, , ._, _
. .-wt :
J ‘-. _. ~ ' _ . .‘ "'
1 Iv‘ .
‘ H‘ 1‘. ._". ‘
. -"-. ‘_ '. ' ‘
I 4’- ‘ ' . ~
Mzszgzm
Y
...
Tauém Tom
NA
MISISIPIJU
Tekeningen/ Tekslz Moms
UR'I'GEVER| l@lEKTURAM_A
,
18
- xn_-, - , .
r. ‘.u. u «.
sun 1 1'1rn1(- p-4
; ,-54 ‘rpm 1.. .” , ’__‘
"". l(TI «M m 31891,’! -
'~4r4.'u. 'r-1; -
...
574 IA‘, PRIJATELIU, IF it ROD VA5 Dlrl(‘AJ ‘
DA 55 TAKO IZLAZI
I2 s. u.uNA- -’ ‘ "5
MIN. nnmrcn. .. mum
SE . u...
Nb . n'InJA In SE RADIO at 21
nvfn‘. 74m $4.‘! I Pflxuxuu
raw l~J5PRAl‘l/ ... Au um
Ilorrk. no? new 51: onuuun
_IF. m...
I-4. Ausrnruvs, truu K AMOS-
uu vmooo MICE. .. Anmmr
’
. vz ran’: 4:»! 11 ru m
In Inn KANTAVA IL. ’ KOC.
RAMA’ "...
/ 10$ nlmvzw xnnévn,
I KJPHTANP MUI. IA‘? ! nu
RAD nt nun in A Pn. ¢"rr. a, '07 km 3:‘ Hum
("HM DOIATI. .. ‘'1 Wm DFI...
A.
W“!
.m
mm.
«.
WI
, _m
D
m
H
A
1.
W
D
-
SUTRADAN l. 'lUTIs‘U. .
VRPJII! 1!. ‘ DA SF.
HALO DKRFPIMO-
opnosntr,
...
frun sm:5717'I
TAMO. .. NA-
-. .<»2- flu sw:
‘ ‘ m; s-sou;
PIIJIAYNU
sat (UV-KAIVYNA, TRPP-7Af'lIA -
run. .. PRAVA Pl0...
‘ . r_ _ 4 ONO 1: "ouaé",
go Iggy; /11 ' I ‘ HHOD NAJIO PROTIVNIKA
_. _ ])o_')j[1F ‘ ‘ -— '- ‘. ‘ SULIAGE. ..
NA M051’...
r___i
KUCNUO II‘ 5.45 I'D! .A. V¢A. .. For‘! -‘LAJF I’l'l. mA
TR]-IA NA MISLVPIII: ILVFDIU "1 VP! ‘ UIIZI" I
"ONACA". .....
JVVMVU HA 3‘! -
DIVI7 A'F~'| lA. ‘If-.
‘Au.
ANvA. ‘I7'f 'vv1r, Ay,4 - W M: ,. ,(, IA‘-’
nvsrr nrnm
...
H-nu rm / Arm n,4:u. z' r4"«_'r. ‘4:’: " Inmx I'l'. '.'I3: . ’r “ PLO‘/ I Bk-‘/
row F5/A PH . ' M0/L'AU zu -. -A : :~, <...
L'5X"l'I‘rI- win: -0370. HANG. ..
1- I'rII‘L'INA|4 vu
(‘I/ ‘V MAI 0 SI‘
‘vr. -4-nun H| ’ALH_
'‘AUIt)/ I’. ..
...
r
‘ TV! A-'Ar'nI}r' nt vns niuxrkl / A
Imwo urn»: uazunvoul 1 mag 15 yo.
(‘um
A SADA NA!
m'o,...
IUD‘ DA
POSFTM
SUI IACJI «.
nrlzno (' 5:-
? ':'I . -vi. .. 10
'l 'P3'A IYAPA
run: rayon-
KAPET...
rv do me:
rruvor: fovnu.
. vr nun rm/ A: u um. v mu.
M-. vrr‘ Bl swucon (.454 M0040
I DA ‘AIDIFq. . SAD IF N[F0O-
...
HQORO P01 A7fM’O
l'RF. |1/1 Kl l"T1Pl‘l, ’bl PH-
s1;uvI. £'rn - rIk<-
I'oz. vurs‘ my I
1: (AM In wnrn O‘/ MA r-H I'l...
.. . rum [N POCELA NOVA
I 101 owasmu FTAPA. ..
r'? é(‘O '*"%rIg'= ,-. “*v>
"' (‘TE-y '
.
V »
P/ n)
TI! aonmz ausrsv-...
nnsn 1r
NIL u SAL u
sum mkno.
PAKL rim V. ..
'77 IA SI-‘FD! !! ‘m
TVUJF x.4z. s:v-
a
fie;
HIHIHI . .. NE!
GOLICAS ME!...
/: w an u vom I
sron ooucu us I. ..
mu V0.
1'Alld. VH
xAPlrM's, lO§£
vzsrn mun Mu NM!
In otrzno KAZANI
LFPO 9 GA KRH...
za ro VRIMI PM "oluéll". ..
unux. .. "tun mum" in
v kvuw. .. Nma An. mu;
nxuuu Ill rrvuwo
vom ounu no :1 us name Mr MA...
. srnemu ZA PRISTAJANJEI I
. srusnu uosn
warm -vm - ~ mi and rural. ..
O4 NAM POI! UKU
Potume sa IJTOVAROIA
I UKR...
lMl ID! ‘-IL’. KA- ‘
!
won 11 0.4 FICONADIEI DUNLIA
“.7” F, ussra :1 user. A w vozlm IA
| I!‘OIl'
...
Z “
POHUIIYI‘ "1 DA l'D. 'h‘G-
. 'I'! ‘" I D/ :C'lI]A' PISISIPI NI)! ’
A. ‘-H‘I7Y1 PO(30l'lA4’ IA
nu-,1.-v / I
J J‘ 1:/ ...
ALI xarzrgvn, M1 24 ru M9 W 3'"
SVI NA POSAO1 MORA- I-ogaa mam mAr‘r. vII ‘ "°"'5‘3-V'"»'- I4
Mo uyua RADIIB (‘EJIO L-tr...
mm on w- " 14 rusm! m
- - um xaxvr so . '|It aovom ms: -4
PRIVEZII
_ ' V1171! __' IIORRF. "
srumu MOST! —~. — —r7 -” K,...
uunm. .. Inru»
rm $109!! ) nou )-
suo s1Ir.1u
All KARO Irurz (‘ALI 5115 “"1". SHIV 5! IA
/04 rvwc rm Iu. vsn-nu Ium: s5....
q ~. .._
I
' ’ 7 SA VA‘W PR1 IAVW! HROU()V'
. B IVEK {STA STVANKJI‘ NAIDIE
('19 *1
Iv’
1/ DAL IF 0!) M00 IMAVJA
...
--: rm nnzr-'
‘V'A$TAVl. ]A S'U[U
m n‘. -Iv rxown/ .r:
AI-:0 Nth wt
. Ar: _:r .324/0
. '1,I. ~lA'I, $tr'J.7I? 'r’J
I7<...
snlma u KAIROI tantam-
no :5 (T0 pr MAVIE nroautr
I ODMAN has TAVLIANU IA
‘ ssvr nus!
. , . , L‘ ‘ cumm-
...
""'VP'M. .. 1n wmy
rm], way: I "N “W
OSTA V10 I I
mmau , x A
nn-om I
. / HA. ’I]l u. ’."I
1' KM: war
A/...
