Smile Check wyniki badania dla Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR Warszawa, wrzesień 2008
O badaniu Cele badania Próba <ul><li>Osoby odpowiedzialne/współodpowiedzialne za pracę z agencją reklamową </li></ul><ul><...
Ogólne informacje o satysfakcji klientów agencji reklamowych
Oceny agencji reklamowych – średnie 1/2 <ul><li>Transfer </li></ul><ul><ul><li>Tworzy kreację spójną ze strategią </li></u...
Oceny agencji reklamowych– średnie 2/2 Prestiż <ul><li>Innowacyjność </li></ul><ul><ul><li>Proponuje oryginalne i interesu...
Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane agencjom reklamowym Silne i słabe strony agencji reklamowych oczami klientów...
Oczekiwania klientów dla wybranych obszarów <ul><li>Interactive </li></ul><ul><ul><li>Sprawnie dociera przez internet do z...
Oceny agencji dla wybranych obszarów <ul><li>Interactive </li></ul><ul><ul><li>Sprawnie dociera przez internet do zaplanow...
Ogólne informacje o satysfakcji klientów domów mediowych
<ul><li>Rzetelność </li></ul><ul><ul><li>Jasno i wyraźnie informuje o kosztach </li></ul></ul><ul><ul><li>Posiada narzędzi...
<ul><li>Prestiż </li></ul><ul><ul><li>Zdobywa cenione nagrody </li></ul></ul><ul><ul><li>Dom mediowy ma dobrą opinie w bra...
Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane domom mediowym Silne i słabe strony domów mediowych oczami klientów Silnie p...
Ogólne informacje o satysfakcji klientów agencji interaktywnych
Oceny agencji interaktywnych- średnie <ul><li>Rzetelność </li></ul><ul><ul><li>Przestrzega zasad etyki zawodowej </li></ul...
Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane agencjom interaktywnym Silne i słabe strony agencji interaktywnych oczami kl...
 
of 16

Prezentacja Konferencja Smile Check

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacja Konferencja Smile Check

 • 1. Smile Check wyniki badania dla Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR Warszawa, wrzesień 2008
 • 2. O badaniu Cele badania Próba <ul><li>Osoby odpowiedzialne/współodpowiedzialne za pracę z agencją reklamową </li></ul><ul><li>Wielkość próby i efektywność: </li></ul><ul><ul><li>agencje reklamowe N=271, efektywność 42% </li></ul></ul><ul><ul><li>domy mediowe N=161, efektywność 31% </li></ul></ul><ul><ul><li>agencje interaktywne N=43, efektywność 29% </li></ul></ul>Realizacja <ul><ul><li>Identyfikacja oczekiwań w stosunku do agencji reklamowych, domów mediowych i agencji interaktywnych oraz zbadanie stopnia zadowolenia klientów </li></ul></ul><ul><li>kwiecień - czerwiec 2008 </li></ul>Metoda <ul><li>CATI (Wywiady Telefoniczne Wspomagane Komputerowo) i CAWI (Ankiety wypełniane przez www)‏ </li></ul>
 • 3. Ogólne informacje o satysfakcji klientów agencji reklamowych
 • 4. Oceny agencji reklamowych – średnie 1/2 <ul><li>Transfer </li></ul><ul><ul><li>Tworzy kreację spójną ze strategią </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozumie oczekiwania swojego Klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Skutecznie przekłada koncepcje kreatywne na udane realizacje </li></ul></ul><ul><li>Rzetelność </li></ul><ul><ul><li>Przestrzega zasad etyki zawodowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Przedstawia przejrzyste kosztorysy i sprawozdania finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotrzymuje uzgodnień i terminów </li></ul></ul><ul><ul><li>Działa sprawnie i terminowo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna specyfikę rynku, na którym działa klient </li></ul></ul><ul><li>Przełożenie wydatków </li></ul><ul><ul><li>Prowadzi działania, które przynoszą oczekiwane efekty wizerunkowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Dba zarówno o jakość, jak i koszty na etapie produkcji </li></ul></ul><ul><ul><li>Praca agencji jest warta pieniędzy, które jej płacimy </li></ul></ul><ul><ul><li>Wydatki są adekwatne do sytuacji i dobrze uzasadnione </li></ul></ul>2006 2007 2008
