Prisma veldanalyse cultureel erfgoed Naar een cijferboek cultureel erfgoed (2009-2011) 15 december 2009 Jeroen Walterus
<ul><li>Het traject ‘cijferboek cultureel erfgoed’ </li></ul><ul><li>Scope: gegevens van alle types van (erkende) erfgoedo...
<ul><li>Kadert in doelstellingen Prisma: </li></ul><ul><ul><li>De evolutie van de sector in beeld brengen via betrouwbaar ...
<ul><li>Framework: indicatoren voor cultureel erfgoed: </li></ul><ul><ul><li>Draagvlakindicatoren/kernindicatoren: Beleid...
<ul><li>Sectorale voortgangsindicatoren, zoals o.a. over: </li></ul><ul><ul><li>Organisatie (statuut, bestuur, structuur, ...
<ul><li>Het cijferboek in verschillende onderdelen of stappen: </li></ul><ul><ul><li>Een tool voor online gegevensverzame...
<ul><li>(sectorale) voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>‘ Cijferboek Cultuur, Jeugd en Sport’ ( www.cijferboek.be/ ) (lokaa...
<ul><li>Essentiële vragen: </li></ul><ul><ul><li>Welke gegevens? (set indicatoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiens gegeve...
<ul><li>Huidige status: </li></ul><ul><ul><li>Akkoord tussen CJSM (MOD-ITB), Agentschap K&E en FARO over uitvoeringsmodali...
<ul><li>Timing: </li></ul><ul><ul><li>Indicatorenset (juni 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling en testen applica...
<ul><li>‘ het cijferboek’ </li></ul><ul><ul><li>… als on line omgeving voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapportering ...
<ul><li>Mogelijke rol sectorale ‘ondersteuningscentra’ (erfgoedcellen, expertisecentra, koepelverenigingen, samenwerkings...
vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
of 13