NISTK . ll. OG)
R42!” VDRN7u-
DOBNO, SAD IDPLU
' vu/ on . -vs mats‘ mu yr
“um 570 tut": 5‘ mum srvan/ so u TORI-‘I’
t....
mu. -.4. " V! .Il'. '1’ 1:. -
NAHA, .44: wt )IcI"! 'l u- u. v.-nu
mu‘! 1 arm INF POP...
HDRANO ZA (‘I-"PI T7 :37-
V05‘ IMLAHA F'AIl'. '}. ‘A I
ISPUUIPATI | '('I‘L‘. ..
OVO VRLIKO DEN-
: u . 'AI-'}H V110 NAM I...
wr<7*n A'A. :vIIr. . "ONAl"'
Ir vvmrnm v s: r1'. ‘:-
‘I'___
, ,,-J_ , ,,', -,, «_, ,o‘ IA 5!: H5411 ' c H ' "-'1] . ~:An...
ona (tub-ieru vrun. .. ‘rt:
xr . ~r uoiurr rnevuurr. ..
zmuvo, sm JA-
onl 043 IE vzi.
nun unéns‘ na
vim! '
nun nosao...
TFAAI Pnruu nnum-. Kuvrn.
. -H", .: r:r/ ma) ant"! "Ur-'AL‘A" ‘
A [A (U S! ’ I‘Ul: ‘h'n'Nl-‘Tl ZA
NOVA]! IN’. ..
t...
no ts! vmrn its annual. ..
SVI NAPOLJEI
SAP t‘F IIIT7
<1’; -7:: ms»
xraulé Murat‘
K TO J5 DVD”
/
—~’
...
nnl-‘n: ‘r. |!0 04 0 Nvv_mK' ‘ / ‘”'*'F'/ '-- )
NF. ‘ V0nl(f. W|
GA 3'4 Wm‘
[03 nnL/ M- . w.‘xA -. /A. .. All. _
nua ow...
ova: r‘. r.vo PRISTAT1
n4 N41uv.4R1.vu bum. ..
nuooow . ‘.4 wsulrt/ U 'nco! u.J 50
no Loinvnr oakomvz xnufrun-.
onva . ...
PUUEDA!
é-= r tam G4:
__, _.J_<. ’-‘T.
. vrtr'r. wo u
Nnur. z>Iou'.
sum (M / r
"OFA("‘ /01
A . -u PALUH "(9RAr‘A "
...
V; ‘o“, :,”DJ" I NPKA B01 1! Pour-
< 1 . ‘ ' .
‘u”. ,.““. _ or u -muwousvv
M1 :5 wumuo am
"Lrru D5121",
niou. .. acvm...
7 _
f "Hum Z‘ A‘ A om SIDPAI
POKRETI
"DRAC " I "LEPA D1711!"
POI AZF NA POE FIIVIU PTA-
l‘l7 VI. LIXF TRKE: PIUIK -
mama...
1 ‘. .
DOSTA, BANG, vita VOIIM DA nnuntv ‘V 77 9 2 . "'M"‘
rmcz. .-urao an PUTNICII “ (‘F5717 NJVHK. 1 ““'. ""‘ "°'
D...
r(U: M~m _x; _ “'15 ! -'AP01 '3'
’d“‘
" M: ‘I M. ,ru; ,«; ,a,
o 51)] n S! w I rxm-1-my,
up[l‘n‘. nm...
of 46

Na Mis - TT - Kol

strip
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Entertainment & Humor      


Transcripts - Na Mis - TT - Kol

 • 1. , , ._, _ . .-wt : J ‘-. _. ~ ' _ . .‘ "' 1 Iv‘ . ‘ H‘ 1‘. ._". ‘ . -"-. ‘_ '. ' ‘ I 4’- ‘ ' . ~ Mzszgzm Y L i '7 i“V: ‘ 4!. » - I - ’___& _ > " . IIHufllllllllIll]lIlll| "'““ «r*"""fi‘. rm""%, V. _ fie ’ Q _ F '. 3;‘ * _ lllIlll»ll_l>| ""| ~ '5, ,1 -
 • 2. Tauém Tom NA MISISIPIJU Tekeningen/ Tekslz Moms UR'I'GEVER| l@lEKTURAM_A , 18
 • 3. - xn_-, - , . r. ‘.u. u «. sun 1 1'1rn1(- p-4 ; ,-54 ‘rpm 1.. .” , ’__‘ "". l(TI «M m 31891,’! - '~4r4.'u. 'r-1; - . .. < I rv: 4.1-9V1‘VAr[ run; ‘an . mu» VHfAlfl. A7All ‘- ‘ 7‘-‘c Jllr J» r-‘7!! MJ Mm: -44:->1: H FAA I H '. rn-’- <1-1:-‘wr)urr. ~t'-r NA . ’Al‘A‘. .
 • 4. 574 IA‘, PRIJATELIU, IF it ROD VA5 Dlrl(‘AJ ‘ DA 55 TAKO IZLAZI I2 s. u.uNA- -’ ‘ "5 MIN. nnmrcn. .. mum SE . u.wo o HALO] IlASPkA- I1 uwuuu KAPETANA wuuaan t xarrruu NILIAOE. .. DA SARFRPMO. .. v‘R'I‘lRl smLA I I'VE 37(11- rs 1.4 KAPKTAIVA Mullaau. A nvuursr no. CA. /BDAN ITO I [RENO OGLEDALO ZA KAPETANA RILIAOU -KOliH; : . "I_ _, . £4 1 P177 11! IA 17 st munrnw v ounfrrola xo- - A TI 5! allémv ur. -Mu, wt/ A04: R177’. VUIIAOA. I [A N! rrNA1'r- . .. OTI(l’I‘A TPIII MONOPOI. ZA PLOVIDHU R411 rm wnrusnfi usI. m-I I. .. MlSlSll‘IIr1’ . . 14 >4»! |‘LU‘IIl 105 mu: 5: 1': mu U ‘ __ ‘ ‘ / ' ; | 'IvL! u'Al1AI DVP Fl. A§§. .- LAKJI. GO - SPOLU. HOLD! I/ AS. 10
 • 5. Nb . n'InJA In SE RADIO at 21 nvfn‘. 74m $4.‘! I Pflxuxuu raw l~J5PRAl‘l/ ... Au um Ilorrk. no? new 51: onuuun _IF. m'AAIv UrI(: }1r. v.. . 2 ‘ wzsas. s TRA - xv. ‘-r - NVALA rt -rru . v on N7U<; OaI7 r. -m. nr uvnu Al run mun, sIkA. 'n‘A ' IA Sn: m-11404. KAPPTAA’ mix 1.4. [A not IUM. YA! If‘»Vl mw muaaar 14 no xanu. -Im. v11 In ummwnu KOII r-L ova M! !!- sm-um / uum/ u N10 onurausa 1 aumurousa. .. suuaaa IK nun ouun :4 smmlnmn MwJ! Lo¢(~u I Nuzvnwox um m<‘A'odr‘z. '.. .r: vnra) 1: saw v: ouvu 124 you [tn Irma-1 Kuerm NA Mm. m=uu. .. Bnmun: n/ . M! ‘ [F POXORJH ' . wn‘AsvL-I NA cnruv, vs: -no [r n» OHESIIRARHI uvoor It an TAN! .. pm? ” §‘
 • 6. I-4. Ausrnruvs, truu K AMOS- uu vmooo MICE. .. Anmmr ’ . vz ran’: 4:»! 11 ru m In Inn KANTAVA IL. ’ KOC. RAMA’ "RPM A-’P~V T‘! “A Kl rmravr» fr :4 rvnjau ‘'1 two! hr]/ I" Jja 34 swum "(m4r‘n¢" , ., uuam w uaruiuuju. lAUDo- Iu. .. Ntuw nolno DA ur man: mu (-4 vnlbtoluv NIIJYD. .. :14!“ u 5! pa 1:! KULIAJK) no 6: un lunar rurlunllx mu nunnn/ n p rmom} KAR11 1': rzrmm N urn: st’. sw’ HORAMJ lA(*5TA| 'ITl. .. Kn l'K| 'l SWFINF L. ‘ Ul. Yl’AP0ll& DOIID [I TMKL" IIRPIJ NORA 04 NA PusfiuIsLul‘l H KAI] HRODDW (‘F PEN‘! I7 NIU URLFA-‘USA SA TOVAIIOMI | 'l‘T- Illt NA A4!’ I Uflv‘. 'H7.-. Ti ' osru r~nu: uv«r~-‘. .. run A. and mum cm go)‘ "Lug pEJ_ V ‘t 14" 5' ""‘ "' *""". '_“‘__J oIKnvA. l.. . 3 . , . . _ 5°“-- - _ {way yymm, ‘ ll DA U5TUKNE _ _ ~ *‘ “’"""‘l°" , ' VRED TVOJ0fl C-USA- ' UNA7'Hl‘D SI . .., .,. .,. nsxou osnscwoun NIKADAI
