Wydawca:Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/400-926 Warszawatel (+48 22) 330 30 04fax: (+48 22) 330 30 31www.ef...
Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoPoradnik dotyczący realizacji wsparciadla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wy...
Wydawca:Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoDepartament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznymul. Wspólna 2/400-926 War...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach P...
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
Poradnik wykluczenie.pdf
of 106

Poradnik wykluczenie.pdf

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poradnik wykluczenie.pdf

 • 1. Wydawca:Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/400-926 Warszawatel (+48 22) 330 30 04fax: (+48 22) 330 30 31www.efs.gov.plInfolinia EFS0 801 337 801ISBN 978-83-7610-166-8Poradnik dotyczący realizacji wsparciadla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniemspołecznym w ramachProgramu OperacyjnegoKapitał LudzkiPoradnikdotyczącyrealizacjiwsparciadlaosóbwykluczonychspołecznieorazzagrożonychwykluczeniemspołecznymwramachProgramuOperacyjnegoKapitałLudzki.:
 • 2. Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoPoradnik dotyczący realizacji wsparciadla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniemspołecznym w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał LudzkiWarszawa, kwiecień 2010 r.
 • 3. Wydawca:Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoDepartament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznymul. Wspólna 2/400-926 Warszawatel.: (+48 22) 330 30 04fax: (+48 22) 330 30 31e-mail: pokl@cpe.gov.plwww.efs.gov.plInfolinia EFS0 801 EFS 8010 801 337 801(płatne jak za połączenie lokalne)Poradnik został przygotowany przezDepartament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznymw Ministerstwie Rozwoju Regionalnegoprzy współpracy zespołu redakcyjnego w składzie:Antoni SobolewskiAleksandra BorkowskaTadeusz CzekajBeata KarlińskaPaweł KlimekRomana KrzewickaJarema PiekutowskiPublikacja bezpłatnaPublikacja współfinansowana przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoISBN 978-83-7610-166-8
 • 4. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLSpis treściSPIS TREŚCI1. Wprowadzenie 51.1  Jak korzystać z Poradnika 51.2  Definicja wykluczenia społecznego 61.3  Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym 81.4  Nowe podejście do problematyki integracji społecznej 91.5  Przestrzeganie zasady równości szans w projektach skierowanych do osób wykluczonych społecznie 102. Przyczyny braku aktywności zawodowej i społecznej potencjalnych uczestników 122.1  Bariery wewnętrzne (mentalne) 122.2  Zaburzenia związane z pozostawaniem bez pracy 132.3  Zaburzenia psychiczne i lękowe 152.4  Alkoholizm 162.5  Błędy projektodawców 162.6  Negatywny wpływ środowiska 193. Diagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznie 203.1  Metody analizy i diagnozy potrzeb uczestników projektów 203.2  Kompleksowość wsparcia w projekcie 244. Planowanie działań skierowanych do osób wykluczonych społecznie 264.1  Szkolenia 264.2  Usługi poradnictwa zawodowego 284.3  Terapia 304.4  Indywidualne wsparcie: opiekunowie, asystenci, pracownicy socjalni, animatorzy pracy, streetworkerzy 305. Rekrutacja osób wykluczonych społecznie 335.1  Informacja o projekcie i rekrutacja uczestników projektu 335.2  Motywowanie uczestników do udziału w projekcie 375.3  Przetwarzanie danych osobowych w projekcie 416. Włączanie osób wykluczonych społecznie w planowanie i zarządzanie projektem 426.1  Co to jest empowerment i dlaczego warto go stosować? 426.2  Włączanie osób wykluczonych w planowanie projektu 436.3  Włączanie osób wykluczonych w zarządzanie projektem 447. Metody rozwijania kompetencji osób pracujących z osobami wykluczonymi społecznie 457.1  Ewaluacja działań projektodawców, oferujących wsparcie osobom wykluczonym społecznie 457.2  System podnoszenia kompetencji dla instytucji i osób pracujących z osobami wykluczonymi społecznie 488. Współpraca i partnerstwo w projekcie 528.1  Partnerstwo projektowe w praktyce 528.2  Dialog i porozumienie 549. Realizacja wsparcia dla wybranych grup osób wykluczonych społecznie 559.1  Osoby długotrwale bezrobotne 559.2  Osoby bezrobotne po 50 roku życia 589.3  Kobiety powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych 619.4  Byli więźniowie 659.6  Osoby dziedziczące wykluczenie społeczne 689.7  Osoby niepełnosprawne 719.8  Romowie 789.9  Osoby wykluczone terytorialnie 83Załącznik 1. Polecane serwisy internetowe 86Załącznik 2. Polecana literatura 873
 • 5. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLSpis treściZałącznik 3. Przykładowe wzory dokumentów i formularzy 891. Formularz rekrutacyjny 892. Deklaracja uczestniczki/uczestnika projektu 933. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 944. Przykładowy regulamin uczestnictwa w projekcie szkoleniowym dla osób bezrobotnych 955. Przykładowa ankieta oceniająca szkolenie 996. Przykładowe ogłoszenie: nabór na stanowisko animatora/animatorki pracy 1024
 • 6. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenie1 WprowadzeniePoradnik adresowany jest przede wszystkim do beneficjentów PO KL. Przedstawione w nim informacje, wskazówki i dobrepraktyki mają w  zamierzeniu autorów dostarczyć kompleksowej wiedzy na  temat wsparcia, skierowanego do grup osóbwykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Intencjąautorów było dostarczenie wiedzy dotyczącej przygotowania i realizacji projektów możliwie najlepszych pod względem jakościoferowanego wsparcia, skuteczności dotarcia do danej grupy docelowej, a także umiejętności uwzględnienia specyficznychpotrzeb osób wykluczonych społecznie oraz zastosowania w projekcie najbardziej adekwatnych do istniejących potrzeb formwsparcia.W Poradniku omówiono kolejno wszystkie ważne etapy, jakie musi pokonać projektodawca, aby w sposób spójny zrealizowaćtrafne, efektywne działania, przyczyniające się do integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób wykluczonychspołecznie,którychefektembędziepełnewłączenieuczestnikówprojektówPOKLdożyciaspołecznego.Publikacjaszczegółowoopisuje kolejne fazy, przez jakie musi przejść projektodawca, począwszy od dokonania rzetelnej diagnozy społecznej grupwykluczonych, do których skierowane będzie wsparcie, poprzez planowanie i odpowiedni dobór działań do projektu, ichrealizację, kończąc na późniejszej ich ocenie (ewaluacji). Poradnik przedstawia zasady stosowania instrumentów aktywizacjizawodowej i integracji społecznej w pracy z ww. grupami docelowymi wykorzystywanych powszechnie przez instytucjerynku pracy, takich jak szkolenia, doradztwo zawodowe, czy terapia. Dodatkowo zakres Poradnika obejmuje informacjena temat wsparcia wspomagającego realizację głównych zadań projektu, a więc opis metod zwiększających skutecznośćudzielanego wsparcia. Narzędzia, takie jak superwizja, czy coaching wpływają na zwiekszenie kompetencji, wiedzy orazrozwój umiejętności personelu projektu pracującego z członkami grup wykluczonych społecznie, a także poprawę kondycjipsychicznej tych osób. Inne opisane w Poradniku sposoby zwiększenia skuteczności wsparcia dotyczą włączania uczestnikóww realizowane na ich rzecz działania (stosowanie zasady empowerment), a także współpracy wielu podmiotów o różnymdoświadczeniu poprzez realizację wspólnych działań w partnerstwie lub w ramach prowadzonego dialogu społecznego.Uzupełnieniem Poradnika są załączniki, obejmujące spis użytecznych stron internetowych, polecanej literatury, przykładydokumentów i formularzy.Poradnik nie stanowi instrukcji rozwiązywania problemów technicznych, związanych z  samym przygotowaniem projektui uzyskaniem dofinansowania. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami InstytucjiZarządzającej PO KL, poszczególnych Instytucji Pośredniczących, a także skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej i doradczejRegionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.1.1 Jak korzystać z PoradnikaPoradnik został podzielony na  9  rozdziałów. W  rozdziałach 1-8  omówiono problematykę wykluczenia społecznego orazw sposób ogólny opisano działania, dotyczące analizy potrzeb grup docelowych projektu, projektowanie odpowiednich narzędziwsparcia, wykorzystywanych w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, sposoby prowadzenia rekrutacji do projektu orazmotywowania uczestników do aktywnego udziału w działaniach projektowych. W rozdziałach tych pokazano również, w jakisposób i dzięki zastosowaniu jakich metod projektodawca może zwiększyć jakość zarządzania projektem oraz skutecznośćrealizowanych usług. W rozdziale 9. natomiast przedstawiono charakterystykę kilku grup osób wykluczonych społecznie wrazz opisem przyczyn braku aktywności zawodowej w każdej z grup , uwzględniającej ich specyfikę oraz opisano narzędzia, któremogą być zastosowane w odniesieniu do każdej z nich.5
 • 7. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenie1.2 Definicja wykluczenia społecznegoStrategicznym dokumentem wyznaczającym cele i priorytety polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania ubóstwui wykluczeniu społecznemu jest Narodowa Strategia Integracji Społecznej oraz w Krajowy Plan Działań na Rzecz IntegracjiSpołecznej, będący częścią Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” na lata 2008 –2010, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2008 roku.Zgodnie z  definicją przedstawioną w  Narodowej Strategii Integracji Społecznej wykluczenie społeczne to brak lubograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych,usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego.1Każdy czynnik decydujący o „pozostawaniu innym” względem społeczeństwa może prowadzić do stanu wykluczeniaspołecznego. W  analogiczny sposób cała grupa osób może stać się wykluczona względem szerszej społeczności.Przyczyny i obszary wykluczenia są bardzo różne. Mogą do nich należeć m.in.: pochodzenie etniczne, niski poziomwykształcenia, czy status ekonomiczny, niewielki dostęp do środków komunikacji (niska mobilność społeczna). Doprzyczyn wykluczenia społecznego należy również zaliczyć funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy i uprzedzenia,których skutkiem jest bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja ze względu na  jakąś cechę danej osoby, np. płeć,orientację seksualną, wiek, pochodzenie rasowe, wyznanie czy niepełnosprawność.Szczególnie twałe w  społeczeństwie polskim są stereotypy i  uprzedzenia w  stosunku do osób niepełnosprawnych,a także społeczności Romów i imigrantów. Walka ze stereotypami powinna polegać na zintegrowanych działaniachprowadzonych wspólnie z osobami wykluczonymi oraz ich najbliższym otoczeniem społecznym (rodziną, społecznościąlokalną, lokalnie działającymi pracodawcami i organizacjami pozarządowymi).Należy zwrócić uwagę, że dyskryminacja bardzo często może przyjmować formę dyskryminacji wielokrotnej,obejmującej więcej niż jedną przyczynę. Przykładem takiego typu wykluczenia może być dyskryminacja starszych osóbniepełnosprawnych lub kobiet należących do mniejszości narodowych czy etnicznych.Prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn wykluczenia społecznego staje się podstawą do świadczenia skuteczneji  efektywnej pomocy grupom, które go doświadczają. Dla przykładu, alkoholizm może być barierą w  skuteczneji  trwałej aktywizacji zawodowej, skazującej osobą nim dotkniętą na  pasywne metody wsparcia, opierającego sięna świadczeniach finansowanych ze środków publicznych. Skuteczna pomoc osobom wykluczonym społecznie wymagarównież zdiagnozowania potrzeb warunkujących udział danej osoby w  działaniach wspierających, takich jak np.zapewnienie transportu osobom wykluczonym terytorialnie (zamieszkującym obszary wiejskie) lub usług zwiazanychz opieką nad dzieckiem, skierowanych do rodziców samotnie wychowujących dzieci. Skuteczność i powodzenie działań,podejmowanych w ramach realizowanego projektu warunkowana jest także akceptacją realizowanych działań przezsamych uczestników.Warto zwrócić uwagę na fakt, że 75% społeczeństwa polskiego w ogóle nie zna pojęcia wykluczenia społecznego.Z badania ogólnopolskiego, przeprowadzonego w ramach kampanii społecznej „Warto być za!”, zrealizowanego przezPentor w 2007 r. wynika, że społeczeństwo polskie rozumie problematykę wykluczenia społecznego w bardzo różnyi  niejednorodny sposób. Poniższy wykres pokazuje, w  jaki sposób Polacy rozumieją i  definiują pojęcie wykluczeniaspołecznego.1Dokument można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl6
