PROBLEMA N 1
UN MORAR A VENIT LA MOARĂ. ÎN FIECARE DIN CELE PATRU COLŢURI
ALE ÎNCĂPERII EL A VĂZUT TREI SACI DE FĂINĂ. PE ...
PROBLEMA N 2
DOI TAŢI ŞI DOI FECIORI AU PRINS TREI IEPURI, DAR FIECĂRUI IA
REVENIT CÂTE UN IEPURE. SE ÎNTREABĂ CUM AŞA S-A...
PROBLEMA N 3
ÎNTR-O CASĂ ÎN CARE NU EXISTĂ ELECTRICITATE ŞI NICI ALTE
GADGET-URI SUNT ŞAPTE SURORI. ŞTIM CĂ PRIMA FATĂ CIT...
COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIECOLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ““RAISA PACALORAISA PACALO””
CATEDRA DI...
MINTEA DE CALITATEA A TREIA ESTE
FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE LA FEL
CA MAJORITATEA.
MINTEA DE CALITATEA A DOUA ESTE
FERICITĂ CÂ...
PORTOFOLIUL
ESTE DEFINIT DREPT UN SET DE REALIZĂRI ALE UNUI INDIVID,
SELECTATE PENTRU EXEMPLIFICAREA ŞI DOCUMENTAREA
PROCE...
STRUCTURA PORTOFOLIULUI
ESTE DETERMINATĂ ÎN CEA MAI MARE PARTE DE:
 DURATA CURSULUI;
 SUPORTUL DE CURS PROPUS DE CĂTRE P...
PENTRU ELABORAREA PORTOFOLIULUI DIDACTIC – METODIC
LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE AM STABILIT
URMĂTOARELE OBIECTIVE:
- ASIGU...
SARCINĂ
DIN CUVINTELE PROPUSE, SELECTAŢI
ELEMENTELE CE FORMEAZĂ CONŢINUTUL
UNUI PORTOFOLIU METODICO-DIDACTIC.
IERARHIZAŢI COMPONENTELE
PORTOFOLIULUI METODICO-DIDACTIC
CONFORM FUNCŢIONALITĂŢII LOR.
SARCINĂ
PLANUL TEMATIC
AL LECŢIILOR TEORETICE
- PROIECT DIDACTIC AL
LECŢIEI TEORETICE
CU ANEXELE
RESPECTIVE;
- LECŢIA ŞTIINŢIFICĂ;...
SARCINĂ
DIN CELE PREZENTATE, IDENTIFICAŢI
AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE
UTILIZĂRII PORTOFOLIULUI TRADIŢIONAL.
AVANTAJE
PORTOFOLIUL PROFESORULUI ESTE UN INSTRUMENT DE
EFICIENTIZARE A MUNCII CADRULUI DIDACTIC PENTRU CĂ:
- PERMITE PĂST...
DEZAVANTAJE
PROBLEMA MAJORĂ ÎN CAZUL PORTOFOLIILOR TRADIŢIONALE ESTE:
- STOCAREA MASIVĂ A RESURSELOR INCLUSE ÎN PORTOFOLIU...
PORTOFOLIUL DIGITAL
ESTE „O CARTE DE VIZITĂ” REALIZATĂ ONLINE, CARE PERMITE SĂ
COLECTAŢI ŞI SĂ ÎNMAGAZINAŢI, SĂ ORGANIZAŢI...
CEA MAI SIMPLĂ FORMĂ A PORTOFOLIULUI DIGITAL PRESUPUNE
AMPLASAREA SETULUI DE MATERIALE INCLUSE PE UN SUPORT DE
STOCARE, CU...
SARCINĂ
DETERMINAŢI CONŢINUTUL COMPONENTELOR DE BAZĂ ALE
PORTOFOLIULUI DIGITAL.
COMPONENTELE PORTOFOLIULUI DIGITAL
RESURSE ADMINISTRARE COMUNICĂRE
-ELEMENTELE DE
SUPORT PENTRU
ORELE DE CURS;
-ACTIVITĂŢI...
Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia
of 19

Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

d
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      


Transcripts - Prezentarea portofoliului osteologia şi sindesmologia

 • 1. PROBLEMA N 1 UN MORAR A VENIT LA MOARĂ. ÎN FIECARE DIN CELE PATRU COLŢURI ALE ÎNCĂPERII EL A VĂZUT TREI SACI DE FĂINĂ. PE FIECARE SAC S-AU AŞEZAT TREI MÂŢE, IAR FIECARE MÂŢĂ A AVUT PE LÂNGĂ DÂNSA TREI MOTĂNAŞI. SE ÎNTREABĂ, CÂTE PICIOARE AU FOST LA MOARĂ? SOLUŢIA DOUĂ PICIOARE ALE MORARULUI, DEOARECE MÂŢELE ŞI MOTĂNAŞII AU LABE.
 • 2. PROBLEMA N 2 DOI TAŢI ŞI DOI FECIORI AU PRINS TREI IEPURI, DAR FIECĂRUI IA REVENIT CÂTE UN IEPURE. SE ÎNTREABĂ CUM AŞA S-A ÎNTÂMPLAT? SOLUŢIA AU FOST BUNELUL, FECIORUL ŞI NEPOTUL.
 • 3. PROBLEMA N 3 ÎNTR-O CASĂ ÎN CARE NU EXISTĂ ELECTRICITATE ŞI NICI ALTE GADGET-URI SUNT ŞAPTE SURORI. ŞTIM CĂ PRIMA FATĂ CITEŞTE O CARTE, A DOUA GĂTEŞTE, A TREIA JOACĂ ŞAH, A PATRA JOACĂ SUDOKU, A CINCEA SPALĂ HAINE ŞI A ŞASEA GRĂDINĂREŞTE. CE FACE A ŞAPTEA FATĂ? SOLUŢIA JOACĂ ŞAH CU A 3-A.
 • 4. COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIECOLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ““RAISA PACALORAISA PACALO”” CATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALECATEDRA DISCIPLINE FUNDAMENTALE CHIŞINĂU 2015 TRAINING METODIC SUBIECTUL: ASIGURAREA CALITĂŢII DEMERSULUI ACŢIONAL PRIN IMPLEMENTAREA PORTOFOLIILOR METODIC- DIDACTICE LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE
 • 5. MINTEA DE CALITATEA A TREIA ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE LA FEL CA MAJORITATEA. MINTEA DE CALITATEA A DOUA ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE LA FEL CA MINORITATEA. MINTEA DE PRIMĂ CALITATE ESTE FERICITĂ CÂND GÂNDEŞTE. A.A. MILNE
 • 6. PORTOFOLIUL ESTE DEFINIT DREPT UN SET DE REALIZĂRI ALE UNUI INDIVID, SELECTATE PENTRU EXEMPLIFICAREA ŞI DOCUMENTAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE, SAU DREPT O ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ PE PARCURSUL UNUI ANUMIT INTERVAL DE TIMP. PORTOFOLIUL POATE RELIEFA MUNCA, REZULTATELE, COMPETENŢELE, ABILITĂŢILE ŞI EXPERIENŢA CADRULUI DIDACTIC. ACEST INSTRUMENT ESTE DE UN REAL FOLOS PENTRU PROFESORI. EL A FOST DEZVOLTAT ŢINÂND CONT DE NEVOILE CADRELOR DIDACTICE, AJUTÂNDU-I ASTFEL SĂ-ŞI PREZINTE CARIERA EDUCAŢIONALĂ/DIDACTICĂ.
 • 7. STRUCTURA PORTOFOLIULUI ESTE DETERMINATĂ ÎN CEA MAI MARE PARTE DE:  DURATA CURSULUI;  SUPORTUL DE CURS PROPUS DE CĂTRE PROFESOR;  STRUCTURA ŞI TIPUL ACTIVITĂŢILOR;  FINALITĂŢILE;  ACTIVITĂŢILE DE EVALUARE.
 • 8. PENTRU ELABORAREA PORTOFOLIULUI DIDACTIC – METODIC LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE AM STABILIT URMĂTOARELE OBIECTIVE: - ASIGURAREA DISCIPLINEI CU MATERIAL METODICO - DIDACTIC CALITATIV, CONFORM NOILOR PLANURI DE STUDII ŞI CURRICULEI MODERNIZATE; - PLANIFICAREA ŞI DERULAREA DEMERSULUI ACŢIONAL CONFORM RIGORILOR DE ACTUALITATE; - IMPLEMENTAREA TIC-ULUI ŞI A TEHNICILOR ACTIV- PARTICIPATIVE ÎN DEMERSUL ACŢIONAL; - FORMAREA COMPETENŢELOR LA DISCIPLINA ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI ŞI APLICAREA PEDAGOGIEI AXATE PE ELEV.
 • 9. SARCINĂ DIN CUVINTELE PROPUSE, SELECTAŢI ELEMENTELE CE FORMEAZĂ CONŢINUTUL UNUI PORTOFOLIU METODICO-DIDACTIC.
 • 10. IERARHIZAŢI COMPONENTELE PORTOFOLIULUI METODICO-DIDACTIC CONFORM FUNCŢIONALITĂŢII LOR. SARCINĂ
