f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Działalność gospodarcza osoby fizycznej
Przekształc...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
WSTĘP
F-Trust organizuje dla swoich klientów meryto...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Stan obecny
1. Działalność gospodarcza osoby fizycz...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Zasłona korporacyjna
1. Ograniczenie odpowiedzialno...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Kierunki zmian formy
prowadzenia działalności
1. Sp...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Wybór formy prowadzenia działalności (1)
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Wybór formy prowadzenia działalności (2)
osoba fizy...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Model hybrydowy
os. fizyczna A sp. z o.o.
spółka ko...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Korzyści z utworzenia spółki komandytowej
Komandyta...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sposoby przekształcenia (1)
1. Sprzedaż przedsiębio...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sposoby przekształcenia (2)
1. Sprzedaż przedsiębio...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sposoby przekształcenia (3)
2. Wniesienie wkładu ni...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sposoby przekształcenia (4)
3. Przekształcenie z je...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Ujawnienie znaku towarowego
- tarcza podatkowa
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Ujawnienie znaku towarowego (1)
1. Znak towarowy – ...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
przedsiębiorstwo spółka celowa
znak
towarowy
licenc...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Ujawnienie znaku towarowego (3)
Oszczędność podatko...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Ujawnienie znaku towarowego
dla celów podatkowych (...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Ujawnienie znaku towarowego
dla celów podatkowych (...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sukcesja przedsiębiorstwa –
aspekty podatkowe
1. Da...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Darowizna przedsiębiorstwa
1. Brak podatku od spadk...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Sprzedaż przedsiębiorstwa
1. Wystąpi PIT na sprzeda...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Przekształcenia przedsiębiorstwa
1. Przekształcenie...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Prezentację dla klientów F-Trust
przygotował i prow...
f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl
F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11
Więcej informacji na temat
firmy F-Trust znajdzie n...
of 25

Działalność gospodarcza osoby fizycznej, przekształcenie formy prowadzonej działalności

F-Trust organizuje dla swoich klientów merytoryczne spotkania z przedstawicielami różnych profesji, których celem jest podniesienie wiedzy niezbędnej do sprawnego poruszania się w świecie finansów. Gościem niedawnego spotkania był pan Maciej Mastalerz z firmy WLP Podatki Mastalerz i Wspólnicy sp.k. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Działalność gospodarcza osoby fizycznej, przekształcenie formy prowadzonej działalności