 • 5. Oceny agencji reklamowych– średnie 2/2 Prestiż <ul><li>Innowacyjność </li></ul><ul><ul><li>Proponuje oryginalne i interesujące rozwiązania kreatywne </li></ul></ul><ul><ul><li>Prezentuje świeże podejście, które wzbogaca myślenie marketingowe </li></ul></ul><ul><ul><li>W miarę współpracy nie popada w rutynę </li></ul></ul><ul><ul><li>Proponuje nowatorskie rozwiązania strategii komunikacyjnej </li></ul></ul><ul><li>Wsparcie </li></ul><ul><li> Szybko i skutecznie reaguje na nowe potrzeby </li></ul><ul><ul><li>Dysponuje sprawdzonymi narzędziami strategicznymi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jest partnerem w całościowym prowadzeniu marki </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetentnie doradza w zakresie marketingu i tworzenia produktów </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferuje dobrej jakości warsztaty i sesje kreatywne </li></ul></ul><ul><ul><li>Wspiera moją firmę w sferze badań rynku </li></ul></ul><ul><ul><li>Szybko reaguje w nie przewidzianych sytuacjach </li></ul></ul>Ma dobra opinię w branży reklamowej Zdobywa cenione nagrody 2006 2007 2008
 • 6. Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane agencjom reklamowym Silne i słabe strony agencji reklamowych oczami klientów Silnie przypisywane agencjom reklamowym Niezbyt ważne dla Klientów <ul><li>Przestrzega zasad etyki zawodowej </li></ul><ul><li>Tworzy kreację spójną ze strategią </li></ul><ul><li>Rozumie oczekiwania i potrzeby swojego Klienta </li></ul><ul><li>Skutecznie przekłada koncepcje kreatywne na udane realizacje </li></ul><ul><li>Dotrzymuje uzgodnień i terminów </li></ul><ul><li>W miarę współpracy nie popada w rutynę </li></ul><ul><li>Jest partnerem w całościowym prowadzeniu marki </li></ul>
 • 7. Oczekiwania klientów dla wybranych obszarów <ul><li>Interactive </li></ul><ul><ul><li>Sprawnie dociera przez internet do zaplanowanych grup docelowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna i proponuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji interaktywnej </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi wykorzystać w kreacji możliwości techniczne internetu </li></ul></ul><ul><li>DIRECT/BTL </li></ul><ul><ul><li>Rozumie specyfikę BTL i potrafi wykorzystać ją w planowaniu działań </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dopasować narzędzia komunikacji do specyfiki problemu i grupy docelowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dotrzeć do specyficznych grup docelowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Proponuje działania zręcznie wykorzystujące naturalne mechanizmy psychologiczne i społeczne </li></ul></ul><ul><li>ATL </li></ul><ul><ul><li>Tworzy wyróżniającą się komunikację, która zarazem skutecznie wspierającą sprzedaż </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi przygotować przy ograniczonym budżecie efektowną reklamę w mediach konwencjonalnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapewnia równowagę pomiędzy doraźną skutecznością komunikacji a jej długoterminowym wpływem na wizerunek </li></ul></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><ul><li>Potrafi wyrazić poprzez design strategię marketingową mojej marki, firmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Proponuje projekty wyróżniające się na rynku, wśród konkurencji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dopasować stylistykę projektów do poczucia estetyki i wrażliwości grupy docelowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna światowe trendy w projektowaniu i trafnie je adoptuje na lokalnym rynku </li></ul></ul>PR / Event PR Potrafi wywołać spontaniczne zainteresowanie mediów wybranym tematem Jest w stanie w razie potrzeby szybko wpłynąć na media Rozumie specyficzne potrzeby i oczekiwania dziennikarzy Poprzez umieszczanie odpowiednich informacji w mediach skutecznie wspiera strategię marketingową mojej marki, firmy Doradztwo / Strategia Rozumie i uwzględnia wszystkie obszary marketingu, także te nie związane z komunikacją Działalność doradczą traktuje jako niezależne zadanie, a nie wsparcie sprzedaży innych usług Jako doradca zachowuje koncepcyjną niezależność i potrafi być wymagającym partnerem Koncentruje się na sukcesie biznesowym Klienta, nawet jeśli doraźnie oznacza to konieczność podjęcia większych wyzwań
