Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych Anna MilcarekŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 ...
Pecha Kucha
0?
KISS
Pojęcie znaku• Przez znak można w związku z tym rozumieć coś zmysłowo spostrzeganego (obiekt, cecha jakiegoś obiektu, zd...
Koncepcja znaku Ferdynanda de Saussure’a• Ferdynand de Saussure nawiązywał do komunikacyjnego rozumienia znaku. Według n...
Znaczenie znaku• Znaczenie – związek między signifiant (obrazem akustycznym) i signifié (pojęciem) ...
Tygrys
zprezenta za pan brat cją
Wystąpienie publiczne jest jak…
Talen tczy praca?
struktura
„Jeden obraz wart więceniż tysiąc słów.”
forma czy treść
slideshare.netpresentationload.com Bazy zdjęć TED, TEDx Nancy Duarte Garr Reynolds Al. Gore Ste...
www.eureka-hr.pl
www.toastmasterspoznan.pl
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
of 43

Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek

Slajdy, które wspierają przekaz  Podejście wizualne  Spójnośd prezentacji  Podstawowe błędy i ich eliminacja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek

 • 1. Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych Anna MilcarekŚwiatowy Tydzień Przedsiębiorczości 2011 Wielkopolska
 • 2. Pecha Kucha
 • 3. 0?
 • 4. KISS
 • 5. Pojęcie znaku• Przez znak można w związku z tym rozumieć coś zmysłowo spostrzeganego (obiekt, cecha jakiegoś obiektu, zdarzenie, np. które może być widziane, słyszane), co odsyła do czegoś innego, znak bowiem zawsze spełnia funkcję reprezentowania czegoś innego, odsyłania do czegoś innego, przywoływania na myśl czegoś innego. Jednak ta definicja nie obejmuje wszystkich przypadków funkcjonowania znaku;• Czy bowiem znakiem musi być koniecznie coś zmysłowo postrzeganego – to znaczy jakiś byt fizyczny, który może być dany organom zmysłów? Czy znakiem nie może być na przykład ból zęba, a więc zjawisko psychiczne, nie fizyczne? Nie widać powodu, dla którego nie mógłby on być znakiem, skoro może on odsyłać do czegoś innego (na przykład wywoływać myśl, że coś jest nie w porządku z naszym uzębieniem, czy ewokować potrzebę pójścia do dentysty). A pojęcie czegoś? Przecież właśnie z tej racji, że jest ono pojęciem czegoś, reprezentuje ono coś, mimo, że pojęcia nie można spostrzec żadnym zmysłem.• Ograniczenie dziedziny znaków do obiektów zmysłowo spostrzeganych nie jest więc uzasadnione. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby znakami były też byty psychiczne czy umysłowe. Co więcej, jeśli znakiem jest coś co odsyła do czegoś innego, to same obiekty fizyczne w ogóle nie mogą być znakami we właściwym znaczeniu tego słowa.• Niech na przykład naszym kandydatem do bycia znakiem będzie jakieś słowo, traktowane jako obiekt fizyczny (napis), a tym znak, który do czegoś odsyła – jakiś przedmiot przez to słowo oznaczany. Czy odpowiednia relacja znakowa w istocie zachodzi pomiędzy słowem i przedmiotem? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, nie zachodzi żadna bezpośrednia relacja między słowem a przedmiotem. Obiekt fizyczny może co najwyżej działać na inny obiekt, nie może natomiast do niczego odsyłać – relacja odsyłania nie jest działaniem fizycznym. Słowa w książce przez nikogo w danej chwili nie czytanej do niczego nie odsyłają, są jedynie liniami na papierze, przedmiotami fizycznymi. Nie są więc one wówczas znakami. Stają się nimi, gdy widzi i rozumie je jakiś czytelnik.• Stąd wniosek, że związek pomiędzy nazwą i jej przedmiotem może zachodzić jedynie za pośrednictwem procesu umysłowego. A skoro tak, to odpowiedni związek zachodzi de facto pomiędzy nazwą widzianą bądź słyszaną (czyli reprezentacją psychiczną) i przedmiotem.
 • 6. Koncepcja znaku Ferdynanda de Saussure’a• Ferdynand de Saussure nawiązywał do komunikacyjnego rozumienia znaku. Według niego znakiem nazywany połączenie pojęcia i obrazu akustycznego. Znak językowy łączy więc nie tyle rzecz i nazwę, ale pojęcie i obraz akustyczny. Ten ostatni nie jest dźwiękiem materialnym, czymś czysto fizycznym, ale psychicznym odbiciem dźwięku, wyobrażeniem, jakie daje nam o nich świadectwo zmysłowe. Słowo traktowane jako znak jest czymś dwoistym, powstałym ze złączenia dwóch składników. Obydwa te składniki zawarte w znaku językowym są zatem natury psychicznej, a połączone są więzią asocjacji. pojęcie (signifié) obraz akustyczny drzewo (signifiant)• Saussure proponuje zachowanie wyrazu „znak” dla oznaczenie całości i zastąpienie wyrazu „pojęcie” przez element znaczony (signifie), a „obraz akustyczny” przez element znaczący (signifiant). Znak ma charakter binarny (dwudzielny): złożony ze strony oznaczającej (signifiant) i oznaczanej (signifié). Więź pomiędzy tymi elementami ma charakter arbitralny, ponieważ pojęcia się zmieniają, nie ma żadnego koniecznego, naturalnego, istotnego znaczenia wiążącego signifiant i signifié.
 • 7. Znaczenie znaku• Znaczenie – związek między signifiant (obrazem akustycznym) i signifié (pojęciem) signifié signifiant• Wartość znaku – związek znaku z innymi znakami w obrębie systemu signifié signifié signifié signifiant signifiant signifiant
 • 8. Tygrys
 • 9. zprezenta za pan brat cją
 • 10. Wystąpienie publiczne jest jak…
 • 11. Talen tczy praca?
 • 12. struktura
 • 13. „Jeden obraz wart więceniż tysiąc słów.”
 • 14. forma czy treść
 • 15. slideshare.netpresentationload.com Bazy zdjęć TED, TEDx Nancy Duarte Garr Reynolds Al. Gore Steve Jobs
 • 16. www.eureka-hr.pl
 • 17. www.toastmasterspoznan.pl

Related Documents