O Nadal Museo Provincial de Lugo
Museo Provincial do Mar
Museo Etno...
Volve o Nadal e con el o tempo de Xogo de personaxes Dende a Rede...
of 2

Nadal REDE MUSEISTICA 2009-2010

Programa Nadal Rede Museística 2009-2010
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nadal REDE MUSEISTICA 2009-2010

  • 1. O Nadal Museo Provincial de Lugo Museo Provincial do Mar Museo Etnográfico San Paio de Narla na Rede Museística Museo Provincial do Mar Pazo de Tor DEPUTACIÓN DE LUGO VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA, CULTURA
  • 2. Volve o Nadal e con el o tempo de Xogo de personaxes Dende a Rede Museística tiñamos claro que Redes de historias: obradoiro literario e cando un se para a escoitar. Tirando do fío: xa pola tarde un clásico, un compartir coa familia ou cos amigos as Xogo de observación, localización e neste ano 2009, no que se está a festexar o de ilustración Nós e os outros: traballaremos a encontro interxeracional apto para toda a horas de descanso, de festa e de lecer. investigación sobre personaxes Ano Europeo da Creatividade e a Innovación, Romances, lendas, foliadas, panxoliñas, promoción do coñecemento recíproco da familia no que este ano falaremos dos faros, Tamén é o tempo de rachar coas rutinas, relacionados co Nadal. e coa vista posta xa no 2010, Ano cantos de cegos..., por que se cantaban ou diversidade dentro do Ano Internacional de de naufraxios e dos piratas que pasaron de coñecer e de aprender. Idades: De 9 a 12 anos. Internacional de Achegamento entre contaban as historias coma as que esconde Achegamento entre Culturas. pola mariña. Tamén contaremos cunha Horario: De 11:30 a 13:00 horas. Culturas, debiamos centrar as actividades de o Pazo de Tor. interpretación dunha esmorga que lles Os catro museos da Rede Museística da Prazas: Sen límite Nadal sumándonos a estes eventos. Videorede II: embaixadores e informantes Aprendemos a ser, aprendemos a facer dedicarán aos participantes do Tirando do Deputación de Lugo programan Inscrición: Departamento de Didáctica do da súa contorna Data: 8 de xaneiro fío do resto de museos da Rede. (Esta actividades pensadas para todos os Museo Provincial de Lugo. Planificáronse tres días e catro xornadas Seguimos coa actividade na que faremos Horario: de 11:00 a 13:30 horas actividade contará cun límite de 40 públicos nestas datas, para que quen o Coordinación e desenvolvemento: J. de obradoiros interxeracionais. fincapé nas novas tecnoloxías orientadas á Videorede II: embaixadores e informantes participantes). desexe poda descubrilos, visitalos e Manuel Mendoza Castiñeira. Consideráronse as categorías de difusión do patrimonio. Quedaremos en da súa contorna. Pescador de soños: despois de Tirando do mesmo recomendalos. Datas: 5 de xaneiro de 2010 aprendizaxe presentes nas tendencias Monforte e os nenos entrevistarán os seus Nesta edición centraremos o obradoiro en: fío teremos a oportunidade de pechar as sobre a educación no s. XXI propostas pola concidadáns, coma xa fixeron os rapaces Coñecer as ferramentas necesarias para a celebracións do 40 aniversario con este O abano de propostas é amplo: visitas EXPOSICIÓNS UNESCO : aprendendo a ser, a facer, a do Museo do Mar no verán; isto é dar creación de arquivos sonoros e visuais e para espectáculo multidisciplinar que engloba temáticas, obradoiros para todas as coñecer e a vivir xuntos. continuidade á creación do gabinete de a súa posterior publicación na rede. musica, teatro e danza creado por Ruben idades, exposicións ou a revista oral “O Salas