 • 8. Oceny agencji dla wybranych obszarów <ul><li>Interactive </li></ul><ul><ul><li>Sprawnie dociera przez internet do zaplanowanych grup docelowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna i proponuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji interaktywnej </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi wykorzystać w kreacji możliwości techniczne internetu </li></ul></ul><ul><li>DIRECT/BTL </li></ul><ul><ul><li>Rozumie specyfikę BTL i potrafi wykorzystać ją w planowaniu działań </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dopasować narzędzia komunikacji do specyfiki problemu i grupy docelowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dotrzeć do specyficznych grup docelowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Proponuje działania zręcznie wykorzystujące naturalne mechanizmy psychologiczne i społeczne </li></ul></ul><ul><li>ATL </li></ul><ul><ul><li>Tworzy wyróżniającą się komunikację, która zarazem skutecznie wspierającą sprzedaż </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi przygotować przy ograniczonym budżecie efektowną reklamę w mediach konwencjonalnych </li></ul></ul><ul><ul><li>Zapewnia równowagę pomiędzy doraźną skutecznością komunikacji a jej długoterminowym wpływem na wizerunek </li></ul></ul><ul><li>Design </li></ul><ul><ul><li>Potrafi wyrazić poprzez design strategię marketingową mojej marki, firmy </li></ul></ul><ul><ul><li>Proponuje projekty wyróżniające się na rynku, wśród konkurencji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi dopasować stylistykę projektów do poczucia estetyki i wrażliwości grupy docelowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna światowe trendy w projektowaniu i trafnie je adoptuje na lokalnym rynku </li></ul></ul>PR / Event PR Potrafi wywołać spontaniczne zainteresowanie mediów wybranym tematem Jest w stanie w razie potrzeby szybko wpłynąć na media Rozumie specyficzne potrzeby i oczekiwania dziennikarzy Poprzez umieszczanie odpowiednich informacji w mediach skutecznie wspiera strategię marketingową mojej marki, firmy Doradztwo / Strategia Rozumie i uwzględnia wszystkie obszary marketingu, także te nie związane z komunikacją Działalność doradczą traktuje jako niezależne zadanie, a nie wsparcie sprzedaży innych usług Jako doradca zachowuje koncepcyjną niezależność i potrafi być wymagającym partnerem Koncentruje się na sukcesie biznesowym Klienta, nawet jeśli doraźnie oznacza to konieczność podjęcia większych wyzwań
 • 9. Ogólne informacje o satysfakcji klientów domów mediowych
 • 10. <ul><li>Rzetelność </li></ul><ul><ul><li>Jasno i wyraźnie informuje o kosztach </li></ul></ul><ul><ul><li>Posiada narzędzia badawcze i dane użyteczne w planowaniu mediów </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna branżę i rynek działalności mojej marki </li></ul></ul><ul><li>Transfer </li></ul><ul><ul><li>Planuje działania mediowe adekwatne do strategii marketingowej marki </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozumie ścisły związek pomiędzy strategią reklamową i kreacją a strategią mediową </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizacja kampanii zazwyczaj nie odbiega istotnie od planu </li></ul></ul><ul><li>Przełożenie wydatków </li></ul><ul><ul><li>Ma dużą siłę zakupową </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferuje konkurencyjny koszt dotarcia </li></ul></ul><ul><ul><li>W razie konieczności potrafi skutecznie rozplanować także mały budżet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ma doświadczenie w planowaniu kampanii do specyficznych grup docelowych </li></ul></ul><ul><li>Otwartość </li></ul><ul><ul><li>Śledzi na bieżąco rynek mediów </li></ul></ul><ul><ul><li>Wychodzi z własnymi propozycjami optymalnego rozlokowania budżetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Jest otwarty na stosowanie niestandardowych kanałów dotarcia </li></ul></ul><ul><ul><li>Korzysta z elementów jakościowego planowania mediów </li></ul></ul>2007 2008 200 6 Ocena domów mediowych – średnie 1/2
 • 11. <ul><li>Prestiż </li></ul><ul><ul><li>Zdobywa cenione nagrody </li></ul></ul><ul><ul><li>Dom mediowy ma dobrą opinie w branży mediowej </li></ul></ul>2007 2008 <ul><li>Dział badań, analiz i researchu </li></ul><ul><ul><li>Posiada pełny zestaw narzędzi do oceny i analiz ekonometrycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Posiada własne narzędzia do oceny i analiz komunikacji reklamowej klienta i jego konkurencji </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi w zrozumiały i przekonujący sposób przedstawić wyniki analiz ekonometrycznych </li></ul></ul><ul><ul><li>Dobrze zna rynek badań, zna nowe trendy badawcze i potrafi rekomendować je klientowi </li></ul></ul><ul><li>Wsparcie </li></ul><ul><ul><li>Szybko i skutecznie reaguje w sytuacjach nieprzewidzianych </li></ul></ul><ul><ul><li>Jest w stanie szybko dostarczyć dodatkowe dane i raporty </li></ul></ul><ul><ul><li>Prowadzi zrozumiałe i konkretne prezentacje efektów kampanii </li></ul></ul><ul><ul><li>Prowadzi przejrzyste prezentacje swoich strategii mediowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Współpracuje z klientem w rozwiązywaniu problemów marketingowych </li></ul></ul><ul><ul><li>Wspiera klienta w sferze badań rynku Dom mediowy skutecznie reaguje na nowe potrzeby Klient </li></ul></ul>200 6 Ocena domów mediowych – średnie 2/2