 • 8. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenieWykres 1. Rozumienie pojęcia „wykluczenie społeczne”Głównymi synonimami wykluczenia społecznego jest wyłączenie grup społecznych lub osób ze społeczeństwa, izolacja społeczna,brak akceptacji ze strony reszty społeczeństwa, a także bezrobocie, brak praw politycznych i obywatelskich. Ponadto wykluczeniespołeczne kojarzone jest również z problemami społecznymi, takimi jak alkoholizm, bieda, bezdomność, a nawet przestępczośćoraz różnego typu dewiacje i patologie społeczne.Podczas dokonywania diagnozy przyczyn wykluczenia grupy społecznej, do której w projekcie skierowane będzie wsparcie należyrównież brać pod uwagę skutki zjawiska wykluczenia społecznego. Najczęściej prezentowane są one w trzech kategoriach:osobistych, ekonomicznych i społecznych.Do osobistych skutków wykluczenia społecznego możemy zaliczyć zjawisko izolacji społecznej, wynikającej z  utratydotychczasowych kontaktów interpersonalnych, czy też obniżenie poczucia podmiotowości, związane z utratą szacunku dosiebie. Ponadto zalicza się do nich spadek możliwości zatrudnienia, wynikający z przynależności do grupy wykluczonej społecznie,a także towarzyszący mu wzrost postaw agresywnych, bądź biernych (pasywnych, bezradnych).Finansowe skutki wykluczenia społecznego dotyczą przede wszystkim niemożności samodzielnego utrzymania się osóbwykluczonych i  ich stopniowe uzależnienie od  wsparcia z  zewnatrz. Bardzo ważne jest, aby w  ramach analizy potrzebuzwględnić również prawdopodobieństwo wystąpienia wśród odbiorców wsparcia społecznych skutków wykluczenia, takich jakbrak możliwości uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności społeczno- zawodowej, brak dostępu i możliwości korzystaniaz dóbr kultury, często występujące u osób wykluczonych społecznie zjawisko reprodukcji negatywnych wzorców kulturowych(dziedziczenie wykluczenia w rodzinie), a także zjawisko wystepowania enklaw wykluczenia społecznego. Należy pamiętać,że osobom potrzebującym wsparcia towarzyszy często wzrost poczucia zagrożenia społecznego i ostracyzm społeczny. Wartowziąć pod uwage również mniejszy poziom mobilności społecznej tych osób.5%5%5%7%9%10%11%13%13%14%14%14%15%17%26%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%Nieradzenie, bezradność w społeczeństwieNietolerancja, brak akceptacjiPrzebywanie w miejscach odosobnionych, więzienie, aresztBrak akceptacji w społeczeństwiePrzestępczośćBrak możliwości korzystania z życia kulturalnegoBrak możliwości korzystania z życia politycznegoBezdomność, brak dachu nad głowąBrak możliwości korzystania z życia społecznegoAlienacja ludzi biednychMargines społeczny, ludzie z marginesuOgraniczenie praw człowieka, pozbawienie prawAlkoholizm, pijaństwoBezrobocie, brak pracy, brak możliwości podjęcia pracyWygnanie, wyłączenie ze społeczeństwa, odizolowanie, brakbrak akceptacji w środowisku7
 • 9. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenieNowe podejście zakresie integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie ukształtowało się w znacznej mierzedzięki innowacyjnym rozwiązaniom i instrumentom wypracowanym w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,realizowanemu w Polsce w latach 2004-2006. Obecnie doświadczenia te są wykorzystywane w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki.1.3 Grupy zagrożone wykluczeniem społecznymW diagnozie społeczno-ekonomicznej, przedstawionej w  Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki do grupspołecznych, znajdujących się w  szczególnie trudnej sytuacji na  rynku pracy w  Polsce zaliczono kobiety(przede wszystkim powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, związanej z opieką nad dzieckiem),osoby młode (20-24  lata), osoby po  50. roku życia z  niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskimpoziomem wykształcenia, a także osoby długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. Są to grupy o szczególnychpotrzebach w obszarze edukacji oraz rynku pracy i integracji społecznej, do których skierowano odpowiedniedziałania w  ramach PO KL. Wsparcie udzielane w  ramach PO KL jest więc tożsame z  działaniami i  usługamiskierowanymi do grup społecznych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415, j.t.), czyli do:osób bezrobotnych do 25 roku życia;osób długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia;osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;osób bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;niepełnosprawnych osób bezrobotnychWykluczenie społeczne wiąże się nie tylko z problemami, wynikającymi tylko i wyłącznie z braku zatrudnienia, ale równieżz niemożnością uczestniczenia w pełni w życiu społeczno-zawodowym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu polegawięc także na udzielaniu pomocy w postaci materialnej i niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać rożnych barieri problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Przyczyny uprawniające do uzyskaniaświadczeń z pomocy społecznej określa art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.). Zgodniez ww. art. są to:ubóstwo;sieroctwo;bezdomność;bezrobocie;niepełnosprawność;długotrwała lub ciężka choroba;przemoc w rodzinie;potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i  prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszczaw rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;alkoholizm lub narkomania;zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;klęska żywiołowa lub ekologiczna.8.
 • 10. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenieDo odbiorców (świadczeniobiorców) systemu pomocy społecznej lub szerzej – systemu zabezpieczenia społecznego w Polscenależą przede wszystkim grupy osób wykluczonych społecznie, bądź zagrożonych wykluczeniem. Należy jednak mieć na uwadze,ze wsparcie skierowane do osób wykluczonych społecznie w ramach PO KL nie jest tożsame z udzielaniem świadczeń z pomocyspołecznej. W programie tym przewidziano działania związane z realizacją polityki aktywnej integracji społecznej.Projekty skierowane do osób wykluczonych społecznie mogą być w ramach PO KL realizowane zarówno w komponenciecentralnym (projekty o zasięgu krajowym i ponadregionalnym), jak również w komponencie regionalnym. W ramach Działańwdrażanych na poziomie centralnym wsparcie dla osób wykluczonych społecznie zaprogramowane zostało w ramach Działania1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, natomiast na szczeblu regionalnym zostało ono przewidzianegłównie w ramach Priorytetu 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz Priorytetu 7. Promocja integracji społecznej, a takżePriorytetu 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.1.4 Nowe podejście do problematyki integracji społecznejOd lat instytucje państwowe oraz coraz cześciej sektor pozarządowy pomagają osobom, mającym problemy zarówno na rynkupracy, jak i w obszarze życia społecznego. Interwencja na rynku pracy, kierowana jest zarówno do tych osób, które „od zawsze”potrzebują pomocy, jak również do zupełnie nowych grup społecznych, dotkniętych negatywnymi zjawiskami społecznymii procesami gospodarczymi globalizującego się świata. Od lat udzielając pomocy i wsparcia aktualne jednak pozostają wciążte same pytania: „Czy pomagamy skutecznie?”, „Czy pomagamy, czy wyręczamy?”, „Aktywizujemy, a może utrwalamybezradność?”. Aktualny model polskiej polityki społecznej polega nie tylko na udzielaniu pomocy osobom potrzebującymwsparcia w znalezieniu jakiegokolwiek zatrudnienia, czy też zapewnianiu tym osobom podstawowych świadczeń z pomocyspołecznej. Koncentruje się on raczej na pracy z klientem pomocy społecznej, a więc bardzo często z osobą wykluczonąspołecznie. Wsparcie to polega przede wszystkim na  realizacji różnego typu działań aktywizujących społecznie, a  takżedziałań integrujących osobę wykluczoną ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem. Jednocześnie poza kwestiązatrudnienia coraz ważniejsze stają się te obszary interwencji, które związane są z zapewnieniem możliwości godzenia życiazawodowego i rodzinnego. Coraz ważniejsza staje się kompleksowa i trwała pomoc. Ponadto liczą się działania skuteczne,efektywne i trwałe, łączące reintegrację społeczną uczestników projektów z uzyskaniem przez nich zatrudnienia, a także jegopóźniejsze utrzymanie. Skuteczna pomoc powinna nie tylko podnosić jakość życia poszczególnych jednostek, ale również ichrodzin oraz najbliższego otoczenia.W realizacji działań, skierowanych do osób wykluczonych społecznie nacisk przesuwany jest z indywidualnych działań w kierunkuwspółpracy wielu partnerów, skupionej na rozwiązywaniu problemów społecznych. Odbywa się ona miedzy innymi poprzezrealizację różnego typu wspólnych projektów i  inicjatyw. Poprzez tworzenie lokalnych partnerstw, wzajemną współpracęspołeczności lokalnej, administracji publicznej (szczególnie samorządowej) oraz lokalnych pracodawców następuje równieżwieksza koordynacja działań na rzecz osób wykluczonych społecznie. Wspólne działania zwiększają także odpowiedzialnośćza realizowane przedsięwzięcia, co wpływa na ich skuteczność i efektywność, a także wzmacnia potencjał realizatorów usług.Tworzenie lokalnych partnerstw w ramach PO KL pozwala na przygotowanie długoterminowych strategii integracji społeczneji  aktywizacji zawodowej na  poziomie lokalnym. Zmiana w  podejściu do rozwiązywania problemów z  zakresu integracjispołecznej i aktywizacji zawodowej grup wykluczonych społecznie polega również na uwzględnianiu w coraz większym stopniukonieczności przygotowania diagnozy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym przed rozpoczęciem udzielania wsparcia.Opisane wyżej zmiany jakościowe w podejściu do problemu wykluczenia społecznego powinny przekładać się na skutecznośći efektywność udzielanej pomocy, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Obok jakościowych zmian w  ramach aktywnej polityki rynku pracy i  integracji społecznej konieczne staje się równieżzwiększanie dostępności usług, skierowanych do osób wykluczonych społecznie, gdyż interwencja na rynku pracy dotyczy corazbardziej złożonych problemów społecznych. Często trudność sprawia nawet samo zachęcenie do udziału w projekcie osóbdośwadczających różnego typu problemów społecznych. Również w tym obszarze należy więc dokonać postępu, przygotowującwsparcie lepsze jakościowo, mniej schematyczne i bardziej atrakcyjne.9