do Museo Provincial información infantil que se xunta Participar na creación de contidos para as Pérez. pazo das musas” sen esquecer a Xoias tradicionais do Museo Provincial Características xerais: periodicamente para informar os seguidores diferentes canles abertas no museo. exposición permanente do MPL. de Lugo de Videorede por internet das súas Coñecer, utilizar e transformar os diferentes Aprendemos a ser, aprendemos a facer Velaí o convite e o noso desexo que este (Do 17 de setembro ao 13 de decembro de 2009) Actividades dirixidas a rapaces/zas de idades inquedanzas e do seu patrimonio. Unha tipos de formatos sonoros e audiovisuais. Data: 26 de decembro ano que remata sexa fonte de abundancia Proxección e visita comentada: xoves, 10 de comprendidas entre os 6 e os 14 anos. experiencia pioneira á que proximamente Podcasting: coñecelos, producilos e inserilos Horario: de 11:00 a 13:30 horas e de inspiración para que o ano que entra, decembro, ás 19.30 h., por Mª del Rosario Número de prazas: 15 (agás na actividade se sumarán museos de diferentes puntos nas diferentes canles do museo Redes de historias: obradoiro literario e e os que veñan detrás, sexan farturentos Fernández. A continuación proxectarase un Tirando do fío, que contará cun límite de 40). de España e do mundo. Redes de historias: obradoiro literario e de ilustración e creativos. vídeo-montaxe realizado por Lucía Picado. A inscrición farase no museo de ilustración Romances, lendas, foliadas, Romances, lendas, foliadas, panxoliñas, V Premio Internacional de Fotografía correspondente. panxoliñas, cantos de cegos. Aprenderemos cantos de cegos. Aprenderemos que son e sobre Discapacidade Fundación Anade Aprendemos a vivir xuntos, aprendemos que son e por que se cantaban. E por que se cantaban. E baseándose nos (Do 2 ao 15 de decembro de 2009) Obxetivos globais: a ser... difundindo o patrimonio baseándose nos nenos fundadores, nos nenos fundadores, nos benfeitores e nas MUSEO PROVINCIAL Arqueoloxía. 1990-2005 Data: 2 de xaneiro benfeitores e nas persoas que se agochan persoas que se agochan detrás de cada peza Concepto de Museo e concepto de obra de arte. Horario: de 12:00 a 13:30 horas e de 17:30 a detrás de cada peza do museo os rapaces do museo os rapaces construirán a súa DE LUGO (Inauguración: 12 de xaneiro de 2010) Sala do Pazo de San Marcos: Aprender a aproveitar as diferenzas coma 20:00 horas construirán a súa propia. Despois de recoller propia. Despois de recoller as historias J. Lázare. Memorias 1994-2004 algo enriquecedor en prol da tolerancia. Durante o desenvolvemento do curso, como as historias adaptaranas e ilustraranas. adaptaranas e ilustraranas. VISITAS TEMÁTICAS Promoción do coñecemento recíproco da resultado dos coñecementos adquiridos Videorede II: embaixadores e informantes (Do 5 de novembro ao 30 de decembro de 2009) diversidade cultural en interxeracional. realizarán un programa de radio. Servirá Aprendemos a vivir xuntos, aprendemos da súa contorna O Nadal como motivo de creación artística Promoción do entorno patrimonial, tanto para a reflexión e a creación de contidos a ser... difundindo o patrimonio Nesta edición centraremos o obradoiro en: Visita guiada aos fondos, de diferentes estilos EXPOSICIÓNS ITINERANTES material coma inmaterial. patrimoniais propios (patrimonio que Data: 9 de xaneiro Coñecer as ferramentas necesarias para a e épocas, do MPL relacionados cos motivos do Coñecer e usar as novas tecnoloxías para recibimos, patrimonio que transmitimos). Horario: de 12:00 