• Synonim ducha epoki informacyjnej• Życie społeczno – kulturowe
• Nowoczesność jest to okres socjologii klasycznej XIX, XX w• Nowoczesność cechuje: porządek, ład, bezpieczeństwo, przew...
• Płynność, nieprzewidywalność, niepewność• Emancypacja jednostki• Uniezależnienie się od biologicznych ograniczeń• Nowy...
• Oderwanie człowieka od wspólnot społecznych - konieczność poszukiwania nowych wspólnot, poszukiwania grup odniesienia...
• Czas• Kompresja czasu i przestrzeni• „niby miejsca”, „nie miejsca”• Można ją przekraczać - metoda włóczęgi, t...
• Włóczęga - nie ma swojego domu, wyzbył się albo został wyzbyty z miejsca pochodzenia.• Turysta - ktoś, kto pozostawia m...
• Brak stabilności• Regionalizmy, etnoregionalizmy• Lęki, trwoga w polityce, zarządzanie lękiem
• Eliminacja roli bohatera• Rola celebryty
• Płynność• „chodzenie po ruchomych pisakach”
• Zygmunt Bauman, „Płynna nowoczesność”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006• Zygmunt Bauman, „Dwa szkice o moralności p...
Ponowoczesność
of 11

Ponowoczesność

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponowoczesność

  • 1. • Synonim ducha epoki informacyjnej• Życie społeczno – kulturowe
  • 2. • Nowoczesność jest to okres socjologii klasycznej XIX, XX w• Nowoczesność cechuje: porządek, ład, bezpieczeństwo, przewidywalność, racjonalność, kwantyfikalność, czyli przeliczalność, uzależnienie od państwa, klas społecznych, struktur społecznych
  • 3. • Płynność, nieprzewidywalność, niepewność• Emancypacja jednostki• Uniezależnienie się od biologicznych ograniczeń• Nowy model tożsamości człowieka• Tożsamość: zmienna, plastyczna
  • 4. • Oderwanie człowieka od wspólnot społecznych - konieczność poszukiwania nowych wspólnot, poszukiwania grup odniesienia - źródło wartości i wzorów zachowań
  • 5. • Czas• Kompresja czasu i przestrzeni• „niby miejsca”, „nie miejsca”• Można ją przekraczać - metoda włóczęgi, turysty, spacerowicza oraz gracza
  • 6. • Włóczęga - nie ma swojego domu, wyzbył się albo został wyzbyty z miejsca pochodzenia.• Turysta - ktoś, kto pozostawia miejsce zamieszkania, udaje się do innej kultury, ma gdzie wrócić, poznaje inne życie, ludzi.• Spacerowicz - żyje w dużym mieście. To anonimowy przechodzień wpisany w równie anonimowy tłum.• Gracz -zawsze i wszędzie towarzyszy mu bardziej łut szczęścia niż racjonalne postępowanie oraz zwyczajna ludzka uczciwość. Zawsze musi wygrywać, dążąc do celu za wszelką cenę.•
  • 7. • Brak stabilności• Regionalizmy, etnoregionalizmy• Lęki, trwoga w polityce, zarządzanie lękiem
  • 8. • Eliminacja roli bohatera• Rola celebryty
  • 9. • Płynność• „chodzenie po ruchomych pisakach”
  • 10. • Zygmunt Bauman, „Płynna nowoczesność”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006• Zygmunt Bauman, „Dwa szkice o moralności ponowoczesnej”, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa 1994• Zygmunt Bauman, „Ponowoczesność jako źródło cierpień”, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 200• Fotografia: http://www.social-europe.eu/wp- content/uploads/2011/01/zygmuntbauman.jpg

Related Documents