Awit 133: 1-3
Apat na Mahahalagang Bagay tungkol sa Pagkakaisa
1. Iginagawad ng Diyos ang Pagpapala sa PAGKAKAISA. <ul><li>Langis </li></ul><ul><li>Exodus 30: 23-25. </li></ul>
1. God bestows His blessings in UNITY. <ul><li>Hamog </li></ul><ul><li>Genesis 27: 28, </li></ul><ul><li>Deuteronomy 32: ...
2. PAGKAKAISA ang tibok ng puso ni Hesus. <ul><li>Juan 17:21-22 </li></ul><ul><li>Mapapalakas ang ating Pagkakaisa sa pama...
2. PAGKAKAISA ang tibok ng puso ni Hesus. <ul><li>Lahat ng manggagawa ng sambahan ay ginagamit ang kani-kanilang mga natat...
2. Unity is the heartbeat of JESUS <ul><li>Filipos 2:2 </li></ul><ul><li>Minsan, ang ating pagbabaha-bahagi o paghihiwa-h...
3. May Kapangyarihan sa PAGKAKAISA. <ul><li>&quot;United we stand, divided we fall.&quot; </li></ul><ul><li>Ecclesiastes ...
<ul><li>Walang mas kinatatakutan ang kaaway sa mga Kristiyanong nagkakaisa. Kung kaya ang kanyang taktika ay manira ng pag...
4. Walang imposible sa PAGKAKAISA. Genesis 11:6-8
Conclusion Ang PAGKAKAISA ay isang makapangyarihang katangian ng mga Kristyano na inaasahan ng Diyos sa atin, dahil sa PAG...
of 12

Nalulugod ang Diyos sa Pagkakaisa | Mayo 29 | Ikaapat na Serye ng 'God Delights"

Na-miss mo ba ang Tagalog Service noong Lingo? Tignan mo ito.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      Technology      


Transcripts - Nalulugod ang Diyos sa Pagkakaisa | Mayo 29 | Ikaapat na Serye ng 'God Delights"

 • 2. Awit 133: 1-3
 • 3. Apat na Mahahalagang Bagay tungkol sa Pagkakaisa
 • 4. 1. Iginagawad ng Diyos ang Pagpapala sa PAGKAKAISA. <ul><li>Langis </li></ul><ul><li>Exodus 30: 23-25. </li></ul>
 • 5. 1. God bestows His blessings in UNITY. <ul><li>Hamog </li></ul><ul><li>Genesis 27: 28, </li></ul><ul><li>Deuteronomy 32: 2 </li></ul><ul><li>Kawikaan 19: 12 </li></ul><ul><li>Isaias 26: 19 </li></ul><ul><li>Hosea 14:5 </li></ul><ul><li>Gawa 2:1-4 Gawa 2:44-47: Gawa 4:32-33: Gawa 6:7 </li></ul>
 • 6. 2. PAGKAKAISA ang tibok ng puso ni Hesus. <ul><li>Juan 17:21-22 </li></ul><ul><li>Mapapalakas ang ating Pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsuko sa Diyos, pagbabagong buhay kay Kristo at pagtanggap ng kapangyarihan mula sa Banal Espiritu. Ang espiritu ng pagkakaisa na nandito ngayon sa atin ay tulad ng sa natatanging langis, pinapahiran tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu.Ang kagandahan nito ay, kung ikaw ay napahiran ng langis, ang Diyos ay nasa iyo. </li></ul>
 • 7. 2. PAGKAKAISA ang tibok ng puso ni Hesus. <ul><li>Lahat ng manggagawa ng sambahan ay ginagamit ang kani-kanilang mga natatanging kakayahan sa paglilingkod kay Kristo. </li></ul><ul><li>Ang ating pagkakaisa ay patunay na nakikita at naniniwala tayo kay Kristo sa kung sino talaga Siya. </li></ul><ul><li>Ang Pagkakaisa ay pagkakaisa sa layunin, hindi sa gawa. </li></ul>
 • 8. 2. Unity is the heartbeat of JESUS <ul><li>Filipos 2:2 </li></ul><ul><li>Minsan, ang ating pagbabaha-bahagi o paghihiwa-hiwalay ay may pagkakaisa sa gawa kaysa sa layunin. </li></ul><ul><li>Ang pagkakaisa sa espiritu, ay nanggagaling sa pagkilala kay Hesus bilang Panginoon. </li></ul>
 • 9. 3. May Kapangyarihan sa PAGKAKAISA. <ul><li>&quot;United we stand, divided we fall.&quot; </li></ul><ul><li>Ecclesiastes 4:12 </li></ul>
 • 10. <ul><li>Walang mas kinatatakutan ang kaaway sa mga Kristiyanong nagkakaisa. Kung kaya ang kanyang taktika ay manira ng pagkakaisa sa simbahan. At kung siya man ay magtagumpay, ang naturang simbahan ay pilay! </li></ul><ul><li>Mateo 18:19 </li></ul>3. May Kapangyarihan sa PAGKAKAISA.
 • 11. 4. Walang imposible sa PAGKAKAISA. Genesis 11:6-8
 • 12. Conclusion Ang PAGKAKAISA ay isang makapangyarihang katangian ng mga Kristyano na inaasahan ng Diyos sa atin, dahil sa PAGKAKAISA, walang imposible.

Related Documents