20091215 Naar een cijferboek cultureel erfgoed

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      Business      


Transcripts - 20091215 Naar een cijferboek cultureel erfgoed

 • 1. Prisma veldanalyse cultureel erfgoed Naar een cijferboek cultureel erfgoed (2009-2011) 15 december 2009 Jeroen Walterus
 • 2. <ul><li>Het traject ‘cijferboek cultureel erfgoed’ </li></ul><ul><li>Scope: gegevens van alle types van (erkende) erfgoedorganisaties </li></ul><ul><li>Werkwijze: </li></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van betrouwbare methodes om kwantitatieve gegevens te verzamelen en te meten (set van indicatoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van een instrument voor het verzamelen, rapporteren en vergelijken van deze gegevens </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 3. <ul><li>Kadert in doelstellingen Prisma: </li></ul><ul><ul><li>De evolutie van de sector in beeld brengen via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar cijfermateriaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Het potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het cultureel-erfgoedveld detecteren en onderbouwen </li></ul></ul><ul><li>Samenwerking FARO met Agentschap Kunsten en Erfgoed en Departement CJSM </li></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 4. <ul><li>Framework: indicatoren voor cultureel erfgoed: </li></ul><ul><ul><li>Draagvlakindicatoren/kernindicatoren: Beleidsrelevante kernindicatoren die het draagvlak van/voor cultureel erfgoed meten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestuurlijk draagvlak (beleidsniveau, ambtelijk niveau) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijk draagvlak (middenveld, de burger ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sectorale voortgangsindicatoren: Indicatoren die de vooruitgang of evoluties in de werking van de (erkende) sector CE monitoren op organisatieniveau </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Cijferboek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contextvariabelen: Evoluties op maatschappelijk, demografisch, sociaal-economisch,… gebied, die een impact hebben op het draagvlak. (verklarende variabelen) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 5. <ul><li>Sectorale voortgangsindicatoren, zoals o.a. over: </li></ul><ul><ul><li>Organisatie (statuut, bestuur, structuur, planning en beleid …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel (samenstelling, beleid, vorming,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Publieksactiviteiten en -participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Expertise-ontwikkeling/uitwisseling (vorming, publicaties,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Collecties (en ontsluiting) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT en digitalisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Omgevingsaspecten (samenwerkingen, draagvlak, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>(zelf)evaluatie vragen (tevredenheidsvragen) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 6. <ul><li>Het cijferboek in verschillende onderdelen of stappen: </li></ul><ul><ul><li>Een tool voor online gegevensverzameling </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor gegevensverwerking (databank) </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor online gegevensrapportering </li></ul></ul><ul><ul><li>Een tool voor online benchmarking (vergelijking) </li></ul></ul><ul><ul><li>(een publicatie in boekvorm) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 7. <ul><li>(sectorale) voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>‘ Cijferboek Cultuur, Jeugd en Sport’ ( www.cijferboek.be/ ) (lokaal cultuurbeleid) </li></ul></ul><ul><ul><li>BIOS2 ( www.bibliotheekstatistieken.be/ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwarts ( www.kwarts.be ) voor de kunstensector </li></ul></ul><ul><ul><li>Boekstaven ( www.boekstaven.be ) (FOV) (SCW) </li></ul></ul><ul><li>Cultureel-erfgoedsector: nog geen meetinstrument </li></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 8. <ul><li>Essentiële vragen: </li></ul><ul><ul><li>Welke gegevens? (set indicatoren) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiens gegevens? (welke organisaties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Welk doel, finaliteit, gebruik? </li></ul></ul><ul><ul><li>Randvoorwaarden? (juridisch, technisch,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten? </li></ul></ul><ul><ul><li>-> haalbare oplossingen die rekening houden met diversiteit van de cultureel-erfgoedsector </li></ul></ul><ul><ul><li>-> evenwicht tussen wensen sector en beleid </li></ul></ul><ul><li>Werkgroep cijferboek: </li></ul><ul><ul><li>Oplossingen zoeken voor knelpunten, vragen,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Input geven op set van indicatoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback geven op de workflow (procedures) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 9. <ul><li>Huidige status: </li></ul><ul><ul><li>Akkoord tussen CJSM (MOD-ITB), Agentschap K&E en FARO over uitvoeringsmodaliteiten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>MOD ontwikkelt applicatie voor online gegevensverzameling (bevraging) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agentschap K&E en FARO ontwikkelen indicatorenset en vragenlijst, in overleg met sector (werkgroep, klankbordgroep) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>FARO volgt onderzoek op en rapporteert </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Methodologische ondersteuning en afstemming: SVR </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe expertise (bijzondere opdracht CJSM) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 10. <ul><li>Timing: </li></ul><ul><ul><li>Indicatorenset (juni 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling en testen applicatie (zomer 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevraging (test-nulmeting): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erkende organisaties: najaar 2010 (refjaar 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet erkende organisaties: begin 2011 (refjaar 2009) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rapportering, evaluatie en bijsturing: 1 e jaarhelft 2011 </li></ul></ul><ul><ul><li>Volgende bevraging: najaar 2011 (refjaar 2010) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 11. <ul><li>‘ het cijferboek’ </li></ul><ul><ul><li>… als on line omgeving voor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rapportering op maat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benchmarking (vergelijking op anonieme basis) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Downloaden gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>… als gedrukte publicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>… . Is voorzien voor 2012 (na 2e bevraging 2011) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 12. <ul><li>Mogelijke rol sectorale ‘ondersteuningscentra’ (erfgoedcellen, expertisecentra, koepelverenigingen, samenwerkingsverbanden,…): </li></ul><ul><ul><li>Sensibiliseren eigen (deel)sectoren over het cijferboek cultureel erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>opzetten van begeleiding en vorming (‘hoe het cijferboek invullen’) i.s.m. FARO </li></ul></ul><ul><ul><li>Mee opvolgen van de respondenten i.s.m. FARO </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback en validatie van de resultaten (nulmeting) </li></ul></ul>vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed
 • 13. vrijdag 8 januari 2010 Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed

Related Documents