 • 11. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzenieNowe podejście w prowadzeniu polityki społecznej polega więc na skutecznym i efektywnym świadczeniu usług, skierowanychdo osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Założenie to jest realizowane poprzez zwiększaniezainteresowania odbiorców pomocy danym typem wsparcia (np. udzielanym w ramach projektu) oraz inicjowanie i utrzymaniewysokiej motywacji do aktywności we wprowadzeniu przez te osoby zmian we własnym życiu.1.5 Przestrzeganie zasady równości szans w projektach skierowanych doosób wykluczonych społecznieKonieczność przestrzegania horyzontalnej polityki wspólnotowej, dotyczącej równości szans wynika z  zapisów TraktatuAmsterdamskiego. Zapisy te obowiązują również we wszelkich działaniach finansowanych z EFS. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia(WE) 1081/2006  r. Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i  uchylającegorozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.7.2006)” Państwa Członkowskie Wspólnoty Europejskiej zobowiązanesą do przedstawienia w treści dokumentów programowych w ramach realizowanych programów operacyjnych, w jaki sposóbrówność płci i szeroko rozumiana równość szans będą wspierane na etapie przygotowania, realizacji, monitorowania i ocenyprogramów operacyjnych.Równość szans jest w PO KL pojmowana nie tylko jako równość szans mężczyzn i kobiet, ale również jako jednakowydostęp wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia. Zgodnie z treścią dokumentu programowego należy dążyćdo umożliwienia wszystkim osobom czynnego uczestnictwa w rynku pracy i integracji z otoczeniem. Należy więc dążyćdo eliminacji wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcającychdo brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa. Dotyczy to nie tylko uwzględnienia potrzeb danej płci, ale równieżpotrzeb wynikających np. z wieku, czy niepełnosprawności. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na odrębne potrzebykobiet i mężczyzn.Na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu dla osób wykluczonych społecznie istotne jest przestrzeganie zasadyrówności szans kobiet i mężczyzn w korzystaniu z zasobów i możliwości podejmowania wszelkich wyborów. Polityka równościpłci skoncentrowana jest na  rozgraniczeniu wsparcia potrzeb kobiet i  mężczyzn, które powinny być dostrzeżone przezprojektodawcę już na etapie diagnozy grupy docelowej i zweryfikowane w trakcie badań w rozbiciu na płeć. Tego typu diagnozazwiększa efektywność oferowanego wsparcia.W poszczególnych rozdziałach Poradnika zwrócono uwagę na konieczność realizacji projektu zgodnie z zasadą równości płci.Zapoznanie się ze sposobem wdrażania tej zasady w projekcie nie jest jednakże celem tej publikacji. Praktyczne wskazówki na tentemat zawarte są w publikacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pn. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektachPO KL.2Jednym z  powodów przygotowania tego Poradnika jest zwrócenie uwagi projektodawców, iż przestrzeganie2Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, Maja Branka, Marta Rawłuszko, Agnieszka Siekiera, Ministerstwo RozwojuRegionalnego, Warszawa 2009 r.Na poziomie projektu projektodawca powinien:Dokonać diagnozy, a więc: zdefiniować przyczyny wykluczenia danej grupy społecznej, dokonać analizyrynku pracy pod kątem dopasowania popytu i podaży w odniesieniu do danej grupy społecznej, zestawićoczekiwania i potrzeby przedstawicieli grupy, do której chce skierować wsparcie z podażą na rynku pracy(w podziale na dane dotyczące kobiet i mężczyzn – K|M);Określić wspólnie z uczestnikami projektu cele projektu, wynikające z nich konkretne działania, a takżezaplanować oczekiwane rezultaty (K|M);Wdrożyć projekt (K|M);Przeprowadzić ewaluację (ocenę) projektu oraz zaprezentować jego rezultaty i upowszechnić „dobre praktyki” (K|M).10
 • 12. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLWprowadzeniewspólnotowej polityki równości szans jest kluczowe już na etapie przygotowywania projektu poprzez przygotowywanie wsparcianiedyskryminującego żadnego z potencjalnych uczestników ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność.Należy pamiętać, że każdy rodzaj wykluczenia społecznego może być również dodatkowo pogłębiony dyskryminacją ze względuna płeć. Jak już wczesniej wskazano, takie zjawisko nosi nazwę dyskryminacji wielokrotnej i występuje wtedy, gdy nakłada sięna siebie wiele powodów do dyskryminacji, np. płeć, wiek, orientacja seksualna, niepełnosprawność. Przykładem grupy mogącejpodlegać dyskryminacji wielokrotnej są np. przedstawicielki mniejszości etnicznych lub kobiety niepełnosprawne zamieszkująceobszary wiejskie.11
 • 13. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestników2 Przyczyny braku aktywności zawodoweji społecznej potencjalnych uczestnikówW społeczeństwie polskim istnieje silna korelacja w występowaniu zjawiska bierności zawodowej i wykluczenia społecznego.W związku z tym rozdzielenie tych dwóch zjawisk jest bardzo trudne. W rozdziale tym opisane zostały negatywne zjawiskapsychospołeczne, finansowo-materialne i kulturowe (wychowawcze), dotykające osoby wykluczone społecznie. Zjawiska tewynikają w dużej mierze z braku zatrudnienia, a także w znacznym stopniu przyczyniają się do nie podejmowania wysiłków,związanych z aktywnym poszukiwaniem legalnego zatrudnienia. Konsekwencją opisanych niżej procesów i zjawisk społecznychmoże być stan długotrwałego bezrobocia lub dalszej bierności zawodowej.2.1 Bariery wewnętrzne (mentalne)Próba zrozumienia osoby wykluczonej społecznie lub biernej zawodowo i tym samym zagrożonej marginalizacją społecznąpowinna opierać się na rozpoznaniu przyczyn, z powodu których osoba ta (będąca potencjalnym uczestnikiem projektu) stała sięwykluczona oraz analizy dotychczasowej ścieżki zatrudnienia tej osoby.Pierwszy element, który należy poddać diagnozie to postawa potencjalnego odbiorcy wsparcia, związana ze sferą zatrudnienia,ze szczególnym uwzględnieniem zakresu posiadanej wiedzy. Następnym elementem analizy powinna być ocena stanuemocjonalnego potencjalnego uczestnika projektu. Na koniec należy wziąć pod uwagę faktyczne zachowanie danej osobyw życiu, a więc w konkretnych sytuacjach, w momencie, gdy styka się ona z różnego typu problemami.Jeżeli osoba wykluczona społecznie nie jest nastawiona na podjęcie zatrudnienia to może to oznaczać, że przyczyną braku aktywnościzawodowej jest zaburzona wizja aktywności zawodowej. Mówiąc inaczej osoba ta widzi w podjęciu pracy więcej zagrożeń niż korzyści.Jest to podstawowy punkt odniesienia dla dalszego postępowania projektodawcy, związanego z udzielaniem pomocy tej osobie.Wiele osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, dotkniętych problemem wykluczenia społecznego doświadcza tzw. syndromuwyuczonej bezradności. Podstawowym przekonaniem organizującym ich życie staje się przeświadczenie, że podejmowaniewysiłku w celu znalezienia pracy oraz poprawy swojej sytuacji osobistej i społecznej jest działaniem pozbawionym sensu. Skutkamizjawiska wyuczonej bezradności są najczęściej deficyty poznawcze, motywacyjne i emocjonalne. Deficyty poznawcze polegająna uogólnionym przekonaniu, iż nie ma takich sytuacji, w których możliwy jest wpływ na bieg wydarzeń, natomiast deficytymotywacyjne przejawiają się zachowaniami biernymi, pełnymi zrezygnowana oraz nie podejmowaniem żadnych działań, abyzmienić własną sytuację. Z kolei deficyty emocjonalne skutkują przeżywaniem stanów apatii, lęku, depresji i uczucia zmęczenia,niekompetencji i wrogości.Osoby doświadczające syndromu wyuczonej bezradności często wykazują również braki w sferze zachowań społecznych. Niepotrafią nawiązać rozmowy, wyrażać jasno swojego zdania, mówić o sprawach osobistych, a także określać własnych pragnień,czy przyjmować krytyki ze strony innych ludzi.Przyczyną braku aktywności zawodowej i  społecznej osób wykluczonych społecznie (potencjalnych uczestników projektówPO KL) może być również analfabetyzm wtórny (funkcjonalny), powiązany często ze stanem wykluczenia społecznego. Występujeon szczególnie u osób posiadających niskie wykształcenie, pozostających przez długi okres czasu bez pracy lub posiadających12
 • 14. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestnikówróżnego rodzaju dysfunkcje psychiczne. Polega on m.in. na praktycznej niezdolności do posługiwania się słowem pisanym, brakuzrozumienia treści najprostszych komunikatów i instrukcji, czy też umiejętności wypełnienia najprostszych formularzy. Szacujesię, że w Polsce jedynie 21% mieszkańców jest całkowicie sprawnych językowo.3Warto o tym pamiętać przy przygotowywaniumateriałów szkoleniowych i narzedzi badawczych, a także przygotowywaniu wszelkich usług projektowych oraz planowaniusposobu ich realizacji.We wszystkich opisanych wyżej sytuacjach niezbędne jest zapewnienie wsparcia specjalistów (pracowników socjalnych,psychologów, psychiatrów, terapeutów, asystentów rodzinnych), pomagających pokonać napotykane bariery. Szczeczgólnarola przypadać powinna w tym zakresie pracownikom socjalnym, których ustawowym zadaniem jest diagnozowanie przyczyni udzielanie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji, usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniuzdolności do egzystowania w społeczeństwie. Jest to osoba, która realizuje szereg działań w rodzinie oraz całym jej środowiskuspołecznym i  lokalnym. Pracownik socjalny to nie tylko pracownik pomocy społecznej. Praca socjalna polega zarównona opiekowaniu się ludźmi (np. w szpitalu), jak również na pomocy i udzielaniu rad osobom potrzebującym wsparcia (np.bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym) oraz współpracy z instytucjami w sferze rynku pracy, zabezpieczeniaspołecznego, edukacji i ochrony zdrowia.Podejmując pracę z osobami wykluczonymi, bądź też zagrożonymi wykluczeniem społecznym trzeba wyraźnie oddzielić wsparciepolegające na  organizacji potrzebnych usług (szkolenie, poradnictwo, opieka nad osobami zależnymi) od  indywidualnegorozwiązywania problemów osobistych uczestników projektu. Ważne, aby pamiętać przy tym, że osoba realizująca projektnie musi umieć sama diagnozować występujących problemów, powinna jednak mieć świadomość, że mogą one zaistnieći w związku z tym wiedzieć, kogo w takim przypadku poprosić o wsparcie.2.2 Zaburzenia związane z pozostawaniem bez pracyKolejną barierą, z  powodu której ludzie nie podejmują aktywności zawodowej są zaburzenia związane z  długim okresempozostawaniabezpracy.Obejmująonewszystkiesferyżycia.Przyznacznymnasileniumogąoneparaliżowaćjakąkolwiekaktywnośćżyciową. Energia, jaką należy poświęcić na zmaganie się z nawarstwiającymi się problemami uniemożliwia osobie doświadczającejtego typu zaburzeń poszukiwanie i podjęcie zatrudnienia lub choćby uczestnictwo w krótkim projekcie szkoleniowym. Bez pracynad zniwelowaniem lub uregulowaniem tego typu zaburzeń trudno pomóc takiej osobie powrócić w sposób trwały na rynek pracy.Warto również zwrócić uwagę na szczególne problemy psychologiczne osób dziedziczących wykluczenie społeczne. Przejawiająsię one w nieco inny sposób i wynikają przede wszystkim z braku wartości, bądź wadliwego systemu wartości organizującegożycie, braku umiejętności autoanalizy i konstruowania celów życiowych, a także silnej niechęci tej grupy osób do korzystania zezinstytucjonalizowanych form wsparcia (podobna sytuacja ma miejsce w przypadku osób chorujących psychicznie).Ogólnie rzecz biorąc, zaburzenia związane z pozostawaniem bez pracy przejawiają się w czterech sferach: psychicznej, materialnej,społecznej oraz wychowawczej. Warto w skrócie przedstawić podłoże różnego typu zaburzeń, występujących w każdej z tych sfer.3wg International Adult Literacy SocietyW bezpośrednim kontakcie z osobą cechującą się wyuczoną bezradnością należy unikać sytuacji, w której przejmuje sięza nią wyznaczone zadania. Warunkiem pomocy jest zdecydowanie i konsekwencja zarówno w sposobie komunikowaniasię, jak również w weryfikacji czy postawione jej cele są realizowane. Oczywiście nie może to oznaczać braku życzliwościi empatii, gdyż w ten sposób można ewentualnego uczestnika projektu jedynie zniechęcić do czynnego udziału i zamknąćna proponowaną zmianę. Należy wystrzegać się modelu opartego na relacji władzy, gdyż w wielu wypadkach może być onimpulsem do kreowania negatywnych relacji interpersonalnych.13
