEREN 2001-2008: enkel pleidooien 2009: Kif Kif Jij hoort er niet bij  2010: Origins FARO, Bibnet/Locus, Mediawijs, …
 • 11. http://bibmaaseik.blogspot.be/2011/05/digital-storytelling-in-de-bib-van.html
 • 12. Workshop: archivarissen en bibliothecarissen samen aan de slag gegaan
 • 13. BEWOGEN LIMBURG ONDER INDRUK VAN DE GROOTE OORLOG Projectpartners: Provinciale Bibliotheek Limburg, Historisch Informatiepunt Limburg, LINC vzw, PXL Education
 • 14. Bart De Nil bart.denil@faronet.be FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw Priemstraat 51 B-1000 Brussel tel: +32 (0)2 213 10 60 fax: +32 (0)2 213 10 99 e-mail: info@faronet.be www.faronet.be