POLITISK MEDIEANALYSE OMTALE AV NORSKE PARTIER OG POLITISKE SAKER I NYHETER OG ...
INNHOLDSFORTEGNELSE:3. Om analysen4. Sentrale funn i analysen - uke 75. Andel omtale av politiske saksområder - u...
OM ANALYSENeMinds Politiske medieanalyse er en ukentlig analyse som viser partienes posisjon inyhetsbildet og i sosiale me...
SENTRALE FUNN I ANALYSEN – UKE 7• Høyres forslag til ny formuesskatt ble lagt frem 12. februar, og en dybdeanalyse av kate...
ANDEL OMTALE AV POLITISKE SAKSOMRÅDER - UKE 7 ...
UTVIKLING I OMTALE AV POLITISKE SAKSOMRÅDER - UKE 3-7 Nyheter: ...
SAKSOMRÅDE: ARBEID OG NÆRING Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: ELDRE OG OMSORG Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: FORSVAR Uke 7 U...
SAKSOMRÅDE: HELSE Uke 7 Uke ...
SAKSOMRÅDE: INNVANDRING Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: KLIMA, MILJØ, ENERGI Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: KOMMUNENE OG LOKALPOLITIKK Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: KRIMINALITET OG JUSTIS Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: KULTUR, RELIGION OG FRIVILLIGHET Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: LIKESTILLING OG FAMILIE Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: SAMFERDSEL Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: SKATTER, AVGIFTER OG ØKONOMI Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING Uke 7 ...
SAKSOMRÅDE: UTENRIKS Uke 7 ...
OM EMINDeMind er et analysebyrå og konsulenthus i Larvik som fokuserer på data mining ogtekstanalyse av store datamengder ...
BETINGELSERDenne rapporten er utarbeidet av eMind AS.Denne kopien er kun til demobruk.Det er forbudt å kopiere eller vider...
of 22

Politisk Medieanalyse uke 7 2013

Omtale av norske partier og politiske saker i nyheter og sosiale medier uke 7 2013. eMinds Politiske medieanalyse er en ukentlig rapport som viser partienes posisjon i nyhetsbildet og i sosiale medier fordelt på 14 politiske saksområder. Les mer på http://www.emind.no/analyse/politisk-analyse
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Politisk Medieanalyse uke 7 2013

 • 1. POLITISK MEDIEANALYSE OMTALE AV NORSKE PARTIER OG POLITISKE SAKER I NYHETER OG SOSIALE MEDIER UKE 7 – 2013 (ANALYSEGRUNNLAG: 7927 AVISARTIKLER OG NETTINNLEGG PUBLISERT I UKE 7)eMinds Politiske medieanalyse er en ukentlig rapport som viser partienesposisjon i nyhetsbildet og i Sosiale medier fordelt på 14 politiske saksområder.
 • 2. INNHOLDSFORTEGNELSE:3. Om analysen4. Sentrale funn i analysen - uke 75. Andel omtale av politiske saksområder - uke 76. Utvikling av andel omtale av politiske saksområder - uke 3 – 77. Arbeid og næring8. Eldre og omsorg9. Forsvar10. Helse11. Innvandring12. Klima, miljø og energi13. Kommune- og lokalsamfunn14. Kriminalitet og justis15. Kultur, religion og frivillighet16. Likestilling og familie17. Samferdsel18. Skatter, avgifter og økonomi19. Skole, utdanning og forskning20. Utenriks21. Om eMind AS22. BetingelserRapporten er utarbeidet av eMind AS. Denne kopien er kun til demobruk. Det er forbudt å kopiere eller videreformidle dennerapporten uten tillatelse fra eMind AS.