 • 7. / 10$ nlmvzw xnnévn, I KJPHTANP MUI. IA‘? ! nu RAD nt nun in A Pn. ¢"rr. a, '07 km 3:‘ Hum ("HM DOIATI. .. ‘'1 Wm DFIZI" IE Dona» mum. A I. |(A| l I VAIIANU I-o. ur>u. .. All su. [no.4 vs YA NI'I'O§Tl, 'h‘ . vAv‘I. nontn. .. rAur‘). .. I'0.'! IlTI-‘ 5.4 «wow NA we-nn'.4~n7' .47 rlxafré um Hour ( “K9 ‘T “K” "’”F' } WmlAn. - M! sr ran 00- . ..‘mz! r r‘nm‘1'4Ko'rvrov4n '“""‘7‘-"'5"-- 5' °‘-’ ' "‘ . , ~ » _ , rvc‘1'os‘rr mnzru. .. 3-n. ‘ -VF00 N'<Irr. .. not’: (‘art MI 0.4 , v 54. suv‘r, -tm . ADMUDRHD Tn r. .¢1.IL[A - mar _ _ n: -'w. m'1~ rvoxsm. -: l. 'Tl. 'A rré ss unnu- , L., ,« C-‘mo nm. N‘ , ,,, o_ ' , "g n v'_A ‘-. ' rm. run". vur/1 st», x. u.u nu I D<‘)Ill(‘I'. lO ru rmrl. " 7"“ "‘ "*”"”"~‘ “"’”""" rzorwrvr f __ - OKKJ. GAZDA '
 • 8. A. W“! .m mm. «. WI , _m D m H A 1. W D - SUTRADAN l. 'lUTIs‘U. . VRPJII! 1!. ‘ DA SF. HALO DKRFPIMO- opnosntr, oosvono. "L rr-4 PITACFMO OVI NOSAFK CD! ‘ If ”lP1'A DEIZI " on Dflll ". NOLIM (oonnouo! - Ll NA anon, mum an ‘H ‘ L 2, :2.. .- ~«» ~- ‘. -,: r:: ° SVJKI PUT». lu NORADC ‘ " KASNITI 3 ‘V - UTUVANOMI Ilkkflhoou
 • 9. frun sm:5717'I TAMO. .. NA- -. .<»2- flu sw: ‘ ‘ m; s-sou; PIIJIAYNU sat (UV-KAIVYNA, TRPP-7Af'lIA - run. .. PRAVA Pl0|’r(‘A I'M A- ra u| 'A "LFPA mun " " L nu H-1 7: " ' osnmr - srr Ml-‘TAA-A mr. ‘1.vr, Pr1.wAr'. <r urnru .4u. J~u muu- an up‘. nu uuar (min A in st 1 M4 VI. ah-'01 ‘y DODIITF SA MVOIV r. R()Io(A‘! |'‘L' XARPII’ . nm Jr n'L‘. [1, h‘; } . V, “ ‘um, I ~"_ scnhrru NA mssruv I wnvuuu ullll mnvruu mu ""””' msvsir-um mu 1: Kovu I $13)’. KAFP. -51 U711’? ! [' vA)II)l]l K45!‘- UVDF (F T1 "I11 LIIFO. D»’OlI. .. A SAUA DUDIITE CA nnlmnqu (won. .. m-nr. 'Az‘" ~. 'As 5,4 PIAJOI . nnvnlmulw 1/P'rtHA I2 sun: I / A so r-mm DA IV’! RAI. l"vI'lIIl5’T' IHI. .’iflNF’ 15
 • 10. ‘ . r_ _ 4 ONO 1: "ouaé", go Iggy; /11 ' I ‘ HHOD NAJIO PROTIVNIKA _. _ ])o_')j[1F ‘ ‘ -— '- ‘. ‘ SULIAGE. .. NA M051’. .. x ‘ I l y W sum. Izu PI-‘ITISAA u an. mum’ D‘_ m 1,, ,‘. A,, ,., ‘,, I IAMVA Dom: [Ax = _ _ ‘ | A A 1'4 on nu AI’ ru- . sr NASFRSAI/ I L“, ,u, _ , Mac mm. .. u min: MOSTI : A, _ , __, — I nosamsmol KARI- . [EH1 Demo vu SK 3 _ ‘ 55 Nucouxo PU- ‘ . , . - ‘ 1 ' ~| . . . msmv nloxxm , ' . .. was am vouo K rm ‘r4 I-rldvca nus II NANA I I6
 • 11. r___i KUCNUO II‘ 5.45 I'D! .A. V¢A. .. For‘! -‘LAJF I’l'l. mA TR]-IA NA MISLVPIII: ILVFDIU "1 VP! ‘ UIIZI" I "ONACA". .. f—w "_'_"v .1 1? . ) V / K ‘r . ;~ 4‘ W urmm <4 I . — . . C1 ‘ ‘ ' ‘ ' ‘ 4*‘: ‘i 9'1" ‘fa . "J»"‘/ V. - - _ ' 2 . A ' V‘ _— —< "» -; '_A' q . ‘ rt‘ *“: ~Z2>= ’ TAM, M .3 x . . -» V _ , _» . , _ T " mars! am: ,. =:’’ L_'_ if"-‘/ ;f"'~-—-—_—. ‘ 4 ‘- ' - ' A : ‘ ' I "fir" ‘W- . ___‘ H ‘ _: _‘‘~éu KC . - . - uvezl, ALIGATORUI usxono cps us noun DA n srusrw c. wAc u SPAS/ WANJEI HEJI MULJAGAI AKO | MA$ P0$TU ZA MINEAPOLIS, PREBACI JE OVAMOI J nltjuv‘ 1mxA- ‘ ‘ RA 7.4 m‘! /4. v‘ “ ‘«. _ our , . ‘, .- ’ ’ V7,’ :1,; _' . -’ N1 I’ ’ - - ' uIuAnA / A , € * _ 51., “W . _- s . . ». ; - ‘ J e3; ; ' d__/4 5 ‘.2’? 1! In ,1, twin, rm $T4''l mu . v zz>ruu1_[r, niozn . VADA]M‘u sr, romp-Is’. m: or1 1r wt r. >n<'An ' J , .A ; ,;7y, V, ,, -45.; ,U, ,, L ml NLCLLVIO zu'. un'l man on. ' ‘ ' ' rnxr. .. ILIU. .. SVAKI PUTISTYH
 • 12. JVVMVU HA 3‘! - DIVI7 A'F~'| lA. ‘If-. ‘Au. ANvA. ‘I7'f 'vv1r, Ay,4 - W M: ,. ,(, IA‘-’ nvsrr nrnm I'll JLU. A IPAK r‘vm': :~- ‘~"" "'“’t"‘ M‘ l]'l') PFTA)‘ {Ll RI KP . 'P‘7‘ “ V‘ "V, “V , II "V ix“ 1/4: r-rrv NI-‘Kb I':1Il, A. _ . 'A¥. K)L‘/9' U4 I I At‘! ~-rr [EM Ann 311.! ) kin‘. .. rvr-i4vA. H. ’ 7.11 INA ‘V A-T-. r)I'II'A$TAC| nu. raxru NI’ an ; .r TFFEA I71 1rv<- rprx. 54 5¢wn-. '(u‘- , " mm l. IUlI‘A nu‘ "‘ ”"‘-"' _‘ mu sun LAN cu J01 PRO- lu-.1 >0 ll : . ~ov rr v we mm I'F()H. 'H S O| 'If' (nu KNEW, ‘mun. xaun mvl NFOO. ax noun, -:1-*7 W 5’ " Eh val SF SVVFYII F[lI| 'll'HlA ‘ ”— roam; IE, KAPEIA. w ' N44 PROYYVNIK HVAYA 5‘! -ID ‘wk -2", «_ : ,.m, ”,. .