 • 15. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestników2.2.1 Sfera psychicznaPozostawanie bez pracy w sensie psychologicznym traktowane jest jako trudne wydarzenie życiowe, czyli wydarzenie będąceźródłem stresu i znaczących zmian w funkcjonowaniu jednostki w codziennym zyciu. Osoba pozbawiona pracy, niezależnieod tego do jakiej grupy społecznej należy, podejmując pracą lub poszukując zatrudnienia zmienia swój dotychczasowy ustalonyi porządkujący życie plan dnia.Praca nadaje naszemu życiu pewien rytm, wyznaczając pory aktywności zawodowej, nauki, zabawy i odpoczynku. Część osóbwykluczonych społecznie (przede wszystkim długotrwale bezrobotnych), aby zdobyć środki do życia i jednocześnie wypełnić czasjakąkolwiek aktywnością, dość szybko „uzależnia się” od systemu instytucjonalnej pomocy społecznej. Staranie się o uzyskanieróżnorodnych świadczeń społecznych, a także ulg i zwolnień finansowych staje się dla tych osób pełnoetatową pracą.Innym zabiegiem psychologicznym, będącym sposobem radzenia sobie osoby nie posiadającej zatrudnienia jest utrwalenie we własnejświadomości schematu dnia, w którym nie ma miejsca na jakiekolwiek obowiązki, wynikające z funkcjonowania w społeczeństwie.Rutynowo wykonywane czynności stają się z biegiem czasu coraz trudniejsze, a także trwają coraz dłużej. Dzieje się tak w wynikuobniżenia sprawności psychomotorycznej i  braku koncentracji. Jednocześnie obniża się samoocena osoby niepracującej, cow konsekwencji prowadzi do nadwrażliwości na ocenę innych. Osoba dotknięta długotrwałym bezrobociem, skutkującym poczuciemwykluczenia społecznego, unika kontaktowania się z innymi, ponieważ boi się krytycznych opinii i uwag (często urojonych). W efekcietego zaczyna u niej dominować poczucie wyobcowania, braku przynależności do społeczeństwa (izolacji społecznej).2.2.2 Sfera materialnaUtrata pracy, a tym samym brak możliwości uzyskania dochodu dotyka w pierwszym rzędzie samej osoby bezrobotnej orazczłonków jejrodziny. Sytuacja taka skutkuje ograniczeniem własnych potrzeb, konsumpcji, a także zmianą dotychczasowychprzyzwyczajeń. W dalszej kolejności zła sytuacja materialna nie pozwala zaspokajać aspiracji edukacyjnych zarówno własnych,jak i dzieci osób dotkniętych problemem braku zatrudnienia. Rodzi się poczucie winy dotyczące zaistniałej sytuacji, a takżeutraty autorytetu w rodzinie. Siła tego uczucia jest często nieadekwatna w stosunku do stanu faktycznego. U osób długotrwalepozbawionych pracy pojawiają się zachowania destrukcyjne, a nawet agresywne wobec innych członków rodziny, takie jakprzemoc czy alkoholizm, będące wyrazem bezradności wobec narastających problemów.2.2.3 Sfera społecznaZauważalną zmianą życia społecznego osoby bezrobotnej jest pojawiająca się nagle duża ilość wolnego czasu. Początkowo jest onwykorzystywany na nadrabianie zaległości w domowych obowiązkach. Jednak w miarę trwania stanu bezczynności zawodowej,zaangażowanie w wykonywanie prac domowych słabnie. Jednocześnie pojawia się zmiana w jakości kontaktów towarzyskichi rodzinnych, a także tendencja do unikania spotkań w gronie osób bliskich i znajomych. Wynika to z przeświadczenia, żeuczestnictwo w  życiu rodzinnym i  towarzyskim wiąże się z  koniecznością rewanżowania się, dbania o  własny wizerunek,inwestowania w siebie. Zdecydowanie zmniejsza się poziom uczestnictwa w życiu społecznym, co wynika przede wszystkimz zaniżonej samooceny oraz pogłębiającego się poczucia wyobcowania społecznego.W sferze społecznej osoby długotrwale bezrobotne zaczynają prezentować zachowania bierno–agresywne, a  więc inaczejbezradne. Taka postawa utrwala się również w świadomości lokalnej społeczności, która zaczyna postrzegać osoby niepracującejako pasywne, a często wręcz roszczeniowe, czy konfliktowe.14
 • 16. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestników2.2.4  Sfera wychowawczaFunkcje wychowawcze w rodzinie osoby wykluczonej społecznie, np. z powodu długotrwałego bezrobocia, narażone są na dużedeformacje i liczne ograniczenia. Bardzo istotną cechą takich rodzin (szczególnie tych, w których nie pracuje żaden z członkówrodziny) jest ich niezorganizowane funkcjonowanie. Rodzice nie uczą dzieci konieczności i celowości planowania działań orazkontrolowania wydarzeń, następujących w życiu codziennym. Utrwala się postawa osoby nie mającej wpływu na przebiegwłasnego życia i na organizowanie rzeczywistości wokół siebie. Dzieci nie rozwijają się intelektualnie, poznawczo i emocjonalnie.Nie pogłębiają własnych zainteresowań. Nie są również motywowane przez rodziców do podejmowania wysiłku, mogącegoprzynieść im korzyści w przyszłości. Pojawia się często problem braku zdefiniowanych ról w rodzinie i autorytetu rodziców. Możeto rodzić poczucie braku lub faktyczny brak norm obowiązujących w życiu rodzinnym i wzorów do naśladowania. Konsekwencjątego są liczne problemy wychowawcze, z jakimi stykają się bezrobotni rodzice (wagary, ucieczki z domu, zachowania agresywnei przestępcze, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, itp.).2.3 Zaburzenia psychiczne i lękowePsychospołeczne skutki braku pracy, towarzyszące osobom wykluczonym społecznie to często różnego typu zaburzenia psychicznei lękowe. Projektodawca powinien mieć na uwadze, że osoby wykluczone społecznie mogą mieć problemy związane ze sferąpsychiki. W sytuacji tego rodzaju wątpliwości można skierować uczestnika na konsultację psychologiczną. Psycholog powinienbyć zaangażowany w każdy realizowany projekt, tak aby wzmacniać obniżone poczucie własnej wartości, występujące wsródwiększości z uczestników.Jednym z  najczęściej występujących zaburzeń psychicznych jest depresja. Choroba ta powoduje, że osobie wykluczonejz rynku pracy jeszcze trudniej znaleźć jest zatrudnienie Osoby doświadczające zaburzeń psychicznych często deklarują chęćudziału w  projekcie, jednak w  chwili, gdy przejdą pozytywnie etap rekrutacji rezygnują z  powodu przeżywania różnychlęków, niepewności lub wahania nastroju. Osoby chorujące na depresję, zgłaszające się do udziału w projekcie, wymagająsprzężonych działań w  postaci psychoterapii oraz leczenia farmakologicznego. Po szczegółowej analizie grupy doceloweji ocenie prawdopodobieństwa występowania chorób czy zaburzeń psychicznych wśród uczestników należy zawsze przewidziećkonsultacje psychologiczne, psychiatryczne lub terapię.Warto pamiętać, że osoby rezygnujące z udziału w projekcie przed ukończeniem zaplanowanej ścieżki wsparcia mają ogromnywpływ na skuteczność wsparcia udzielanego pozostałym uczestnikom projektu. Wpływ ten jest szczególnie silny, gdy działaniaprojektu polegają na budowaniu pewnej wspólnoty i wzajemnym wspieraniu się uczestników, podzielaniu wspólnych wartości.Jak pokazują wyniki jednego z badania ewaluacyjnych: „odejście kogoś z grupy dezorganizuje jej pracę i wprowadza elementpoczucia straty oraz działa demotywująco na pozostałych uczestników”.4Istnieje wtedy zagrożenie, że nie tylko wskaźniki, alei cele projektu nie zostaną zrealizowane. Skala potrzeb dotyczących wparcia psychologicznego (psychiatrycznego), skierowanegodo osób wykluczonych społecznie jest trudna do zdefiniowania i w związku z tym takie zjawiska jak depresja i stany lękowesą bardzo rzadko dobrze zdiagnozowane. W społeczeństwie polskim wizyta u psychologa lub psychiatry nadal odbierana jestjako coś wstydliwego i degradującego w oczach otoczenia. Aby zachęcić potencjalnych odbiorców wsparcia, projektodawcapowinien przewidzieć sesje grupowe oparte o trening interpersonalny lub zajęcia interpersonalne. Indywidualne konsultacjez uczestnikami projektu mogą wesprzeć ich nie tylko w samym ukończeniu projektu, ale również pozwolić im w ogóle powrócićdo zdrowia.4Na podstawie wyników raportu z Badania ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia ramach Działania 1.5SPO RZL 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006 r.15
 • 17. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestników2.4 AlkoholizmAlkoholizm stał się chorobą niemalże cywilizacyjną i dotyka ludzi z różnych grup społecznych, w  różnym przedziale wiekowym,zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przyczyną uzależnienia może stać się utrata pracy lub nawet stanowiska oraz inne niepowodzeniaw życiu osobistym. Jednakże na problem ten należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku pracy z grupami społecznyminarażonymi na  negatywne skutki wykluczenia społecznego, np. w  rodzinach, w  których występuje problem bezrobociadziedziczonego przez kolejne pokolenie.Kwalifikując do projektu osobę uzależnioną od  alkoholu projektodawca powinien zawsze mieć świadomość, żekontakt z  alkoholem jest najważniejszą czynnością, której uczestnik będzie podporządkowywał wszystkie inne.Najbardziej prawdopodobne jest, że osoba uzależniona nie będzie chciała uczestniczyć w ogóle w projekcie, gdyżraczej nie będzie odczuwać potrzeby zmiany swojego stanu. Nawet jeśli osoba ta odczuwa taką potrzebę, to częstotowarzyszyc może temu stres i brak umiejętności radzenia sobie z rzeczywistością, co powoduje, że nadal pozostajeona uzależniona (tzw. mechanizm iluzji i zaprzeczenia). Należy pamiętać, że alkoholik odzyskuje czasem świadomośćswojej choroby. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy zbiór strat życiowych, wynikających z nadużywania alkoholu,staje się szczególnie duży i  dotkliwy. Uzmysławiając go sobie osoba doświadczająca tego problemu często możeplanować rzeczywiście zerwanie z nałogiem. To właśnie jest moment, w którym może ona zdecydować się na udziałw projekcie.W przypadku rekrutacji do projektu osoby uzależnionej od alkoholu kluczowa jest kompleksowość realizowanych działań. Tego typupodejście zwiększa prawdopodobieństwo, że uczestnik ukończy wszystkie działania w projekcie, a w dalszej perspektywie być możepowróci na rynek pracy.Odmiennie przedstawia się sytuacja z  osobami, poddającymi się już leczeniu. Im znacznie łatwiej będzie podjąć decyzjęo przystąpieniu do projektu, gdyż bardzo często są silnie zmotywowani do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Potrzebująw tym celu jednak wsparcia ze strony rodziny, grupy AA, organizatorów, czy zatrudnionych przez organizatorów psychologów,utwierdzających ich w podjętej decyzji.2.5 Błędy projektodawcówProblem braku chętnych do udziału w projekcie nie zawsze wynika z barier tkwiących bezpośrednio w odbiorcach wsparcia,np. związanych z ich niewielką motywacją do zmiany własnej sytuacji życiowej poprzez udział w projekcie. Często barierę możestworzyć nieświadomie sam projektodawca, a także osoby z bezpośredniego otoczenia uczestnika projektu. Poniżej zostałyprzedstawione najważniejsze błędy projektodawców.Im trudniejsza jest grupa potrzebująca pomocy, a także im większa jest indywidualizacja i personalizacja działań doniej skierowanych, tym większe koszty należy ponieść, aby dotrzeć do jej członków, a także sfinansować wszelkiedziałania, również usługi dodatkowe, takie jak doradztwo prawne, zawodowe, czy społeczne. Jednakże finansowaniew projekcie usług dodatkowych przekłada się na kompleksowość udzielanego wsparcia i zdecydowanie podnosiskuteczność projektu.Warto pamiętać również, że osoby pracujące z grupami wykluczonymi społecznie są szczególnie narażone na wypaleniezawodowe, gdyż są często zbyt mocno zaangażowanie przez projektodawcę w rozwiązywanie problemów uczestników.Dlatego też bardzo ważne w tego typu projektach jest zapewnienie superwizji(o której mowa w Rozdziale 8).16
 • 18. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestników2.5.1 Brak lub niewłaściwie przeprowadzona analiza potrzeb grupy docelowejProjektodawca może popełnić pierwszy poważny błąd zanim jeszcze zacznie realizować projekt. Błąd ten polega na  brakuprzeprowadzenia lub niewłaściwie przeprowadzonej analizie potrzeb potencjalnych uczestników projektu. Analiza potrzeb powinnabyć przeprowadzona zanim rozpoczęte zostaną wszelkie działania i powinna uwzględniać sytuację uczestników wynikającą z podziałuna płeć, kategorie wiekową, a także przewidywać specyficzne uwarunkowania osób zamieszkałych na obszarach wiejskich.Projektodawca powinien zwracać szczególną uwagę na rozpoznanie potrzeb odbiorców pomocy. Ich niewłaściwe rozpoznaniemoże skutkować zarówno złym doborem tematyki zajęć i działań wspierających realizację projektu, takich jak zapewnienieuczestnikom koniecznego dojazdu, odpowiednich godzin zajęć, opieki nad dzieckiem w trakcie uczestniczenia w zajęciach,a także doradztwo psychospołeczne.5W przypadku, gdy wśród uczestników projektu znajdują się osoby niepełnosprawnenależy pamiętać, iż niektóre działania będą trudne do przeprowadzenia ze względu na specyfikę konkretnej niepełnosprawności,z którą beneficjent może się zetknąć Zadaniem projektodawcy jest jednak stworzenie, jeśli tylko jest to możliwe, warunkówdo uczestnictwa w projekcie każdej osobie niepełnosprawnej i nie stawiania jej żadnych barier w dostępie do oferowanegowsparcia. Na etapie rekrutacji do projektu mozna najwyżej ocenić i przedyskutować z potencjalnym uczestnikiem, czy dysfunkcjalub choroba może stanowić przeszkodę w podjęciu przez niego działań projektowych.W efekcie przeprowadzonej analizy potrzeb uczestników projektodawca może dowiedzieć się nie tylko jakiego typu wsparcie jestpotrzebne, ale również uzyskać ważne informacje na temat działań, które uważają oni za atrakcyjne i w których będą po prostuchcieliwziąćudział.W celupodniesieniaatrakcyjnościudzielanegowsparciawartoczasemzaplanowaćtzw.usługiwiązane.Polegająone na tym, że jedno z działań wynika z potrzeb rynku pracy, drugie jest natomiast wskazywane przez potencjalnych uczestnikówprojektu jako interesujące czy pożądane, np. szkolenie przyuczające do wykonywania zawodu ogrodnika (lub innego wynikającegoz potrzeb lokalnego rynku pracy) można zrealizować w powiązaniu z nauką języka obcego (pożądane przez uczestnika). Wartopamiętać, że brak decyzji o nauce zawodu nie zawsze wynika z osobistych doświadczeń i niechęci do jego wykonywania. Może onrównież wynikać z powszechnie funkcjonujących stereotypów (np. „to ciężka praca, brudna, nisko płatna”, itp.).2.5.2  Kampania informacyjno-promocyjnaInny błąd projektodawcy to niewłaściwie zaplanowana kampania informacyjno-promocyjna.6Potraktowanie każdej grupydocelowej projektu tak samo może prowadzić to sytuacji, w której:przekazi językinformacjiniebędąuwzględniałyspecyficznychpotrzebdanejgrupy(np.osóbniewidomychi słabowidzących),przez co informacja będzie niezrozumiała i nie trafi do właściwego odbiorcy komunikatu;kampania zostanie zaplanowana w  mediach, które nie docierają do naszej grupy docelowej (np. zamieszczenieogłoszenia w gazecie ogólnopolskiej w przypadku projektu skierowanego do osób biednych, słabo wykształconych,o niskich dochodach);5Sposób przeprowadzania analizy potrzeb został szerzej omówiony w Rozdziale 3.6Więcej informacji na temat sposobu realizowania działań związanych z informacją i promocją projektów współfinansowanych z EFS czytelnikznajdzie w Poradniku „Jak promować projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, przygotowywanym obecnie nazlecenie Ministerstwa Rozwoju RegionalnegoPlanując działania, opieramy się bardzo często na danych statystycznych, które wskazują na zapotrzebowanie w danymzawodzie. Uczestnicy projektów, rekrutujący się z grup wykluczonych nie zawsze chcą lub potrafią wykonywać zawody,na które jest zapotrzebowanie (dotyczy to szczególnie zawodów niskokwalifikowanych, robotniczych, np. usług krawieckich).Skuteczne wsparcie opiera się na analizie nie tylko podaży, ale również popytu na pracę. Pytając osoby, do których kierujemyprojekt, w  jakich działaniach chcą uczestniczyć można próbować łączyć to, co daje uczestnikom projektu realną szansęna znalezienie zatrudnienia z działaniami szczególnie dla nich ciekawymi i interesującymi, gwarantującymi realizację projektu.17
 • 19. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPrzyczyny braku aktywności zasodoweji społecznej potencjalnych uczestnikówinformacja nie zostanie potwierdzona przez lokalne autorytety (np. poprzez lokalną parafię, stowarzyszenia,zajmujące się osobami niepełnosprawnymi czy Romami);informacja nie zostanie osobiście „zaszczepiona” w środowisku, do którego jest kierowana (np. w środowisku romskiminformacja rozejdzie się tylko drogą osobistą lub telefoniczną, jeżeli zostanie przedstawiona przez konsultanta romskiego lubwójta romskiego).2.5.3  Miejsce i czas realizacji wsparciaProblem, który bardzo często pojawia się w projektach skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie, dotyczy miejscai czasu realizacji działań. Patrząc z perspektywy mieszkańca miasta często pomija się problem niskiej mobilności przestrzennejniektórych potencjalnych uczestników projektu. Obszary wiejskie zaajmuja w Polsce jednak nadal znaczną część kraju. Są one częstobardzo słabo skomunikowane z wiekszymi ośrodkami, czy stolicami regionów. Istnieją miejscowości, w których do najbliższegoprzystanku uczestnicy mają kilka kilometrów, a  w  ciągu doby dojeżdżają na  miejsce jedynie dwa autobusy. Aktywnośćmieszkańców tych obszarów i ich gotowość do udziału w zajęciach jest uwarunkowana przez godziny wyjazdu i przyjazduautobusu. Jeżeli projektodawca nie uwzględnił w projekcie likwidacji barier transportowych (np. poprzez zapewnienie środkatransportu, dowożącego uczestników) będzie miał poważny problem z zebraniem planowanej grupy projektowej. Problemmobilności dotyka w znacznej mierze osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Jeśli miejsce, w którym realizowany jest projektnie znajduje się na parterze budynku niezbędne jest zapewnienie tym osobom specjalistycznego środka transportu oraz windydostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (szerzej mowa o tym w Rozdziale 9., w cześci dotyczącej osóbniepełnosprawnych)2.5.4  Udział osób towarzyszącychBardzo trudnym do zniwelowania błędem w  przypadku osób zależnych (np. osób niepełnosprawnych) jest niezaplanowanieudziału asystentów czy opiekunów tych osób w  niektórych działaniach projektowych. Przy sesjach wyjazdowych okazuje sięczęsto, że osobom towarzyszącym uczestnikom nie zagwarantowano noclegów lub pojawiają się problemy bardziej kluczowedla samych uczestników (np. osób niepełnosprawnych słuchowo, czy z dysfunkcją narzadu mowy), takie jak np. brak miejscana sali wykładowej dla tłumaczy języka migowego. Wielu z potencjalnych uczestników projektów nie zdecyduje się na udziałw projekcie, w którym ww. aspekty nie zostaną w uwzględnione. Gdy w projekcie biorą udział Romowie nie należy planowaćdługich sesji wyjazdowych. Zajęcia wiążące się z koniecznością zakwaterowania poza miejscem zamieszkania nie będą bowiemprzez tę grupę mile widziane ze względu na konieczność rozłąki z rodziną. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rodzicówsamotnie wychowujących dzieci.Niezbędne jest zaplanowanie kilku kanałów dystrybucji informacji o projekcie. Dla przykładu, tylko 20% osób niepełnosprawnychlub działających na ich rzecz znajduje się w zasięgu działania organizacji pozarządowych. Konieczne jest więc zaplanowaniekampanii mediowych w lokalnych stacjach telewizyjnych i radiowych oraz regionalnej i lokalnej prasie. Równie ważnym kanałeminformacji, ze względu na bezpośredni dostęp do tych osób, mogą być instytucje pomocy społecznej (powiatowe centra pomocyrodzinie, ośrodki pomocy społecznej), a także powiatowe urzędy pracy i lokalne parafie.Komunikaty o projekcie powinny być krótkie i proste. Należy posługiwać się raczej hasłami i podkreślać korzyści płynącez udziału w projekcie. Informacje o finansowaniu projektu ze środków publicznych oczywiście powinny być zamieszczonejako część komunikatu, natomiast nie powinno się informować potencjalnych uczestników o  celach projektu orazo  harmonogramie działań. Tego typu szczegóły omawiane powinny być dopiero na  etapie bezpośredniego kontaktuz zainteresowaną osobą.18