 • 3. OM ANALYSENeMinds Politiske medieanalyse er en ukentlig analyse som viser partienes posisjon inyhetsbildet og i sosiale medier fordelt på 14 saksområder.Hver uke analyseres alle avisartikler og nettinnlegg - fra ca. 2600 unike kilder - hvor norske partier ogpartiledere er omtaltI motsetning til tradisjonell medieanalyse, analyseres all omtale, ikke bare et representativt utvalg avartikler og aviser - hver uke. I tillegg klassifiseres alle artikler eller nettinnlegg etter politisk saksområde, ogman kan dermed man knytte medieomtale av partier og partileder til saksområde.Det store omfanget artikler, og helt nye metoder for tekstanalyse, gir et unikt innblikk i styrkeforholdetmellom stortingspartiene, partilederne og politiske saker. Rapportene viser andelen medieomtale av parti ogpartileder (egen rapport) fordelt på politisk saksområder.Avansert metoder og algoritmer for tekstanalyse gjør at eMind analyserer det som på årsbasis utgjørca. 1 000 000 dokumenter.Ved hjelp av ukentlig oppdaterte rapporter kan man følge trend og utvikling over tid og dermed få tilgangtil et unikt styringsparameter. Er du interessert i mer informasjon eller et møte? Bestill rapporten eller få ettilbud av oss i dag!Mer informasjon:Se våre analyseprodukter og priser herTa kontakt for tilbud på en av våre abonnementspakker.Kontakt Eilif Kiland på telefon: 99 63 22 22 eller epost: ek@emind.no for mer informasjon og tilbud. Rapporten er utarbeidet av eMind AS. Denne kopien er kun til demobruk. Det er forbudt å kopiere eller videreformidle denne rapporten uten tillatelse fra eMind AS. 3
 • 4. SENTRALE FUNN I ANALYSEN – UKE 7• Høyres forslag til ny formuesskatt ble lagt frem 12. februar, og en dybdeanalyse av kategorien «Skatt, avgifter og økonomi» viser at «formuesskatt» er den dominerende termen i kategorien både for nyheter og nettdebatt denne uken. • Kategorien «skatt, avgift og økonomi» er den største i sosiale medier for uke 7 med 36 % av den totale andel partirelaterte diskusjoner - mot kun 17% i uke 6. (side 5, 6). I nyheter øker andelen omtale av kategorien med kun 2 % fra uke 6 til 7 (side 6). • Andelen nyhetsomtale for Høyre øker fra 24 % i uke 6 til 30 % i uke 7, primært på bekostning av SV og FrP. Ap ligger stabilt i nyhetsomtale siste 3 uker, men faller i sosiale medier. Øvrige partier under 10%. I Sosiale medier øker Høyres andel av omtalen i kategorien fra 48 % til 56 %. (side 18) • Høyres andel av omtalen i kategorien «Skatt, avgift og økonomi» begynte å øke kraftig, både i nyheter og sosiale medier allerede fra uke 5, i forkant av at forslaget til formuesskatt ble fremlagt. Totalt øker Høyre sin andel av omtalen fra 17 % til 30 % i nyheter og hele 18 % til 56 % i sosiale medier fra uke 5 til 7. (side 18)• Arbeiderpartiet har hatt jevn økning i kategorien «Helse» siden uke 3 og har hele 47 % av totalomtalen i nyheter i uke 7. Mens Høyre er med 33 % størst på omtale sosiale medier, selv med et fall fra uke 6. FrP har her 27 %, mot Ap med 22 %. (side 10)• Innen «Kriminalitet og Justis» øker både, FrP, SV og SP i omtale i nyheter, hvor FrP er størst med 37 % av omtalen mot SV med 18 % og SP med 17 %. Men i sosiale medier øker Høyre til 36 % av omtalen, hvor FrP står stabilt på 30 %. Spesielt legges det merke til at Sp ikke omtales i denne kategorien i sosiale medier, og Sv kun med 5 %. (side 14)• Sv faller mest i kategorien «Utenriks» fra 45 % i uke 6 til 14 % i uke 7. De 4 borgerlige partiene øker alle i samme periode, og har en jevn fordeling i omtale i nyhetsbildet. I sosiale medier dominerer H, FrP og Venstre i samme kategori, mens KrF er fraværende. (side 20) 4
 • 5. ANDEL OMTALE AV POLITISKE SAKSOMRÅDER - UKE 7 Skole, utdanning og Arbeid og Utenriks forskning næringspolitikk Skatter, avgifter og Eldre og omsorg økonomi ForsvarNyheter: Helse Innvandring Samferdsel Klima, miljø, energi Likestilling og familie Kultur, religion og Kommunene og frivillighet Kriminalitet og justis lokalpolitikk Skole, utdanning og Arbeid og Utenriks forskning næringspolitikk Eldre og omsorg Forsvar HelseSosiale Innvandringmedier: Skatter, avgifter og økonomi Klima, miljø, energi Kommunene og lokalpolitikk Kriminalitet og justis Samferdsel Kultur, religion og Likestilling og familie frivillighet Diagrammene viser total andel omtale innen 14 politiske saksområder i nyheter (øverst) og sosiale medier (nederst) hvor stortingspartiene var omtalt gjeldende uke.
 • 6. UTVIKLING I OMTALE AV POLITISKE SAKSOMRÅDER - UKE 3-7 Nyheter: Sosiale medier:100% 100 %90% 90 %80% 80 % Utenriks Skole, utdanning og forskning70% 70 % Skatter, avgifter og økonomi Samferdsel60% Likestilling og familie 60 % Kultur, religion og frivillighet50% Kriminalitet og justis 50 % Kommunene og lokalpolitikk Klima, miljø, energi40% 40 % Innvandring Helse30% 30 % Forsvar Eldre og omsorg20% Arbeid og næringspolitikk 20 %10% 10 % 0% 0% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Diagrammene viser utvikling av total andel omtale innen 14 politiske saksområder i nyheter (øverst) og sosiale medier (nederst) hvor stortingspartiene var omtalt gjeldende uker.
