Workshop
‘Werken met data(teams) en sturen
op opbrengsten’
door: Erik Bolhuis, Linda van Londen, Wendy de Haan
datum: ...
Kop
Theoretisch Kader
Subkop
Platte tekst
Reflectie (op basis van wetenschap):
Kop
• Werken met data heeft een positief effect op
leerresultaten (Carlson, Borman...
Kop
Subkop
Platte tekst
Schildkamp & Handelzalst (2011)
Soorten data in S.O. (Kirkup, Sizmur &
Lewis, 2005)
Kop
Subkop
Platte tekst
• Resultaten van toetsen
• Observaties v...
Waarom? (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005)
Kop
• Leren te optimaliseren
• Subkop
Methode evaluatie
Platte tekst
• Docent...
Pas op (Schildkamp & Kuiper, 2010):
• Kop
Lesgeven is meer dan toetsen
• Kwaliteit van de data
Subkop
Platte • Kwalit...
Nadruk (Horn & Little, 2014):
Kop
• Leg nadruk in de gesprekken op het
onderwijsleerproces:
Subkop
Platte tekst
o We...
Kop
Wat werkte en wat niet?
Subkop
Platte tekst
Literatuur
• Carlson, D., Borman, G. D., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster
randomized trial of ...
Kop
Subkop
Platte tekst
Praktijk
Opbrengstgericht werken;
Locatie SO Deventer
Kop
- Subkop
Proces: van - naar
- Platte Afname tekst
CITO
- Vervolg? ...
Datamuur:
Kop
- Per groep voor lezen, rekenen en spelling een A2 papier
- Raster met OPP en FN
Subkop
- Leerlinggegev...
Kop
Subkop
Platte tekst
‘Als je de opbrengsten visueel maakt, gaat het meer leven.’ Els van Grunsven
Groepsbesprekingen
Kop
- RT/IB maken groepsoverzichten met didactische
gegevens n.a.v. CITO
Subkop
Platte tekst
- Be...
Kop
Kop
Subkop
Platte tekst
Subkop
Platte tekst
Kop
Kop
Subkop
Platte tekst
Subkop
Platte tekst
Kop
Kop
Subkop
Platte tekst
Subkop
Platte tekst
Kop
Kop
Subkop
Platte tekst
Subkop
Platte tekst
Trendanalyse
Kop
Subkop
Platte tekst
Kop
Kop
Subkop
Platte tekst
Subkop
Platte tekst
Kop
Subkop
Platte tekst
Datamuur bouwen
+
Trend/groepsanalyse
Presentatie studiedag 8 oktober 2014
Presentatie studiedag 8 oktober 2014
of 24

Presentatie studiedag 8 oktober 2014

Presentatie gegeven op de Dag van de Leraar, een gezamenlijke presentatie van Ambelt en Windesheim (Wendy de Haan, Linda van Londen en Erik Bolhuis)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Presentatie studiedag 8 oktober 2014

 • 1. Workshop ‘Werken met data(teams) en sturen op opbrengsten’ door: Erik Bolhuis, Linda van Londen, Wendy de Haan datum: 8 oktober 2014
 • 2. Kop Theoretisch Kader Subkop Platte tekst
 • 3. Reflectie (op basis van wetenschap): Kop • Werken met data heeft een positief effect op leerresultaten (Carlson, Borman & Robinson, 2011) • Wat Subkop werkt: is het goede gesprek hebben over wat er Platte tekst voor zorgt dat het werkt: waarom sluit de ene methodiek aan bij die leerling en waarom niet bij een andere leerling? Dus: vormen waarbij je samen de resultaten analyseert, interpreteert en concludeert, acties uitzet en daarover terug rapporteert (Horn & Little, 2014, Slavit, Duel & Nelson, 2012)
 • 4. Kop Subkop Platte tekst Schildkamp & Handelzalst (2011)
 • 5. Soorten data in S.O. (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005) Kop Subkop Platte tekst • Resultaten van toetsen • Observaties van leerlingen • Trendanalyses • Voorspelde vorderingen/werkelijke vorderingen
 • 6. Waarom? (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005) Kop • Leren te optimaliseren • Subkop Methode evaluatie Platte tekst • Docent professionalisering • Evaluatie zorgsysteem • Communicatie met ouders
 • 7. Pas op (Schildkamp & Kuiper, 2010): • Kop Lesgeven is meer dan toetsen • Kwaliteit van de data Subkop Platte • Kwaliteit tekst van het data-systeem • Ondersteuning door de organisatie om data te gebruiken • Data-competenties • Data alleen is onvoldoende: de interpretatie is belangrijker
 • 8. Nadruk (Horn & Little, 2014): Kop • Leg nadruk in de gesprekken op het onderwijsleerproces: Subkop Platte tekst o Welke instructiemethodiek heb je gevolgd? o Welke methode heb je gebruikt? o Welke opdrachten heeft de leerling uitgevoerd? o Welke pedagogische interventies heb je gedaan? o Hoe reageerde de leerling(en) daarop? o Wat was het resultaat van de toets?
 • 9. Kop Wat werkte en wat niet? Subkop Platte tekst
 • 10. Literatuur • Carlson, D., Borman, G. D., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(3), 378-398. Kop • Horn, I. S., & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers’ workplace interactions. American Educational Research Journal, 47(1), 181-217. Subkop Platte tekst • Kirkup, C., Sizmur, J., Sturman, L., & Lewis, K. (2005). Schools' Use of Data in Teaching and Learning. Research Report RR671. National Foundation for Educational Research. The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire, SL1 2DQ, UK. • Nelson, T. H., & Slavit, D. (2007). Collaborative inquiry among science and mathematics teachers in the USA: professional learning experiences through cross‐grade, cross‐discipline dialogue. Journal of in‐service education, 33(1), 23-39. • Schildkamp, K., & Handelzalts, A. (2011). Collaborative data teams for school improvement. In International Congress on School Effectiveness and Improvement, Limassol, Cyprus. • Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and teacher education, 26(3), 482-496.
 • 11. Kop Subkop Platte tekst Praktijk
 • 12. Opbrengstgericht werken; Locatie SO Deventer Kop - Subkop Proces: van - naar - Platte Afname tekst CITO - Vervolg? - Inzichtelijk krijgen van niveau leerling, ontwikkeling per vak en relatie met OPP. - Inzichtelijk maken van resultaten op leerling-, groeps-en schoolniveau.
 • 13. Datamuur: Kop - Per groep voor lezen, rekenen en spelling een A2 papier - Raster met OPP en FN Subkop - Leerlinggegevens (IQ, dyslexie, FN, OPP) op post-it Platte - Opplakken tekst in raster - Trends ontdekken als team - Reflecteren/concluderen - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Zicht op kwaliteiten van elkaar - 3x per jaar
 • 14. Kop Subkop Platte tekst ‘Als je de opbrengsten visueel maakt, gaat het meer leven.’ Els van Grunsven
 • 15. Groepsbesprekingen Kop - RT/IB maken groepsoverzichten met didactische gegevens n.a.v. CITO Subkop Platte tekst - Bespreken resultaten niveaugroep met desbetreffende leerkracht - Vooruitgang, doelen, acties/verbeterpunten in leerkrachthandelen formuleren - Leerkracht is verantwoordelijk - Bewust worden van leerkrachthandelen - 2x per jaar
 • 16. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 • 17. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 • 18. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 • 19. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 • 20. Trendanalyse Kop Subkop Platte tekst
 • 21. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 • 22. Kop Subkop Platte tekst Datamuur bouwen + Trend/groepsanalyse