ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет
на ...
Интегриран Проект
за Водния Цикъл
на Град Габрово
ПъТяТ на ВоДаТа
на
Г а б р о в о
Началото
2004-8
Обследване
на състоянието и функционалността на
ВиК системата
Анализ
на нуждите, критичните
точки и проблемите на със...
Министерство на околната среда и водите
Община Габрово
ВиК Габрово
разработиха оздравителна програма за една силно комп...
73%
загуби на питейна вода
85%
инфилтрация
в канализацията
76%
свързаност към пречистване на градски отпадъчни води
100%
амортизирани съоръжения по пътя на водата
Липса на надеждност
на експлоатацията
Високи разходи за поддръжка
Несъответствие с екологичните изисквания
Нарушение н...
2009
Проектът бе одобрен
от Министерството
на околната среда
и водите за финансиране по ОП „Околна среда“
и защитен пред Европейската Комисия поради статута му на „голям“ проект, след
5-годишна подготовка
2010
Бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за инвестиционна програма
2010 - 2015 на стойност
123 милиона лева
Поставихме си задачи:
да намалим водните загуби и да ограничим авариите
да изградим канализация в квартали, където все о...
Поехме ангажимент за изпълнение на европейските политики в сектор околна среда, релизирайки най – тежките и социално отгов...
2012
Бяха подписани всички
пет строителни договора:
три за ВиК мрежата
два за пречиствателните
станции
Една Община и екипите на доказали се строителни дружества договориха ангажиментите си за изграждането на
новия път на вод...
Обследване
Драгев и Ко ООД
етап 1 от ВиК мрежата
Обследване
Станилов ЕООД
етап 2 от ВиК мрежата
Обследване
Пътинженеринг ЕООД
етап 3 от ВиК мрежата
Обследване
КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящ се от:
Копаса - Испания, Технострой България ООД, ЕТ Мирса-93 – Ц...
Обследване
Обединение ГБС – Биогест – Габрово, състоящо се от:
Главболгарстрой АД, Бора ЕООД, Биогест нтернационал ООД -...
Обследване
лятото на 2012 г. започна строителството
Обследване
на терен
Проектът
години
Работим за изграждането на:
Обследване км
нови водопроводи
Обследване км
нова канализация
Обследване помпени станции
Обследване
пречиствателни станции
Обследване
цялостно асфалтирани улици
Процесът
Инвестирахме в:
поройни дъждове
поройни дъждове
поройни дъждове
Осигурихме:
Трудностите
Пътят на водата бе нелек
Обследване
Затворени улици
Обследване
Затруднен достъп
Обследване
Колизия с комуникации
Обследване
Запрашеност
Обследване
Непроходимост
Обследване
Аварийни ситуации
Обследване
Скални почви
Обследване
Трудни терени
Обследване
Тежък климат
Обследване
Поройни дъждове
Обследване
Необходимост от допълнително проектиране и строителство – спиране на СМР с акт 10
Финансова несигурност
Преустановените плащания
от ОП Околна среда забавиха темпа на работа и наложиха
реорганизация на ...
Смисълът
Въпреки трудностите проектът продължава да се изпълнява
ефективно
Въпреки преустановените плащания по ОП Околна среда, Община Габрово няма неизпълнени задължения към
строителните фирми
С възстановяването на
плащанията темпът на работа
бе напълно възобновен
Актуализирани бяха работните програми за приклю...
92%
напредък
100% етап 1 от мрежата
99% етап 2 от мрежата
97% етап 3 от мрежата
100% помпени станции
Положени са 118 км ВиК мрежи, остават да се изпълнят
2 км
Напредъкът на строителството
на пречиствателните станции е 80%
През 2015 г. в Габрово ще функционират модерни пречиствателни съоръжения, реконструирани съгласно
най-добрите инженерни
...
Съчетахме инвестициите във ВиК с ремонт на пътна инфраструктура - осигурихме кредит от
3 770 000 лв. от ФОНД ФЛАГ за цяло...
Обследване
Цялостно преасфалтирани са 75 улици
на град Габрово
Обследване
Ул. Македония
Център
Обследване
Ул. Николаевска
Център
Обследване
Ул. Орловска
Център
Обследване
Ул. Брянска
Център
Обследване
Бул. Априлов
Център
Обследване
Ул. Любен Каравелов
Кв. Лъката
Обследване
Ул. д-р Тота Венкова
Кв. Трендафил
Обследване
Ул. Зорница
Кв. Русевци
Обследване
Ул. Баждар
Кв. Баждар
Обследване
Ул. Варовник
Кв. Варовник
Обследване
Бул. Бойката
Кв. Стефановци
Създавахме
добавена стойност
Ежедневно подобрявахме околната среда чрез инвестиции в
екологичната инфраструктура на Габрово
Съвместихме и координирахме строителните дейности с други публични и частни инвестиции в градска среда (газификация,
пола...
Развихме модел на ефективна комуникация – създадохме
и поддържахме информационен портал на проекта с актуална информация ...
Създавахме кадастъра на Габрово чрез постоянни геодезически заснемания и отразяването на комуникациите в ГИС базирано прил...
Пътят на водата продължава
благодарение на
европейската солидарност
и Вашата ангажираност!
Благодарим на гражданите на Габрово, ВиК Габрово и всички наши партньори,
че подкрепиха тази инвестиция и работиха за
но...
Обследване
Тя е
наша!
Благодарим
за вниманието!
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет
на ...
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
Prezentacia final
of 109

