Магістерська програма
“Стратегічний менеджмент”
Кафедра стратегії підприємств
ДВНЗ “Київський національний економічний уні...
Засновник МП “Стратегічний
менеджмент” (програму відкрито у 2007 році)
 перша в Україні докторська дисертація по
теорії с...
Місія МП “Стратегічний менеджмент”
Сприяння зростанню
конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств і
компаній на основі
...
Мета МП “Стратегічний менеджмент”
Виховання висококласних фахівців, здатних:
мислити стратегічно
навчатися протягом житт...
Чому навчають на магістерській
програмі “Стратегічний менеджмент”?
 виявляти, аналізувати та оцінювати
процеси та явища, ...
Ким можуть працювати випускники
програми?
 співробітник підрозділу стратегічного аудиту, департаменту
розвитку компанії;
...
Навчальний план магістерської
програми “Стратегічний менеджмент”
7
Підготовка магістрів за спеціальністю
«Економіка підприємства»
1
2
3
4
8
Структура навчального плану:
нормативні дисципліни
1. Глобальна економіка
2. Менеджмент персоналу
3. Інноваційний розвиток...
Структура навчального плану:
дисципліни за вибором студента (2 з 5)
Всі дисципліни: 120 год., 4 кредити, залік
1. Організа...
Структура навчального плану:
дисципліни магістерської програми
1. Стратегічний процес на підприємстві
2. Управління знання...
Структура навчального плану:
практична підготовка
1. Практика
2. Комплексний тренінг
3. Консультаційний проект
4. Магістер...
13
ВОСТРЯКОВ
Олександр Володимирович,
к.е.н., доцент,
керівник МП «СМ»
МЕЛЬНИК
Оксана Володимирівна,
к.е.н., старший викла...
14
ГРЕБЕШКОВА
Олена Миколаївна,
к.е.н., доцент
МАХОВА
Галина Вікторівна,
к.е.н., доцент
Дисципліна “Стратегічні партнерств...
15
ГАРАЩЕНКО
Наталія Миколаївна,
к.е.н., доцент
РЕШЕТНЯК
Тетяна Іванівна,
к.е.н., доцент
Дисципліна “Управління знаннями
п...
16
КИЗЕНКО
Олена Олександрівна,
к.е.н., доцент
ГРЕБЕШКОВ
Олексій Миколайович,
к.е.н., доцент
Тренінг-курс “Аналіз і прогно...
Інформаційне забезпечення дисциплін
17
Сайти :
http://economica.org.ua / http://www.spkneu.org/
Книги:
Інформаційне забезпечення дисциплін
18
ІТ-платформи:
Партнерство викладачів та магістрантів
В організації аудиторної роботи переважають
активні методи навчання:
 ділові ігри ...
Партнерство викладачів та магістрантів
В організації аудиторної роботи переважають
активні методи навчання:
 стратегічні ...
Партнерство викладачів та магістрантів
В організації аудиторної роботи переважають
активні методи навчання:
 Розробка стр...
Партнерство викладачів та магістрантів
В організації аудиторної роботи переважають
активні методи навчання:
 робота на пл...
Партнерство з бізнесом
Зустрічі з провідними фахівцями в сфері стратегічного
менеджменту, керівниками та власниками бізнес...
Компанії-бази практики
24
Наукові портфоліо наших магістрантів
http://www.spkneu.org/education/magistratura/portfolio/
25
Паспорт МП «Стратегічний менеджмент»
(2015-2016 навчальний рік)
Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»
Спеціаль...
До зустрічі
на магістерській програмі
“Стратегічний менеджмент”!
http://www.spkneu.org/education/magister/strat_management...
of 27

Prezent sm 2015

Презентація магістерської програми "Стратегічний менеджмент"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezent sm 2015

