Szukanie
wisienki
J eśli zapytamy dziennikarzy, czego potrzebują od nas,
PR-owców, usłyszymy, że rzetelnych informacji. Ak...
of 1

Press_2008_04_15

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Press_2008_04_15

  • 1. Szukanie wisienki J eśli zapytamy dziennikarzy, czego potrzebują od nas, PR-owców, usłyszymy, że rzetelnych informacji. Akurat! Z doświadczenia wiem, że nie sprzeda się nic, w czym dzien­ nikarze nie znajdą pikantnej przyprawy, albo raczej wisienki na szczycie tortu. Taki dodatek można znaleźć nawet wtedy, gdy rzecz doty­ czy raportu finansowego za ubiegły kwartał. Wręcz trzeba znaleźć, bo bez niego nawet najbardziej rzetelne informacje trafią tam, gdzie źle doprawione lub pozbawione dodatków dania - do kosza. W przekazie dla mediów taką wisienką mo­ że być w tym wypadku informacja o wysokiej dywidendzie lub o inwestycjachw„kosmiczne"technologie. Eliza Panek: Wymyślenie czegoś zupełnie nowego, świeżego, dzięki czemu firma zaistnieje pozytywnie w mediach, jest naprawdę wielką sztuką, która udaje się nielicznym Wymyślenie czegoś zupełnie nowego, świeżego, dzięki cze­ mu firma zaistnieje pozytywnie w mediach, jest naprawdę wielką sztuką, która udaje się nielicznym. Skaczący na spado­ chronie Richard Branson, twórca i właściciel imperium Vir- gin, to klasa samaw sobie. Jego postać idealnie koresponduje z wizerunkiem animowanych przez niego przedsięwzięć. Ja­ ko beznadziejny wygłup potraktowalibyśmyjednak podnieb­ ne akrobacje prezesów wielu linii lotniczych. Nie chciałabym też oglądać w podobnej sytuacji prezesa mojego funduszu emerytalnego. Wizja nobliwego pana, któremu krawat wplą­ tał się w linki spadochronu, nie zachęci nikogo do powierze­ nia oszczędności jego firmie. Podobny dylemat ma wielu polityków, których mrówcza, efektywna praca w komisjach sejmowych nijak nie przekłada się na efekt medialny. Nożyczki, bochenek chleba albo dykta­ fon skutecznie pomagają się przebić przez szum informacyj­ ny z przekazem, który inaczej przemknąłby niezauważony. Jednak oglądając niektóre medialne show, mam wrażenie, że trochę to się wyrwało twórcom pomysłu spod kontroli. Nie wystarczy bowiem zrobić zamieszanie. Majstersztyk PR-owo-marketingowy - kalendarz Pirelli nijak się ma do je­ go polskiej kalki - erotycznego kalendarza producenta po­ kryć dachowych. Tojak sos pomidorowy podany do wątróbki. Zjednej strony można odpowiedzieć, że przyprawa nie ma znaczenia, bo wybory trzeba wygrać, a akcje firmy sprzedać. Z drugiej - powinniśmy pamiętać o konsekwencjach. Opty­ mistycznie zakładam, że dobry wizerunek to coś, na czym za­ leżywiększości firm i ich prezesom. Jak zatem ma się przebić do mediów dobrze zarządzana spółka, z dobrymi wynikami finansowymi, w której nikt nie gnębi pracowników ani nie oszukuje klientów? Jak wypromo­ wać firmę w mediach, nie popadając w śmieszność, tak by for­ ma nie przyćmiła treści? Bez wątpienia teatr PR stał się elementem, bez którego nie można myśleć o sukcesie żadnego przedsięwzięcia. Nie ma cudownych zaklęć, które zamienią żabę w księcia, ale nie można kapitulować, słysząc sentencję w rodzaju: „Smoking leży dobrze na człowieku dopiero w trzecim pokoleniu". Może świetnie leżeć nawet wtedy, gdy właściciel zakłada go po raz pierwszy. Dobrze, że tą maksymą nie przejęła się Jose- phine Esther Lauter, czyli Estee Lauder. Amerykański tygo­ dnik „Time" zaliczył córkę niezamożnych emigrantów z Eu­ ropy Środkowo-Wschodniej do grona 20 największych ge­ niuszybiznesuXXwieku - nie dość, że uchodziła za prawdzi­ wą wyrocznię wkwestii stylu, to także za mistrzynię marke­ tingu i PR. W skuteczności PR-owej osiągamy w Polsce coraz wyższy poziom. Prezesi największych polskich firm nie dukają już przez 20 minut, odpowiadając na proste pytanie dziennikarza newsowego. Sami się domagają, by przypudrować im świecą­ ce się czoło, dopytują, w ilu sekundach mają się zmieścić, czy patrzeć do kamery, czy też na rozmówcę. Najczęściej też wie­ dzą dokładnie, co chcą powiedzieć, a ich rady nadzorcze nie drżąjuż na myśl, że nominat, połechtanyuwagą dziennikarza, wyjawi za chwilę sekretne plany spółki. Bez trudu można od­ różnić idących na żywioł rozmówców od tych, którzy właśnie odłożyli na biurko profesjonalnie przygotowany przez swoją komórkę PR Q&A z informacją, że najnowsza inwestycja fir­ my spowoduje zmniejszenie efektu cieplarnianego. Nie musimy więc wyrzucać swojego prezesa z samolotu ze spadochronem, jeśli możemy przedstawić go jako zaangażo­ wanego działacza Rotary Club albowyśmienitego znawcę win. Z drugiej strony, nie powinniśmy publicznie pokazywać szefa w smokingu, jeśli pracujemy w firmie sprzedającej ubrania dla nastolatków. W jego akurat wypadku kurs spado­ chroniarski lub nurkowanie jaskiniowe byłyby bardziej na miejscu. Eliza Panek jest rzeczniczką prasową Grupy Żywiec SA PRESS 2008-04-15

Related Documents