Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Europe Direct reprezintă unul dintre instrumentele folosite de Comisia Europeană ...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Serviciul Europe Direct răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie:Un număr de ...
Un număr de ...
Un formular ...
Un serviciu de ...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
Reţeaua Europe Direct înseamnă: Centrele de Centrele de Informare ...
Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct Centrele Europe Direct reprezintă unpentru toate instituțiile UE și c...
Misiunea Centrelor Europe Direct În calitatea lor ...
Rețeaua Centrelor Europe Direct este coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România.Coordonator Europe...
Centrul de Informare Europe Direct BacăuAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Eur...
Structură-gazdă: Parteneri: Universit...
Structură-gazdă:Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău www.ub.ro Acest proiect este finanţat de U...
Partener: U.A.T. Judeţul Bacău www.csjbacau.roAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentan...
Partener:Primăria Municipiului Bacău www.primariabacau.roAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Repreze...
ECHIPA DE PROIECT:Prof.univ.dr. Doina Cmeciu - Coordonator proiect (2008 - prezent)Mădălina Manolache - Consultant Comunic...
CE FACEM:Informare privind valorile Uniunii Europene, procesul de integrare, modul defuncţionare al instituţiilor eu...
PUBLICAŢII REALIZATE (2008): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în ...
http://www.europedirectbacau.ro/html/2009.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2009): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europe...
PUBLICAŢII REALIZATE (2009): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în ...
PUBLICAŢII REALIZATE (2010): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în ...
PUBLICAŢII REALIZATE (2010): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în ...
PUBLICAŢII REALIZATE (2010): http://www.europedirectbacau.ro/html/2010.html Acest proiect este finanţat de Uniu...
http://www.europedirectbacau.ro/html/2011.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2011): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europe...
http://www.europedirectbacau.ro/html/2012.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2012): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europe...
PUBLICAŢII REALIZATE (2012): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în ...
http://www.europedirect.ub.ro/centrul-europe-direct-bacu/evenimente-2008 9 mai 200...
9 mai 2009 – Ziua Europei 26 septembrie 2009 – Ziua Europeană a Limbilor Caravana de...
9 mai 2010 – Ziua Europei Caravana de informare “Acceptă diversitatea” Atelier “Tineretul judeţului Bac...
9 mai 2011 – Ziua Europei 26 septembrie 2011 – Ziua Europeană a LimbilorVizită de informare la instituţiil...
9 mai 2012 – Ziua Europei 26 septembrie 2012 – Ziua Europeană a Limbilor Vizită de inform...
http://europa.eu/citizens-2013/enAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene î...
Caravana de informare „Limbajul cetăţeniei şi multiculturalitatea”Şcoala de vară TACTIC (training, atitudine, cetăţenie, t...
DATE DE CONTACT:Adresă: Str. Spiru Haret, Nr.8 (în incinta Bibliotecii CentraleUniversitare, lângă Parcul Cancicov)Telefon...
Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Va...
of 38

Prezentare Europe Direct Bacau 22.03.2013 - Sesiune EURES Bacau

Aceasta prezentare a fost utilizata in cadrul seminarului de informare privind retelele de informare europene existente in Romania, dedicat personalului nonEURES, din cadrul AJOFM/ALOFM.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Europe Direct Bacau 22.03.2013 - Sesiune EURES Bacau

 • 1. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 2. Europe Direct reprezintă unul dintre instrumentele folosite de Comisia Europeană pentru : INFORMAREA COMUNICAREA CU CETĂŢENILOR CETĂŢENIIAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 3. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 4. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 5. Serviciul Europe Direct răspunde la întrebările cetăţenilor punând la dispoziţie:Un număr de Un serviciu de Un formular telefon asistenţă de contact gratuit* onlinehttp://europa.eu/europedirect/index_ro.htm Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 6. Un număr de telefon gratuit* http://europa.eu/europedirect/call_us/index_ro.htmLa ce ore pot suna?Între orele 9.00 - 18.00 CET (în zilele lucrătoare). În afara programului, puteţilăsa un mesaj vocal.*Serviciul este gratuit?Da – informaţiile primite sunt gratuite, la fel ca şi cea mai mare parte aapelurilor telefonice (unii operatori şi unele cabine telefonice şi hoteluritaxează totuşi aceste apeluri). Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 7. Un formular de contacthttp://europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_ro.htm Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 8. Un serviciu de asistenţă onlinehttp://europa.eu/europedirect/web_assistance/login/index_ro.htm Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 9. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 10. Reţeaua Europe Direct înseamnă: Centrele de Centrele de Informare Documentare ConferenţiariiEurope Direct Europe Direct Team Europe (EDIC) (EDDC) http://ec.europa.eu/romania/information/europe_direct/index_ro.htm Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 11. Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct Centrele Europe Direct reprezintă unpentru toate instituțiile UE și cooperează cu alți parteneri de informare activi. Ele completează și susţin activitatea Reprezentanțelor ComisieiEuropene și a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel localși regional. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 12. Misiunea Centrelor Europe Direct În calitatea lor deprim punct de acces la Uniunea Europeană pentru cetățeni, centrele constituie unelement-cheie al conceptului de „ghișeu unic”, furnizând informații despre UE, indicândcetățenilor portalul „Europa ta” sau surse de informații specializate și orientându-i cătrealte servicii și alte rețele. , în special cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE (în specialstrategia de creștere economică „Europa 2020”), legislația sa, politicilesale, programele și oportunitățile sale de finanțare. prin intermediul diferitelor instrumente decomunicare (site internet, mijloace de comunicare socială, publicații etc.) și prininteracțiunea, la nivel local și regional, cu părțile interesate, multiplicatori și mass-media. Centrele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente șicanalizează răspunsurile cetățenilor către UE. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 13. Rețeaua Centrelor Europe Direct este coordonată de Reprezentanța Comisiei Europene în România.Coordonator Europe Direct: Ioana MARCHIȘ Tel. (+ 40-21) 203.54.92 E-mail: ioana.marchis@ec.europa.eu Pentru perioada 2013-2017 au fost aprobate 31 de Centre. Pentru a consulta lista Centrelor Europe Direct, vă rugăm să accesaţi www.europedirectromania.euAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 14. Centrul de Informare Europe Direct BacăuAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 15. Structură-gazdă: Parteneri: Universitatea „Vasile U.A.T. Judeţul Bacău Primăria Alecsandri” din Bacău Municipiului Bacău Centrul de informare Europe Direct Bacău este găzduit deUNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU şi faceparte din Reţeaua centrelor de informare EUROPE DIRECT dinRomânia. Centrul de informare Europe Direct Bacău reprezintărezultatul unui parteneriat stabil existent între mediulacademic, reprezentat prin Universitatea „Vasile Alecsandri” dinBacău şi administraţia publică locală, reprezentată prin UnitateaAdministrativ Teritorială Judeţul Bacău şi Primăria MunicipiuluiBacău, din anul 2008 şi continuat pentru perioada 2013-2017. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 16. Structură-gazdă:Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău www.ub.ro Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 17. Partener: U.A.T. Judeţul Bacău www.csjbacau.roAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 18. Partener:Primăria Municipiului Bacău www.primariabacau.roAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 19. ECHIPA DE PROIECT:Prof.univ.dr. Doina Cmeciu - Coordonator proiect (2008 - prezent)Mădălina Manolache - Consultant Comunicare (2008 - prezent)Ionuţ Tomescu - Reprezentant al partenerului Primăria MunicipiuluiBacău(2010 - prezent)Silviu Botez - Reprezentant al partenerului U.A.T. Judeţul Bacău(2012-prezent)Lect.univ.dr. Monica Pătruţ – Responsabil Evaluare Impact (2008 -prezent)Gabriela Şerban - Responsabil financiar (2012 - prezent) Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 20. CE FACEM:Informare privind valorile Uniunii Europene, procesul de integrare, modul defuncţionare al instituţiilor europene şi al Uniunii Europene, politicile europene, surse definanţare europene şi demersuri de implicare activă a cetăţenilor europeni înconturarea viitorului lor.Asistenţă pentru extinderea nivelului de participare la programele de finanţare aleUniunii Europene.Organizarea de activităţi de comunicare, sensibilizare şi animare locală învarii domenii, cu impact local şi regional, implicând stakeholderi din diverse domenii(academic, administrativ, privat, non-guvernamental, cultural), privind priorităţile decomunicare ale Comisiei Europene şi Anii Europeni.Diseminarea de publicaţii gratuite privind varii domenii europene, oferite publiculuila sediul centrului sau transmise prin e-mail, în format pdf. Publicaţiile sunt realizate deOficiul pentru Publicaţii al Comunităţilor Europene şi de Centrul de Informare EuropeDirect Bacău.Asigurarea colectării reacţiilor, dorinţelor, solicitărilor cetăţenilor Bacăului şitransmiterea sau îndrumarea acestora către instituţii specializate, apte de a rezolvasolicitările acestora. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 21. PUBLICAŢII REALIZATE (2008): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 22. http://www.europedirectbacau.ro/html/2009.