Gezi Hareketi Değerlendirme
Çalışması
Boğaziçi Üniversitesi
POLS 480
Saha Araştırma Atölyesi
Öğrencileri Tarafından Hazırl...
Yöntem
• 30 Aralık 2013- 6 Ocak 2014 tarihleri arasında
• 738 kişinin katılımıyla İnternet üzerinden
yürütülen saha araştı...
Yaş Grubu
18-24 yaş
%60,1
25-34 yaş
%20,3
35-44 yaş
%14,4
45-54 yaş
%3,1
55-64 yaş
%1,7
65 yaş ve üstü
%0,5
%0...
Görüşülen Kişinin Cinsiyeti
Erkek
%48,50
%51,50
Kadın
Hayattan Memnun Olma
%50
%40
%30
%27,5
%20
%18,1
%15,7
%13,0
%10
%8,1
%5,8
%5,6
%2,8
%1,0
Hiç mutlu
değil
1
%1,...
Ülkenin Durumundan Memnuniyet
%50
%40
%30
%21,3
%20
%17,6
%18,8
%13,3
%12,0
%10
%6,8
%3,9
%2,6
%1,7
%0,8
%0,...
“Peki, bir yıl öncesiyle kıyasladığımızda ülkemizin
durumu daha mı iyiye gitti, daha mı kötüye gitti?”
Çok daha iyi
%4,1...
“Çalışmanın bu aşamasında size kendinizi ait hissedebileceğiniz gruplarla ilişkili
sorular soracağım. Grubunuz kendinize b...
Dahil Olunan Grubu Tanımlama
%100
%80
%60
%60,0
%40
%20
%10,6
%9,1
%7,7
%5,1
%4,8
H.
Muhafazakarlar
J. Emekçile...
Dahil Olunan Grup ile Ortak Yanlar
%50
%40
%30
%23,2
%23,9
%20
%10,4
%12,8
%12,3
%9,0
%10
%4,1
%0,7
%0,6
%0,9
H...
Dahil Olunan Gruba Aidiyet
%50
%40
%30
%20,7
%20
%18,7
%18,4
%13,8
%9,5
%10
%1,0
%0,6
%1,1
%3,0
%10,3
%3,0
%0...
Siyasi Partilere Yakınlık
%60
%40
%36,2
Tamamen
yakınım /
Biraz yakınım
%30,6
%20
%15,5
%11,2
%0
Cumhuriyet Halk Pa...
“27 Mayıs 2013 Gezi Parkı Protestolarının başladığı
gündür. Bu tarihten önce herhangi bir eyleme
katıldınız mı?”
%50,1
%4...
“Gezi Parkı 15 Haziran 2013’te boşaltılmıştır ve o tarihten sonra
Gezi Parkı içerisinde kitlesel bir eylem olmamıştır. Bu ...
“Aşağıdaki eylemlerin her birine şahsen katılıp katılmadığınızı
söyler misiniz? Katıldınız mı, katılmadınız mı, yoksa fırs...
Gezi Olaylarına Katılma Nedenleri
%100
%85,8
%80
%65,0
%60
%40
%36,6
%31,6
%20
%3,4
%1,8
Heyecan arayışı
Bağlı ol...
Gezi Parkı Olaylarının Amacı
%100
%84,8
%80
%60
%40
%27,9
%20
%26,4
%17,0
%8,0
%5,4
%3,4
%0
AKP’nin baskıcı Farklı...
Gezi Protestoları’ndan Haberdar
Olunan Dönem
%12,3
27 Mayıs – 31 Mayıs arasında
31 Mayıs’tan sonra
%87,7
“27 Mayıs 2013...
“Hangi kaynaklardan haberdar
oldunuz?”
%100
%80
%60
%70,2
%51,4
%45,7
%40
%31,1
%22,2
%20
%0
%16,2
Gezi Protestoları Sırasında Polisin
Tutumu
%100
%94,2
%80
%60
%40
%20
%5,8
%1,1
%0
Gereğinden sert
Gerektiği kadar
...
“Gezi Protestoları sırasında polisin protestoculara karşı
tutumunu ve eylemlere müdahale ediş biçimini kim
belirlemiştir? ...
“Bazıları Gezi Protestolarının Cumhuriyet Halk Partisi
tarafından örgütlendiğini düşünmektedir. Bu görüşe
katılıyor musunu...
“Bazılarına göre Gezi Protestoları’na katılanlar tek bir ortak kimliğe
sahipken, bazıları da herkesi kapsayacak tek bir ki...
