ES institucijos, Komisija: naujos iniciatyvos ir Lietuva 20 11 m. rugsėjo 2 1 d. Lina Rimkut ė - Žičkė Europos Komi...
Pokalbio temos <ul><li>ES institucijos ir Europos Komisijos vaidmuo </li></ul><ul><li>Kas naujo ir kas svarbu Europai ir L...
Teisėkūra <ul><li>Konkretų teisės akto pasiūlymą rengia atitinkamas generalinis direktoratas </li></ul><ul><li>Pasiūlymas ...
Sprendimų priėmimas <ul><li>Komisija posėdžiauja kartą per savaitę, paprastai trečiadieniais </li></ul><ul><li>Darbotvarkė...
Kas naujo ir kas svarbu? <ul><li>ES aktualijos: </li></ul><ul><li>- Daugiametė finansinė programa 2014-2020 </li></ul><u...
2014-2020 Daugiametė finansinė programa <ul><li>Europos jungtys </li></ul><ul><li>Auga energetikai skiriamos lėšos </li><...
Energetika: saugumas ir vieningas balsas <ul><li>Importuojama: </li></ul><ul><ul><li>60 proc. gamtinių dujų </li></ul></...
Ekonominiai prioritetai <ul><li>Įveikti krizę: </li></ul><ul><ul><li>Išbristi iš skolų rato </li></ul></ul><ul><ul><li>Fi...
ES prioritetai “portfelio” aktualijos
Atsakas į krizę – mokestinės iniciatyvos <ul><li>Finansinių sandorių mokestis </li></ul><ul><li>Bendra konsoliduota pelno ...
Finansinių sandorių mokestis <ul><li>Finansų sektorius – viena iš krizės priežasčių </li></ul><ul><li>Didžiulės lėšos – ba...
Kova su sukčiavimu ir kontrabanda <ul><li>Intelektinės nuosavybės apsauga </li></ul><ul><li>Kovos su sukčiavimu strategija...
Kova su cigarečių kontrabanda per Rytų sieną <ul><li>Asmeninė Komisaro iniciatyva </li></ul><ul><li>Dėmesys ir parama šali...
of 13

Prezentacija Europos Komisijoje

(c) Lina Rimkutė-Žičkė, EK
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija Europos Komisijoje