Prezentacia final

Prezentacia final
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      


Transcripts - Prezentacia final

 • 1. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” www.ope.moew.government.bg www.waterprojectgabrovo.eu
 • 2. Интегриран Проект за Водния Цикъл на Град Габрово
 • 3. ПъТяТ на ВоДаТа
 • 4. на Г а б р о в о
 • 5. Началото
 • 6. 2004-8
 • 7. Обследване на състоянието и функционалността на ВиК системата Анализ на нуждите, критичните точки и проблемите на съставните компоненти Проектиране на новата мрежа и остойностяване на разходите Планиране на стратегия за изпълнение на инвестицията
 • 8. Министерство на околната среда и водите Община Габрово ВиК Габрово разработиха оздравителна програма за една силно компрометирана ВиК система с изтекъл експлоатационен живот:
 • 9. 73% загуби на питейна вода
 • 10. 85% инфилтрация в канализацията
 • 11. 76% свързаност към пречистване на градски отпадъчни води
 • 12. 100% амортизирани съоръжения по пътя на водата
 • 13. Липса на надеждност на експлоатацията Високи разходи за поддръжка Несъответствие с екологичните изисквания Нарушение на естетиката на съвременното градустройство
 • 14. 2009
 • 15. Проектът бе одобрен от Министерството на околната среда и водите за финансиране по ОП „Околна среда“
 • 16. и защитен пред Европейската Комисия поради статута му на „голям“ проект, след 5-годишна подготовка
 • 17. 2010
 • 18. Бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за инвестиционна програма 2010 - 2015 на стойност 123 милиона лева
 • 19. Поставихме си задачи: да намалим водните загуби и да ограничим авариите да изградим канализация в квартали, където все още функционират септични ями да създадем ефективност и надеждност на пречиствателните процеси да намалим разходите за експлоатация и поддръжка
 • 20. Поехме ангажимент за изпълнение на европейските политики в сектор околна среда, релизирайки най – тежките и социално отговорни инвестиции
 • 21. 2012
 • 22. Бяха подписани всички пет строителни договора: три за ВиК мрежата два за пречиствателните станции
 • 23. Една Община и екипите на доказали се строителни дружества договориха ангажиментите си за изграждането на новия път на водата
 • 24. Обследване Драгев и Ко ООД етап 1 от ВиК мрежата
 • 25. Обследване Станилов ЕООД етап 2 от ВиК мрежата
 • 26. Обследване Пътинженеринг ЕООД етап 3 от ВиК мрежата
 • 27. Обследване КОНСОРЦИУМ ЧИСТА ВОДА ГАБРОВО 2012, състоящ се от: Копаса - Испания, Технострой България ООД, ЕТ Мирса-93 – Цветан Асенов Пречиствателна станция за питейни води
 • 28. Обследване Обединение ГБС – Биогест – Габрово, състоящо се от: Главболгарстрой АД, Бора ЕООД, Биогест нтернационал ООД - Германия, подизпълнител – Димас АД Пречиствателна станция за отпадъчни води
 • 29. Обследване лятото на 2012 г. започна строителството
 • 30. Обследване на терен
 • 31. Проектът
 • 32. години
 • 33. Работим за изграждането на:
 • 34. Обследване км нови водопроводи
 • 35. Обследване км нова канализация
 • 36. Обследване помпени станции
 • 37. Обследване пречиствателни станции
 • 38. Обследване цялостно асфалтирани улици
 • 39. Процесът
 • 40. Инвестирахме в:
 • 41. поройни дъждове
 • 42. поройни дъждове
 • 43. поройни дъждове
 • 44. Осигурихме:
 • 45. Трудностите
