ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана"
ЦІНОВІ ВІЙНИ В
УКРАЇНІ:СТРАТЕГІЇ
ТА ЗАХИСТ
...
За останні роки цінові війни зачепили
практично всі галузі:
 персональні комп’ютери
 авіалінії
 бакалійна торгівля ...
Як зробити ціну оптимальною?
Ось набір рішень, що мають бути
прийняті:
Ціновий рівень
Стратегія поведінки щодо конкуре...
Типи стратегій
Стратегія нейтральних цін
Стратегія преміальних цін
Стратегія цінового прориву
Стратегія цінового прориву:
Для можливості протистояння
інвестиційному придушенню,
низьким цінам інших гравців
Для пос...
+ =
Цінова війна
Використано:
- стратегію “цінового виклику”
- стратегію “забезпечення послуг
високоякісного іміджу”
Опір конкуренту
Захист у
цінових війнах
Об’єднання з конкурентами
Виведення короткострокових
брендів
Відхід в нішу
...
>30% <25%
Інтеграція з конкурентом – один з
ефективних способів припинення
цінової війни!)
Слід пам’ятати, що:
найкращий спосіб
виживання в ціновій війні
для підприємства — не дати
втягнути себе в послідовне
...
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
of 10

PRICE WARS IN UKRAINE: STRATEGIES AND PROTECTION

PRICE WARS IN UKRAINE: STRATEGIES AND PROTECTION
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - PRICE WARS IN UKRAINE: STRATEGIES AND PROTECTION

  • 1. ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" ЦІНОВІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ:СТРАТЕГІЇ ТА ЗАХИСТ Виконала: Гарасько Ірина, МЕіМ, 2 курс, спец. 6503, 203гр., solnzeirunya@ukr.net Науковий керівник: асистент Шиманська О.В. Київ - 2014
  • 2. За останні роки цінові війни зачепили практично всі галузі:  персональні комп’ютери  авіалінії  бакалійна торгівля  програмне забезпечення  сигарети  заморожені дієтичні обіди  ремонт автомобілів  одноразовий посуд і т.д.
  • 3. Як зробити ціну оптимальною? Ось набір рішень, що мають бути прийняті: Ціновий рівень Стратегія поведінки щодо конкурентів Диференціація цін Цінова дискримінація Гнучкість ціни
  • 4. Типи стратегій Стратегія нейтральних цін Стратегія преміальних цін Стратегія цінового прориву
  • 5. Стратегія цінового прориву: Для можливості протистояння інвестиційному придушенню, низьким цінам інших гравців Для посилення ефекту масштабу
  • 6. + = Цінова війна Використано: - стратегію “цінового виклику” - стратегію “забезпечення послуг високоякісного іміджу”
  • 7. Опір конкуренту Захист у цінових війнах Об’єднання з конкурентами Виведення короткострокових брендів Відхід в нішу Створення флангових брендів Асиметричні дії Диференціація цін у рамках асортименту Виділення в асортименті збиткового лідера продажу
  • 8. >30% <25% Інтеграція з конкурентом – один з ефективних способів припинення цінової війни!)
  • 9. Слід пам’ятати, що: найкращий спосіб виживання в ціновій війні для підприємства — не дати втягнути себе в послідовне зниження цін, а орієнтуватися на якість своїх товарів та послуг, забезпечуючи їм імідж.
  • 10. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Related Documents