 • 1. ES institucijos, Komisija: naujos iniciatyvos ir Lietuva 20 11 m. rugsėjo 2 1 d. Lina Rimkut ė - Žičkė Europos Komisijos nario A.Šemetos biuras
 • 2. Pokalbio temos <ul><li>ES institucijos ir Europos Komisijos vaidmuo </li></ul><ul><li>Kas naujo ir kas svarbu Europai ir Lietuvai </li></ul><ul><li>A.Šemetos “portfelio” iniciatyvos </li></ul>
 • 3. Teisėkūra <ul><li>Konkretų teisės akto pasiūlymą rengia atitinkamas generalinis direktoratas </li></ul><ul><li>Pasiūlymas derinamas su suinteresuotomis šalimis: </li></ul><ul><ul><ul><li>Regionų komitetu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tikslinėmis grupėmis, kurioms aktas turės poveikį </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plačiąja visuomene (pvz., žaliosios knygos) </li></ul></ul></ul><ul><li>Pasiūlymas derinamas su kitais generaliniais direktoratais, Teisės tarnyba, Generaliniu sekretoriatu </li></ul><ul><li>Pasiūlymas tampa oficialiu tik jį patvirtinus Komisijai </li></ul>
 • 4. Sprendimų priėmimas <ul><li>Komisija posėdžiauja kartą per savaitę, paprastai trečiadieniais </li></ul><ul><li>Darbotvarkės klausimus pateikia už sritis atsakingi komisarai </li></ul><ul><li>Posėdžio darbotvarkę patvirtina Pirmininkas </li></ul><ul><li>Diskusijos – konfidencialios </li></ul><ul><li>Kolektyvin ės atsakomybės principas </li></ul><ul><li>Įprastai sprendimai priimami bendru sutarimu </li></ul>
 • 5. Kas naujo ir kas svarbu? <ul><li>ES aktualijos: </li></ul><ul><li>- Daugiametė finansinė programa 2014-2020 </li></ul><ul><li>- energetika </li></ul><ul><li>- išėjimas iš krizės </li></ul><ul><li>Komis ijos nario i š Lietuvos iniciatyvos </li></ul>
 • 6. 2014-2020 Daugiametė finansinė programa <ul><li>Europos jungtys </li></ul><ul><li>Auga energetikai skiriamos lėšos </li></ul><ul><li>Ignalinos finansavimo klausimas </li></ul><ul><li>Mažinami išmokų skirtumai žemdirbiams </li></ul><ul><li>Didėja švietimo finansavimas </li></ul><ul><li>Nauji biudžeto finansavimo šaltiniai </li></ul><ul><li>Mažinamas Komisijos darbuotojų skaičius </li></ul>
 • 7. Energetika: saugumas ir vieningas balsas <ul><li>Importuojama: </li></ul><ul><ul><li>60 proc. gamtinių dujų </li></ul></ul><ul><ul><li>80 proc. naftos </li></ul></ul><ul><li>Iki šiol – šalys turėjo kliautis savo jėgomis santykiuose su šalimis energijos tiekėjomis </li></ul><ul><li>Naujas pasiūlymas – kalbėti vienu balsu </li></ul><ul><li>Išankstinė informacija prieš derybas ES partnerėms </li></ul><ul><li>Komisijos vertinimas ir pagalba derybose </li></ul><ul><li>ES teisė sudaryti sutartis </li></ul>
 • 8. Ekonominiai prioritetai <ul><li>Įveikti krizę: </li></ul><ul><ul><li>Išbristi iš skolų rato </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansų sektoriaus reforma </li></ul></ul><ul><li>Užtikrinti tvarų augimą ilgalaikėje perspektyvoje: </li></ul><ul><ul><li>Europos 2020 m. strategija </li></ul></ul>
 • 9. ES prioritetai “portfelio” aktualijos
 • 10. Atsakas į krizę – mokestinės iniciatyvos <ul><li>Finansinių sandorių mokestis </li></ul><ul><li>Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė </li></ul><ul><li>Energijos apmokestinimo pertvarka </li></ul><ul><li>Mokesčių koordinavimas </li></ul><ul><li>Kova su mokesčių vengimu </li></ul>
 • 11. Finansinių sandorių mokestis <ul><li>Finansų sektorius – viena iš krizės priežasčių </li></ul><ul><li>Didžiulės lėšos – bankų gelbėjimui </li></ul><ul><li>Mokestis prieš spekuliacijas </li></ul><ul><li>Ribotas tik finansų sektoriui </li></ul><ul><li>Pajamos ES ir šalims </li></ul>
 • 12. Kova su sukčiavimu ir kontrabanda <ul><li>Intelektinės nuosavybės apsauga </li></ul><ul><li>Kovos su sukčiavimu strategija </li></ul><ul><li>Veiksmų planas kovai su cigarečių kontrabanda per Rytų sieną </li></ul>
 • 13. Kova su cigarečių kontrabanda per Rytų sieną <ul><li>Asmeninė Komisaro iniciatyva </li></ul><ul><li>Dėmesys ir parama šalims, turinčioms išorės sieną su ES </li></ul><ul><li>Veiksmai: </li></ul><ul><ul><li>Derybos su Rusija, Ukraina Moldova dėl akcizų suartinimo </li></ul></ul><ul><ul><li>Parama įrangos įsigijimui </li></ul></ul><ul><ul><li>Mokymai </li></ul></ul><ul><ul><li>Bendros operacijos </li></ul></ul>

Related Documents