 • 20. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznie2.5.5  Harmonogram działańBardzo istotny jest również harmonogram działań. Najtrudniej zrekrutować grupę do działań planowanych w okresie wakacyjnym.Dotyczytowszystkichgrupspołecznych,niezależnieod ichspecyfiki,chociażróżnemogąbyćmotywyniechęcidoudziałuw projekciew tym okresie. Na obszarach wiejskich jest to okres wykonywania prac sezonowych, tak więc istnieje duże prawdopodobieństwo,że potencjalni uczestnicy projektu będą w  te prace osobiście zaangażowani. Planując długie sesje wyjazdowe czy działaniaw okresie wakacyjnym należy również wziąć pod uwagę mniejszą frekwencję (szczególnie w przypadku Romów). Z kolei rodzicesamotnie wychowujący dzieci muszą zapewnić im opiekę, gdyż zamknięte są placówki, takie jak przedszkola i szkoły. Z kolei osobyniepełnosprawne najczęściej właśnie w tym okresie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne.72.6  Negatywny wpływ środowiskaProjektodawca powinien zwrócić uwagę na postawy i skłonności do pewnych zachowań, wynikające z wpływu społecznegonajbliższego środowiska osób wykluczonych społecznie. Wpływ środowiska na podjęcie decyzji o udziale w projekcie jest tymwiększy, im dłuższy jest okres pozostawania bez pracy (utrzymywaniu się stanu wykluczenia społecznego) danej osoby.Osoby bierne zawodowo bardzo często nie podejmują pewnych działań tylko dlatego, że nie robi tego ich najbliższe środowiskoalbo nie mają na tego typu działania przyzwolenia ze strony większej grupy społecznej (społeczności), do której należą i z którą sięidentyfikują. Jeżeli środowisko społeczne danej grupy jest przedsiębiorcze i otwarte na nowe inicjatywy, związane z kształceniemi szkoleniem to istnieje duże prawdopodobieństwo, że projektodawca nie będzie miał żadnych problemów z rekrutacją doprojektu. Często zdarza się jednak, że najbliższe otoczenie osoby wykluczonej społecznie uznaje, że nie warto inwestowaćw wiedzę. Może to stanowić poważny problem w naborze członków takiej grupy do projektu. Takiego typu postawa możewynikać z następujących czynników:doświadczeń z udziału we wcześniejszych projektach i ich niskiej skuteczności;dominowania postaw roszczeniowych i wyuczonej bezradności wśród przedstawicieli danego środowiska;formułowania sądów w odniesieniu do znanych pracodawców i postrzegania rynku pracy jedynie z perspektywyjego struktury na  obszarze danej miejscowości spowodowanych niskim poziomem mobilności przestrzennejw danym środowisku).7Sposób przeprowadzania analizy potrzeb został szerzej omówiony w Rozdziale 3.Godziny szkoleń najlepiej ustalać indywidualnie z  grupą, uwzględniając jej specyficzne potrzeby. W  przypadku osóbniepełnosprawnych z  dysfunkcjami narządów ruchu najlepszym momentem dnia są godz. 10.00-14.30, ze względuna dłuższy niż przeciętnie czas potrzebny na wyjście z domu oraz zorganizowanie dojazdu na miejsce realizacji projektu.W przypadku, gdy uczestnikami projektu są rodzice samotnie wychowujący dzieci szkolenia powinny być tak zaplanowane,aby uwzględniały jednocześnie opiekę nad dziećmi. Znaczna część Romów w godzinach przedpołudniowych zajmuje sięhandlem. Jeśli więc Romowie są potencjalnymi uczestnikami projektu na największą frekwencję można liczyć w godz.16.00 - 20.00. Istnieje również niewielkie prawdopodobieństwo, że członkowie tej grupy społecznej będą uczestniczyćw zajęciach częściej niż 2-3 razy w tygodniu.19
 • 21. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznie3 Diagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznieRozdział ten poświęcony został zaprezentowaniu metod, które powinny być wykorzystane w  trakcie prowadzenia analizypotrzeb. Diagnoza powinna być przeprowadzona zarówno na etapie tworzenia projektu, jak i podczas realizacji usług. Należyzwrócić uwagę na fakt, iż grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy mają szereg specyficznych potrzeb,które nie są w pełni zdiagnozowane przez żadne instytucje. Brak analizy potrzeb lub jej niska jakość często wynika z przekonania,że dobre przeprowadzenie takich badań wymaga dużego nakładu czasu i znacznych środków finansowych. Tymczasem tegotypu działanie jest kluczowe dla sukcesu projektu. Poniżej wymieniono najważniejsze metody i techniki badawcze, które mogąbyć wykorzystane do analizy potrzeb.3.1 Metody analizy i diagnozy potrzeb uczestników projektówMetody badawcze stosowane w naukach społecznych możemy zasadniczo podzielić na metody ilościowe i jakościowe.Ilościowe metody badawcze, polegają na badaniu cech mierzalnych, charakteryzujących dane zjawisko lub obiekt badańpoprzez wykorzystywanie odpowiednich parametrów liczbowych (zmiennych). W  badaniach ilościowych wykorzystujesię zazwyczaj duże próby, a  wyniki można generalizować na  populację. Wyniki mogą być prezentowane w  postacizestawień, różnego rodzaju statystyk opisowych, których celem jest podsumowanie zbioru danych i  wyciągnięciepewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat badanej zbiorowości (rozkładów zmiennych, prezentacji miari współczynników), jak również ich przedstawienie w postaci graficznej za pomocą wykresów. W trakcie prowadzeniabadań należy analizować odrębnie potrzeby kobiet i mężczyzn.Z kolei w badaniach jakościowych nie określa się parametrów liczbowych służących analizie, lecz prowadzi raczej pogłębioneanalizy na mniejszej liczbie przypadków (jednostek badania). Metody jakościowe zakładają bowiem, że wiele spraw lepiej bada siępoprzezdogłębnezrozumienierzeczywistości.W badaniachjakościowychinteresujenasraczejodpowiedźna pytanie„dlaczego”,a nie na pytanie „ile”. Badania takie umożliwiają uzyskanie wiedzy o emocjach, różnego rodzaju postawach, opiniach, ocenach,pragnieniach i potrzebach danej grupy docelowej. Metody te są więc stosowane przeważnie w przypadku, gdy potrzebne sąpogłębione informacje. W badaniach jakościowych stosuje się często tzw. techniki projekcyjne, które umożliwiają zadawaniepytań w sposób pośredni. Taka forma pytania zachęca badane osoby do uzewnętrznienia ukrytych lub nieuświadomionychmotywów, przekonań, postaw i uczuć związanych z przedmiotem badania.Pomimo fundamentalnych różnic obie metody powinny być stosowane w ramach diagnozy społecznej łacznie. Każda z nichma bowiem swoje wady i zalety, a stosowane łącznie uzupełniają się i pozwalają lepiej opisać badaną rzeczywistość. Badaniailościowe są czasem poprzedzane użyciem metod jakościowych, dzięki czemu najpierw istnieje szansa zdiagnozowania obecnościdanych problemów, a potem zmierzenia skali ich występowania. Logiczne może być też zastosowanie odwrotnej kolejności.Posiadając już dane statystyczne, znając zalezności, zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych badań ilosciowych możnaposzukiwać dokładnych odpowiedzi na nurtujące pytania za pomocą technik czysto jakościowych.3.1.1 Metody i techniki ilościoweJedną z  podstawowych metod badawczych, stosowanych w  naukach społecznych jest wywiad. Wywiad może byćzrealizowany różnymi technikami. Dane ilościowe można zebrać posługując się techniką kwestionariuszową, a więc za pomocąstandaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego, ankiety samowypełnialnej lub ankiety audytoryjnej.20
 • 22. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznieWywiad kwestionariuszowyWywiad kwestionariuszowy (standaryzowany) jest techniką badawczą polegającą na  uzyskiwaniu przez ankietera danychod  respondentów (badanych) poprzez zadawanie tego samego zestawu pytań na  podstawie specjalnie przygotowanegow tym celu narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz wywiadu. Badacz ma zaplanowane pytania, ich kolejność, formęi stylistykę i według tego schematu uzyskuje odpowiedzi od respondentów. W przypadku badania grup osób wykluczonychspołecznie najłatwiejszą w zastosowaniu metodą ilościową jest ankieta samowypełnialna.Najbardziej popularnymi technikami zastosowania wywiadu kwestionariuszowego poza tradycyjną techniką „face-to-face”(bezpośrednia rozmowa ankietera z  respondentem i  zapisywanie odpowiedzi na  formularzu kwestionariusza) jest obecnietechnika wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego telefonicznie (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing),wywiad ze wspomaganiem komputera (CAPI – Computer Assisted Paper Interviewing) oraz ankieta internetowa (CAWI –Computer Assisted Web Interviewing).Chociaż wywiad kwestionariuszowy jest jedną z tańszych metod zbierania danych, jest jednocześnie metodą stosunkowo małoprecyzyjną, ponieważ nie ma możliwości rozszerzenia przygotowanego już kwestionariusza. Inną wadą tej metody jest problemniewielkiego zwrotu wypełnionych ankiet lub odmów przeprowadzenia wywiadu telefonicznego (niskiej responsywności).Szczególnie dotyczy to osób wykluczonych społecznie, które nie wykazują często motywacji do wypełniania ankiet.W przypadku konstruowania narzędzia badawczego, takiego jak kwestionariusz warto je uprzednio przetestować na próbieosób, w celu przekonania się o jasności i trafności pytań, oceny precyzyjności poleceń, dotyczących wypełniania pól ankiety.Dzięki temu w trakcie realizacji samego badania możliwe będzie uzyskanie bardziej wiarygodnych i spójnych informacji orazdanych, dotyczących osób wykluczonych społecznie.3.1.2 Metody i techniki jakościoweAnaliza danych zastanychAby dobrze zdiagnozować problemy społeczne i specyficzne potrzeby grupy docelowej projektodawca powinien rozpocząćbadanie przede wszystkim od zapoznania się z już istniejącymi wynikami badań w tym zakresie, a więc danymi statystycznymi,raportami, opracowaniami i analizami, dotyczącymi wybranego obszaru tematycznego, związanego z celem projektu. Tego typuproces badawczy nosi nazwę analizy danych zastanych (tzw. desk research – badania gabinetowe) i jest zaliczany do jakościowychmetod badawczych. Analiza tego typu polega więc na zebraniu danych zgromadzonych już przez inne podmioty. Zaletą tegorodzaju analizy jest zazwyczaj szybkość w pozyskaniu potrzebnych informacji oraz niski koszt badania. Wadą jest z kolei to, żedostępne informacje zazwyczaj nie odpowiadają w pełni na postawiony problem badawczy, dostęp do odpowiednich danychjest często ograniczony, a same dane często nie są już aktualne w momencie prowadzenia badania.W ramach wtórnej analizy danych można wziąć pod uwagę ogólne dane statystyczne i demograficzne dotyczące rynku pracy,podmiotów gospodarczych oraz dane szczegółowe (wyniki badań opatrzone interpretacją, przedstawione w postaci opracowań,raportów, prezentacji). Należy jednak mieć na uwadze, że dokonywanie analizy sytuacji bez weryfikacji danych statystycznychw oparciu o wiedzę ekspertów i liderów może doprowadzić do poważnych błędów diagnostycznych.Każde pytanie ankiety powinno dotyczyć tylko jednej sprawy.Pytania powinny być zrozumiałe i jasne dla grupy, do której jest skierowana ankieta.Należy unikać pytań sugerujących odpowiedź.Układ i prezentacja kwestionariusza powinny ułatwiać udzielenie odpowiedzi.21