 • 7. SAKSOMRÅDE: ARBEID OG NÆRING Uke 7 Uke 3 - 7 40% SV FRP 11 % 35% 13 % 30% 25%Nyheter H 20% 25 % 15% AP 38 % 10% 5% KRF 0% SP V 6 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 4% 3% FRP H KRF V SP AP SV 45% SV 4% FRP 40% 20 % 35% 30% APSosiale 30 % 25%medier 20% 15% SP 10% 0%V 5% H 5 % KRF 37 % 0% 4% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 8. SAKSOMRÅDE: ELDRE OG OMSORG Uke 7 Uke 3 - 7 50 % SV FRP 45 % 20 % 16 % 40 % 35 % 30 %Nyheter 25 % 20 % AP 15 % 18 % H 10 % 35 % 5% SP 0% 7% V KRF Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 2% 2% FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV 3% AP 50 % 18 % FRP 28 % SP 40 % 0%Sosiale V 30 %medier 3% KRF 0% 20 % 10 % 0% H Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 48 % FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 9. SAKSOMRÅDE: FORSVAR Uke 7 Uke 3 - 7 60 % SV FRP 18 % 18 % 50 % 40 %Nyheter AP 30 % H 17 % 19 % 20 % 10 % SP KRF 0% 8% V 9% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 11 % FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV FRP 0% 11 % 50 % AP 33 % 40 %Sosiale 30 %medier 20 % H SP 39 % 0% 10 % V 6% KRF 0% 11 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 10. SAKSOMRÅDE: HELSE Uke 7 Uke 3 - 7 50 % SV FRP 45 % 12 % 11 % 40 % 35 % H 30 % 18 %Nyheter 25 % 20 % KRF 15 % 5% 10 % AP V 4% 5% 47 % SP 0% 3% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV 70 % SV 8% 60 % FRP 27 % 50 % APSosiale 22 % 40 %medier 30 % SP 1% 20 % V 7% 10 % KRF 2% H 0% 33 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 11. SAKSOMRÅDE: INNVANDRING Uke 7 Uke 3 - 7 45 % 40 % SV 22 % FRP 35 % 27 % 30 % 25 %Nyheter 20 % 15 % AP 10 % 19 % 5% SP H 2% V 0% 26 % 2 % KRF Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 2% FRP H KRF V SP AP SV 45 % SV 7% 40 % 35 % FRP 33 % 30 % APSosiale 25 % 25 %medier 20 % 15 % SP 0% 10 % V 5% 8% KRF H 0% 3% 24 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 12. SAKSOMRÅDE: KLIMA, MILJØ, ENERGI Uke 7 Uke 3 - 7 35 % FRP SV 11 % 30 % 25 % 25 % H 14 % 20 %Nyheter 15 % KRF 6% 10 % V 5% AP 7% 24 % SP 0% 13 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV 45 % SV 9% 40 % FRP 35 % AP 29 % 30 % 16 %Sosiale SP 25 %medier 0% V 20 % 4% 15 % 10 % KRF 3% 5% 0% H Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 39 % FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 13. SAKSOMRÅDE: KOMMUNENE OG LOKALPOLITIKK Uke 7 Uke 3 - 7 45 % SV 10 % FRP 40 % 18 % 35 % 30 % AP 21 % 25 %Nyheter 20 % H 15 % 20 % 10 % SP 5% 12 % KRF 0% V 7% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 12 % FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV 5% FRP 50 % 24 % AP 22 % 40 %Sosiale 30 %medier SP 2% 20 % V 6% 10 % KRF 1% H 0% 40 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 14. SAKSOMRÅDE: KRIMINALITET OG JUSTIS Uke 7 Uke 3 - 7 45 % SV 40 % 18 % 35 % FRP 30 % 37 % 25 %Nyheter 12 % AP 20 % 15 % 10 % 5% SP H 17 % V KRF 7 % 0% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 5% 4% FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV 5% 50 % AP FRP 21 % 30 % 40 %Sosiale 30 %medier SP 0% V 20 % 7% KRF 10 % 1% H 0% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 36 % FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 15. SAKSOMRÅDE: KULTUR, RELIGION OG FRIVILLIGHET Uke 7 Uke 3 - 7 50 % SV 45 % 14 % FRP 40 % 28 % 35 % 30 %Nyheter 21 % AP 25 % 20 % 15 % 10 % H SP 5% 14 % 4% V KRF 0% 9% 10 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV 45 % SV 8% 40 % 35 % FRP AP 31 % 30 % 16 %Sosiale SP 25 %medier 0% 20 % V 15 % 8% 10 % KRF 5% 10 % H 0% 27 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 16. SAKSOMRÅDE: LIKESTILLING OG FAMILIE Uke 7 Uke 3 - 7 40 % FRP 35 % SV 17 % 23 % 30 % 25 %Nyheter H 20 % 15 % 20 % 10 % AP 5% 26 % KRF V 4% 0% SP 7% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 3% FRP H KRF V SP AP SV 40 % SV 5% 35 % FRP 25 % 30 % AP 25 %Sosiale 27 % 20 %medier 15 % SP 10 % 0% V 5% 8% H KRF 31 % 0% 4% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 17. SAKSOMRÅDE: SAMFERDSEL Uke 7 Uke 3 - 7 40 % SV FRP 35 % 20 % 19 % 30 % 25 %Nyheter 20 % 15 % AP H 10 % 21 % 24 % 5% SP KRF 0% V 5% 4% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 7% FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV 8% 50 % FRP 29 % 40 % APSosiale 23 % 30 %medier SP 20 % 0% V 2% 10 % KRF 0% 0% H Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 38 % FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 18. SAKSOMRÅDE: SKATTER, AVGIFTER OG ØKONOMI Uke 7 Uke 3 - 7 35 % SV FRP 12 % 11 % 30 % 25 % 20 %Nyheter AP H 15 % 28 % 30 % 10 % 5% SP 0% V KRF 6% Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 4% 9% FRP H KRF V SP AP SV 60 % SV 3% FRP AP 50 % 18 % 18 % SP 40 % 0%Sosiale V 30 % 3%medier KRF 2% 20 % 10 % H 0% 56 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 19. SAKSOMRÅDE: SKOLE, UTDANNING OG FORSKNING Uke 7 Uke 3 - 7 40 % FRP 9% 35 % 30 % SV 34 % H 25 % 21 %Nyheter 20 % 15 % KRF 10 % 4% V 5% AP 5% SP 0% 17 % 10 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV 35 % SV FRP 6% 13 % 30 % 25 %Sosiale AP 20 %medier 33 % 15 % H 31 % 10 % 5% SP 0% V 0% KRF 11 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 6% FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 20. SAKSOMRÅDE: UTENRIKS Uke 7 Uke 3 - 7 50 % SV FRP 45 % 14 % 16 % 40 % 35 % 30 % APNyheter 18 % H 25 % 20 % 20 % 15 % SP 10 % 4% 5% V KRF 0% 10 % 18 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV 45 % SV FRP 40 % 13 % 21 % 35 % 30 %Sosiale AP 25 % 18 %medier 20 % 15 % SP 0% 10 % V 5% 8% KRF H 0% 0% 40 % Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 FRP H KRF V SP AP SV Diagrammene til venstre viser partienes andel av totalomtale i nyheter og sosiale medier for uke 8, for gjeldende saksområde. Diagrammene til høyre viser utvikling av andel omtale pr. parti siste 5 uker, for gjeldende saksområde.
 • 21. OM EMINDeMind er et analysebyrå og konsulenthus i Larvik som fokuserer på data mining ogtekstanalyse av store datamengder (Big Data), samt rådgivning og konsulenttjenesterinnen e-handel, forretningssystemer, prosesser og IT prosjekter.eMind måler og analyserer medieomtale i aviser og sosiale medier. Vi påviser trender ogsammenhenger og kan gjennom dette gi innsikt i hva som skrives om f.eks. politiskepartier, merkevarer, egen bedrift eller konkurrentene.eMind har utviklet egne avanserte analysemetoder for å avdekke sammenhenger ogtrender i samtalene på sosiale medier som Twitter, kommentarfelt, diskusjonsfora, bloggerog andre store datamengder.eMind AS ble etablert i 2007 av Jan Gusland.Se mer på: www.emind.noNoen av våre kunder:Elkjøp, Komplett, Notabene, Statens Vegvesen, Framtidens Byer, NeviSkandinavia, KVU Kristiansandsregionen, Brubakkens Truckservice, eSenteret –Midt-Telemark næringsutvikling, Malthus, Fagmøbler, Opplysningen,O.N.Sunde, Sport Supply, House of Coffee, Vitari. 21
 • 22. BETINGELSERDenne rapporten er utarbeidet av eMind AS.Denne kopien er kun til demobruk.Det er forbudt å kopiere eller videreformidle denne rapportenuten tillatelse fra eMind AS.

Related Documents