Gezi Protestoları’nın Dış Güçler Tarafından
Düzenlenmesi
%100
%80
%73,4
%60
%40
%20
%11,6
%10,5
%4,5
%0
Tamamen kat...
Gezi Protestolarına Katılan
Sanatçıların Amacı
%100
%80
%68,6
%60
%40
%24,6
%20
%3,5
%1,5
%1,0
%0,8
%0
Gezi protes...
Gezi Protestoları’ndan Sonra
Hükümet Politikalarında Değişiklik
Hükümet politikaları
değişmemiştir
%72,0
Hükümet politi...
“Peki, sizce ne yönde değişmiştir? Okuyacaklarımdan
her birinin geçerli olup olmadığını söyler misiniz?”
%100
%80
%60
%...
“Bugün düşündüğünüzde, sizce Gezi Parkı olaylarının
etkisi için aşağıdakilerden hangisi uygundur?”
%100
%80
%60
%43,2
%...
“Gezi Protestolarından sonra gazete, televizyon, dergi ya da
radyolar gibi iletişim araçlarının güvenilirliği konusundaki
...
“Ne yönde bir değişiklik oldu?”
Daha
güvenilmez
oldu
%98,2
Daha güvenilir
oldu
%1,8
%0
%20
%40
%60
%80
%100
Eğitim Düzeyi
%100
%80
%60
%44,8
%40
%20
%34,0
%15,7
%3,2
%1,3
%0,2
Yüksek okul (2
yıllık) mezunu
Ortaokul (veya...
Çalışma Durumu
%100
%80
%60
%58,8
%40
%27,2
%20
%5,6
%2,3
%2,1
%0,8
%0,6
%0,5
%0
Öğrenci
Tam
zamanlı
(haftada
...
Anketimize Katılan ve Bu Raporu
Okuyan Herkese Teşekkürler
POLS480
Saha Araştırması Atölyesi Öğrencileri
Ve Dr. Emre Erdoğ...
of 33

Pols 480 Gezi Hareketi ve Katılım

Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, POLS480-Saha Araştırmaları Atölyesi Dersi öğrencileri tarafından hazırlanan Gezi Hareketi hakkındaki anket çalışmasının sonuçları
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pols 480 Gezi Hareketi ve Katılım

 • 1. Gezi Hareketi Değerlendirme Çalışması Boğaziçi Üniversitesi POLS 480 Saha Araştırma Atölyesi Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır
 • 2. Yöntem • 30 Aralık 2013- 6 Ocak 2014 tarihleri arasında • 738 kişinin katılımıyla İnternet üzerinden yürütülen saha araştırması • «Kartopu» örneklemi yöntemiyle yapıldığından, görüşler sadece katılanları temsil eder. • Çıkarım/genelleme yaparken dikkatli olunması tavsiye olunur…
 • 3. Yaş Grubu 18-24 yaş %60,1 25-34 yaş %20,3 35-44 yaş %14,4 45-54 yaş %3,1 55-64 yaş %1,7 65 yaş ve üstü %0,5 %0 %20 %40 “Yaşınızın hangi grupta yer aldığını belirtir misiniz?” %60 %80 %100
 • 4. Görüşülen Kişinin Cinsiyeti Erkek %48,50 %51,50 Kadın
 • 5. Hayattan Memnun Olma %50 %40 %30 %27,5 %20 %18,1 %15,7 %13,0 %10 %8,1 %5,8 %5,6 %2,8 %1,0 Hiç mutlu değil 1 %1,6 %0,8 %0 2 3 4 5 6 7 8 9 “Genel olarak düşündüğünüzde hayatınızdan ne kadar mutlu olduğunuzu söyler misiniz? Lütfen 0’ın hiç mutlu değilim, 10’unsa çok mutluyum olduğu cetveli kullanarak yanıt verir misiniz?” Çok mutlu
 • 6. Ülkenin Durumundan Memnuniyet %50 %40 %30 %21,3 %20 %17,6 %18,8 %13,3 %12,0 %10 %6,8 %3,9 %2,6 %1,7 %0,8 %0,8 7 8 9 Çok mutlu %0 Hiç Mutlu Değil 1 2 3 4 5 6 “Genel olarak düşündüğünüzde ülkemizin durumundan ne kadar mutlu olduğunuzu söyler misiniz?”