a 13:30 horas e de 17:30 a creación de arquivos sonoros e visuais e para Nadal: Natividade, Adoración dos Magos, (xestionadas polo MPL) Inquedanzas, de Hixinio López (Do 2 de explorar e aprender as costumes que se O programa será colgado en internet e 20:00 horas a súa posterior publicación na rede. Adoración dos Reis… Haberá un agasallo para están a perder. poderá ser escoitado polo público en xeral Durante o desenvolvemento do curso Participar na creación de contidos para as os asistentes. decembro ao 7 de xaneiro de 2010) Casa de Cultura de Lourenzá mediante o sistema de podcast. realizarán un programa de radio para diferentes canles abertas no museo. Idades: Para adultos e grupos familiares Observacions: Tirando do fío: encontro interxeracional reflexionar e crear contidos patrimoniais Coñecer, utilizar e transformar os diferentes Horario: 19:00 horas Incisións (Do 4 de decembro ao 10 de xaneiro de 2010) apto para toda a familia no que falaremos propios (patrimonio que recibimos, que tipos de formatos sonoros e audiovisuais. Prazas: Sen límite Porase a dispor dos participantes dos diferentes sistemas de medición agraria: transmitimos). O programa será colgado en Podcasting: Coñecelos, producilos e instalos Inscrición: Non precisa inscrición previa Casa Habanera de Guitiriz transporte de lugo a san paio e de a fanega, o ferrado, o canado… Tamén internet e poderá ser escoitado mediante o nos diferentes canais do Museo. Duración aprox.: 50’. Monforte a Tor. falaremos do antigo sistema de pago, o sistema de podcast. Coordinación e desenvolvemento: REVISTA ORAL: O PAZO DAS MUSAS Cámara de fotos dixital. troco. (Esta actividade contará cun límite de Tirando do fío: encontro interxeracional Aprendemos a ser... difundindo o Aurelia Balseiro García e María Quiroga (especial 5º aniversario) Bocadillo e algo para tomar a media mañá. 40 participantes). apto para toda a familia no que falaremos patrimonio Figueroa. Firma de permisos correspondentes. Obradoiros impartidos por: Encarna Lago dos diferentes sistemas de medición agraria: Data: 28 de decembro Datas: 21 e 22 de decembro de 2009 Para todas os públicos. González, Angeles Rivada e María González. a fanega, o ferrado, o canado… tamén Horario: de 11:00 a 13:30 horas Data: xoves, 17 de decembro de 2009. falaremos do antigo sistema de pago, troco. Durante o desenvolvemento do curso, como OBRADOIROS Horario: 20.00 horas. (Esta actividade contará cun límite de 40 resultado dos coñecementos adquiridos Presentación do nº 20 da revista oral de Lemos, buscamos e pintamos periodicidade trimestral “ O Pazo das PAZO DE TOR MUSEO FORTALEZA DE participantes). realizarán un programa de radio. Servirá Obradoiros impartidos por: Encarna Lago para a reflexión e a creación de contidos Investigamos as tradicións do Nadal e Musas”. Intervirán, entre outros, Toño SAN PAIO DE NARLA González, Francisca Abuín e Ana Ferro. patrimoniais propios (patrimonio que recreamos a súa permanencia na Núñez, Daniel Pando e J. Lázare. Aprendemos a coñecer, aprendemos a recibimos, patrimonio que transmitimos). actualidade. Lugar: Refectorio do Museo Provincial de Lugo. vivir xuntos O programa será colgado en internet e Idades: De 6 a 9 anos. Duración aprox.: 1:30 horas. Data: 29 de decembro Aprendemos a coñecer, aprendemos a MUSEO PROVINCIAL poderá ser escoitado polo público en xeral Horario: De 11:30 a 13:30 horas. Prazas: 15 Horario: de 11:00 a 13:30 horas Obradoiro de restauración: contaremos vivir xuntos Data: 5 de xaneiro DO MAR mediante o sistema de