 • 13. H-nu rm / Arm n,4:u. z' r4"«_'r. ‘4:’: " Inmx I'l'. '.'I3: . ’r “ PLO‘/ I Bk-‘/ row F5/A PH . ' M0/L'AU zu -. -A : :~, <n, ‘ . ;.m, ._, _ .5 V .1(l~. PKA DALE- ! u; p4 yqrwunx . .A-u I-. ’/| - ‘ 14.54 1:41‘ cw w; r , ,,. " uon. r.. .._f" 1 now BARKA. .. IFLM {>4 0.4 I'DTi~‘AJ. ‘r'-V >‘ *. .. . pom‘: -.17! <; - mm I --r-~. '~>"71I! . . KAZAAA. .. "‘/ "" ‘ ’ ‘-"--- “ i , _V__, _ U i A _ M5 / - r 1 "‘ , V,_ - :1 a. ’_ ; ‘ W‘ 5;! ._' 7": V ‘ . . - I" ~, ‘ ‘__. "V _ . _ ‘ / , A) , . "V ‘ . « . . ‘ *0 , ~ H . -1 c’: -u“; ’c-_—_ 7‘-; " * ‘ ' ’ ‘ "* _/ ._&i V , x’’ x ‘-’. "I‘ Ma2't'. I : -mnux u KAIANU «, » v' . / "*7 '‘'°‘”‘' °‘ "H"-’“' ‘. "3'. ’ omen. .. "onA(. "' mu 1» l'hP'- ‘»- — * mu MN ' . vr. w.. . Iirmm-2 5,4» MAN J ‘ — ‘ 7HcAOI. .. vorurr nnwm 4 V ta :5 0O'D! "l/ I , UN:4I‘RF'7'. -. I mtg, n nor: IVA smmarzvu
 • 14. L'5X"l'I‘rI- win: -0370. HANG. .. 1- I'rII‘L'INA|4 vu (‘I/ ‘V MAI 0 SI‘ ‘vr. -4-nun H| ’ALH_ '‘AUIt)/ I’. .. «‘r1‘Ir-1 xnu, KAI - u-:1/U. .. A n! «VAN pun u nun inn . ‘II'. ATIS VINRVOL. __ ihk, KAY'D)[IA‘, .. . sun " " ' . J , ‘ rt Mrs: rvtur. 1‘ fr“ V" Mon [4 he/ nu (‘I nm KIECA. .. I /05‘ Lrvrx s'r'.7 AIFTAKA u nupwru m I E 1 / "'7-V7 "_ sun : -'_A _’ rr Pr0~"I 771-14 ‘= 14 r1 as-rrmmr; ' ; ;,4v, -;. n;n. _ / A 4- Q _. —~ —. ... , in H fro 3-1‘: 057.40 mm] -. n. 9 | 'rm. .L]/ :_ - (r ___ . ;. _.
 • 15. r ‘ TV! A-'Ar'nI}r' nt vns niuxrkl / A Imwo urn»: uazunvoul 1 mag 15 yo. (‘um A SADA NA! m'o, u(4. ‘-4. put (cm ! "J1 um, Kn - "’""" ""7" ‘A / M v-‘ A! AIIIVU I C"', ]U' l'(| L fi . IAN" "IJCU NA I. s'Hr‘v(> h'(‘I" J‘ 3"), “N” NI’! ZANIW- VRP’. WI’l ‘ Iumv . K “. .- += «. _7 1' l 3' Jr, ’ | N I “ IA 71' VREMF HA-TC II’ VALEDAO WA 5'0~ $AO. ,.KAI‘4N 3!‘ HSUAO. .. sz-'1 ). «'. A 71» DA. COSPOHINP Past A0 nva. ' KALVIDIU-u NM! | um, ,, ,p___ zuurnx na us- PGNIM Pl 0 YIIVRU. ooznnmxl lavnnllr. .. I2 '. ’1A'! rr, (IOSI’O{)I. ‘o'P RA L'- mr/ . uazm. .. 0l‘[_‘F wrong (‘AM USTAVILV MkNI‘I70.—v "(FHA unit" 11-. ‘ 5v.91‘Ir. LA I 1-ur_§. T1914 "'-‘N-‘5"'~-v on Nslml I7 ! .n'4 RESA. .. . ..o. 'IAJ l-AvxK. W/ . L :71 niox ma / N11! Nlén " munvor . u(‘I]l KAI"E'7'AN NE M015 DA SE UIDRII l
 • 16. IUD‘ DA POSFTM SUI IACJI «. nrlzno (' 5:- ? ':'I . -vi. .. 10 'l 'P3'A IYAPA run: rayon- KAPETANE SUL. |A- GM. .. ?0SADA "LEPE DEJZI" SALJE VAN JE- DAN PAKETI. .. horn m 15 ovoa rnzvpwn ”’”"’ "‘ -rsxoo two: -.4 -“ """""' M uvuarlyo. .. . . 0! PLAN um . mm an VARM1 _ 04 USPORIIO xu msmmvv ' ‘ ~ . "1 OVIDHI " 1 EPA‘ DE] - n
 • 17. rv do me: rruvor: fovnu. . vr nun rm/ A: u um. v mu. M-. vrr‘ Bl swucon (.454 M0040 I DA ‘AIDIFq. . SAD IF N[F0O- vo vnrxm. .. mu: urnn vnsxao u TFIIN na :1 mmcai EVA ‘'1 mar ml- II" I 724 Nu-nah-H . 'rrw auivm. .. I! ll PAKL FA‘! vII. .IoN lo! uvn: U sAno. ' Ruhr v PAKLEM! .. muoo U1 is no _ _ «K 1-; vmnu )4 to A‘! row DA ruhru u rs. ax. GUIANCLVOI u svun sar xou "(EPA ‘! nu z: -- nmw xnsl-'11 A kasuus 370 D0! ARA. ‘- uofu Ll man Hum :24 1 my rm: slvim 01;. I'll! SPO! ) ONOC KAI. ’- f 901.4, I ow It NA unonm ON“ "°”'""' MAI Ill PRSTUM DA GA TAX- NKM IVA DA I FT’ PHI-ZKO "GRAPE '
 • 18. HQORO P01 A7fM’O l'RF. |1/1 Kl l"T1Pl‘l, ’bl PH- s1;uvI. £'rn - rIk<- I'oz. vurs‘ my I 1: (AM In wnrn O‘/ MA r-H I'll. my ‘ nu rwur U ORAN". .. 11- mu ' FA l'Il‘v]M‘Ar -. KAVI. /ll’ A mu}: 1! Mn. IVA / AI. A/VI“ VIM"! ,. 'I. fi§l- run : .I AVA mr sxls-‘I Nan q_rI~_>}(yo : ':; .-u. ‘}; I. .. A .1‘: J RU. -awn-'1 J : 'H TA a: urI, ~A. .. AK" Ur f'AXI}'l ; -H .0». [vxnfk n1 uwlul -51.4- IFVH NAOHAII. .. ~= .Imu1z sh. r: a:An1u. .. DA/ mt Rte. ‘ DA cu VA5 Sb VFI’ OBEY}- Im on nnrsm.