 • 7. “Peki, bir yıl öncesiyle kıyasladığımızda ülkemizin durumu daha mı iyiye gitti, daha mı kötüye gitti?” Çok daha iyi %4,1 Biraz daha iyi %18,6 Biraz daha kötü %32,5 Çok daha kötü %44,8 %0 %20 %40 %60 %80 %100
 • 8. “Çalışmanın bu aşamasında size kendinizi ait hissedebileceğiniz gruplarla ilişkili sorular soracağım. Grubunuz kendinize benzer insanların olduğu topluluğu ifade eder. Aşağıdaki gruplarda yer alan insanlardan bahsederken “biz” kelimesini hangi sıklıkta kullanırsınız?” %100 %80 %72,4 %71,2 %60 Sıklıkla/ Sürekli %40 %40,3 %30,5 %29,1 %20 %24,9 %15,5 %11,8 %11,8 %11,6 Aleviler Kürtler %0 Ailem Özgürlükçü insanlar Türkler Benimle aynı şehirde yaşayanlar Emekçiler Atatürkçüler Dindar insanlar Muhafazakarlar
 • 9. Dahil Olunan Grubu Tanımlama %100 %80 %60 %60,0 %40 %20 %10,6 %9,1 %7,7 %5,1 %4,8 H. Muhafazakarlar J. Emekçiler %1,7 %1,1 D. Aleviler F. Kürtler %0 E. Özgürlükçü insanlar I. Atatürkçüler G. Türkler C. Dindar insanlar “Aşağıdaki grupların hangisi sizin dahil olduğunuz grubu en iyi tanımlamaktadır? Lütfen tek yanıt seçer misiniz?”
 • 10. Dahil Olunan Grup ile Ortak Yanlar %50 %40 %30 %23,2 %23,9 %20 %10,4 %12,8 %12,3 %9,0 %10 %4,1 %0,7 %0,6 %0,9 Hiç ortak yanımız yok 1 2 %2,1 %0 3 4 5 6 7 8 9 Çok ortak yanımız var “Seçtiğiniz bu grubun tipik bir üyesini düşündüğünüzde, sizin onunla ne kadar ortak yanınız var? 0’ın “hiç ortak yanımız yok”, 10’un “çok ortak yanımız var” olduğu cetvelde belirtir misiniz?”
 • 11. Dahil Olunan Gruba Aidiyet %50 %40 %30 %20,7 %20 %18,7 %18,4 %13,8 %9,5 %10 %1,0 %0,6 %1,1 %3,0 %10,3 %3,0 %0 “Seçtiğiniz bu grubu düşünerek kendinizi bu gruba ne kadar ait hissetiğinizi söyler misiniz? 0’ın “hiç ait hissetmiyorum”, 10’un “tamamen ait hissediyorum” olduğu cetvelde belirtir misiniz?”
 • 12. Siyasi Partilere Yakınlık %60 %40 %36,2 Tamamen yakınım / Biraz yakınım %30,6 %20 %15,5 %11,2 %0 Cumhuriyet Halk Partisi Barış ve Demokrasi Partisi /Halkların Demokratik Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi “Aşağıdaki siyasi partilerden her birine kendinizi ne kadar yakın hissettiğinizi çok yakınım, biraz yakınım, pek yakın değilim, hiç yakın değilim diyerek yanıtlar mısınız?”
 • 13. “27 Mayıs 2013 Gezi Parkı Protestolarının başladığı gündür. Bu tarihten önce herhangi bir eyleme katıldınız mı?” %50,1 %49,9 Evet Hayır
 • 14. “Gezi Parkı 15 Haziran 2013’te boşaltılmıştır ve o tarihten sonra Gezi Parkı içerisinde kitlesel bir eylem olmamıştır. Bu tarihten sonra herhangi bir eyleme katıldınız mı?” %36,0 Evet Hayır %64,0
 • 15. “Aşağıdaki eylemlerin her birine şahsen katılıp katılmadığınızı söyler misiniz? Katıldınız mı, katılmadınız mı, yoksa fırsatınız mı olmadı?” %60,0 %52,0 %40,0 %34,3 %48,9 %35,9 %29,6 %20,0 %26,2 Katıldım %13,2 %0,0 Polislerin Polisin Polisin çekildiği Polisin Mahalle müdahale edip işgalcilere ve parkın halka müdahale ettiği forumlarına çadırları müdahale ettiği açıldığı 1 ve parkı katılmak yaktıkları 30 31 Mayıs Cuma Haziran ve boşalttığı 15 Mayıs günü işgal ve sonrasındaki Haziran ve Perşembe günü yürüyüşlere işgal ve sonrasındaki ve öncesinde katılmak yürüyüşlere işgal ve katılmak yürüyüşlere Taksim Gezi katılmak Parkı’ndaki işgallere katılmak İstanbul dışındaki yürüyüş ve işgallere katılmak Tencere-Tava Eylemine katılmak
 • 16. Gezi Olaylarına Katılma Nedenleri %100 %85,8 %80 %65,0 %60 %40 %36,6 %31,6 %20 %3,4 %1,8 Heyecan arayışı Bağlı olduğum taraftar grubunun katılım çağrısı %0 Hükümetin genel İlk günlerde tanık Hükümetin kamusal İnsanlar arasındaki olarak sürdürdüğü olduğum orantısız alan olan bir parkı dayanışma ve baskıcı politikaları polis şiddeti ve AVM’ye yardımlaşmaya yoğun gaz kullanımı dönüştürme çabası katılmak “(Sadece katılanlar yanıtlasın lütfen) Gezi Olaylarına katıldığınızı belirttiniz. Aşağıdaki sebeplerden hangisi sizin olaylara katılmanızda etkili oldu? En fazla iki tane yanıtlar mısınız?”
