Nationality words
Peruskuvio
• suomalainen (ihminen) =subst.
• suomalainen (adjektiivi)
• suomen kieli
• Ruotsi
• ruotsalainen (ihminen)= su...
monikot
• Suomalaiset (yleensä)
• Suomalaiset (toinen tapa?)
Artikkeli?
Mutta:
• Suomalaiset voittivat pelin.
• Finns (sub...
Erityisryhmä
• britit/englantilaiset
• irlantilaiset
• ranskalaiset
• espanjalaiset
• hollantilaiset
• portugalilaiset
• s...
Erityisryhmän yksikkösanat
• Yksi englantilainen/britti
• Yksi irlantilainen
• Yksi ranskalainen (ihminen)
• Yksi espanjal...
Countries of Central European countries
• Italia
• italialainen, italialaiset (subst.)
• italialainen (adjektiivi/kieli)
•...
Other Nordic countries:
• Norja
• norjalainen/norjalaiset (subst.)
• norjalainen (adjektiivi/kieli)
• Tanska
• tanskalaine...
Other neighbours
• Viro
• virolainen,-set (subst.)
• virolainen (adjektiivi/kieli)
• Liettua
• liettualainen, -set (subst....
Countries in the news lately
• Kreikka
• kreikkalainen, -set (subst.)
• kreikkalainen (adjektiivi)
• Turkki
• turkkilainen...
of 9

Nationality words

Revision of nationality words for Finnish students
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nationality words

  • 1. Nationality words
  • 2. Peruskuvio • suomalainen (ihminen) =subst. • suomalainen (adjektiivi) • suomen kieli • Ruotsi • ruotsalainen (ihminen)= subst. • ruotsalainen (adjektiivi) • ruotsin kieli • A Finn • Finnish • Finnish (the Finnish language) • ISO ALKUKIRJAIN, KAKSI N- KIRJAINTA! Noloa mokata tässä. • Sweden • A Swede • Swedish • Swedish
  • 3. monikot • Suomalaiset (yleensä) • Suomalaiset (toinen tapa?) Artikkeli? Mutta: • Suomalaiset voittivat pelin. • Finns (substantiivi monikossa) • Finnish people (adj. + people) • Ei art. merkityksessä YLEENSÄ! • The Finns won the game. • Tietyssä tilanteessa  the
  • 4. Erityisryhmä • britit/englantilaiset • irlantilaiset • ranskalaiset • espanjalaiset • hollantilaiset • portugalilaiset • sveitsiläiset • japanilaiset • The British/the English (British people) • The Irish • The French • The Spanish • The Dutch • The Portuguese • The Swiss • The Japanese (-ese-päätteiset!) • RYHMÄSANA MUODOSTETTU ADJEKTIIVISTA! THE + ADJ.
  • 5. Erityisryhmän yksikkösanat • Yksi englantilainen/britti • Yksi irlantilainen • Yksi ranskalainen (ihminen) • Yksi espanjalainen • Yksi sveitsiläinen • Yksi japanilainen • (An Englishman/-woman ) • An English person/ A Brit • (An Irishman/-woman) • An Irish person • (A Frenchman/-woman) • A French person • A Spanish person/ a Spaniard,-s • A Swiss (huom! two Swiss) • A Japanese (huom!two Japanese)
  • 6. Countries of Central European countries • Italia • italialainen, italialaiset (subst.) • italialainen (adjektiivi/kieli) • Saksa • saksalainen, saksalaiset (subst.) • saksalainen (adjektiivi/kieli) • Itävalta • itävaltalainen, itävaltalaiset (subst.) • Itävaltalainen(adjektiivi) • Italy • An Italian, Italians • Italian • Germany • A German, Germans • German • Austria • An Austrian, Austrians • Austrian
  • 7. Other Nordic countries: • Norja • norjalainen/norjalaiset (subst.) • norjalainen (adjektiivi/kieli) • Tanska • tanskalainen/tanskalaiset (subst) • tanskalainen (adjektiivi) • Islanti • islantilainen/-set (subst.) • islantilainen (adjektiivi) • Norway • A Norwegian/-s • Norwegian • Denmark • A Dane/-s • Danish • Iceland • An Icelander/-s • Icelandic
  • 8. Other neighbours • Viro • virolainen,-set (subst.) • virolainen (adjektiivi/kieli) • Liettua • liettualainen, -set (subst.) • liettualainen (adjektiivi/kieli) • Venäjä • venäläinen, -set (subst.) • venäläinen (adjektiivi) • Estonia • An Estonian, -s • Estonian • Lithuania • A Lithuanian, -s • Lithuaninan • Russia • A Russian, -s • Russian
  • 9. Countries in the news lately • Kreikka • kreikkalainen, -set (subst.) • kreikkalainen (adjektiivi) • Turkki • turkkilainen, -set (subst.) • turkkilainen (adjektiivi) • Greece • A Greek, -s • Greek • Turkey • A Turk, -s • Turkish

Related Documents