 • 19. .. . rum [N POCELA NOVA I 101 owasmu FTAPA. .. r'? é(‘O '*"%rIg'= ,-. “*v> "' (‘TE-y ' . V » P/ n) TI! aonmz ausrsv-I 1: mo mu- xo rksslszo m .1: lat nuaun NA ULAV) on an 51 cnniau: u iv: 1: rocuo U M75777! ‘ vnumn uzomz sum an vnnus sue. M8-NB! RA. .. . 0 B H: ovm: noog - , " PAXL tn‘! wt 5034 D14 ' 7,. ’ IE mum on you - . ‘ MJE ualu. .. ‘rum ‘ 1:‘ uo¢‘A: Lo. ..
 • 20. nnsn 1r NIL u SAL u sum mkno. PAKL rim V. .. '77 IA SI-‘FD! !! ‘m TVUJF x.4z. s:v- a fie; HIHIHI . .. NE! GOLICAS ME! ’ K '- A‘ "' v"I~P-$TA. ‘IIIr g NE vouu DA as com. T . " é " '"”""--- cum. .. NE. .. mmm. .. NE - MOGU. .. STAN! .. .
 • 21. /: w an u vom I sron ooucu us I. .. mu V0. 1'Alld. VH xAPlrM's, lO§£ vzsrn mun Mu NM! In otrzno KAZANI LFPO 9 GA KRHDJO. RJMFI BRAVO’ IORIMO OA OPRAVIT1 PR! POLAQA . .. INA- CF I? MOGAO DA RK3l'l. Onl- 4 sum, mwnzo — Pusan rukow ''on-. «-''' was In PNETZIIADI zNA. w in novanu. .. Iunm $411 an "unnvrr Knuncl I". "ll! l.§l'! KRAL/ [Cl u". "M15151- P1 KRAIIICI n " . .. wuurxu Ia! - Lo tn ; £ Nzrk. vuzs1 I svum su EKSPLDDIRALI KAZAN1I, .. I J -. l
 • 22. za ro VRIMI PM "oluéll". .. unux. .. "tun mum" in v kvuw. .. Nma An. mu; nxuuu Ill rrvuwo vom ounu no :1 us name Mr MAM DA LI SM ncuro xoxrnn- P0815 vnuau- VAI PNCJO K404 504 am nonra s. IIwnovAI. .. Ill IEDNON M19!” 310 70150 Elli 04 no uoau uovm mva unrrnu rum 1:: mm ao_-to vo 1 5.. MOI no nu I xv arr: unln u roxnxo. Kan. nmn 105 IE Duxxo no vmvurousn. .. nwuo mus. V6 1 (IA III DNONEWI I 04 no wxsmmveuo: DRUW MK Nfifilv umvn. .. 1'0 5'10 luau sumo OPADA. ..
 • 23. . srnemu ZA PRISTAJANJEI I . srusnu uosn warm -vm - ~ mi and rural. .. O4 NAM POI! UKU Potume sa IJTOVAROIA I UKRCAVANJEM nurmm ooum xnscsuon ; ' om SIDRAI ruuou neon vuraso: ours JEDNOG NA sumo ' SA souoom --1 Mn nut! " 13 munno unma- LA PRKUA umnén Pfln’ANl£1'U. nusunsu, Au cumnvt umsn no on 1: rnonv -roca. ..
 • 24. lMl ID! ‘-IL’. KA- ‘ ! won 11 0.4 FICONADIEI DUNLIA “.7” F, ussra :1 user. A w vozlm IA | I!‘OIl' IA cu vomfl "nun nu" nimf: mu non nmvlm FUIHM IDEIAI VRACAI POD! ) (1 ml: min asr msr' msmru anon rain on novn WNSIPI NORA BIT! DOIr'Ol]- V ‘ NO MOKAl' PA NORA” OPRA TI PAL U’ . 1 arm -«om no 1': 1.'rm‘: :1 v-. >:. vL" 30
 • 25. Z “ POHUIIYI‘ "1 DA l'D. 'h‘G- . 'I'! ‘" I D/ :C'lI]A' PISISIPI NI)! ’ A. ‘-H‘I7Y1 PO(30l'lA4’ IA nu-,1.-v / I J J‘ 1:/ >='= S_ . afhgf 7‘ ‘Q U macro, ro-4r' wast! 51‘: -‘ oovo- _/ L/ m numx KANAL 24 "l. II‘l. ' 3 M17!" ' niau, DRU. ¢KANVl rum sr r~A1'I. m NA IAPAD, Hon N‘! ha SI: r'un'. 'A- LI! DA g I-M-I xnw mu: 1;" Inwa- ruao Ham-om! «mm . ZDRAVO, SULJAGAI CIM STIGNEM MlNEA- FOLIS POSLACU Tl PIJUK I LOPATUI 31
 • 26. ALI xarzrgvn, M1 24 ru M9 W 3'" SVI NA POSAO1 MORA- I-ogaa mam mAr‘r. vII ‘ "°"'5‘3-V'"»'- I4 Mo uyua RADIIB (‘EJIO L-trouw‘I11 ‘ cv won-. o~unv BIIOD ODAVDEI urn nu‘ Imwo IzoLx- Hfllflm 9"’ TWFBA N! I('F1'F pa n4 04 now um TNK'-'- 5“ U-"FRED "4"0VM1- ar an vu um NBC! m a. «soar. .. - "094 5‘ "W17-' "0RAt"' »‘ 9,4 5; 1 -‘mo um nun IT UJIKOK) KRENUTI. .. _", "gF I M): -L4Vun__ PIIWIFI IKAMCA, zuzmt. .. on ovooa STE scumo Ola- nxnn lunar! 13 moms fun- LIIW. .. / snnou II! ruro am- not 4210 I OPADAO na 5:: an :4 rnsnvnx osra/ up u vazwnu Hex use .410 an no». 3 I RAZHIIAI K 0! AVU All. AEMA NIKO0'. .. I. U- KA IF. ’ PU5TA'l 32