 • 17. Gezi Parkı Olaylarının Amacı %100 %84,8 %80 %60 %40 %27,9 %20 %26,4 %17,0 %8,0 %5,4 %3,4 %0 AKP’nin baskıcı Farklı kimlikteki Ağaçları Hükümeti Eğlence ve farklı Kargaşa çıkarıp Ülkeyi bölmeye yönetimine karşı insanların korumak, Gezi devirmek ya da bir deneyim halkın huzurunu çalışmak bir başkaldırı, varlıklarını Parkı’nın park istifa etmesini yaşamak bozmak özgürlük topluma olarak kalmasını sağlamak göstermesi, kazanmak sağlamak
 • 18. Gezi Protestoları’ndan Haberdar Olunan Dönem %12,3 27 Mayıs – 31 Mayıs arasında 31 Mayıs’tan sonra %87,7 “27 Mayıs 2013 gecesi Taksim Gezi Parkı’nın bir duvarının yıkılmasının ardından parkta eylemler başlamıştır. 31 Mayıs 2013’te sabah erken saatlerde polis parka gaz bombalarıyla müdahale etmiştir ve bu olayın ardından protestolar büyümüştür. Gezi Protestolarından ne zaman haberdar oldunuz?”
 • 19. “Hangi kaynaklardan haberdar oldunuz?” %100 %80 %60 %70,2 %51,4 %45,7 %40 %31,1 %22,2 %20 %0 %16,2
 • 20. Gezi Protestoları Sırasında Polisin Tutumu %100 %94,2 %80 %60 %40 %20 %5,8 %1,1 %0 Gereğinden sert Gerektiği kadar Gereğinden daha yumuşak “Gezi Protestoları sırasında polisin tutumunu ve eylemlere müdahale ediş biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Gereğinden daha yumuşak, gereğinden sert ya da gerektiği kadar?”
 • 21. “Gezi Protestoları sırasında polisin protestoculara karşı tutumunu ve eylemlere müdahale ediş biçimini kim belirlemiştir? Aşağıdakilerden iki tanesini belirtir misiniz?” %100 %89,2 %80 %60 %40,4 %40 %36,9 %33,0 %20 %2,7 %0
 • 22. “Bazıları Gezi Protestolarının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından örgütlendiğini düşünmektedir. Bu görüşe katılıyor musunuz?” %100 %82,1 %80 %60 %40 %20 %9,9 %6,4 %1,6 %0 Tamamen katılmıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Tamamen katılıyorum
 • 23. “Bazılarına göre Gezi Protestoları’na katılanlar tek bir ortak kimliğe sahipken, bazıları da herkesi kapsayacak tek bir kimlik tanımı olmadığını düşünüyor. Siz bu görüşlerden hangisine katılıyorsunuz?” Tek bir ortak kimlik tanımı yoktur %90,1 Tek bir ortak kimliğe sahiptir %9,9 %0 %20 %40 %60 %80 %100
 • 24. Gezi Protestoları’nın Dış Güçler Tarafından Düzenlenmesi %100 %80 %73,4 %60 %40 %20 %11,6 %10,5 %4,5 %0 Tamamen katılmıyorum Kısmen katılıyorum Kısmen katılmıyorum Tamamen katılıyorum “Kimileri Gezi Protestolarının Türkiye’nin istikrarını bozmak isteyen dış güçler tarafından düzenlendiğini düşünüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? Tamamen mi, kısmen mi katılıyor musunuz/katılmıyorsunuz?”
