1<br />Press distribution<br />contact@exigo-ventures.com<br />
Conţinut<br />Despre noi<br />Despreaplicaţie<br /><ul><li>Rute de distribuţie
Parteneri
Bunuri
Comenzi
Recepţie
Distribuţie
Retur
Stoc
Facturare şi avizare rapidă
Plăţi, încasări şi import extrase de cont
Gestiuni
Harta de monitorizare a afacerii
Contacte, conturi, utilizatori şi setări</li></ul>2<br />
Despre aplicaţie<br /><ul><li>Aplicaţia urmează procesul de distribuţie. Am încercat să uşurăm munca printr-o interfaţa pr...
Pattern-ul architectural client/server cu o bază de date centrală MS SQL Server, asigură unitatea informaţiei. Aplicaţia p...
Aplicaţia suportă metafora de maşină a timpului, toată starea business-ului putând fi derulată în orice moment în timp.</l...
Rute de distribuţie<br /><ul><li>Putem crea şi gestiona oricâte rute de </li></ul>	distribuţie.<br /><ul><li>Pe rutele de ...
Parteneri<br /><ul><li>Aplicaţia oferă un mod unitar de a considera partenerii. De </li></ul>	exemplu, un partener poate ...
of 19

Prezentare PRESS

Aplicaţia PRESS dezvoltată de exigo ventures este cea mai automatizată aplicaţie de distribuţie
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare PRESS

 • 1. 1<br />Press distribution<br />contact@exigo-ventures.com<br />
 • 2. Conţinut<br />Despre noi<br />Despreaplicaţie<br /><ul><li>Rute de distribuţie
 • 3. Parteneri
 • 4. Bunuri
 • 5. Comenzi
 • 6. Recepţie
 • 7. Distribuţie
 • 8. Retur
 • 9. Stoc
 • 10. Facturare şi avizare rapidă
 • 11. Plăţi, încasări şi import extrase de cont
 • 12. Gestiuni
 • 13. Harta de monitorizare a afacerii
 • 14. Contacte, conturi, utilizatori şi setări</li></ul>2<br />
 • 15. Despre aplicaţie<br /><ul><li>Aplicaţia urmează procesul de distribuţie. Am încercat să uşurăm munca printr-o interfaţa prietenoasă şi rapidă de lucru, cu automatizari, filtrări şi suport pentru decizii live.
 • 16. Pattern-ul architectural client/server cu o bază de date centrală MS SQL Server, asigură unitatea informaţiei. Aplicaţia poate fi utilizată în acelaşi timp de mulţi utilizatori, fiecare având contul lui de logare în aplicaţie, iar permisiunile pentru aceştia pot fi configurate până la cel mai mic detaliu.
 • 17. Aplicaţia suportă metafora de maşină a timpului, toată starea business-ului putând fi derulată în orice moment în timp.</li></ul> Ea este alcătuită din multe module pe care <br /> vi le vom prezenta în slide-urile care urmează.<br />3<br />Fereastra de logare<br />
 • 18. Rute de distribuţie<br /><ul><li>Putem crea şi gestiona oricâte rute de </li></ul> distribuţie.<br /><ul><li>Pe rutele de distribuţie putem asigna clienţi sau</li></ul> gestiuni proprii.<br /><ul><li>În final aceste rute sunt folosite la organizarea</li></ul> distribuţiei în teritoriu; în plus putem obţine <br /> rapoarte la nivel de rută care pot ajuta la <br /> optimizarea repartizării de bunuri.<br />4<br />
 • 19. Parteneri<br /><ul><li>Aplicaţia oferă un mod unitar de a considera partenerii. De </li></ul> exemplu, un partener poate fi şi o resursă internă (maşină, angajat).<br /> Fiecare resursă va avea o foaie de gestiune. În cazul <br /> maşinilor, de exemplu, acest lucru este util pentru a vedea <br />evoluţia cheltuielilor pe combustibil, reparaţii, la nivel de maşină. <br /><ul><li>Ca şi în celelalte module, putem grupa informaţia după diverse clasificări. Mai jos am grupat partenerii dupa Rută şi Tip.</li></ul>5<br />
 • 20. Bunuri<br /><ul><li>Modulul de bunuri conţine toate bunurile circulate. Există facilităţi de grupare, căutare şi generare de rapoarte la nivel de bun direct din grid.