 • 1. Магістерська програма “Стратегічний менеджмент” Кафедра стратегії підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
 • 2. Засновник МП “Стратегічний менеджмент” (програму відкрито у 2007 році)  перша в Україні докторська дисертація по теорії стратегії підприємства;  понад 30 наукових публікацій з проблем стратегічного управління, у т.ч. монографія “Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку”;  науковий керівник теми науково- дослідних робіт кафедри СП у 2011-2015 рр. «Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці»;  багаторічний досвід роботи в сфері стратегічного консультування Наливайко Анатолій Петрович, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України 2
 • 3. Місія МП “Стратегічний менеджмент” Сприяння зростанню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і компаній на основі підготовки дієвих та ефективних фахівців стратегічного спрямування зі знанням новітніх управлінських технологій, відповідних економічних механізмів організації та управління підприємством та його бізнесом 3
 • 4. Мета МП “Стратегічний менеджмент” Виховання висококласних фахівців, здатних: мислити стратегічно навчатися протягом життя співпрацювати та досягати цілей бути компетентними у питаннях формування стратегії і тактики поведінки підприємства на ринку 4
 • 5. Чому навчають на магістерській програмі “Стратегічний менеджмент”?  виявляти, аналізувати та оцінювати процеси та явища, що зумовлюють динаміку підприємства в сучасному світі виявляти причини і наслідки явищ та процесів  розробляти альтернативи розвитку мезо- та мікросистем приймати обґрунтовані управлінські та господарські рішення  спілкуватися з партнерами презентувати свої ідеї та переконувати аудиторію але головне –але головне – МИСЛИТИ СТРАТЕГІЧНО !!!МИСЛИТИ СТРАТЕГІЧНО !!! 5
 • 6. Ким можуть працювати випускники програми?  співробітник підрозділу стратегічного аудиту, департаменту розвитку компанії;  аналітик в сфері розвитку підприємницьких структур;  аналітик підприємства, фінансової установи, інвестиційного фонду інших організацій і установ з економічних питань;  менеджер, консультант, фахівець в сфері управління персоналом;  менеджер середньої і вищої управлінської ланки, що приймає стратегічні рішення на підприємстві;  економічний радник в органах державної влади;  консультант з економічних питань... 6
 • 7. Навчальний план магістерської програми “Стратегічний менеджмент” 7
 • 8. Підготовка магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства» 1 2 3 4 8
 • 9. Структура навчального плану: нормативні дисципліни 1. Глобальна економіка 2. Менеджмент персоналу 3. Інноваційний розвиток підприємства 4. Управління стратегічними змінами на підприємстві 5. Управління проектами 6. Економічне управління підприємством 7. Конкурентоспроможність підприємства Всі дисципліни: 120 год., 4 кредити, екзамен 8. Бізнес-діагностика 9. Методологія наукових досліджень 9
 • 10. Структура навчального плану: дисципліни за вибором студента (2 з 5) Всі дисципліни: 120 год., 4 кредити, залік 1. Організаційна поведінка 2. Соціальна відповідальність 3. Інтелектуальний та Е-бізнес 4. Фінансовий менеджмент 5. Іноземна мова: професійна та академічна письменність 10
 • 11. Структура навчального плану: дисципліни магістерської програми 1. Стратегічний процес на підприємстві 2. Управління знаннями підприємства 3. Стратегічні партнерства підприємств 4. Тренінг-курс “Інформаційні технології менеджменту знань” 5. Тренінг-курс “Аналіз і прогноз діяльності фірми” (сертифікат голландської компанії «Diamond FMS») 11
 • 12. Структура навчального плану: практична підготовка 1. Практика 2. Комплексний тренінг 3. Консультаційний проект 4. Магістерська дипломна робота 12
 • 13. 13 ВОСТРЯКОВ Олександр Володимирович, к.е.н., доцент, керівник МП «СМ» МЕЛЬНИК Оксана Володимирівна, к.е.н., старший викладач Дисципліна “Стратегічний процес на підприємстві”: викладачі
 • 14. 14 ГРЕБЕШКОВА Олена Миколаївна, к.е.н., доцент МАХОВА Галина Вікторівна, к.е.н., доцент Дисципліна “Стратегічні партнерства підприємств”: викладачі
 • 15. 15 ГАРАЩЕНКО Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент РЕШЕТНЯК Тетяна Іванівна, к.е.н., доцент Дисципліна “Управління знаннями підприємств”: викладачі
 • 16. 16 КИЗЕНКО Олена Олександрівна, к.е.н., доцент ГРЕБЕШКОВ Олексій Миколайович, к.е.н., доцент Тренінг-курс “Аналіз і прогноз діяльності фірми”: викладачі
 • 17. Інформаційне забезпечення дисциплін 17 Сайти : http://economica.org.ua / http://www.spkneu.org/ Книги:
 • 18. Інформаційне забезпечення дисциплін 18 ІТ-платформи:
 • 19. Партнерство викладачів та магістрантів В організації аудиторної роботи переважають активні методи навчання:  ділові ігри та робота в міні-групах над кейсами 19
 • 20. Партнерство викладачів та магістрантів В організації аудиторної роботи переважають активні методи навчання:  стратегічні сесії та міні-конференції 20
 • 21. Партнерство викладачів та магістрантів В організації аудиторної роботи переважають активні методи навчання:  Розробка стратегічних програм та складання ментальних карт 21
 • 22. Партнерство викладачів та магістрантів В організації аудиторної роботи переважають активні методи навчання:  робота на платформі дистанційного навчання MOODLE та у середовищі сучасних спеціальних програмних продуктів (Diamond) 22
 • 23. Партнерство з бізнесом Зустрічі з провідними фахівцями в сфері стратегічного менеджменту, керівниками та власниками бізнесу Зустріч з Ігорем Фарберовим, співзасновником компанії DreamFamily (хостел DreamHouse. DruziCafe) Майстер-клас від професора Владислава Білошапки 23
 • 24. Компанії-бази практики 24
 • 25. Наукові портфоліо наших магістрантів http://www.spkneu.org/education/magistratura/portfolio/ 25
 • 26. Паспорт МП «Стратегічний менеджмент» (2015-2016 навчальний рік) Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво» Спеціальність – 8.03050401 «Економіка підприємства» Термін навчання – 1 рік та 6 місяців (очна форма) Освітній ступінь – магістр Кваліфікація - магістр з економіки підприємства Випускова кафедра – кафедра стратегії підприємств Факультет – факультет економіки та управління Університет – ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Контакти: Адреса: 03680, Україна, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 Кафедра стратегії підприємств (к. 243) Телефон 380 (44) 455-60-26 сайт http://www.spkneu.org/ Приймальна комісія Телефон 380 (44) 456-31-62 сайт http://kneu.edu.ua/ua/abiturients/ 26
 • 27. До зустрічі на магістерській програмі “Стратегічний менеджмент”! http://www.spkneu.org/education/magister/strat_management/ 27

Related Documents