Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğinin Geliştirilmesi
Teknik Destek Projesi
SONUÇ 2:
Millî Eğitim Bakanlığı’nda toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda kapasite oluşturmak.
SONUÇ 2
Faaliyet 2.1- MEB’in mevcut politika ve mevzuatının
toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilmesi ...
Politika Analizi Çalışma Grubu
Kuruluş Gerekçesi
Çalışma Grubu, Projenin 2.1 nolu faaliyeti kapsamında
öngörülmüş bir yapı...
Politika Analizi Çalışma Grubu
Amaçları
TCE Politika Analizi Çalışma Grubu tarafından
belirlenecek eğitim politikaları ve ...
Politika Analizi Çalışma Grubu
Yapısı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Gene...
Politika Analizi Çalışma Grubu Takvimi
TOPLANTI TARİH AÇIKLAMA
Politika Çalışma Grubu 1.
ve 2. Toplantısı birlikte
09-10 K...
Teşekkürler!
PROJE OFİSİ
Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü
F Blok Kat 1, Yenimahalle – Ankara
Tel: 0 312 212 50 55
Fax: 0 312 212...
Politika Analizi_Nevriye Nevin Şenol
of 10

Politika Analizi_Nevriye Nevin Şenol

9-10 Kasım 2015 Politika Analizi Çalışma Toplantısı Nevriye Nevin Şenol
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politika Analizi_Nevriye Nevin Şenol

  • 1. Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi
  • 2. SONUÇ 2: Millî Eğitim Bakanlığı’nda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasite oluşturmak.
  • 3. SONUÇ 2 Faaliyet 2.1- MEB’in mevcut politika ve mevzuatının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve TCE ilkesinin eğitim politika ve mevzuatına yerleştirilmesi Faaliyet 2.2- Okul öncesi eğitimden ortaöğretime kadar kullanılmakta olan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesi ve gözden geçirilmesi Faaliyet 2.3- MEB personelinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusunda kapasitesinin artırılması
  • 4. Politika Analizi Çalışma Grubu Kuruluş Gerekçesi Çalışma Grubu, Projenin 2.1 nolu faaliyeti kapsamında öngörülmüş bir yapılanmadır. Çalışma Grubu, MEB’in mevcut politika ve mevzuatının toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla gözden geçirilmesi ve TCE ilkesinin eğitim politika ve mevzuatına yerleştirilmesi çalışmalarını yönlendirmek amacıyla kurulmuştur.
  • 5. Politika Analizi Çalışma Grubu Amaçları TCE Politika Analizi Çalışma Grubu tarafından belirlenecek eğitim politikaları ve mevzuat, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilecek ve ulusal eğitim politikalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi için “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politika Tavsiye Raporu” geliştirilecektir. KOU’lar bu sürecin etkin bir şekilde işlemesi için gerekli tüm çalışmaları yapacaktır.
  • 6. Politika Analizi Çalışma Grubu Yapısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Batman, İzmir, Karaman, Malatya ve Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden ve pilot okullardan yöneticiler
  • 7. Politika Analizi Çalışma Grubu Takvimi TOPLANTI TARİH AÇIKLAMA Politika Çalışma Grubu 1. ve 2. Toplantısı birlikte 09-10 Kasım 2015 Proje Tanıtımı, Çalışma Yöntemi, metodoloji konusunda bilgilendirme, politika ve mevzuat listesi konusunda önerilerin alınması 5 günlük çalıştay 7-11 Aralık 2015 Metodoloji üzerinden küçük gruplar halinde tarama çalışmasına başlanması Politika Çalışma Grubu 3. Toplantı 3 Mart 2016 Süreç ve gelinen nokta ile ilgili bilgilendirme Taslak raporun teslimi 28 Mart 2016   Politika Çalışma Grubu 4. Toplantı 8 Nisan 2016 Çalışma ziyareti konusunda bilgilendirme Çalışma Ziyareti 11-15 Nisan 2016 Çalışma Ziyareti Politika Çalışma Grubu 5. Toplantı 28 Nisan 2016 Taslak raporun üzerinden görüş ve önerilerin alınması Nihai raporun teslimi Mayıs 2016 sonu
  • 8. Teşekkürler!
  • 9. PROJE OFİSİ Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü F Blok Kat 1, Yenimahalle – Ankara Tel: 0 312 212 50 55 Fax: 0 312 212 50 59