www.kollekogbg.se
www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg
Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
Kollaborativ Ekonomi Göteborg
”KEG är en ideell förening som vill underlätta
och främja en kollaborativ ekonomi.”
Kartor
E...
Den kollaborativa staden
Göteborgs Stads budget:
”Staden ska uppmuntra framväxten av delandets ekonomi
som bygger på cirku...

Kollaborera = samverka & samarbeta

Ekonomi = hushålla med resurser
Kollaborativ ekonomi
Kollaborativ ekonomi
De fyra faserna
Förstadier
Drivkrafter
Källa: Old Economy vs. New Economy (slideshare)
Vilket kommer förändra...
Gemensamma värden & principer
Exempel Göteborg
Hoffice
Sambil
Kartan
www.kollekogbg.se
l
1. Deltagarkultur
l
2. Platta strukturer och nätverk
l
3. Transparens och öppenhet
l
4. Ofta en blandning av organisatio...
Tack!
www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg
Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
Källor & läsvärt
Slides 7 - 9 från Thomas Dönnebrinks presentation “Old Economy vs. New Economy “ (SlideShare)
Illustratio...
Shareleksveckan - Kollaborativ ekonomi
of 17

Shareleksveckan - Kollaborativ ekonomi

Presentationen från träffen "Hur funkar deltagarkultur online?" hos Social Media Club Göteborg den 12/6 2015. Eventet var en del av Shareleksveckan. Press av Emma Öhrwall, Kollaborativ Ekonomi Göteborg
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      


Transcripts - Shareleksveckan - Kollaborativ ekonomi

 • 1. www.kollekogbg.se
 • 2. www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
 • 3. Kollaborativ Ekonomi Göteborg ”KEG är en ideell förening som vill underlätta och främja en kollaborativ ekonomi.” Kartor Event Föredrag Workshops Projekt Opinionsbildning www.kollekogbg.se
 • 4. Den kollaborativa staden Göteborgs Stads budget: ”Staden ska uppmuntra framväxten av delandets ekonomi som bygger på cirkulära principer, förtroende och tillit.” ”Delandets ekonomi kan göra tillgångar billigare, tillgängliga för fler samt medföra mindre miljö- och klimatpåverkan än tidigare.”
 • 5.  Kollaborera = samverka & samarbeta  Ekonomi = hushålla med resurser Kollaborativ ekonomi
 • 6. Kollaborativ ekonomi
 • 7. De fyra faserna
 • 8. Förstadier
 • 9. Drivkrafter Källa: Old Economy vs. New Economy (slideshare)
 • 10. Vilket kommer förändra...
 • 11. Gemensamma värden & principer
 • 12. Exempel Göteborg Hoffice Sambil
 • 13. Kartan www.kollekogbg.se
 • 14. l 1. Deltagarkultur l 2. Platta strukturer och nätverk l 3. Transparens och öppenhet l 4. Ofta en blandning av organisationstyper och sektorer l 5. Minskar resursanvändningen Vad är kollaborativt? l Vill du veta mer? Se Rachel Botsmans inlägg: l ”Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption--And What Isn't?”
 • 15. Tack! www.kollekogbg.se | Facebook: Kollaborativ Ekonomi Göteborg | @kollekogbg Emma Öhrwall emma@kollekogbg.se
 • 16. Källor & läsvärt Slides 7 - 9 från Thomas Dönnebrinks presentation “Old Economy vs. New Economy “ (SlideShare) Illustrationer av: Thuy Chinh Duong. Thomas Dönnebrink OuiShare Connector Germany Freelancer Collaborative Economy www.about.me/thomasdoennebrink thomas@ouishare.net @tdoennebrink +49 176 32335744 Illustrations by Thuy Chinh Duong chinh@harry.do @chinhzilla Teorier av Rachel Botsman pionjär och författare till boken “What’s mine is Yours”. Finns även på Tedtalk, Youtubekanalen “OuiShare TV” samt hennes webb http://www.collaborativeconsumption.com/ Kollaborativ Ekonomi Göteborg, förening som underlättar för kollaborativ ekonomi i Gbg. Karta, ordlista och videoklipp m.m. http://www.kollekogbg.se/ Det Kollaborativa Samhället - inspiration på svenska om Kollaborativ Ekonomi och det växande Kollaborativa Samhället https://www.facebook.com/kollaborativasamhallet Delaeko, En svensk blogg om kollaborativ ekonomi http://delaeko.se/vad-ar/vad-ar-kollaborativ-ekonomi/ OuiShare, Det globala nätverket för kollaborativ ekonomi http://ouishare.net/en/about/collaborative_economy Collaborative Consumption, Globalt nätverk om kollaborativ konsumtion– rapporter och nyheter m.m. http://www.collaborativeconsumption.com/ Shareable, globalt nätverk om kollaborativ ekonomi http://www.shareable.net/

Related Documents