 • 21. Pentru a genera automat intrări de recepţie pentru un bun, putem seta zilele în care el soseşte (din săptămână, lună). Putem considera şi o anumită variaţie de la ziua de intrare (plus, minus) în cazul în care nu ştim exact când bunul va fi recepţionat de la furnizor. În acest caz intrarea va fi generată în intervalul obţinut prin variaţie.
 • 22. Un bun poate fi marcat “comandabil” dacă el este dorit de majoritatea clienţilor; astfel acesta va fi inclus automat pe foaia de comandă a fiecărui client, utilizatorul nefiind nevoit să introducă bunul respectiv pentru fiecare, dar având posibilitatea să-l excludă de pe o anumită comandă neintroducând cantitatea. Astfel se minimizează intervenţia din partea utilizatorului. Este foarte util în special când apare un bun nou.</li></ul>6<br />
 • 23. Comenzi<br /><ul><li>Putem considera foi de comenzi la nivel de client, punct de vânzare, gestiuni proprii şi companie.
 • 24. Putem genera automat un formular de comandă pentru un client nou pe baza bunurilor marcate comandabile ce au fost comandate măcar o dată în ultimele X zile.
 • 25. Avem posibilitatea să vizualizăm comenzile la nivel de client, sau detaliat pentru punctele lui de vânzare.
 • 26. Putem adauga uşor şi rapid comenzi noi </li></ul> într-o foaie de comandă prin facilitatea <br /> de completare automată după cod de bare <br /> sau cod produs sau nume produs.<br />7<br />
 • 27. Recepţie (1)<br /><ul><li>Foaia de recepţie bunuri se generează automat pentru o zi operaţională în funcţie de comenzi.
 • 28. În cazul în care un bun recepţionat nu a fost comandat, introducerea lui se realizează foarte facil, beneficiind de aceaşi funcţionalitate de completare automată.
 • 29. Înregistrarea documentelor de recepţie bunuri se face automat. Trebuie doar introdus un indicator pentru document (a, a1, a2, ... – aviz, a1 ca să diferenţiem avizul pentru acelaşi furnizor, f, f1, ... – factură, x – anexă) tranzacţiile fiind trecute pe un document în funcţie de indice şi furnizor.
 • 30. Pe baza tranzacţiilor sunt generate automat documentele de recepţie, NIR şi email-urile cu lipsuri (în funcţie de coloana Respins) către furnizori.
 • 31. În foaia de recepţie putem insera automat, </li></ul> cu un singur click, bunuri recirculate din depozite. <br />8<br />
 • 32. Recepţie (2)<br /><ul><li>Documentele de recepţie bunuri </li></ul> sunt generate, iar documentele <br /> recepţionate precum alte facturi, <br /> stornări pot fi introduse uşor <br /> (calcule automate pentru un document <br /> nou introdus; în plus la introducere sunt <br /> preluate detaliile furnizorului anterior în mod automat)<br /><ul><li>Putem previzualiza documentele direct din modul.
 • 33. Email-urile cu lipsuri sunt generate automat. Putem </li></ul> previzualiza şi selecta ce email-uri trimitem.<br />9<br />
 • 34. Distribuţie (1)<br /><ul><li>Generarea automată a foii de distribuţie în funcţie de comenzile clienţilor şi recepţie.
 • 35. Notificări live privind cantitatea rămasă de distribuit, cât şi expresiile valorice nete şi brute ale mărfurilor distribuite către clientul pe care suntem poziţionaţi.
 • 36. Generarea live a graficelor şi reperelor de vânzare a unui bun relativ la clientul pe care suntem poziţionaţi. Mai mult, putem compara graficele de vânzare alemai multor clienţi pentru a lua decizii mai bune.
 • 37. Schimbarea discount-urilor direct din foaia de distribuţie.</li></ul>10<br />
 • 38. Distribuţie (2)<br /><ul><li>Verificarea live a datelor introduse, cât şi audit la salvarea acestora.
 • 39. Exportulîn Excel a foii de repartiţie (o foaie excel pentru fiecare traseu, plus o foaie excel cu distribuţia totală pe trasee).
 • 40. Generarea automată a documentelor de distribuţie.
 • 41. Previzualizarea automată a tranzacţiilor şi documentelor de distribuţie.
