în contextul dezvoltării de parteneriate urban-rural
Prof.univ.dr. Gheorghe Epuran,
Universitatea „Transilvania” din Braş...
Roul Comitetului Regiunilor
Comitetului Regiunilor are rolul de a face cunoscute punctele de vedere
locale şi regionale c...
Membrii CoR
Faptul ca membrii CoR sunt numiti deopotriva pe criterii politice,
geografice si regionale/locale se constitui...
Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul
autorităţilor locale sau regionale din zona de prov...
Romeo Stavarache a prezentat avizul Comitetului
Regiunilor privind parteneriatul urban-rural şi
guvernanţa
Votat pe 09 oct...
Structura CoR
Există 6 „comisii” care se ocupă de diferite domenii politice şi pregătesc avizele ce urmează a fi
dezbătut...
Ce avantaje aduc parteneriatele urban-rural din perspectiva CoR?
•
Valorificarea experientelor pozitive mai ales in zone...
of 7

Prezentare Societatea Romana de Marketing si Comunicare Open Days Bacau 2013

În data de 28 noiembrie, a avut loc evenimentul dedicat parteneriatului urban-rural, la care Centrul Europe Direct Bacău a fost co-organizator alături Primăria Bacău, Agenţia de Dezvoltare Locală Bacău, Asociaţia Zona Metropolitană Bacău, Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău. Evenimentul a fost organizat pentru a puncta activitatea majoră Open Days 2013 în municipiul Bacău, motiv pentru care parteneriatul de care se bucură Centrul Europe Direct Bacău cu Primăria Bacău a permis şi implicarea noastră. Scopul evenimentului a fost acela de a dezbate şi de a găsi soluţii prin care parteneriatul urban-rural să poată fi considerat o paradigmă fezabilă pentru o creştere inteligentă, durabilă şi sustenabilă. Evenimentul a beneficiat de prezenţa preşedintelui Societăţii Române de Marketing şi Comunicare Bacău, prof.univ.dr. Gheorghe Epuran, care a avut trei intervenţii în calitate de lector al evenimentului.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Societatea Romana de Marketing si Comunicare Open Days Bacau 2013

  • 1. în contextul dezvoltării de parteneriate urban-rural Prof.univ.dr. Gheorghe Epuran, Universitatea „Transilvania” din Braşov Preşedinte Societatea Română de Marketing şi Comunicare 12/4/2013
  • 2. Roul Comitetului Regiunilor Comitetului Regiunilor are rolul de a face cunoscute punctele de vedere locale şi regionale cu privire la legislaţia UE. În acest sens, Comitetul emite rapoarte („avize”) pe marginea propunerilor Comisiei.
  • 3. Membrii CoR Faptul ca membrii CoR sunt numiti deopotriva pe criterii politice, geografice si regionale/locale se constituie intr-un avantaj real in privinta posibilitatii de constituire a parteneriatelor urbanrural Comitetul Regiunilor este format în prezent din 353 de membri (şi tot atâţia membri supleanţi), provenind din toate cele 28 de state membre. Membrii şi membrii supleanţi sunt numiţi de către Consiliu, la propunerea ţărilor din care provin, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare ţară are libertatea de a-şi stabili propriile criterii de desemnare a membrilor, însă delegaţiile trebuie să reflecte o repartiţie echilibrată din punct de vedere politic, geografic şi regional/local. Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul autorităţilor locale sau regionale din zona de provenienţă.
  • 4. Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul autorităţilor locale sau regionale din zona de provenienţă. Comitetul Regiunilor se întruneşte de 5 ori pe an în sesiune plenară pentru a defini liniile politice generale şi pentru a adopta avize.
  • 5. Romeo Stavarache a prezentat avizul Comitetului Regiunilor privind parteneriatul urban-rural şi guvernanţa Votat pe 09 oct. 2013 “Avizul Comitetului Regiunilor privind parteneriatul urban-rural şi guvernanţa va constitui piatra de temelie pentru exploatarea economică mai bună a interdependenţelor urban-rurale şi realizarea coeziunii teritoriale.” Romeo Stavarache (RO/ALDE), primarul municipiului Bacău şi raportor al Comitetului Regiunilor
  • 6. Structura CoR Există 6 „comisii” care se ocupă de diferite domenii politice şi pregătesc avizele ce urmează a fi dezbătute în sesiunile plenare: • Coeziune teritorială • Politică economică şi socială • Educaţie, tineret şi cultură • Mediu, schimbări climatice şi energie • Cetăţenie, guvernanţă, afaceri instituţionale şi externe • Resurse naturale De asemenea, Comitetul adoptă rezoluţii cu privire la diverse aspecte politice. În cadrul Comitetului Regiunilor sunt reprezentate principalele grupări politice europene: • • • • Partidul Popular European (PPE) Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) Uniunea pentru Europa naţiunilor - Alianţa Europeană (UEN-AE)
  • 7. Ce avantaje aduc parteneriatele urban-rural din perspectiva CoR? • Valorificarea experientelor pozitive mai ales in zonele slab dezvoltate • Generarea efectelor sinergice prin actiunile desfasurate in parteneriat de catre autoritatile locale • Renuntarea la individualism si concurenta inutila in domeniul investitiilor intre autoritatile locale, ceea ce va conduce la o mai buna valorificare a resurselor; • Generarea unui mare potential de promovare/comunicare credibila la nivel regional si european • Crearea cadrului de actiune strategica, pe termen lung, de planuri integrate si de dialog coerent, constructiv intre toate partile implicate • Atragerea partenerilor cheie din domeniul privat in parteneriatul urban-rural Reducerea decalajelor dintre zonele urbane si cele rurale