 • 12. Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane domom mediowym Silne i słabe strony domów mediowych oczami klientów Silnie przypisywane domom mediowym Niezbyt ważne dla Klientów <ul><li>Ma dobrą opinie w branży mediowej </li></ul><ul><li>Jasno i wyraźnie informuje o kosztach </li></ul><ul><li>Posiada narzędzia badawcze i dane użyteczne w planowaniu mediów </li></ul><ul><li>Ma dużą siłę zakupową </li></ul><ul><li>Śledzi na bieżąco rynek mediów </li></ul><ul><li>Prowadzi zrozumiałe i konkretne prezentacje efektów kampanii </li></ul><ul><li>Współpracuje z klientem w rozwiązywaniu problemów marketingowych </li></ul><ul><li>Wspiera klienta w sferze badań rynku </li></ul><ul><li>Posiada własne narzędzia do oceny i analiz komunikacji reklamowej klienta i jego konkurencji </li></ul>
 • 13. Ogólne informacje o satysfakcji klientów agencji interaktywnych
 • 14. Oceny agencji interaktywnych- średnie <ul><li>Rzetelność </li></ul><ul><ul><li>Przestrzega zasad etyki zawodowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Przedstawia przejrzyste kosztorysy i sprawozdania finansowe </li></ul></ul><ul><ul><li>Działa sprawnie i terminowo </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna specyfikę rynku, na którym działa klient </li></ul></ul><ul><li>Przełożenie wydatków </li></ul><ul><ul><li>Wprowadza nowsze rozwiązania pozwalające racjonalizować wydatki </li></ul></ul><ul><ul><li>Uczciwe i rzeczowo kalkuluje ceny swoich usług </li></ul></ul><ul><ul><li>Praca agencji jest warta pieniędzy, które jej płacimy </li></ul></ul><ul><ul><li>Potrafi zaplanować skuteczne działania w ramach małego budżetu </li></ul></ul><ul><ul><li>Przekazuje szczegółowe raporty o skuteczności swoich działań </li></ul></ul><ul><li>Specjalizacja </li></ul><ul><ul><li>Trafnie przekłada strategię marki na działania w Internecie </li></ul></ul><ul><ul><li>Dostosowuje proponowane działania do sposobu konsumpcji Internetu przez grupę docelową </li></ul></ul><ul><ul><li>Sprawnie dociera poprzez Internet do zaplanowanych grup docelowych </li></ul></ul><ul><li>Otwartość / Kreatywność </li></ul><ul><ul><li>Potrafi przenosić doświadczenia i pomysły pomiędzy różnymi branżami </li></ul></ul><ul><ul><li>Zna i proponuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji interaktywnej </li></ul></ul><ul><ul><li>W miarę współpracy nie popada w rutynę </li></ul></ul><ul><ul><li>Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań </li></ul></ul><ul><ul><li>Wychodzi z własnymi pomysłami działania w Internecie </li></ul></ul>Sprawność techniczna Jest sprawna w utrzymaniu technicznego zaplecza serwisu internetowego Umie pozyskać i skutecznie wykorzystać bazy danych konsumentów Potrafi wykorzystać w kreacji możliwości techniczne internetu
 • 15. Bardzo ważne dla Klientów Słabo przypisywane agencjom interaktywnym Silne i słabe strony agencji interaktywnych oczami klientów Silnie przypisywane agencjom interaktywnym Niezbyt ważne dla Klientów <ul><li>Przedstawia przejrzyste kosztorysy i sprawozdania finansowe </li></ul><ul><li>Jest sprawna w utrzymaniu technicznego zaplecza serwisu internetowego </li></ul><ul><li>Przestrzega zasad etyki zawodowej </li></ul><ul><li>Uczciwe i rzeczowo kalkuluje ceny swoich usług </li></ul><ul><li>Zna i proponuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie komunikacji interaktywnej </li></ul><ul><li>Potrafi wykorzystać w kreacji możliwości techniczne internetu </li></ul><ul><li>Sprawnie dociera poprzez Internet do zaplanowanych grup docelowych </li></ul><ul><li>Potrafi zaplanować skuteczne działania w ramach małego budżetu </li></ul><ul><li>Umie pozyskać i skutecznie wykorzystać bazy danych konsumentów </li></ul>

Related Documents