 • 1. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Działalność gospodarcza osoby fizycznej Przekształcenie formy prowadzonej działalności
 • 2. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 WSTĘP F-Trust organizuje dla swoich klientów merytoryczne spotkania z przedstawicielami różnych profesji, których celem jest podniesienie wiedzy niezbędnej do sprawnego poruszania się w świecie finansów.……………………………..….. Gościem niedawnego spotkania był pan Maciej Mastalerz z firmy WLP Podatki Mastalerz i Wspólnicy sp.k. ……….. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
 • 3. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Stan obecny 1. Działalność gospodarcza osoby fizycznej 2. Opodatkowanie podatkiem dochodowym – 19% podatek liniowy 3. Odpowiedzialność za zobowiązania całym majątkiem osoby prowadzącej działalności
 • 4. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Zasłona korporacyjna 1. Ograniczenie odpowiedzialności 2. Majątek wystawiony na ryzyko - majątek podmiotu 3. Ryzyko właściciela ograniczone do wkładu 4. Wyłączenie majątku osobistego właścicieli, udziałowców, wspólników 5. Odpowiedzialność członków zarządu
 • 5. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Kierunki zmian formy prowadzenia działalności 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Spółka komandytowa: • Różne kategorie udziałowców – komplementariusz, komandytariusz • ABC sp. z o.o. sp.k. • Zakres odpowiedzialności komandytariusza – wkład, suma komandytowa; nazwisko w nazwie (!) • Udział w zysku – umowa spółki; brak korelacji do wartości wkładu • Dysproporcja w udziale zysku pomiędzy wspólnikami
 • 6. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Wybór formy prowadzenia działalności (1)
 • 7. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Wybór formy prowadzenia działalności (2) osoba fizyczna sp. z o.o. działalność gospodarcza udział dywidenda dochód 19% PIT 19% CIT dochód sp. z o.o. 1 000 000 34,39 % efektywna stopa opodatkowania podatek CIT 19% 190 000 zysk sp. z o.o. po opodatkowaniu 810 000 podatek PIT 19% dywidenda 153 900 zysk wspólnika 656 100
 • 8. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Model hybrydowy os. fizyczna A sp. z o.o. spółka komandytowa 99% 1% Komandytariusz Komplementariusz udział dochód 1%dochód 99% 19% PIT dywidenda 19% PIT 19% CIT os. fizyczna A
 • 9. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Korzyści z utworzenia spółki komandytowej Komandytariusz: • odpowiedzialność do sumy komandytowej • ochrona majątku osobistego • dysproporcja udziału w zyskach w stosunku do wartości wkładu • dysproporcja udziału w zyskach pomiędzy wspólnikami • możliwość nieuczestniczenia komandytariusza w stratach • 19% PIT (zawiadomienie)
 • 10. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sposoby przekształcenia (1) 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa do sp.k. 2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do sp.k. 3. Przekształcenie z jednoczesnym stworzeniem „tarczy podatkowej” w sp.k.
 • 11. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sposoby przekształcenia (2) 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa do sp. k. (niezalecane)  Wystąpi PIT na sprzedaży  Wystąpi PCC (wg stawki 1 % i 2 %)  Brak VAT na transakcji  Brak obowiązku korekty podatku naliczonego VAT
 • 12. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sposoby przekształcenia (3) 2. Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do sp. k. • Założenie spółki – nowy podmiot, brak sukcesji podatkowej • Zestawienie składników majątkowych, należności, zobowiązań, pracowników, umów. • Pracownicy – przejście zakładu pracy, zawiadomienie 30 dni, ciągłość zatrudnienia, nie dochodzi do zawarcia nowych umów, nie wydajemy świadectw pracy. • Brak PIT i VAT • PCC wg stawki 0,5 %
 • 13. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sposoby przekształcenia (4) 3. Przekształcenie z jednoczesnym stworzeniem „tarczy podatkowej” w sp.k. • Znak towarowy – stan obecny • Wartość rynkowa – wycena, wartość podlegająca amortyzacji dla celów podatkowych • Efekt końcowy – sp.k. • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych – 3 miesiące • Znak towarowy, nieruchomości, maszyny – wartość początkowa – OBECNA WARTOŚĆ RYNKOWA • Znak towarowy – amortyzacja, 5 lat Oszczędność podatkowa = 19 % aktualnej wartości rynkowej znaku towarowego, nieruchomości
 • 14. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Ujawnienie znaku towarowego - tarcza podatkowa
 • 15. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Ujawnienie znaku towarowego (1) 1. Znak towarowy – wartość niematerialna i prawna 2. Podlega amortyzacji 3. Wartość początkowa • wytworzenie = koszt wytworzenia • nabycie = cena zakupu 4. Wartość rynkowa > koszt wytworzenia
 • 16. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 przedsiębiorstwo spółka celowa znak towarowy licencja opłaty licencyjne wartość początkowa = wartość rynkowa przychód - opłaty licencyjne koszt - odpisy amortyzacyjne zysk - brak Ujawnienie znaku towarowego (2) Opłaty licencyjne = koszt uzyskania przychodu
 • 17. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Ujawnienie znaku towarowego (3) Oszczędność podatkowa 19% wartości rynkowej znaku towarowego
 • 18. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Ujawnienie znaku towarowego dla celów podatkowych (4) Komplikacje: • podatek dochodowy – wkład niepieniężny • VAT – opodatkowanie wkładu niepieniężnego jak sprzedaży • wycena – wartość rynkowa • alokacja zysków u właściciela • wpływ na wynik finansowy • rynkowy poziom opłat licencyjnych
 • 19. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Ujawnienie znaku towarowego dla celów podatkowych (5) Szacunkowe koszty: • Doradztwo podatkowe – 20% oszczędności • Usługi prawne 7 – 10 tys. • Wycena znaku towarowego 9 – 12 tys. • PCC 0,5% - bardzo istotne wartości • Koszty notarialne 3 – 7 tys. • Koszty sądowe 600 – 1500
 • 20. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sukcesja przedsiębiorstwa – aspekty podatkowe 1. Darowizna przedsiębiorstwa 2. Sprzedaż przedsiębiorstwa 3. Przekształcenie w spółkę
 • 21. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Darowizna przedsiębiorstwa 1. Brak podatku od spadków i darowizn 2. Brak PIT (inwentura przy liczeniu dochodu) 3. Brak VAT należnego 4. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego 5. Brak możliwości rozpoznania dla celów podatkowych kosztu zakupu towarów na magazynie 6. PCC na zobowiązaniach wg. stawki 1% lub 2%
 • 22. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Sprzedaż przedsiębiorstwa 1. Wystąpi PIT na sprzedaży 2. Wystąpi PCC wg. stawki 1 lub 2 % 3. Brak VAT 4. Brak obowiązku korekty podatku naliczonego
 • 23. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Przekształcenia przedsiębiorstwa 1. Przekształcenie w Sp. z o.o. • PCC wg. stawki 0,5 % 2. Przekształcenie w Sp. k. • PCC wg. stawki 0,5 % • nowi wspólnicy – możliwe dysproporcje w udziałach
 • 24. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Prezentację dla klientów F-Trust przygotował i prowadził: Maciej Mastalerz WLP Podatki Mastalerz i Wspólnicy sp.k.
 • 25. f-trust@f-trust.pl www.f-trust.pl F-Trust SA tel./fax +48 61 855 44 11 Więcej informacji na temat firmy F-Trust znajdzie na: www.f-trust.pl

Related Documents