podcast. Entrada gratuíta Obradoiros impartidos por: Encarna Lago Inscrición: Departamento de Didáctica do coa presenza de Xosé Ramón Lleó Fissure, Horario: de 11:00 a 13:30 horas González, Amelia Pernas e Cristina Museo Provincial de Lugo. Horarios de visita: Museo Provincial de Lugo / Sala persoa que está recuperando o material O primeiro día dedicarémolo a dar unhas Aprendemos a coñecer, aprendemos a de Exposicións do Pazo de San Marcos (Deputación Fernández. Coordinación e desenvolvemento: Lucía relacionado coas cortes das bestas de Tor. nocións teóricas ¿que é un museo? e que vivir xuntos Provincial) Dequidt e Paula Somoza. Veremos o proceso de recuperación dos se vai facer os diferentes días do Data: 19 de decembro Datas: 28, 29 e 30 de decembro de 2009 Luns a venres: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20:30 h. aparellos vencellados e os pasos para seguir campamento para logo comezar cos Horario: de 12:00 a 13:30 horas e de 18:00 Sábados: 10:30 a 14 e de 16:30 a 20 h. EXPOSICIÓNS Domingos e festivos: 11 a 14 h. desde que se entra en contacto coa peza obradoiros propiamente ditos. a 21:00 horas Misterio no Nadal ata que se expón no museo. Obradoiro de restauración: contaremos Obradoiro de restauración : no que Ás portas de Rinlo, de F. Páez Tinta invisible, pistas crebacabezas, Pechado os días: 24, 25 e 31 de decembro, 1 de Cincocentos anos de latexos do Pazo de Tor: coa presenza de Charo Fernández que nos contaremos coa presenza de Alfredo Pérez, (Decembro de 2009) lanternas máxicas… O misterio do Nadal xaneiro (Aninovo) e 6 de xaneiro (Reis). neste obradoiro de arqueoloxía sonora falará da recuperación e conservación a persoa que restaura desinteresadamente agárdate no MPL descubriremos e analizaremos como preventiva de distintas pezas. Veremos as maquetas de barcos que se exhiben no Idades: De 6 a 8 anos (1ª quenda) e de 8 a cambiou a paisaxe sonora do Pazo de Tor como é o proceso e coñecerán, en primicia, museo. Coñeceremos as pautas, 11 anos (2ª quenda). Contacto e a súa contorna desde os tempos feudais as últimas restauracións en San Paio. Verán ferramentas e criterios para seguir no Horario: De 11:30 a 13:00 horas. Museo Provincial de Lugo ata a actualidade. cales son os pasos para seguir desde que se proceso de restauración dunha maqueta. Praza da Soidade s/n. Nós e os outros: traballaremos a Os sons do mar: obradoiro que persegue Prazas: 15 en cada quenda 27001 Lugo entra en contacto coa peza ata que se expón Inscrición: Departamento de Didáctica do 982242112 / Fax 982240240 / promoción do coñecemento recíproco da no museo. a posta en valor da cultura sonora mariñeira. Museo Provincial de Lugo. diversidade dentro do Ano Internacional Cincocentos anos de latexos de San Paio: Aprenderán a identificar cales eran e son os Coordinación: María Losada. do achegamento entre Culturas. neste obradoiro de arqueoloxía sonora sons que se poden ou podían escoitar nun Desenvolvemento: María Losada e Raquel descubriremos e analizaremos como porto mariñeiro. Guerrero. Aprendemos a ser, aprendemos a facer cambiou a paisaxe sonora da fortaleza e a Nós e os outros: traballaremos a Datas: 1ª quenda: 4 de xaneiro de 2010 - 2ª Data: 30 de decembro súa contorna dende os tempos feudais ata promoción do coñecemento recíproco da quenda: 5 de xaneiro de 2010 Horario: de 12:00 a 13:30 horas e de 16:00 agora que é un museo e demostraremos diversidade dentro do Ano Internacional de a 18:00 horas que existe unha riqueza sonora infinita Achegamento entre Culturas.