 • 11. PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR TEORETICE - PROIECT DIDACTIC AL LECŢIEI TEORETICE CU ANEXELE RESPECTIVE; - LECŢIA ŞTIINŢIFICĂ; -PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER- POINT; - MATERIALE INTUITIVE. PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE -PROIECT DIDACTIC AL LECŢIEI PRACTICE CU ANEXELE RESPECTIVE; - SUPORT DE CURS; - INDICAŢIA METODICĂ ; - PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER- POINT; - MATERIALE INTUITIVE. PLANUL TEMATIC AL STUDIULUI INDEPENDENT - SUPORT DE CURS; - PREZENTAREA LECŢIEI ÎN FORMAT POWER-POINT; - MATERIALE INTUITIVE. ALGORITMUL DE ELABORARE A PORTOFOLIULUI METODIC- DIDACTIC LA DISCIPLINELE FUNDAMENTALE
 • 12. SARCINĂ DIN CELE PREZENTATE, IDENTIFICAŢI AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII PORTOFOLIULUI TRADIŢIONAL.
 • 13. AVANTAJE PORTOFOLIUL PROFESORULUI ESTE UN INSTRUMENT DE EFICIENTIZARE A MUNCII CADRULUI DIDACTIC PENTRU CĂ: - PERMITE PĂSTRAREA ŞI ORGANIZAREA MATERIALELOR ASTFEL ÎNCÂT ACESTEA SĂ FIE OPERAŢIONALE; - OBLIGĂ LA O MUNCĂ DE CALITATE, DE RESPONSABILITATE ŞI RIGOARE PROFESIONALĂ; - OFERĂ POSIBILITATEA PROFESORULUI SĂ-ŞI MANIFESTE INIŢIATIVA, CREATIVITATEA ÎN COMPLETAREA, REORGANIZAREA ŞI ACTUALIZAREA MATERIALELOR ; - OFERĂ POSIBILITATEA DIMINUĂRII STRESULUI, A EMOŢIILOR PROVOCATE DE INSPECŢIILE INOPINATE, FIIND ACTUALIZAT PERMANENT ; - PERMITE EVALUATORULUI (DIRECTOR, METODIST, ŞEF CATEDRĂ) O APRECIERE JUSTĂ CU PRILEJUL INSPECŢIILOR, ACORDĂRII CALIFICATIVELOR, A SALARIILOR DE MERIT ETC.
 • 14. DEZAVANTAJE PROBLEMA MAJORĂ ÎN CAZUL PORTOFOLIILOR TRADIŢIONALE ESTE: - STOCAREA MASIVĂ A RESURSELOR INCLUSE ÎN PORTOFOLIUL DE PREDARE; - NECESITATEA UNUI NUMĂR MARE DE DISPOZITIVE SPECIALIZATE; - DISTRIBUIREA PENTRU ACCES COMUN PENTRU UN NUMĂR MARE DE ELEVI; - UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU MULTIPLICAREA MATERIALELOR DIDACTICE; - DISTRUGEREA ECOLOGIEI.
 • 15. PORTOFOLIUL DIGITAL ESTE „O CARTE DE VIZITĂ” REALIZATĂ ONLINE, CARE PERMITE SĂ COLECTAŢI ŞI SĂ ÎNMAGAZINAŢI, SĂ ORGANIZAŢI ÎN MOD CREATIV ŞI SĂ DIFUZAŢI REZULTATELE ACTIVITĂŢII DUMNEAVOASTRĂ PRIN INTERMEDIUL INTERNETULUI. TRANSPUNEREA MATERIALELOR ÎN FORMAT DIGITAL A INDUS UTILIZAREA NOILOR MODELE DE COMUNICARE PENTRU TRANSMITEREA PORTOFOLIULUI, INCLUDEREA ÎN PORTOFOLIU A MATERIALELOR (SAU A REFERINŢELOR) REALIZATE ÎN GRUP CU PARTENERI AFLAŢI LA DISTANŢĂ, POSIBILITATEA DE A VERIFICA ÎN TIMP REAL VERIDICITATEA ŞI ORIGINALITATEA DATELOR DIN PORTOFOLIU.
 • 16. CEA MAI SIMPLĂ FORMĂ A PORTOFOLIULUI DIGITAL PRESUPUNE AMPLASAREA SETULUI DE MATERIALE INCLUSE PE UN SUPORT DE STOCARE, CU O ORGANIZARE RUDIMENTARĂ A INFORMAŢIEI (ÎN FORMĂ DE RESURSE SEPARATE, IDENTIFICATE PRIN NUME SAU DATĂ, SAU AVÎND UN “PSEUDOMEDIU” DE INTEGRARE – DE EX., UN FIŞIER TEXT CU O COLECŢIE DE LINKURI CĂTRE RESURSELE PLASATE PE SUPORTUL DE STOCARE).
 • 17. SARCINĂ DETERMINAŢI CONŢINUTUL COMPONENTELOR DE BAZĂ ALE PORTOFOLIULUI DIGITAL.
 • 18. COMPONENTELE PORTOFOLIULUI DIGITAL RESURSE ADMINISTRARE COMUNICĂRE -ELEMENTELE DE SUPORT PENTRU ORELE DE CURS; -ACTIVITĂŢI PRACTICE; -REFERINŢE LA ALTE RESURSE PENTRU CURS; - LISTA SURSELOR TRADIŢIONALE DE ÎNVĂŢARE. - DOCUMENTELE ORGANIZATORICE ALE CURSULUI; - CALENDARUL ŞI ANUNŢURILE CURENTE; - ORGANIZAREA STUDENŢILOR ÎN GRUPE; - LISTELE DE EVALUARE; - REZULTATELE; - RATING-URILE. - E-MAIL, - CHAT (TEXT, AUDIO, VIDEO).

Related Documents