POLITIEK
THEORIE VOOR HET SCHOOLEXAMEN
PROGRAMMA
•
•
•
•
Troonrede
Paragraaf 1 van het thema politiek
Een deel van paragraaf 2 van het thema politiek
Werken uit...
TROONREDE
• Plannen die de ministers voor volgend jaar hebben
bedacht voorlezen.
• Diezelfde middag opent de minister het ...
PARAGRAAF 1 (1)
• Politiek
• Het maken van keuzes en het nemen van besluiten
zodat een land, een provincie of een gemeente...
PARAGRAAF 1 (2)
• De overheid
• Noemen we alle politici en ambtenaren samen.
• Democratie
• Het volk beslist.
• Directe/in...
PARAGRAAF 2 (1)
• Linkse partijen en rechtse partijen
• Kijkopdracht:
• Er horen twee belangrijke begrippen bij het indele...
PARAGRAAF 2 (2)
• Het politieke links
• Het politieke rechts
• Het politieke midden
PARAGRAAF 2 (3)
•
•
•
•
Het politieke links
Actieve overheid
Zorgen / opkomen voor de zwakkeren
Gelijkheid
Goede uitker...
PARAGRAAF 2 (4)
•
•
•
•
Het politieke midden
Hebben zowel linkse als rechtse standpunten.
Vaak willen zij dat mensen voor...
PARAGRAAF 2 (5)
Het politieke rechts
Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid.
Passieve overheid.
Alleen optreden als ...
PARAGRAAF 2 (6)
• Actief kiesrecht
• Als je achttien jaar bent en een Nederlands
paspoort hebt, heb je het recht om te ste...
WERKEN UIT HET WERKBOEK
• Beginnen / verder werken aan het thema politiek.
PARAGRAAF 3 (1)
• Terugblikken vorige lessen:
• Wie willen er (bijna altijd) een ACTIEVE overheid, linkse of
rechtse parti...
PARAGRAAF 3 (2)
•
•
•
•
Je hebt drie grote politieke stromingen:
Liberalisme
Sociaaldemocraten (socialisme)
Christendemoc...
PARAGRAAF 3 (3)
• Sociaaldemocratie
• Wat vinden zij belangrijk?
• Solidariteit
• Gelijkwaardigheid
• Wat willen zij?
• Ee...
PARAGRAAF 3 (3)
• Liberalisme
• Wat vinden zij belangrijk?
• Economische vrijheid (vrijheid voor bedrijven)
• Persoonlijke...
PARAGRAAF 3 (4)
• Christendemocratie
• Wat vinden zij belangrijk?
• Geloof
• Naastenliefde en samenwerking
• Wat willen zi...
PARAGRAAF 4
• Wat is de grondwet en wat staat daar in?
• Onze belangrijkste rechten of ook wel dingen die je
mag doen of d...
ZELFSTANDIG WERKEN
• Werken uit het werkboek (let op aan het einde van
deze periode moet thema politiek af zijn!)
• Werken...
WAT GAAN WE DEZE LES DOEN?
• Korte uitleg over paragraaf 5 & 6
• Zelfstandig lezen en werken aan paragraaf 5 & 6
• Laatste...
PARAGRAAF 5
• Regeerakkoord
• Hierin staan belangrijke plannen en belangrijke
afspraken die de regering heeft gemaakt.
• T...
PARAGRAAF 6
• Hoe komt een wet tot stand en welke rechten
hebben Kamerleden?
• Blz. 57
LEERSTIJLENTEST KOLB
• Ga naar www.thesis.nl/thesis15
• Als je op de website bent, scroll dan vervolgens
naar onderen en k...
of 23

GR hart Maatschappijleer Thema Politiek paragraaf 1 2 3

Maatschappijleer Onderwerp politiek
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      