 • 42. Printare şi trimiterea prin email a documentelor de distribuţie (toate sau selectiv). </li></ul>11<br />
 • 43. Retur<br /><ul><li>Suportă generarea automată a </li></ul> formularelor de retur, modificarea,<br /> salvarea, printarea şi previzualizarea acestora.<br /><ul><li>Inserarea de noi retururi de la clienţi se face prin facilitatea de completare automată.
 • 44. Audit de verificare a integrităţii datelor la salvare. </li></ul>12<br />
 • 45. Stoc<br /><ul><li>Vizualizarea cantităţilor din depozite actualizate în timp real.
 • 46. Reglarea practică a cantităţilor din depozite (modificările apar în rapoarte dar nu şi in acte).
 • 47. Vizualizarea istoricului intrărilor în depozit în funcţie de bunul selectat.
 • 48. Generarea automată a avizelor de retur către furnizori cu posibilitatea de reglare a cantităţii trimise (trimiterea în mai multe etape) în funcţie de stocuri.</li></ul>13<br />
 • 49. Facturare şi avizare rapidă<br /><ul><li>Ca să adaugăm repere, tot ce trebuie să facem este să selectăm un partener, să căutăm bunul dorit în stoc şi să dam click pe el. În acest moment el este inserat. În continuare putem să reglăm cantitatea sau discountul. Discountul este luat automat din comenzi, dar este reglabil.
 • 50. Putem adăuga repere şi prin facilitatea de completare automată.
 • 51. Putem factura orice tip de bun (marfă, serviciu).</li></ul>14<br />
 • 52. Plăţi, încasări şi import extrase de cont<br /><ul><li>Aici se înregistrează documentele relative la o zi a operaţiunii.
 • 53. Pentru fiecare document putem selecta câte o categorie business; totodată putem direcţiona un document către gestiunea unei anumite resurse a companiei (de exemplu, un bon fiscal către o anumită maşină).
 • 54. Putem importa extrase de cont emise de aplicaţiile de Internet Banking ale băncilor.
 • 55. Auditcare verifică integritatea documentelor înregistrate.
 • 56. Facilităţi de completare automată a partenerilor, a datelor, cât şi posibilitatea de plată sincron (la o factură emitem şi chitanţa aferentă).</li></ul>15<br />
 • 57. Gestiuni<br />16<br /><ul><li>Suportă două tipuri de gestiuni: internă şi contabilă.
 • 58. Gestiunea internă a unui client reflectă starea la zi a soldului său, pe când gestiunea contabilă ia în considerare numai documentele fiscale în calculul soldului.
 • 59. Permite căutarea oricărui document emis sau înregistrat în cadrul companiei.
 • 60. Permite previzualizarea, trimiterea prin email sau </li></ul> printarea selectivă a documentelor direct din grid.<br /><ul><li>Facturarea automată a avizelor şi proceselor verbale de retur pentru clienţi.</li></li></ul><li>Harta de supraveghere a afacerii<br /><ul><li>Sunteţi informat permanent asupra stării clienţilor şi gestiunilor proprii în timp real.
 • 61. Partenerii de pe hartă îşi schimbă culoarea când un indicator de performanţă scade sau urcă sub/peste un anumit prag.
 • 62. La un click pe un partener de pe hartă putem vedea indicatorii lui de performanţă.</li></ul>17<br />Un termometru al afacerii, poziţionat în stânga reflectă starea generală. <br />
 • 63. Contacte, conturi bancare, utilizatorişi setări<br /><ul><li>Dispuneţi de o agendă de contacte şi o agendă de conturi bancare pentru fiecare partener.
 • 64. Puteţi configura pentru firma Dvs. orice număr de utilizatori, permisiunile de utilizare putând fi configurate în cel mai mic detaliu.
 • 65. Modulul de setări vă permite configurarea globală a aplicaţiei.</li></ul>18<br />
 • 66. Vă mulţumim pentru timpul acordat.<br />Suntementuziasmaţi de o posibilă discuţie cu Dvs. în vederea unei potenţiale colaborări viitoare. <br /> Ne puteţi contacta oricând la numerele de telefon 0753 322 122 sau<br /> 0721 281 689 saulaadresa de email: contact@exigo-ventures.com<br />19<br />

Related Documents