Podstawy E-learningu
mgr Marcin Malak DSW Wrocław
Organizacja kursu
4 x ćwiczenia
Zaliczenie
Przygotowanie materiału
e-learningowego
Traktat z Maastricht, tworzący
Unię Europejską, przewidywał
w art. 149 i 150
Wspieranie kształcenia na odległość
- brak ko...
HISTORIA E- LEARNINGU
 Rok 1700, USA- Pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu






korespondencyjnego.
Rok 183...
HISTORIA E- LEARNINGU
 Przełom XIX i XX w. Polska- Powstawanie towarzystw edukacji




otwartej np.: Towarzystwo Ku...
E- LEARNING
E- learning jest to technika szkolenia
wykorzystująca wszelkie dostępne media
elektroniczne
Pozwala na sze...
RODZAJE
 Szkolenia asynchroniczne
 Szkolenia synchroniczne
ZALETY
 redukcja kosztów realizacji szkoleń,
 ułatwiony kontakt z nauczycielem,
 powtarzalna jakość szkoleń ( szkolenie...
DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU
2002 TP S.A Neostrada 512 kb/s 170 zł
2012 Orange Neostrada 80 Mb/s 85 zł
160 x szybciej i 2 razy tan...
STUDIA ONLINE
2003r.
320 Uczelni w Polsce
7 uczelni
2012r.
470 Uczelni w Polsce
16 uczelni
w ciągu dekady wzrost z 2 –...
STUDIA ONLINE
Czy zdecydowałbyś się na e-przedmioty
tak
nie
opracowanie własne 2012
E-pomysły na studiowanie
Zajęcia wspomagane internetem – od marca 2002 r.
prowadzi E-SGH
Politechnika Wrocławska prowadzi...
Studenci niepełnosprawni
dotacje z PFRON
PUW w Łodzi
7,6% studentów niepełnosprawnych
w roku 2009
Czy e-learning zwiększa
atrakcyjność uczelni/szkoły ?
tak
zdecydowanie tak
nie
raczej nie
nie mam zdania
Opracowanie wła...
E-learning - rozwój
●
●
●
●
●
możliwość wielu specjalności
dodatkowe szkolenia i kursy
odpowiedź na Krajowe Ramy
Kwalif...
Obawy studentów
przed e-learningiem
brak motywacji
utrata danych
brak kontaktu
niewiarygodnośc
szkoła tego nie uzna
Opra...
Wartość dodana po
ukończeniu studiów
100
90
80
70
60
50
e-student
tradycyjny studen
40
30
20
10
Opracowanie wła...
Wady
duży odsetek osób rozpoczynających kury elearningowych nie kończy nauki,
brak motywacji uczenia się,
uboga oferta edu...
Przyczyna
Po szkole ponadgimnazjalnej uczeń nadal
oczekuje kontroli, motywacji. Spadający autorytet
nauczyciela jest mimo ...
Dziękuję za Uwagę
of 21

Prezentacja e learning dsw

polska mapa
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja e learning dsw

