Ernst & Young SRL
Bucharest Tower Center Building, 22nd Floor
15-17 Ion Mihalache Blvd., Sector 1
011171 Bucharest, Romani...
of 1

Sponsorship expenses guidelines 2013 - Romania

The Sponsorship Law has existed for 19 years without much publicity. Together with the Fiscal Code it allows companies to give sponsorship for charities for example, and benefit of tax incentives up to certain limits.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Sponsorship expenses guidelines 2013 - Romania

  • 1. Ernst & Young SRL Bucharest Tower Center Building, 22nd Floor 15-17 Ion Mihalache Blvd., Sector 1 011171 Bucharest, Romania Tel: +40 21 402 4000 Fax: +40 21 310 7193 office@ro.ey.com ey.com Legea sponsorizării şi Codul Fiscal Legea sponsorizării există de 19 ani fără să i se fi făcut suficientă publicitate. Aceasta, împreună cu Codul Fiscal, permite societăţilor să ofere sponsorizări organizaţiilor de caritate de exemplu, şi să beneficieze de facilități fiscale până la anumite limite. Cheltuiala cu sponsorizarea nu este deductibilă dar poate genera un credit fiscal, care reduce impozitul de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite, dacă această sumă este mai mică decât: · 0,3% din cifra de afaceri · 20% din impozitul pe profit de plată. Facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă nu în contul impozitului pe profit, ci către o organizaţie fără scop lucrativ. Pentru a fi inclus în calculul impozitul pe profit de pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic iar plata trebuie de asemenea efectuată până la finele anului. Un exemplu simplificat: O societate are un profit impozabil de 100.000 Euro la sfârşitul anului 2013 şi o cifră de afaceri de 1,5 milioane Euro. Impozitul pe profit de plată se ridică la 16.000 Euro (cu plata finală urmând a se efectua în aprilie 2014). Dacă societatea are cheltuieli de sponsorizare de până la 3.200 Euro în 2013 (care nu au impact asupra profiturilor impozabile ale societăţii), impozitul ar putea fi redus la 12.800 Euro. Astfel, societatea sponsorizează cu până la 3.200 Euro pe durata anului fără un impact advers asupra fluxului de numerar sau alte costuri suplimentare. Dacă o societate nu îşi cunoaşte nivelul profitului înainte de sfârşitul exerciţiului financiar? După cum este menţionat mai sus, cheltuielile suportate în perioada fiscală sunt cele care ar putea determina aplicarea creditului fiscal. Cum calculul profiturilor impozabile şi a impozitului final se efectuează abia în luna aprilie a anului următor, o soluție posibilă este stipularea unei sume maxime ca procentaj din profit şi nu a unei sume fixe în contractul de sponsorizare, pentru a respecta limitele creditului fiscal. Detalii din legea sponsorizării nr. 32 /1994 Activitățile eligibile Sponsorizările pot fi acordate beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul culturii, artelor, medicinei sau ştiinţei (mai exact: cultural, artistic, educativ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice). Beneficiari potențiali: · Orice persoană juridică fără scop lucrativ care îşi desfăşoară activitatea în România sau îşi va desfăşura activitatea conform celor de mai sus; · Instituţii şi autorităţi publice care desfăşoară activităţile mai sus prezentate; · Persoane fizice recunoscute pentru activităţile lor de către o persoana juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică, care sunt constant active în domeniul pentru care se cere sponsorizarea; · Persoane fizice pentru desfăşurarea anumitor activităţi în domeniul culturii, artelor, medicinii sau cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicate. Stimulentul nu va fi acordat in caz de: · Sponsorizare reciprocă între persoane fizice şi juridice; · Sponsorizare efectuată de către rude sau rude prin alianţă până la al 4-lea grad inclusiv; · Sponsorizarea unor persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică, care administrează sau controlează direct persoana juridică pe care o sponsorizează.

Related Documents