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2009): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 23. PUBLICAŢII REALIZATE (2009): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 24. PUBLICAŢII REALIZATE (2010): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 25. PUBLICAŢII REALIZATE (2010): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 26. PUBLICAŢII REALIZATE (2010): http://www.europedirectbacau.ro/html/2010.html Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 27. http://www.europedirectbacau.ro/html/2011.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2011): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 28. http://www.europedirectbacau.ro/html/2012.htmlPUBLICAŢII REALIZATE (2012): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 29. PUBLICAŢII REALIZATE (2012): Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 30. http://www.europedirect.ub.ro/centrul-europe-direct-bacu/evenimente-2008 9 mai 2008 – Ziua Europei 26 septembrie 2008 – Ziua Europeană a Limbilor Sesiuni de informare dedicate tinerilor, jurnaliştilor, cadrelor didactice Sesiune de informare privind programul Cultura 2007-2013 Training “Introducere în managementul de proiect” – organizat în colaborare cu A.D.E.L. BacăuZile europene şi internaţionale, marcate prin manifestări în instituţii de învăţământ şi în aer liber(Buhuşi, Roman, Bacău) Adresa nouă a centrului este www.europedirectbacau.ro. Evenimentele realizate în perioada 2008-2010 sunt arhivate pe site-ul vechi. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 31. 9 mai 2009 – Ziua Europei 26 septembrie 2009 – Ziua Europeană a Limbilor Caravana de informare “Energie şi schimbare climatică” Atelier dedicat Cetăţeniei europene Evenimentul “Traducere şi cultură în spaţiul european” – Invitat special: Comisarul Leonard OrbanForum cetăţenesc dedicat Alegerilor Europarlamentare (eveniment orgnaizat în colaborare cu Biroul de Informare al Parlamentului European) Şcoală de vară “Creştere competitivităţii economice prin clustere” Festivalul “Fii Creativ! Fii Europactiv!” (Slănic-Moldova) Adresa nouă a centrului este www.europedirectbacau.ro. Evenimentele realizate în perioada 2008-2010 sunt arhivate pe site-ul vechi. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 32. 9 mai 2010 – Ziua Europei Caravana de informare “Acceptă diversitatea” Atelier “Tineretul judeţului Bacău - Abandonul şcolar şi violenţa juvenilă” Concurs-foto “Egalitate şi solidaritate în oraşul meu” Atelier “Jurnalistul european”Eveniment “Europa socială – parteneriat, networking şi clustering”Festivalurile “Noua piaţă europeană – o poartă deschisă către noicompetenţe” şi “Noi abilităţi pentru locuri de muncă diversificate” (Slănic-Moldova) Adresa nouă a centrului este www.europedirectbacau.ro. Evenimentele realizate în perioada 2008-2010 sunt arhivate pe site-ul vechi. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 33. 9 mai 2011 – Ziua Europei 26 septembrie 2011 – Ziua Europeană a LimbilorVizită de informare la instituţiile Uniunii Europene a multiplicatorilor de informaţie europeană Caravană de informare “Europa este a noastră! Noi suntem ai Europei!” Forumuri: “Europa şi globalizarea: parteneriat, networking şi clustering”,“Mobilitatea-smart: o inter-relaţionare eficientă”, “Politici europene în domeniul turismului şi agriculturii”, “ “Cultura – dreptul şi obligaţia cetăţeanului băcăuan în spaţiul european” Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 34. 9 mai 2012 – Ziua Europei 26 septembrie 2012 – Ziua Europeană a Limbilor Vizită de informare la instituţiile Uniunii EuropeneCaravană de informare “Cunoaştere şi educaţie în spaţiul european” Evenimente dedicate mediului rural: “Bacăul rural – promovarea valorilor culturale” şi “Bacăul rural – o solidaritate activă” Colaj socio-cultural “Dialog între generaţii” Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 35. http://europa.eu/citizens-2013/enAcest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 36. Caravana de informare „Limbajul cetăţeniei şi multiculturalitatea”Şcoala de vară TACTIC (training, atitudine, cetăţenie, tehnologie, informaţie şi comunicare) Conferinţa „Politica de coeziune şi atragerea de fonduri europene de către primăriile din mediul rural” Colaj de seminarii „Drepturile mele - drepturile planetei” (organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Pământului) Colaj de ateliere „Cetăţeanul european la vârsta a treia” (organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Europene împotriva Obezităţii) Expoziţia „Egalitate, solidaritate şi drepturile cetăţenilor” (organizată în cadrul Galei „Mesajul meu antidrog”) Expoziţia „Politica de coeziune şi programul Europa pentru cetăţeni” (organizată în cadrul Zilelor Bacăului) Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 37. DATE DE CONTACT:Adresă: Str. Spiru Haret, Nr.8 (în incinta Bibliotecii CentraleUniversitare, lângă Parcul Cancicov)Telefon/Fax: 0234/530.255E-mail: europedirectbacau@gmail.comSite: www.europedirectbacau.roFacebook Page: https://www.facebook.com/pages/Centrul-de-Informare-Europe-Direct-BacăuLinkedIn Profile: http://ro.linkedin.com/pub/europe-direct-bac%C4%83u/27/771/247SlideShare Profile: http://www.slideshare.net/manolachemadalina Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.
 • 38. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană , prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, încalitate de structură-gazdă şi de partenerii: U.A.T. Judeţul Bacău şi Primăria municipiului Bacău.