LA GUERRA CIVILESPANYOLA (1936-1939)
CAUSES DE LA GUERRALa guerra civil espanyola és, sens dubte, lesdeveniment més important dela història dEspanya del segle ...
1. Les dues maneres diferents de concebre Espanya i la societat defensades respectivament pels partits de dretes o d’esq...
5. El clima de violència i d’inseguretat a causa de les continuades vagues, dels enfrontaments pels carrers i els ...
L’ ALÇAMENTL etapa de desordre i de malestar social que va seguir al triomf del FrontPopular va fer possible que alguns co...
Abonaren lalçament armat, a més duna part de l’exèrcit, altres elements,civils, procedents de sectors diferents: monàrquic...
LA INTERVENCIÓ ESTRANGERADavant la gravetat de la situació espanyola, les potències europees. amb lainiciativa de la Gran ...
CONSEOÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLAUna guerra civil és la pitjor calamitat que pot succeir en una nació. A mésde la...
Els intents que shan realitzat per tal davaluar la destrucció produïda peraquesta guerra,tant pel que fa a vides humanes, ...
1. Fou un fre al creixement de la població a causa dels morts en la guerra, al descens de la natalitat i a lemigració de...
 LA GUERRA CIVIL 1936-1939
 LA GUERRA CIVIL 1936-1939
 LA GUERRA CIVIL 1936-1939
of 13

LA GUERRA CIVIL 1936-1939

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - LA GUERRA CIVIL 1936-1939

  • 1. LA GUERRA CIVILESPANYOLA (1936-1939)
  • 2. CAUSES DE LA GUERRALa guerra civil espanyola és, sens dubte, lesdeveniment més important dela història dEspanya del segle XX i un dels més significatius de la històriamundial del període dentreguerres.Les raons que motivaren la sublevació militar contra la República sónencara avui dia molt discutibles i difícilment objectives. Com a possiblescauses del desenvolupament dels fets és costum de dir les següents:
  • 3. 1. Les dues maneres diferents de concebre Espanya i la societat defensades respectivament pels partits de dretes o d’esquerres.2. La radicalització dels partits i sindicats obrers a conseqüència de la crisi econòmica i de les desigualtats socials, la qual cosa provocà la por a una revolució com la russa.3. La política anticlerical de la República que inclinà lEsglésia a ajudar els partits conservadors.4. La incapacitat dels governs de la República per a resoldre els problemes plantejats dins la societat espanyola.
  • 4. 5. El clima de violència i d’inseguretat a causa de les continuades vagues, dels enfrontaments pels carrers i els assassinats dambdues parts.6. La influència de les ideologies en auge en aquell temps a Europa: el feixisme i la formació de Fronts Populars.
  • 5. L’ ALÇAMENTL etapa de desordre i de malestar social que va seguir al triomf del FrontPopular va fer possible que alguns comandaments de l’exèrcit esmanifestessin amb advertències al govern. Aquest, però, es limità acanviar de destinació els caps més prestigiosos, la qual cosa fou un greuerror, perquè des dels seus nous llocs els resultava més completar elspreparatius de lalçament militar,Unes maniobres militars fetes a començaments del juliol al Marrocpermeteren als oficials compromesos dacabar de preparar els seusprojectes. Lassassinat de Calvo Sotelo precipità els esdeveniments.L alçament sinicià el 17 de juliol de 1936 amb la sublevació de les tropesde Melilla i el 18 començà a la Península. En la insurrecció, hi estavencompromesos alguns generals de gran prestigi (Franco, Mola, Goded,Sanjurjo...),
  • 6. Abonaren lalçament armat, a més duna part de l’exèrcit, altres elements,civils, procedents de sectors diferents: monàrquics, carlistes, requetés,falangistes i afiliats a la CEDA. Aquests elements actius donaren a lasublevació militar un caire dalçament nacional.
  • 7. LA INTERVENCIÓ ESTRANGERADavant la gravetat de la situació espanyola, les potències europees. amb lainiciativa de la Gran Bretanya. signaren un acord de no-intervenció. A lapràctica aquest acord no fou respectat tant per motius ideològics comeconòmics.Com a conseqüència daquesta intervenció la guerra sallargà de maneraconsiderable i Espanya esdevingué un camp d’experimentacions militars:armes, tàctiques i sistemes de comunicació duna guerra moderna. Però ésdiscutible que tot això alterés el resultat final.L Espanya republicana rebé ajuda de Rússia., Mèxic i de les brigadesinternacionals.L Espanya de Franco fou també ajudada per Alemanya i Itàlia,principalment.
  • 8. CONSEOÜÈNCIES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLAUna guerra civil és la pitjor calamitat que pot succeir en una nació. A mésde la destrucció material, són també particularment greus les seqüelesd’odis i de ressentiments que es generen entre guanyadors i vençuts.
  • 9. Els intents que shan realitzat per tal davaluar la destrucció produïda peraquesta guerra,tant pel que fa a vides humanes, com pel que fa a lariquesa material, no acostumen a coincidir en les xifres. Però tots elshistoriadors coincideixen a dir que:
  • 10. 1. Fou un fre al creixement de la població a causa dels morts en la guerra, al descens de la natalitat i a lemigració de milers despanyols a la fi del conflicte.2. Un descens de la renda per càpita com a conseqüència de les pèrdues econòmiques í de la ruïna de la indústria, dels edificis públics í vivendes, i també del dany causat a lagricultura i a la ramaderia.3. Un retrocés cultural, perquè Espanya es veié privada duna part dels millors intel·lectuals. que abandonaren el país a causa de les seves conviccions polítiques republicanes.4. Suposà la ruïna de gran part del patrimoni artístic a la zona republicana a causa de lacció dels comitès revolucionaris.5. Suposà la instauració dun nou regim polític no democràtic, Aquesta guerra ha estat la més dura i sagnant de les guerres civils que hi ha hagut a Espanya.

Related Documents