 • 23. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznieŹródła danych ogólnych:Główny Urząd Statystyczny i  urzędy statystyczne poszczególnych województw – zwłaszcza bank danychregionalnych, informacje sygnalne8;Eurostat – dane na poziomie województwa w bazie danych statystyki regionalnej9;wojewódzkie urzędy pracy (komórki organizacyjne urzedów, zajmujące się statystyką publiczną) oraz powiatoweurzędy pracy;instytucje pomocy społecznej (ROPS, PCPR, OPS), w tym w szczególności analiza danych pozyskanych z wywiaduśrodowiskowego, zastosowanego jako narzędzie diagnozy;strony internetowe poszczególnych gmin i powiatów;organizacje pozarządowe;organizacje pracodawców;inne instytucje funkcjonujące na poziomie lokalnym.Źródła danych szczegółowych:Główny Urząd Statystyczny – raporty z  badań, w  szczególności z  realizowanego kwartalnie Badania AktywnościEkonomicznej Ludności oraz Narodowego Spisu Powszechnego (ostatni z 2002 r, kolejny planowany jest na rok 2011);wojewódzkie urzędy pracy – badania, raporty i analizy;Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – dane na temat aktywności zawodowej i bezrobocia, a także danez pomocy społecznej, analizy społeczneregionalne obserwatoria rynku pracy – tego typu instytucje funkcjonują aktualnie m.in. w  województwiemałopolskim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim, śląskim i  zachodniopomorskim; oferują kompleksowąinformację dotyczącą sytuacji na rynku pracy, niejednokrotnie w powiązaniu z sektorem gospodarki i edukacji;Ogólnopolskie Forum Obserwatoriów Rynku Pracy;obserwatoria integracji społecznej (mają one powstać w ramach struktur Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);instytuty i agencje badawcze;fundacje państwowe, takie jak Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej;firmy prywatne, zajmujące się badaniami społecznymi, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne;podmioty ekonomii i  integracji społecznej (np. CIS, KIS, ZPCH, ZAZ, spółdzielnie socjalne, spółdzielnieniewidomych, spółdzielnie inwalidów);instytucje rynku pracy (agencje zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogui partnerstwa społecznego);jednostki naukowo – badawcze (np. Państwowa Akademia Nauk);uczelnie wyższe (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,Małopolska Szkoła Administracji Publicznej);ogólnopolskie (parasolowe) i  ponadregionalne organizacje pozarządowe (np. Stowarzyszenie Klon/Jawor,Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych);10lokalne i regionalne strategie rozwiązywania problemów społecznych – w tego typu dokumentach znajduje sięnajczęściej diagnoza najważniejszych problemów na poziomie lokalnym;raporty, analizy i opracowania z projektów badawczych realizowanych w ramach PO KL i innych programówoperacyjnych, współfinansowanych z EFS (SPO RZL, PIW Equal, ZPORR);raporty końcowe z badań ewaluacyjnych, realizowanych na zamówienie instytucji zarządzających, pośredniczacychi wdrażajacych programy operacyjne w ramach NSRO (w szczególności PO KL, SPO RZL, EQUAL, ZPORR orazRegionalnych Programów Operacyjnych)badania własne PARP.8www.stat.gov.pl9www.ec.europa.eu/eurostat10Więcej informacji na temat NGO’s jako organizatorów usług rynku pracy można znaleźć w raporcie „Organizacje pozarządowe w systemie usługrynku pracy 2005. Raport z badania ilościowego.” Jan Herbst, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Fundacja Fuga Mundi oraz Millward Brown SMG/KRC.22
 • 24. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznieNależy pamiętać, że analiza przeprowadzona przez projektodawcę powinna zawsze skupiać się na podstawowych potrzebachi  problemach grup społecznych, znajdujących się w  szczególnej sytuacji, zamieszkujących konkretny obszar (np. powat,dzielnicę miasta). Dane statystyczne można również analizować w porównaniu z innymi podobnymi obszarami (tzw. analizyi badania porównawcze). Swoistym przykładem badania porównawczego, zaadaptowaną z sektora prywatnego do sferypolityki publicznej jest tzw. benchmarking, a więc działania polegające na porównywaniu procesów i praktyk stosowanychprzez własną instytucję ze stosowanymi w innych, uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizysłuży jako podstawa do doskonalenia, poprzez uczenie się na  błędach innych. Jednym słowem benchmarking polegana wykrywaniu czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie i skutecznie, a następniewdrożeniu ich we własnej działalności.11Dzieki wykorzystywaniu danych statystycznych można również śledzić zmiany zachodzące w ujęciu czasowym w poszczególnychlatach (np. dane na temat zjawiska bezrobocia występującego w analizowanej grupie). Potencjalny projektodawca powinienmieć świadomość, że dane zastane i dokumenty urzędowe (strategiczne, operacyjne) mogą być bardzo przydatne w procesieprzygotowywania uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu.Pogłębiony wywiad indywidualnyW metodach jakościowych stosowana jest przede wszystkim technika wywiadu indywidualnego, który zazwyczaj przyjmuje formęswobodnej rozmowy, ukierunkowanej jedynie w niewielkim stopniu dyspozycjami badacza (wywiad swobodny, niestandaryzowany).Technika ta zastosowana w przypadku indywidualnego respondenta nosi nazwę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI –Individual in-Depth Interview). Pogłębiony wywiad indywidualny stosowany jest zwykle w celu dotarcia do najgłębszych potrzebi motywacji, często ukrywanych. W przypadku grup wykluczonych społecznie niezwykle skuteczną techniką jakościową możeokazać się również wywiad rodzinny, który pozwala na zrozumienie, jaką rolę pełnią poszczególni członkowie rodziny w procesiepodejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Może on być przeprowadzany w diadach (2 respondentów, np. małżonkowie),w triadach (3 respondentów, czyli małżonkowie z dzieckiem), bądź z wszystkimi członkami rodziny.Zogniskowany wywiad grupowyJeszcze inną powszechnie stosowaną techniką jakościową jest zogniskowany wywiad grupowy, (FGI – Focus GroupInterview), przeprowadzany w grupach o różnej wielkości i o rożnym składzie osobowym (w zależności od oczekiwanegoefektu badania). Jest ona oparta na scenariuszu, zawierającym cele badania i ogólny zarys pytań. W wypadku zastosowaniatej techniki nie ma konieczności ścisłego trzymania się pytań, najważniejsze jest, by rozmowa odpowiadała tematycznie celombadania. Przed wywiadem grupowym warto przeprowadzić krótką rozmowę z respondentami na temat celu badania, jegocharakteru, sposobu opracowania i prezentacji zebranego materiału. Podczas wywiadu grupowego warto przede wszystkimzebrać informacje na temat potrzeb i oceny usług rynku pracy i pomocy społecznej, z jakich korzystały do tej pory osobywykluczone.Tego typu technika pozawala nie tylko na dotarcie do potrzeb i motywacji, zrozumienie problemów społecznych, ale równieżdaje możliwość zbadania wzajemnej interakcji respondentów podczas prowadzonej dyskusji. Daje ona także możliwość11Na podstawie informacji ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/BenchmarkingZachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (ZORP) przygotowało w  roku 2007  raport, pt. „Niepełnosprawnina rynku pracy województwa zachodniopomorskiego”. Jest on dostępny na stronie http://www.zorp.wup.pl. Badaniupoddano ponad 300  osób niepełnosprawnych z  całego województwa. Raport zawiera wiele przydatnych informacjio sytuacji, potrzebach i możliwościach grupy, jaką są osoby niepełnosprawne. Dane te mogą być bardzo przydatne przyopracowywaniu i przygotowywaniu projektów, skierowanych do osób niepełnosprawnych. Tego typu inicjatywy badawczesą bardzo cenne i potrzebne. Powinny one stanowić wzór warty propagowania przez pozostałe regiony.23
 • 25. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społeczniekonfrontowania różnych postaw i poglądów, a także jeszcze głębsze wniknięcie w badaną rzeczywistość, dzięki zastosowaniuróżnych technik projekcyjnych. W przypadku niektórych grup osób wykluczonych społecznie zogniskowane wywiady grupowemogą przyjąć formę spotkań kilkunastu osób i dyskusję na temat istniejących potrzeb. Taki wywiad można przeprowadzić np.w urzędzie gminy czy lokalnym klubie pracy.Decydując się na  zastosowanie w  ramach badań społecznych metod jakościowych projektodawca może wykorzystaćrównież techniki panelu eksperckiego, studium przypadku (case study), obserwacji uczestniczącej oraz wielu innych, bardziejspecjalistycznych metod (metody delfickiej, tajemniczego klienta), których szczegółowe omówienie nie jest zadaniem Poradnika.W  celu zasięgnięcia szerszej informacji na  temat typologii metod i  technik badawczych oraz sposobu konstrukcji narzędzibadawczych, takich jak ankieta pragniemy odesłać czytelników do literatury naukowej z tego obszaru.12Niezależnie od zastosowanej metody badawczej należy pamiętać, aby przeprowadzana analiza pozwalała na przedstawieniedanych, uwzględniających cechy demograficzne, a w szczególności płeć respondentów , tak aby pozwalała na ocenę potrzebzarówno kobiet, jak i mężczyzn.3.2 Kompleksowość wsparcia w projekcieDzięki analizie potrzeb uczestników projektów, realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL udałosię wypracować wiele rozwiązań podnoszących skuteczność i  efektywność działań, skierowanych do grup społecznycho szczególnych potrzebach. PIW EQUAL zakładał możliwość sfinansowania kompleksowego wsparcia dla uczestników, któreobecnie można zastosować bezpośrednio w PO KL.Kompleksowość wsparcia należy rozumieć w sposób bardzo szeroki. Może ona oznaczać możliwość finansowania w ramachjednego projektu instrumentów i  narzędzi wymienionych w  różnych aktach prawnych (ustawach, rozporządzeniach,uchwałach i  innych aktach prawa miejscowego), np. szkolenia i  poradnictwo zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdudo pracodawcy i zasiłek celowy na zakup okularów.13Pod pojęciem kompleksowości udzielanego wsparcia rozumiane jestrównież łączenie tzw. wsparcia miękkiego z dofinansowaniem infrastruktury społecznej, np. połączenie szkolenia dla przyszłychpracowników podmiotu ekonomii społecznej na konkretnych stanowiskach pracy z jednoczesnym wyposażeniem tej firmyspołecznej w  niezbędne do produkcji maszyny i  urządzenia.14Ponadto kompleksowość oznacza możliwość uzupełnienia12Lista przydanej literatury z zakresu metod i technik badawczych stosowanych w naukach społecznych znajduje się w Załączniku 2.13Projekt „Praca w posagu - model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi” realizowało w latach 2004-2008 partnerstwo, którego liderembył Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.14Projekt „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków” realizowało w latach 2004-2008 partnerstwo, któregoliderem była Fundacja Instytut Spraw Publicznych.W przypadku bardzo szerokiego zakresu oferowanego wsparcia kluczowym działaniem jest stopniowe usamodzielnianieuczestników,m.in.poprzezograniczaniez czasemoferowanegowsparciai stałymonitoringefektów,takabypo zakończeniuprojektu uczestnik w pełni samodzielnie poruszał się po rynku pracy. Również istotne jest upowszechnianie informacjio tym, że uczestnicy odnieśli długofalowe korzyści związane z udziałem w projekcie, gdyż taka informacja może wpłynąćmotywująco na potencjalnych uczestników kolejnych projektów.Przed przystąpieniem do bezpośredniego badania warto zadbać o wsparcie lokalnego autorytetu, np. poprzez ogłoszenieo  badaniu w  lokalnej parafii, czy też rozpowszechnieniu tej informacji przez lokalnego lidera romskiego. Powinnoto wpłynąć nie tylko na gotowość do wzięcia udziału w planowanych wywiadach, ale i na wiarygodność udzielanychw ramach badania odpowiedzi.24