 • 1. Podstawy E-learningu mgr Marcin Malak DSW Wrocław
 • 2. Organizacja kursu 4 x ćwiczenia
 • 3. Zaliczenie Przygotowanie materiału e-learningowego
 • 4. Traktat z Maastricht, tworzący Unię Europejską, przewidywał w art. 149 i 150 Wspieranie kształcenia na odległość - brak konieczności harmonizowania systemów w całej Unii Europejskiej
 • 5. HISTORIA E- LEARNINGU  Rok 1700, USA- Pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu       korespondencyjnego. Rok 1837, Anglia- Kursy stenografii na odległość. Studenci przesyłają wykładowcy do oceny fragmenty Biblii przepisane metodą stenografii. Rok 1873, USA- Towarzystwo do Popierania Nauki w Domu. Wymiana korespondencji również między kursantami, nauczanie 24 przedmiotów, listy lektur. Rok 1886, Warszawa- Uniwersytet Latający. Zalegalizowany w czasie rewolucji 1905-1907. Lata 20 XX w.- Radio edukacyjne. Lata 30 XX w. Australia- Upowszechnienie się radia edukacyjnego Rok 1945, USA- Telewizja Edukacyjna
 • 6. HISTORIA E- LEARNINGU  Przełom XIX i XX w. Polska- Powstawanie towarzystw edukacji     otwartej np.: Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet Początek XX w, Świat- Powstają tzw. Otwarte Uniwersytety. Umożliwiają one korespondencyjne zdobycie tytułu naukowego. Lata1966-1971, Polska- Politechnika Telewizyjna. Przygotowanie kandydatów na wyższe uczelnie, Materiały pomocnicze dla studentów, Trwają przygotowania do otwarcia Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego. Od roku 1985, Uniwersytet Alaska udostępnia wiele kursów innym szkołom wyższym. Lata 90-te XX w. Rozwój Internetu i multimediów, wzrost zainteresowania nauczaniem na odległość, wykorzystanie multimediów i Internetu w nauczaniu, powstanie e-learningu
 • 7. E- LEARNING E- learning jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne Pozwala na szeroką gamę interakcji uczącego się z materiałami dydaktycznymi. E- learning umożliwia naukę w dowolnym czasie i tempie.
 • 8. RODZAJE  Szkolenia asynchroniczne  Szkolenia synchroniczne
 • 9. ZALETY  redukcja kosztów realizacji szkoleń,  ułatwiony kontakt z nauczycielem,  powtarzalna jakość szkoleń ( szkolenie raz dobrze przygotowane można wiele razy powtarzać)  łatwość modyfikacji treści i ich natychmiastowej dystrybucji,  wygoda realizacji szkoleń,  interaktywna forma szkolenia,  możliwość lepszego wykorzystania wszelkich zgromadzonych zasobów wiedzy,  możliwość uzupełnienia innych metod szkolenia,
 • 10. DOSTĘPNOŚĆ INTERNETU 2002 TP S.A Neostrada 512 kb/s 170 zł 2012 Orange Neostrada 80 Mb/s 85 zł 160 x szybciej i 2 razy taniej
 • 11. STUDIA ONLINE 2003r. 320 Uczelni w Polsce 7 uczelni 2012r. 470 Uczelni w Polsce 16 uczelni w ciągu dekady wzrost z 2 – 4 %
 • 12. STUDIA ONLINE Czy zdecydowałbyś się na e-przedmioty tak nie opracowanie własne 2012
 • 13. E-pomysły na studiowanie Zajęcia wspomagane internetem – od marca 2002 r. prowadzi E-SGH Politechnika Wrocławska prowadzi testy online Prawo w 3,5 roku
 • 14. Studenci niepełnosprawni dotacje z PFRON PUW w Łodzi 7,6% studentów niepełnosprawnych w roku 2009
 • 15. Czy e-learning zwiększa atrakcyjność uczelni/szkoły ? tak zdecydowanie tak nie raczej nie nie mam zdania Opracowanie własne 2012
 • 16. E-learning - rozwój ● ● ● ● ● możliwość wielu specjalności dodatkowe szkolenia i kursy odpowiedź na Krajowe Ramy Kwalifikacyjne niskie koszty szerokiej gamy specjalności polepszanie kluczowych gałęzi kształcenia
 • 17. Obawy studentów przed e-learningiem brak motywacji utrata danych brak kontaktu niewiarygodnośc szkoła tego nie uzna Opracowanie własne 2012
 • 18. Wartość dodana po ukończeniu studiów 100 90 80 70 60 50 e-student tradycyjny studen 40 30 20 10 Opracowanie własne 2012 0 samodyscyplina w iększa odpow iedzialnośc e-skills punktualność otw artość w iedza teoretyczna umiejętności interpersonalne etykieta językow a w iedza praktyczna
 • 19. Wady duży odsetek osób rozpoczynających kury elearningowych nie kończy nauki, brak motywacji uczenia się, uboga oferta edukacyjna
 • 20. Przyczyna Po szkole ponadgimnazjalnej uczeń nadal oczekuje kontroli, motywacji. Spadający autorytet nauczyciela jest mimo wszystko wymagany przez ucznia w procesie dydaktycznym. Brak powszechnej odpowiedzialności za własne losy edukacyjne.
 • 21. Dziękuję za Uwagę

Related Documents