 • 46. Пътят на водата бе нелек
 • 47. Обследване Затворени улици
 • 48. Обследване Затруднен достъп
 • 49. Обследване Колизия с комуникации
 • 50. Обследване Запрашеност
 • 51. Обследване Непроходимост
 • 52. Обследване Аварийни ситуации
 • 53. Обследване Скални почви
 • 54. Обследване Трудни терени
 • 55. Обследване Тежък климат
 • 56. Обследване Поройни дъждове
 • 57. Обследване Необходимост от допълнително проектиране и строителство – спиране на СМР с акт 10
 • 58. Финансова несигурност Преустановените плащания от ОП Околна среда забавиха темпа на работа и наложиха реорганизация на ресурсите на строителните фирми в условия на финансова необезпеченост
 • 59. Смисълът
 • 60. Въпреки трудностите проектът продължава да се изпълнява ефективно
 • 61. Въпреки преустановените плащания по ОП Околна среда, Община Габрово няма неизпълнени задължения към строителните фирми
 • 62. С възстановяването на плащанията темпът на работа бе напълно възобновен Актуализирани бяха работните програми за приключване на работата по асфалтирането на улиците до края на 2014 г.
 • 63. 92% напредък
 • 64. 100% етап 1 от мрежата 99% етап 2 от мрежата 97% етап 3 от мрежата 100% помпени станции
 • 65. Положени са 118 км ВиК мрежи, остават да се изпълнят 2 км Напредъкът на строителството на пречиствателните станции е 80%
 • 66. През 2015 г. в Габрово ще функционират модерни пречиствателни съоръжения, реконструирани съгласно най-добрите инженерни практики и технологии
 • 67. Съчетахме инвестициите във ВиК с ремонт на пътна инфраструктура - осигурихме кредит от 3 770 000 лв. от ФОНД ФЛАГ за цялостно асфалтиране на улици
 • 68. Обследване Цялостно преасфалтирани са 75 улици на град Габрово
 • 69. Обследване Ул. Македония Център
 • 70. Обследване Ул. Николаевска Център
 • 71. Обследване Ул. Орловска Център
 • 72. Обследване Ул. Брянска Център
 • 73. Обследване Бул. Априлов Център
 • 74. Обследване Ул. Любен Каравелов Кв. Лъката
 • 75. Обследване Ул. д-р Тота Венкова Кв. Трендафил
 • 76. Обследване Ул. Зорница Кв. Русевци
 • 77. Обследване Ул. Баждар Кв. Баждар
 • 78. Обследване Ул. Варовник Кв. Варовник
 • 79. Обследване Бул. Бойката Кв. Стефановци
 • 80. Създавахме добавена стойност
 • 81. Ежедневно подобрявахме околната среда чрез инвестиции в екологичната инфраструктура на Габрово
 • 82. Съвместихме и координирахме строителните дейности с други публични и частни инвестиции в градска среда (газификация, полагане на кабелни мрежи, благоустрояване на улици)
 • 83. Развихме модел на ефективна комуникация – създадохме и поддържахме информационен портал на проекта с актуална информация за хода на строителството
 • 84. Създавахме кадастъра на Габрово чрез постоянни геодезически заснемания и отразяването на комуникациите в ГИС базирано приложение - основа за всички бъдещи инвестиционни намерения
 • 85. Пътят на водата продължава благодарение на европейската солидарност и Вашата ангажираност!
 • 86. Благодарим на гражданите на Габрово, ВиК Габрово и всички наши партньори, че подкрепиха тази инвестиция и работиха за нова и чиста околна среда!
 • 87. Обследване Тя е наша!
 • 88. Благодарим за вниманието!
 • 89. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” www.ope.moew.government.bg www.waterprojectgabrovo.eu

Related Documents