www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – założenia
•Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem wojewó...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – cele
1.Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki
...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe
•Budowa drogi ekspresowej S-6 Szczecin – Koszalin wraz z...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe
•Modernizacja linii kolejowej nr 351 Szczecin – Poznań(E...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe
•Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębo...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe
•Wdrożenie RIS Dolnej Odry wartość projektu: 20 mln zł
...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej
•Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjal...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej
•Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szc...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej
•Sieci energetyczne Polski Zachodniej, wartość pr...
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – obszary do dalszych negocjacji
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny – nowy impuls rozwojowy
www.wzp.pl
Kontrakt terytorialny
www.wzp.pl
Dziękuję za uwagę
of 14

kontrakt terytorialny woj. zachodniopomorskiego

źródło: wzp.pl
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - kontrakt terytorialny woj. zachodniopomorskiego

 • 1. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego
 • 2. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – założenia •Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele i przedsięwzięcia priorytetowe mające istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz danego województwa, wraz ze sposobem ich finansowania, koordynacji i realizacji. W kontrakcie zostaną także określone ramowe zasady dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. •Jego zasadniczym celem jest zapewnienie koordynacji pomiędzy politykami i instrumentami rozwojowymi na szczeblu krajowym i regionalnym.
 • 3. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – cele 1.Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki 2.Rozwój infrastruktury transportowej łączącej największe ośrodki miejskie oraz wspieranie ich powiązań z europejskim systemem transportowym oraz z ośrodkami subregionalnymi 3.Budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej 4.Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w szczególności w dorzeczu Odry 5.Zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego Województwa 6.Zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie 7.Redukcja poziomu wykluczenia społecznego 8.Podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie 9.Podniesienie jakości i dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia: 10.Rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych 11.Kompleksowa rewitalizacja obszarów popegeerowskich
 • 4. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe •Budowa drogi ekspresowej S-6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa wartość projektu: 4 000 mln zł •Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągi drogi S11 wartość projektu: 690 mln zł •Budowa obwodnicy Wałcza w ciągi drogi S10 wartość projektu: 690 ml zł •Tunel w Świnoujściu wartość projektu: 780 mln zł
 • 5. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe •Modernizacja linii kolejowej nr 351 Szczecin – Poznań(E59) wartość projektu: 3000 mln zł •Modernizacja linii kolejowej nr 273 Szczecin – Wrocław (Nadodrzanka) w ciągu międzynarodowej linii kolejowej C-E59 wartość projektu: 1 600 mln zł
 • 6. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe •Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m wartość projektu: 1 400 mln zł •Rozbudowa infrastruktury zespołu portowego Szczecin- Świnoujście wartość projektu: 850 mln zł •Poprawa dostępu do portu w Szczecinie i portu w Świnoujściu (cztery zadania) wartość projektów: 920 mln zł •Modernizacja portu w Darłowie wartość projektu: 43 mln zł •Rozbudowa terminala morskiego – poprawa dostępu do terminala od strony lądu oraz budowa nabrzeży w porcie w Policach wartość projektu: 194 mln zł
 • 7. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia priorytetowe •Wdrożenie RIS Dolnej Odry wartość projektu: 20 mln zł •Remont i modernizacje zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej wartość projektu: 190 mln zł •Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania wartość projektu: 177 mln zł
 • 8. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej •Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie- Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego, wartość projektu: 8 mln zł •Utworzenie Regionalnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zachodniopomorskim Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem – SPSZOZ "Zdroje" w Szczecinie, wartość projektu: 20 mln zł •Na potrzeby SOR – zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych oraz podwyższenie ich standardu poprzez doposażenie w tomograf komputerowy SPZOZ Szpitala Miejskiego im. J. Garduły w Świnoujściu, wartość projektu: 3 mln zł •Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu, wartość projektu: 10, 5 mln zł
 • 9. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej •Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Szczecinie z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351, wartość projektu: 665 mln zł •Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu, wartość projektów: 925 mln zł •Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi, wartość projektu: 197 mln zł •Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wartość projektu: 159 mln zł
 • 10. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – przedsięwzięcia z listy podstawowej •Sieci energetyczne Polski Zachodniej, wartość projektów: 900 mln zł
 • 11. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – obszary do dalszych negocjacji
 • 12. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny – nowy impuls rozwojowy
 • 13. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny
 • 14. www.wzp.pl Dziękuję za uwagę

Related Documents