Transcripts - GR hart Maatschappijleer Thema Politiek paragraaf 1 2 3

 • 1. POLITIEK THEORIE VOOR HET SCHOOLEXAMEN
 • 2. PROGRAMMA • • • • Troonrede Paragraaf 1 van het thema politiek Een deel van paragraaf 2 van het thema politiek Werken uit het werkboek
 • 3. TROONREDE • Plannen die de ministers voor volgend jaar hebben bedacht voorlezen. • Diezelfde middag opent de minister het koffertje met de miljoenennota. • De troonrede terugkijken, wat valt je op?
 • 4. PARAGRAAF 1 (1) • Politiek • Het maken van keuzes en het nemen van besluiten zodat een land, een provincie of een gemeente kan worden bestuurd. • Politici • Mensen die van politiek hun beroep hebben gemaakt.
 • 5. PARAGRAAF 1 (2) • De overheid • Noemen we alle politici en ambtenaren samen. • Democratie • Het volk beslist. • Directe/indirecte democratie • Het volk beslist direct / Volksvertegenwoordigers nemen besluiten voor ons.
 • 6. PARAGRAAF 2 (1) • Linkse partijen en rechtse partijen • Kijkopdracht: • Er horen twee belangrijke begrippen bij het indelen van politieke partijen op de links/rechts schaal. Dit zijn de begrippen actief en passief. • Past het begrip actief bij linkse of rechtse partijen? • Past het begrip passief bij linkse of rechtse partijen?
 • 7. PARAGRAAF 2 (2) • Het politieke links • Het politieke rechts • Het politieke midden
 • 8. PARAGRAAF 2 (3) • • • • Het politieke links Actieve overheid Zorgen / opkomen voor de zwakkeren Gelijkheid Goede uitkeringen voor mensen zonder werk. Studiefinanciering voor jongeren. Rijke mensen moeten meer belasting betalen. SP, GroenLinks, PvdA.
 • 9. PARAGRAAF 2 (4) • • • • Het politieke midden Hebben zowel linkse als rechtse standpunten. Vaak willen zij dat mensen voor elkaar zorgen. Overheid moet alleen steun verlenen als het nodig is. Mensen die het moeilijk hebben moeten geholpen worden door organisaties. CDA, ChristenUnie.
 • 10. PARAGRAAF 2 (5) Het politieke rechts Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Passieve overheid. Alleen optreden als de vrijheden van mensen in gevaar komen. • Economische en persoonlijke vrijheid. • • • • Mensen die de wet overtreden moeten streng gestraft worden. Immigranten moeten zelf hun taalcursus betalen. VVD, PVV, SGP.
 • 11. PARAGRAAF 2 (6) • Actief kiesrecht • Als je achttien jaar bent en een Nederlands paspoort hebt, heb je het recht om te stemmen. • Passief kiesrecht • Als je lid bent van een politieke partij, mag er op jou gestemd worden. Ook mag je vanaf je zestiende je eigen politieke partij oprichten. Je hebt dus het recht om je verkiesbaar te stellen.
 • 12. WERKEN UIT HET WERKBOEK • Beginnen / verder werken aan het thema politiek.
 • 13. PARAGRAAF 3 (1) • Terugblikken vorige lessen: • Wie willen er (bijna altijd) een ACTIEVE overheid, linkse of rechtse partijen? • “De overheid moet zorgen voor de zwakkeren” is dit een typische linkse of typische rechtse uitspraak? • Wat is een typische middenpartij? • “Mensen die het moeilijk hebben moeten geholpen worden door andere mensen” is dit een typische linkse, midden of rechtse uitspraak?
 • 14. PARAGRAAF 3 (2) • • • • Je hebt drie grote politieke stromingen: Liberalisme Sociaaldemocraten (socialisme) Christendemocraten • Deze drie politieke stromingen hebben elk verschillende waarden als uitgangspunt.
 • 15. PARAGRAAF 3 (3) • Sociaaldemocratie • Wat vinden zij belangrijk? • Solidariteit • Gelijkwaardigheid • Wat willen zij? • Eerlijke verdeling van inkomens, kennis en macht. • Beschermen van de zwakkeren
 • 16. PARAGRAAF 3 (3) • Liberalisme • Wat vinden zij belangrijk? • Economische vrijheid (vrijheid voor bedrijven) • Persoonlijke vrijheid (vrijheid voor burgers) • Wat willen zij? • Vrijheid voor mensen om te doen en te laten wat ze willen • Bescherming van deze vrijheden
 • 17. PARAGRAAF 3 (4) • Christendemocratie • Wat vinden zij belangrijk? • Geloof • Naastenliefde en samenwerking • Wat willen zij? • Een samenleving waarin mensen goed voor elkaar zorgen • Respect voor het Woord van God
 • 18. PARAGRAAF 4 • Wat is de grondwet en wat staat daar in? • Onze belangrijkste rechten of ook wel dingen die je mag doen of dingen waar je recht op hebt. • Deze rechten noem je grondrechten of mensenrechten. • Zie blz. 52 in je tekstboek voorbeelden van artikelen.
 • 19. ZELFSTANDIG WERKEN • Werken uit het werkboek (let op aan het einde van deze periode moet thema politiek af zijn!) • Werken aan je dossieropdracht • Lezen voor volgende week Blz. 48 tot en met Blz. 51 • Als je vragen hebt over deze vier bladzijdes, schrijf ze dan op en stel ze de eerst volgende les.
 • 20. WAT GAAN WE DEZE LES DOEN? • Korte uitleg over paragraaf 5 & 6 • Zelfstandig lezen en werken aan paragraaf 5 & 6 • Laatste 15 minuten, op de laptop: Leerstijlen test van Kolb uitvoeren en uitslag opschrijven. Deze heb je de volgende les nodig. • http://www.thesis.nl/thesis15/index.php?option=co m_db8kolb&Itemid=6
 • 21. PARAGRAAF 5 • Regeerakkoord • Hierin staan belangrijke plannen en belangrijke afspraken die de regering heeft gemaakt. • Troonrede • Deze leest de koning voor op de derde dinsdag van september. Hij leest dan de plannen voor die de ministers hebben bedacht. • Miljoenennota • Dit is een overzicht van alle uitgaven en inkomsten die de regering voor dat jaar verwacht. Zie het als een soort nationale begroting.
 • 22. PARAGRAAF 6 • Hoe komt een wet tot stand en welke rechten hebben Kamerleden? • Blz. 57
 • 23. LEERSTIJLENTEST KOLB • Ga naar www.thesis.nl/thesis15 • Als je op de website bent, scroll dan vervolgens naar onderen en klik op de link: Lees meer over de vier leerstijlen van Kolb. • Vervolgens scrol je weer naar onderen en klik je onderaan de tekst op de link: >>Doe de kolb test<< • Schrijf jou uitslag op en neem deze de eerst volgende les mee.

Related Documents