 • 26. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLDiagnoza potrzeb osób wykluczonych społecznieusług aktywizujących z zatrudnieniem osób pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu (animatorzy pracy, asystenciosobiści osób niepełnosprawnych).15Jako kompleksowe należy rozumieć także takie działania, w  których wykorzystywanejest niestandardowe i zindywidualizowane podejście do problemu danej osoby, związanego z rynkiem pracy, które wynikaz indywidualnej diagnozy każdego z uczestników i przygotowaniu ścieżki działania, odpowiadającej bezpośrednio na problemywystępujące w różnych obszarach życia uczestnika, takie jak np. brak możliwości podjęcia legalnego zatrudnienia ze względuna ciążącą na danej osobie egzekucję komorniczą lub przewlekłą chorobę i konieczność długotrwałej rehabilitacji.15Projekt „Winda do pracy” realizowało w latach 2004-2008 partnerstwo, którego liderem była Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni.W projekcie „Praca w posagu”, współfinansowanym z EFS w ramach PIW EQUAL realizowane było kompleksowe wsparcie,polegające na łączeniu działań szkoleniowych z działaniami dotyczącymi poprawy stanu zdrowia oraz wizerunku. Pierwszymdziałaniem było sfinansowanie części z uczestników wizyty u lekarzy specjalistów w celu zdiagnozowania dolegliwości,na które cierpieli. Aby umożliwić uczestnikowi projektu znalezienie zatrudnienia w sklepie, zostały sfinansowane kosztyleczenia stomatologicznego i protetycznego. Działania te na tyle wpłynęły na poprawę wizerunku i samooceny tej osoby,iż udało jej się zdobyć tę pracę. Kilku uczestników – mieszkańców małych wsi nie było w stanie podjąć pracy ze względuna znaczną odległość, konieczną do przebycia w połaczeniu z wystepującymi lokalnie problemami komunikacyjnymi. Dziękisfinansowaniu kursu prawa jazdy osoby te znalazły zatrudnienie.25
 • 27. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPlanowanie działań skierowanych do osób wykluczonych społecznie4 Planowanie działań skierowanych do osóbwykluczonych społecznieKolejnym etapem realizacji projektu, wynikającym z przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb uczestników powinno byćzaplanowanie działań najbardziej adekwatnych w stosunku do sytuacji konkretnej grupy docelowej, tak aby wsparcie pozwalałona rzeczywistą zmianę sytuacji tych osób na rynku pracy (nie tylko zdobycie, ale i utrzymanie zatrudnienia). PO KL przewidujewiele sposobów i rodzajów wsparcia, skierowanego do osób wykluczonych społecznie. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkiedziałania będą zawsze równie potrzebne lub tak samo skuteczne. Aby działania przyniosły oczekiwane efekty należy więc określićnajbardziej adekwatne (trafne) formy wsparcia oraz narzędzia i instrumenty, za pomocą których będą one wdrażane.Planując jakikolwiek rodzaj wsparcia beneficjent musi przygotować się na pomoc osobom wykluczonym społecznie z różnych przyczyn,gdyż wśród uczestników mogą być reprezentanci różnych grup społecznych. W związku z tym planowane do realizacji działaniapowinny być różnorodne, dostosowane do nieoczekiwanych potrzeb, ale jednocześnie kompleksowe – składające się w jedną całośći przyczyniające się do realizacji celów projektu po zakończeniu udziału we wsparciu. Projektodawca musi również zadbać o to, byoferowane w projekcie usługi były w pełni zgodne z zasadą równych szans ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, a takżena inne cechy czy przekonania. Projektodawcy nie wolno ograniczać w żaden sposób możliwości udziału we wsparciu potencjalnymuczestnikom. W projekcie dla osób bezrobotnych mogą znaleźć się również osoby wykluczone z różnych przyczyn z życia społecznegoi zawodowego,np.rodzicesamotniewychowującydzieci(wszczególnościkobiety),przedstawicielemniejszościetnicznych,bezrobotniabsolwenci, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby niewidome czy osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych.W rozdziale tym przedstawione zostały najbardziej popularne sposoby aktywizacji zawodowej i społecznej stosowane w projektachwspółfinansowanych z EFS, takie jak szkolenia, doradztwo zawodowe, terapia, czy wsparcie środowiskowe (animacja pracy, asysta,streetworking). Autorzy Poradnika sa świadomi konieczności stosowania również innych form aktywizacji, takich jak pośrednictwopracy, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zatrudnienie przejściowe, subsydiowane i inne. Jednakże ze względuna ograniczony zakres i charakter niniejszej publikacji nie ma możliwości opisania wszystkich istniejących w Polsce usług rynku pracyi pomocy społecznej.4.1 SzkoleniaW projekcie szkolenie może być formą aktywności zaprojektowanej w  celu wzbogacenia wiedzy, umiejętności i  zdolnościuczestników lub zmiany ich postaw i zachowań społecznych w jakimś określonym kierunku. Szkolenia, warsztaty i kursy zawodowesą najczęściej proponowaną formą wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze rynkupracy. Szkolenia mogą być przedmiotem zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności statutowej, prowadzonej przezorganizacje pozarządowe, czy szkoły lub inne instytucje szkoleniowe. W przypadku gdy są organizowane w ramach prowadzonejdziałalności gospodarczej, podmiot je wykonujący musi posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przezgminę albo wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Szkolenie można również zlecić podwykonawcy, szczególnie jeśli potrzebyuczestników są bardzo zindywidualizowane.4.1.1 Zakres merytorycznyOrganizując szkolenia należy zawsze pamiętać, jaki cel za ich pomocą projektodawca chce osiągnąć. W przypadku szkoleniazawodowego uczestnik po  jego zakończeniu powinien zdobyć kwalifikacje niezbędne do podjęcia konkretnej pracy.26
 • 28. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPlanowanie działań skierowanych do osób wykluczonych społecznieSzkolenie musi więc odpowiadać na potrzeby rynku pracy, ale również być zgodne z indywidualnymi zainteresowaniami każdegouczestnika projektu i jego predyspozycjami osobowościowym czy zdrowotnymi.Właściwie zorganizowane szkolenie, niezależnie od tego jaka jest jego tematyka, musi być nastawione przede wszystkim na zdobycieprzez uczestników praktycznych umiejętności. Poziom umiejętności, jakie zdobędą uczestnicy zależy z kolei głównie od kompetencjizawodowych i cech osobowościowych personelu projektu (kadry wykładowców, trenerów, doradców, terapeutów). Nawet najlepiejwyposażona sala czy też najciekawszy kurs nie zastąpi dobrego wykładowcy. W przypadku szkolenia skierowanego do osób dorosłychwarto namówić do współpracy w projekcie praktyków wykonujących konkretny zawód, w jakim kształceni są uczestnicy projektu.Trzeba pamiętać jednak, aby osoby te, poza wiedzą merytoryczną posiadały również niezbędne umiejętności interpersonalne, tak abyw zrozumiały sposób potrafiły przekazać wiedzę osobom, należącym do szczególnie trudnych grup społecznych.4.1.2 Zakres organizacyjnyUżytecznymi pomocnymdlabeneficjentównarzędziemprzyorganizacjiszkoleniamożebyćlistasprawdzająca,mającana celuzweryfikowaniewłaściwego przygotowania wszystkich elementów szkolenia oraz podziału odpowiedzialności, związanej z ich przygotowaniem.Tab. 1. Lista sprawdzająca przy organizacji szkoleniaObszar Data wykonania Osoba odpowiedzialna UwagiWykładowcySkład prowadzącychWeryfikacja kwalifikacjiPlan zajęćSaleZamówienie sal do zajęć teoretycznychZamówienie sal do zajęć praktycznychWeryfikacja dostępności/dostosowanie dla osóbniepełnosprawnychWyposażenie w niezbędny sprzętMateriałyZakup podręcznikówPrzygotowanie skryptówZakup materiałów do zajęć praktycznychWeryfikacja dostępności/dostosowania materiałów podkątem potrzeb osób niepełnosprawnychPrzygotowanie dzienników zajęćPrzygotowanie świadectw/certyfikatówInne usługiUbezpieczenie uczestnikówZapewnienie opieki nad dziećmi/osobami zależnymiZapewnienie transportu dla osób niepełnosprawnychw razie potrzeby zapewnienie usług asystenckichZapewnienie transportu dla osób nie mogących dotrzećna szkolenie komunikacją publicznąInneŹródło: Opracowanie własne27
 • 29. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznieoraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KLPlanowanie działań skierowanych do osób wykluczonych społecznieLista sprawdzająca powinna być dostosowana do zadań, które należy wykonać, przygotowując szkolenie dla konkretnej grupyuczestników projektu. Zadania będą się różniły w zależności od tego, jaka jest tematyka szkolenia oraz jak jest ono zorganizowanei do kogo skierowane.Na etapie planowania działań szkoleniowych warto również stworzyć regulamin określający prawa i obowiązki obu stron, czyliorganizatora i uczestnika szkolenia. Przykładowy regulamin, formularz rekrutacyjny, deklaracja uczestnictwa oraz formularzzgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się w Załączniku 3.4.2 Usługi poradnictwa zawodowegoUsługi poradnictwa zawodowego uregulowane zostały w ustawie dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy (Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415). Usługi te stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy jedną z podstawowychusług rynku pracy. Dobrze prowadzone moga stanowić skuteczny rodzaj wsparcia, związany z aktywizacją zawodową osóbwykluczonych lub zagrozonych wykluczeniem społecznym. Art. 38 ww. ustawy określa dokładnie na czym polegają usługiporadnictwa zawodowego i  obliguje instytucje świadczące usługi tego typu do przestrzegania zasady równości szans ichodbiorców bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną,przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.4.2.1 Zakres merytorycznyPoradnictwo zawodowe (lub szerzej – doradztwo zawodowe) jest często stosowane przez projektodawców. Niemniej jednakstanowi jedno z najtrudniejszych do realizacji działań w projekcie. Uczestnicy projektów często mylą poradnictwo zawodowez terapią lub też mają własną opinię na temat tego typu działań, którą w dużym uproszczeniu obrazuje stwierdzenie: „coteż mi tam będą doradzać, ja wiem swoje”. Dlatego ważne jest doświadczenie doradcy zawodowego w pracy z trudnym,często długotrwale bezrobotnym uczestnikiem projektu w obszarze nawiązania porozumienia, zbudowania jego zaufania orazdostosowania wsparcia do możliwości intelektualnych odbiorców.Zadaniem doradcy zawodowego jest pomoc osobie bezrobotnej i  wykluczonej w  zdobyciu wiedzy w  zakresie własnychpredyspozycji zawodowych, określeniu i przyjęciu odpowiednich postaw oraz zrozumieniu otoczenia, a także podejmowaniadecyzji o wyborze zawodu. Doradca zawodowy udostępnia również klientowi informacje i dane na temat możliwości dalszegokształcenia i szkolenia.Projektodawca powinien pamiętać, że zakres merytoryczny poradnictwa zawodowego musi zostać dostosowany doindywidualnych potrzeb uczestnika projektu (np. poprzez przygotowanie indywidualnego planu działania), a także być zgodnyz określonym celem projektu (np. zapoznaniem uczestnika projektu z określonymi zawodami lub grupami zawodów).Świadcząc w  ramach projektu usługę poradnictwa zawodowego dla osób długotrwale bezrobotnych na  pracownikachprojektodawcy spoczywa obowiązek posiadania certyfikatu wydawanego przez Wojewódzki Urząd Pracy, potwierdzającegowpis do rejestru agencji zatrudnienia w obszarze poradnictwa zawodowego. Z obowiązku tego zwolnione są m.in. OchotniczeHufce Pracy oraz centra i kluby integracji społecznej. Usługa powinna być prowadzona przez kwalifikowanego doradcęzawodowego.Doradca zawodowy wykorzystuje do pracy różne metody. Najczęściej stosowaną metodą jest rozmowa doradcza. Stosuje sięrównież metodę oceny zainteresowań i uzdolnień oraz bardziej skomplikowane narzędzia pracy, takie jak metoda edukacyjna,kurs inspiracji, czy bilans kompetencji. W swojej pracy doradcy zawodowi wykorzystują różnego rodzaju badania testowe,a  następnie interpretują wyniki testów oraz opracowują opinię, wykorzystywaną później w  procesie doradczym. Doradcazawodowy musi posiadać licencje wymagane do prowadzenia w projekcie określonych testów i badań. Praktyka wskazuje,28

Related Documents