 • 25. Gezi Protestolarına Katılan Sanatçıların Amacı %100 %80 %68,6 %60 %40 %24,6 %20 %3,5 %1,5 %1,0 %0,8 %0 Gezi protestolarını yaymak ve protestoların toplumdaki duyarlılığını artırmak Kendilerini protestoya katılanlarla bir tutmak Hükümetin istifa Dış güçler için Darbe olması için Sanatçı haklarını etmesini sağlamak ülkeyi karıştırmak çabalamak savunmak “Gezi protestolarına destek veren/katılan sanatçılar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Sizce aşağıdakilerden hangisi protestolara destek veren sanatçıların amacını daha iyi açıklamıştır?”
 • 26. Gezi Protestoları’ndan Sonra Hükümet Politikalarında Değişiklik Hükümet politikaları değişmemiştir %72,0 Hükümet politikaları değişmiştir %28,0 %0 %20 %40 %60 %80 %100 “Şimdi hükümet ve hükümet politikalarını Gezi protestoları sonrasına göre değerlendirir misiniz? Sizce, Gezi protestoları sonrasında, hükümet politikalarında değişiklik olmuş mudur, olmamış mıdır?”
 • 27. “Peki, sizce ne yönde değişmiştir? Okuyacaklarımdan her birinin geçerli olup olmadığını söyler misiniz?” %100 %80 %60 %56,7 %41,6 %40 %20,8 %20 %9,6 %0 Hükümet daha sert politikalar uygulamaya başlamıştır Hükümetin protestolara katılan insanlara karşı daha duyarsız olduğunu düşünüyorum Hükümet daha ılımlı politikalar uygulamaya başlamıştır Hükümet protestolara katılan insanlara karşı daha duyarlı olmuştur
 • 28. “Bugün düşündüğünüzde, sizce Gezi Parkı olaylarının etkisi için aşağıdakilerden hangisi uygundur?” %100 %80 %60 %43,2 %40 %35,3 %18,7 %20 %2,9 %0 Bu olayların etkisini uzun vadede göreceğiz Hala sürüyor İlk zamanlar etkiliydi, fakat şimdi etkisi kalmadı unutuldu Başından beri hiçbir etkisi olmadı
 • 29. “Gezi Protestolarından sonra gazete, televizyon, dergi ya da radyolar gibi iletişim araçlarının güvenilirliği konusundaki görüşünüzde bir değişiklik oldu mu?” Evet %71,7 Hayır %28,3 %0 %20 %40 %60 %80 %100
 • 30. “Ne yönde bir değişiklik oldu?” Daha güvenilmez oldu %98,2 Daha güvenilir oldu %1,8 %0 %20 %40 %60 %80 %100
 • 31. Eğitim Düzeyi %100 %80 %60 %44,8 %40 %20 %34,0 %15,7 %3,2 %1,3 %0,2 Yüksek okul (2 yıllık) mezunu Ortaokul (veya ilköğretim okulu) mezunu Okuma yazma bilmiyor %0 Lise veya dengi Üniversite (en az 4 Yüksek lisans veya okul mezunu yıllık) mezunu doktora mezunu “En son mezun olduğunuz okul düzeyini öğrenebilir miyim?”
 • 32. Çalışma Durumu %100 %80 %60 %58,8 %40 %27,2 %20 %5,6 %2,3 %2,1 %0,8 %0,6 %0,5 %0 Öğrenci Tam zamanlı (haftada 40+saat) çalışıyor Kısmi İşsiz zamanlı (Herhangi (part-time) bir işte çalışıyor çalışmayıp iş arayan) Emekli %0,3 İşsiz fakat Mevsimlik Ücretsiz aile Ev kadını gelir sahibi işte çalışıyor işçisi (ailenin (Bir işte işyerinde, çalışmayıp, bahçesinde, iş aramayan, vs. çalışıyor) kira-faiz benzeri gelirle geçinen) “Çalışma durumunuz için okuyacağım seçeneklerden hangisi daha uygundur?” %0,3 Hastalık ve benzeri nedenlerle çalışamıyor
 • 33. Anketimize Katılan ve Bu Raporu Okuyan Herkese Teşekkürler POLS480 Saha Araştırması Atölyesi Öğrencileri Ve Dr. Emre Erdoğan

Related Documents