 • 27. mm on w- " 14 rusm! m - - um xaxvr so . '|It aovom ms: -4 PRIVEZII _ ' V1171! __' IIORRF. " srumu MOST! —~. — —r7 -” K, _, ,. . ‘lKUUA. ' IDEHO Pk}? - IIA l'K! l‘TPU GRADAI 7 ' BRAKE W POPl. 'S_'lH. E UZVODNOI. .. HEM! !! (‘H manna nu-v can vononvr SW 51! FOVI. Aéar éoaamv msum nIAr>oL.4zu x . I . —Ca. p —m*~“ a -‘ -. ,’A. —> ( , ../ " V"‘‘-« . NE sumo ru cuumol 9- ‘, I '3 ‘ IDIMO ODNJN PNENA ‘ amp ,3, .0. V» um. -. nus» uunmfal $ ‘ HIV! 'V“‘D0"'_“"6‘ / FM5TA. ¥I§ TU '
 • 28. uunm. .. Inru» rm $109!! ) nou )- suo s1Ir.1u All KARO Irurz (‘ALI 5115 “"1". SHIV 5! IA /04 rvwc rm Iu. vsn-nu Ium: s5.w4 , ,v—-~-__ / rnu-w. _. 0941.4 04 :5 Po NINA UrRAV- K4,? “ . » . . . r P A mIuuv. ..sum ‘/ '7'" 54,“, v. .' um’! IE our IO(. m'1/ ""' w M 1 NF " - Iran. ..-wofx sr mrsnv ru Puwnm I-ruvu I-nvxn . 'v4.u. DA NEW? ! in IMM rnrna nn-nun’. .. sun . u.w saxnovu SVO/ F A'l'("F. ' an-r24 trn an [r Pononlra 01'- l"L'T‘OVALA IA NOR! ’ [1 ppéyog DA. .. AKO MONA xouln v orun 5. arohwo xz NA- (I NA sum: I-OLJAI 34
 • 29. q ~. .._ I ' ’ 7 SA VA‘W PR1 IAVW! HROU()V' . B IVEK {STA STVANKJI‘ NAIDIE ('19 *1 Iv’ 1/ DAL IF 0!) M00 IMAVJA .4 sun sum 4. Man‘! (‘U ! '(!321Tl ZDNA V0. SFARI’. -. MO 0 rsé u my RH-1 ans Ii. ’ -uslslrn SVUDA OKOLOI. .. All Id KAIRO, PODIITE’ PRUCOM PRFMA RIVER- Vll ll, l)! IIlAN ,4T——~‘ M. ovum ram ‘I ($11!. .. (‘V0 I‘ Mnlro ~néu- 1 . vznar ‘- X. ‘ ‘ v-——-'1_n~ . . KUD CI“ git K PLOW ova] , “ . ’ «. ‘ , .. _ AH! 3112 auto ru ‘ A Von‘ Mvnuwr. xxx: 4 , .m= ,,, .” STAHICUI 0‘ o', A_
 • 30. --: rm nnzr-' ‘V'A$TAVl. ]A S'U[U m n‘. -Iv rxown/ .r: AI-:0 Nth wt . Ar: _:r .324/0 . '1,I. ~lA'I, $tr'J.7I? 'r’J I7<1’A1?. ‘.'A Ln! 14 . NI" rm A n{’Af‘A l PllIlV ‘ 'fi? ? VA, JV‘ 4 ITAV SAT KAXO , é _. . , ,__ RAND / ~41; . ': .<: .:v Hmll K14 r’ . ' KAN! ) "‘ ‘° ‘W "M mu '. m. an -n. x'1.'~'A. -.1‘ . "'~"A 3./ I us. 10 )2 Mrjrrun Ml Irv / GLEDAJTEI "GRAB " IVA! J! ‘ PR5 TIEKAO ' — A‘/ WI TANF, mu, Hnuul mrxana M uA*! =I N! no u HAI05 '-mm, -ml" AND . s.- "Ln-A I11’)- IA 1!) VI-‘L11F, .VA “ORAI‘l"' SF KUJL‘ -'Nfl(; flh ZAVINI "- . unr: iALa was ; r. ova FLOVIDIM mur- rm vrm. v,n . ‘_ . |U$ZI' I'M (r T’) USPFTI’ 71'‘ N! uAzLr“rI VA WAKAVPARCADJ 36
 • 31. snlma u KAIROI tantam- no :5 (T0 pr MAVIE nroautr I ODMAN has TAVLIANU IA ‘ ssvr nus! . , . , L‘ ‘ cumm- ‘ 9’ {,1 mu, PA! !! swam 310 M "LEPA nuzl" uxorvuzxa xnu "ORACA". NI‘ vouu mvoao (M M $: c"xA-4 s4 ovaxvov nonou 11 rows; P0 STAVICU BOUHIU Ila mm: VA). -vi srvuu DA ouvu u pun. -u-. rum to :1 rosém NNOIXDWI Iamcavant srzr. .. , u-ozmw um I RKC1 DA om»: POL an-vov
 • 32. ""'VP'M. .. 1n wmy rm], way: I "N “W OSTA V10 I I mmau , x A nn-om I . / HA. ’I]l u. ’."I 1' KM: war A/ Nrvox JA 1: r: m-u. . nion. .410 NE 2.-Mo Kuu (‘r nvmm EKSPI onlknv. .. M0040 MI! ODMAM DA IF NAFIM. All V! !!‘ ru uh. run AKO (mow ~M. N6uru nc‘17/w uxcuv. .. lAPORAVlll SP1». TU. RI? !‘ NA (mono, 50,9. P(1!1l1'F, PA SA. “ VAH lb: ncwrn. .. r-onno. .. Mrau. § ' . =.; ,., .-. ,, my n I novmienv/4.. . . N, ,. u,. ,., . DOVIDIKNIAF zan 24 ova Nflflrrs 941 DA (Asun-
 • 33. NISTK . ll. OG) R42!” VDRN7u- DOBNO, SAD IDPLU ' vu/ on . -vs mats‘ mu yr “um 570 tut": 5‘ mum srvan/ so u TORI-‘I’ t. ;rr'. .. ov0 Ir mu noun 54 TOM BOMBOMHI __ H, .. ,-, u,. y.», ~-~" “ ‘FARO vI1R. 'n (‘nun saw) Mmwr r-.4, : v4I. um- D£r‘KO! ... DA] Its- sro na 5: KAPKIAN rowan on unw- ta no Vii! -‘NH. "LFPA - " ‘ (‘awn srvan. mutt Mrsfro /1 L’ muau 0511:" 1: maxunu V , 7”" ’“"""°“ Mownnu I-mt-u 5357 , . V, s1'uusn PUKLOI 7"’o'm. : l utsv. suozéo; r r4. ‘ 4»: v vnumj rnct. . - « ’ ’ ‘ ’ “ ’ ' ‘ ‘ ok]. u'Mcv vgn, x. ..
