Portal for ArcGISOTCGenieKenniscentrumMajoor Cris SmeetsStafofficier
Inhoud 1. Disclaimer 2. Informatie en netwerken 3. Vredesomgeving 4. Operationele omgeving 5. Gew...
Disclaimer Organisatiedelen uitgesloten Netwerken en systemen uitgesloten Richten op vredesomgeving en operatione...
Rubricering van Informatie en Netwerken 1. Zeer geheim --- 2. Geheim ...
Situatie in de vredesomgeving1. ArcGIS niet standaard aan Mulan2. ArcGIS niet standaard aan Titaan3. Verschil in versi...
Situatie in operationele omgeving 1. ArcGIS standaard aan Titaan 2. Gelijke versies 3. Gelijke datasets ...
Gewenste situatie in de vredesomgevingVredesomgeving ≈Operationele omgeving1. ArcGIS standaard aan MULAN2. Gelijke versi...
Positie van GIS8 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
Portal for ArcGIS (1) 1. Eigen omgeving (intranet) 2. Geen vervanging van bestaande websites 3. Aanmaken van groe...
Portal for ArcGIS (2) Potentiele beheerder? DGKL (Hydrografische dienst) Potentiele gebruikers? MIVD DVD WMS JISTARC Genie...
Portal for ArcGIS (3) Portal for ArcGIS voor het delen van: 1. Maps 2. Map packages 3. Tools toolboxen 4. Presenta...
Demo 1. Account aanmaken 2. Lid worden van groepen 3. Homepage 4. Account beheer 5. Webmap (bruggen) 6. Map pa...
Vragen13 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
of 13

Portal for ArcGIS binnen Defensie, Ministerie van Defensie

Deze presentatie is gehouden tijdens de GIS Conferentie 2012 op 26 en 27 september in de Doelen, Rotterdam.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Portal for ArcGIS binnen Defensie, Ministerie van Defensie

 • 1. Portal for ArcGISOTCGenieKenniscentrumMajoor Cris SmeetsStafofficier
 • 2. Inhoud 1. Disclaimer 2. Informatie en netwerken 3. Vredesomgeving 4. Operationele omgeving 5. Gewenste omgeving 6. Portal for ArcGIS 7. Demo2 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 3. Disclaimer Organisatiedelen uitgesloten Netwerken en systemen uitgesloten Richten op vredesomgeving en operationele omgeving Portal for ArcGIS ≠ ArcGIS online3 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 4. Rubricering van Informatie en Netwerken 1. Zeer geheim --- 2. Geheim Titaan Rood 3. Confidentieel (Mulan Confi) 4. Departementaal Mulan Vertrouwelijk Titaan Zwart GIS standalone/netwerk is standaard niet gekoppeld aan Mulan,Titaan of Internet4 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 5. Situatie in de vredesomgeving1. ArcGIS niet standaard aan Mulan2. ArcGIS niet standaard aan Titaan3. Verschil in versies4. Uitwisseling dmv:• DVD• Externe HD5. Doublures in data6. Update van data 5 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 6. Situatie in operationele omgeving 1. ArcGIS standaard aan Titaan 2. Gelijke versies 3. Gelijke datasets 4. (Dislocatie) 5. Synchronisatie6 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 7. Gewenste situatie in de vredesomgevingVredesomgeving ≈Operationele omgeving1. ArcGIS standaard aan MULAN2. Gelijke versies3. Gelijke datasets4. Opheffen dislocaties5. Synchronisatie 7 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 8. Positie van GIS8 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 9. Portal for ArcGIS (1) 1. Eigen omgeving (intranet) 2. Geen vervanging van bestaande websites 3. Aanmaken van groepen (ehdn) 4. ArcGIS server functionaliteit overgenomen 5. Verschuiving van database beheer naar account management 6. Rechtstreeks publiceren vanuit ArcGIS 10.1 7. Vanuit ArcGIS 10.x importeren (bv als basemap) 8. Verspreiden van GIS producten aan niet GIS opgeleiden Let op: 1. Onderdeel van de ELA 2. Data appliance incl hardware & support9 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 10. Portal for ArcGIS (2) Potentiele beheerder? DGKL (Hydrografische dienst) Potentiele gebruikers? MIVD DVD WMS JISTARC Genie10 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 11. Portal for ArcGIS (3) Portal for ArcGIS voor het delen van: 1. Maps 2. Map packages 3. Tools toolboxen 4. Presentaties 5. (Zip)Files 6. Shape files 7. Documenten 8. Templates11 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 12. Demo 1. Account aanmaken 2. Lid worden van groepen 3. Homepage 4. Account beheer 5. Webmap (bruggen) 6. Map package (hindernissen) 7. Toolbox (localmaptiles) 8. Webapp (bruggen) 9. Downloaden naar en publiceren uit ArcGIS 10.1 (wegen)12 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS
 • 13. Vragen13 Koninklijke Landmacht Portal for ArcGIS

Related Documents