 • 34. mu. -.4. " V! .Il'. '1’ 1:. - NAHA, .44: wt )IcI"! 'l u- u. v.-nu mu‘! 1 arm INF POP! Aw‘ mast»: POSTAJP. Jo! mus- -. -!! ! [FR 5: vnrvw VIIIAH. ‘ . . sum-A Sr» PM W «(S F rosr rum mmnnra, Kan ‘W41. Nun A. A(: "I<‘r. n'AIL' M »: !'. . , / * I / ‘ r " -: ‘ ‘ _/ » | .- 77 . Wm . ’ | ' , ‘ In - ' . mu . V 1 l I v‘ ‘ ‘ TF. “KA 5-ram A Kn[A norm. iavucr I-Im'mIm___ xanmu sv rm rimnun rm! » svaxnr. TO M’ t‘! .¢rAx‘ KOII H . '-A. ."1«4'-A- M-. uannaw. nrvko no/ , DA SAM 14 NA/ not )1 Kit‘-1A. VO$ . ‘A . w. nsulm. -.. . mum nm 1-; MPKAD na svr AIIGATORF must no Iwwu I «Annex: /,
 • 35. HDRANO ZA (‘I-"PI T7 :37- V05‘ IMLAHA F'AIl'. '}. ‘A I ISPUUIPATI | '('I‘L‘. .. OVO VRLIKO DEN- : u . 'AI-'}H V110 NAM IE Ft! X()11_U U TRUPUI SAT KASNUE. .. "1 mm nun" Jls sPA. (eN4, an lzcumu sm - MBVOUO | /I(£MlfIlA. .. TRKA It DOYEDKNA L’ mrmur. .. Nb’ KLO. 'llTIi’. V ]o§ Nlll' SVE !10HIn'0' DOPNO lflbl. .. U -' 5"-"7 l“'-‘''' “A” 5°V""4 l / spam :1 ans: ~nm. ¢rm'1. I ' xon (E nut on ononln _ I , , HA! IIHIIJIR. .. ; ’ | <_. ::“‘-‘~00 '-‘ _ ‘/ / " PUBKDA [IE NOIAI J "' ‘; I -
 • 36. wr<7*n A'A. :vIIr. . "ONAl"' Ir vvmrnm v s: r1'. ‘:- ‘I'___ , ,,-J_ , ,,', -,, «_, ,o‘ IA 5!: H5411 ' c H ' "-'1] . ~:Anr'. uK ‘ _a 4 . ,~ "~lU1'An 51:24.1" " _ "l‘F. ‘wI)lA -Lrura" P H 7 H’ ‘ [A vs aovom - ,1, Hr u, .,_; _ . .. . ~ ‘ , . V . .. I 1 r (W1 MI " 'vA: l fun J01 4,-. -;; ;¢ VITA "! 'L'C'. "‘ 1‘ H01"- , VAT “H59. _ _. , '*. .A__ v_ ’-_ . H "um m. --. -4: -' f~ gt’; , .m. ._ i . /:73-: J W‘ M A. Nb NADITF . ‘0., , IMAM TAKO uLA. '>! SRCI I 7lYCF' 1.)" KAAH / .4 J1’ ' Tl(Al({ /5; 1-n-1,40, 1"‘-1.’! .'m IK Ur»: -r}'; I' I ‘H '. um' . .1 "I: rorvsnlr '. -2 4 PIT "PP. ' CA" mm; ‘-I(. !‘. f ’
 • 37. ona (tub-ieru vrun. .. ‘rt: xr . ~r uoiurr rnevuurr. .. zmuvo, sm JA- onl 043 IE vzi. nun unéns‘ na vim! ' nun nosao 7.4 1-rum mm. ru‘a.4 spam “Lb‘I'U DFJII“ I DOK M: sum-rrr u mm: o. <zonomézs' nu: I‘I| ‘l‘. §N0(r ruli-. n'rm _. _ wram 55' «M """""" :1 N41! Ir su- . r. '>1 1.‘-, ' ‘” tum srnrvru -nu-g us ) N ' rt , ; / AIHNAI AFT. .. ‘O’ T‘ wok‘. .. ,, 1A‘(IS7-1 ODGOVARA Tl ’ 31.4 THAI HA I! ’ POSAO ORA | 'l )1-'v . .. PO Rfilmvfio; V - _ 14 onuun rnorw - )n'4.-1. A --1 EPA nut! " sum «'11: : ‘I- / r PRISTALA. .. vmr- Ngma sr I‘ nuuku. .. SPRIHH VOVAC . ..
 • 38. TFAAI Pnruu nnum-. Kuvrn. . -H", .: r:r/ ma) ant"! "Ur-'AL‘A" ‘ A [A (U S! ’ I‘Ul: ‘h'n'Nl-‘Tl ZA NOVA]! IN’. .. t-"40. To Ir PI? "runs " ' N 41 r. ‘ vi _. If i ‘> ' TAllr‘‘H OVA] . 0I7 4'70 sr LKN. W l'BI(. ‘A' . V6l'h'’n CA t : ~l'IJAr; A ms: Am -—-— 7 ‘W11 ‘‘. ’’p'} . _‘. »,r A5 _( , . A-A L . '-n. U -. b'Al! L‘MU 1 nsu All. .': .u-:1usT "1 I PA HI [/1 " 1': U- 1"! l‘F4F. .NA . 'h'"lK U. ‘ I‘! rrrosl 1- (W1 mr ' 1- AIJ-‘TA s1.t‘n' U vr. LIKLU 'I‘m‘I. .. YAlll‘Nl' PIT "l‘L'(‘A" M‘ m: r.= ... m If lL'. ’Y! <T. . SPRFMAN 7 ‘ 1:-. 1: Wu mo; cnfriut LN, 80] XA7’II' TRAY! .' 34110! 1‘: 'r'. '4 1/ . f r‘rx4/. .. _ IA saw PIT I "'7 '''‘l‘'‘. ’’''' . .,. L.( A . . . ‘ . . . ’-r: .Av. - cum _3. l . .. rutrwn. .. '"’”"‘ 5“ ’” ”""’ m~'M; U WI ]Pl. - . .. 1'! wvzs‘ DA : MnAr.4,( /4 sur ovnr , I'l§1‘0ljHl xouxo I [A D‘ n, ,. ,”. .n, o_ 3' / I‘; KLARt. ‘r"I'0.: ! luv u K'F§h‘7DI ‘ u 2': vo 11! 3 ‘ fix; ,
 • 39. no ts! vmrn its annual. .. SVI NAPOLJEI SAP t‘F IIIT7 <1’; -7:: ms» xraulé Murat‘ K TO J5 DVD” / —~’ RIJU, ALI 7!) H‘ /1 010 P05! Fn. '; I IIE run U flUKL‘NCETL' INA sum $r. s'r Ill’. ram, rm. ‘ VANA. ” no 5401 an ur 410 N13»: uflo RA- rz. -N U sxaur. .. an us: two In IIROIIM X §E57'. NI’ Mil ISPUCAO I P031. FIDNII ME TAXI «um: Wm macs. 5494 In u anew: nun nu roxainr {TA lhlfill
 • 40. nnl-‘n: ‘r. |!0 04 0 Nvv_mK' ‘ / ‘”'*'F'/ '-- ) NF. ‘ V0nl(f. W| GA 3'4 Wm‘ [03 nnL/ M- . w.‘xA -. /A. .. All. _ nua ow-r f! ’! A All! -A1 nu ’ -‘"“""7‘ " ‘ “‘ K! -(IAIN H I ' IVA. .. ‘ll ‘TA V17 ‘fA'1U". " "rvxra -- / r HAM nrurtu Kn‘/ N '. .. svr no DILIIXA mu 5-1-Nu o: »4.<. vm NE zrmen nnzo. .. . ‘ . . , pllnsra ‘"1 "'0". JPKIIDOI loo: MOIIAMII I1 1. ARC not All 41!? f‘! l7lA'A nu mxnu-vol Lu, I‘W‘T [I ! ~:f*7Th"A' Kn rm‘: .r1(. vp IIIIJIK A, I-. =4AA'71a. ‘«> 1: mnmr ! ~A. <'lN Hum: urn. .. H Inm- PIV K| ‘- '-/ N". .. A "OflAé" 6: 51161 war . u.t. .. um n: rsxncm. Macao nm rm s11a. vIuv n mum rm: "LIIPE mtur". won uuovun I'M 14.12:! I DAN[L' I m'or‘uv on-cu‘u 511 NA "onA-*4", Luca NAM Nun: nacv. -we s4 SULIAOOU. .. ‘ IHAM IDKIL‘, ' ur: runs __ mu/ E4. KOAIA in-ADM: an wlsasm. J4 . 'u. Im up 1:/ OLIJA! 46
 • 41. ova: r‘. r.vo PRISTAT1 n4 N41uv.4R1.vu bum. .. nuooow . ‘.4 wsulrt/ U 'nco! u.J 50 no Loinvnr oakomvz xnufrun-. onva . . A swanosvur sv is rotten m. owmaz. .. lSKO! U811fU 1!; on sumuu. .. mm on JPRIMIM nfouur 75 we :42: M [A NE KAIUIVFTI PIEDOI IKE. - onavr vu Ixr PIROGK ru Ezra- 1u vulxa xAz4.vz my VKLIKIM Ru- KAVA. .. KUPUII! mum rm Gnrlv xazmvx. .. A u xnzumu Nun Mlru Imoua SI SHIP, or. ‘EIw- rA. -vl Al nu- rnuuv PUSTT. .. 24 NA) [10- RAR P0540.. . LIP. ’ novto/ mu / " spy (. m_ . ..L' DIIIIKL-. ‘y1 rn. nos; 1 1.41146 Nl zAu. <rAt'LIAJu 3AUA . lh‘ll. 'A' 1-unnn mu 74r. 'r€. SA‘ (EAK N! ha M lI. 'Ll. .. HAM am; I If(Ip, A'() 52'? ‘I 7‘ TURIK r-I-'1 VP ‘/3 gr‘, .. ‘., ,-“.4.
 • 42. PUUEDA! é-= r tam G4: __, _.J_<. ’-‘T. . vrtr'r. wo u Nnur. z>Iou'. sum (M / r "OFA("‘ /01 A . -u PALUH "(9RAr‘A " -vr¢. ‘rs: o sr DVD! at/ co uokh. warn xnzcmco om: .u 34 an. -ur. M-nus I TNKA [F . 'A4AI «UL; /Ir. A c'z monuv DA nah 5.4 mann- nafu NAIIZDII-ZNII‘ 7,4 Po1AzucI If ‘V715 ~ - ‘ ” ’ “_ ‘Mo, . gnuyu N [Fro euro Mr‘: -Kan mm "L! !- , N S ‘ . .<, Nu-, ,,: ,,_y PA nun" ms xncnra u plant. A “'7 " ' 75'“ msu: YOGA . uo}r'nr on xms. 'xn' . -.4 ms: unauu u= .ru-u I TRK ! ' I TAlI(‘. '|'Il Dflfl’ V4.17 O’ARA' '. ‘CIG(1 PARA] XIUIU VI! -. l'I'51’lTF I'M IN’- ruu DA 5! , rum nurs- 71-! n 1.4 I‘: - V k'A. ‘JF, "m:1- ‘ ’ M" 5117'! ‘ . / rs»; v: y("rm'v rm 1: --rnlu", KAPEITAFIIK. .. I. -‘LA’/ I I‘ rat in ru. ,, ,,, ,-, “,_4-, ;. CA8, sum cum; OTKAKU SI SFO ' 1A1. (CM. USKORO cz svA. 'lu17 I. ..
 • 43. V; ‘o“, :,”DJ" I NPKA B01 1! Pour- < 1 . ‘ ' . ‘u”. ,.““. _ or u -muwousvv M1 :5 wumuo am "Lrru D5121", niou. .. acvmo IE vat pmvxzuvnr [A N! SILAIJM, G0!I”ODt. V£. ' IA SAM Pl A710 ISKRCAVAJTE svs PUTNIKE I rovnn NEKA 3300 was OLAKSAN D0 MAK- smurm Zlvol KOFERI mum svol xarrnv EA 70 VR! )'I“ NA ‘'1 RED) Dfllll " «- X suuaca sauo 5'70 I NU I‘ ISPL (1 I10! / Z
 • 44. 7 _ f "Hum Z‘ A‘ A om SIDPAI POKRETI "DRAC " I "LEPA D1711!" POI AZF NA POE FIIVIU PTA- l‘l7 VI. LIXF TRKE: PIUIK - mama POL Is. .. A -—~ [2— ; w "ORAr‘["' are nsrua NA DNA IWODA l'O. U(¥1A HM ‘mum, HA“ , .I. .(, , P‘ . m,, A,‘, _,, (AA-](! 11;] ¢n'(rx,4; x, qpr14' l'UNI'. HUKE POSLA. .. ‘ , .Rsw, r '5, 5,1,», ,, k,, l P ‘ ~'l‘l]A(1A. L0/'/ Ir‘ 1 -my. -vvu An. .. KOTAD' ‘VINAAPOI IS’ ’ "'_‘ — 7 " srr (I-' on: -I ‘ FA ‘No . ¢. ,-‘_v, ,U, ,‘ ‘ . 'r)rm. : r _»'rl£'! A-4pp, A~; , I in’: L . I.'. '.vrA-
 • 45. 1 ‘. . DOSTA, BANG, vita VOIIM DA nnuntv ‘V 77 9 2 . "'M"‘ rmcz. .-urao an PUTNICII “ (‘F5717 NJVHK. 1 ““'. ""‘ "°' DOST‘, PD‘Al; A Iicunr in-or: 7. -Iwuaun. .. 14- ""”- 7°‘”-'- ‘,4’ < 31045.10 51 rm . 375" 3'10 oomnt! now: IE 5"? ‘H0 ’ UIA1 Uni . _f u. u~on. 'u aw. .. -V41-031'. .. .3; )0: Nu. Din ‘, ':, :,‘§7’ . -Ir vkrnn sIoUR- _. ¢ . '0$. VI ruvru sr vsé orvuuv JA DRilM vcrmu NALOill DA IM UMAKNEMO . .. ‘vllf, OA7I)A' (JVOGA PUYA IF NO! ) DRU- KOD N457.. . 5|
 • 46. r(U: M~m _x; _ “'15 ! -'AP01 '3' ’d“‘ " M: ‘I M. ,ru; ,«; ,a, o 51)] n S! w I rxm-1-my, up[l‘n‘. nmu, I'L‘L’! :!Yl' I win . wr'v' “""" I, ‘ , .U_, ,., ,, yr: mo; All Ht. “ JF r. ';s74 M‘. ”_“, .', _ arc] 1». -,1 SI’! -LA’ ‘.71!-' NF VLSTA IA tcnnlr FA vrnn: rnr-I, " vnrnv v, ~ r-vs11'N APIIGKI‘ ' URAAAA! ZA "LEPU DEJZI" I f 1 unuu CA)! Lm (‘ANAH- 7YA. ‘'I¢"Nl(‘I W0 "I FPU Hflil " THAT! “- Sl‘ S111‘-ll NA flR'f‘I), (', ‘('Al: '. '.‘! PANON IFJ I~. ‘r. AII: ‘ not-.0.-A L: )/1.4!. ‘ f‘I(l(. ‘IAIA rm _n. vuuuia pmor vn rnLn: nu 3 | « I FTANF l! .fi'fSlVUl“. .. H. a , I , v TUT. .. [ - / A -sat. I-:7r1l. *, ‘I-MA . ‘I-‘IA TUUUUUI IN-<r on I In Hm I "I A-'I_'v I'k'. l'l IN ‘NEW Kl nm A. .. V_‘-; I='; ": " KA_, .P, U “N <__ j}: M, ., ,, 1» u-my 1-Wilt" is" I» . ' ,1 I, M, ,', .,, . I m7n. r. -4 'r(. n urruz: Jgpm I “A H“ "H , , AX. 'fiAT(7I~‘I‘IA lr~'IiuM. .. f-JP’-A yr rvsur» ‘ mm nn I’. .. __7’ - . /

Related Documents