Właścicielem technologii jest Spółka notowana na giełdzie
NowoczesnySystem Dystrybucji Paliw Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚD MIKROSTACJI IDENTYFIKACJA KIEROWCY ZA POMOCĄ KARTY UŻYTKOWNIKA IDENTYFIKACJA POJAZDU ZA POMOCĄ ...
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI MIKROSTACJIMOŻLIWOŚD USTAWIENIA PRZEDZIAŁUCZASOWEGO DO POBORU PALIWA DLAPOSZCZEGÓLNYCH KIEROWCÓW I PO...
PEŁNA KOMPATYBILNOŚD Z MIKROSTACJĄ MONITORING POŁOŻENIA POJAZDÓW TWORZENIE KART DROGOWYCH WYKRYWANI...
BEZOBSŁUGOWY POBÓRPALIWA8” KOLOROWY WYŚWIETLACZLCDCZYTELNY I PODŚWIETLONYUKŁAD KLAWISZYUKŁAD DŹWIĘKOWY CZYTAJĄCYPOLECENIAP...
ANALIZATOR PRZCIEKUPOMIĘDZY PŁASZCZAMIWYKRYWANIE RÓŻNIC PALIWAPOMIĘDZY STANEMMATEMATYCZNYM I RZECZYWISTYMWYKRYWANIE TEMPER...
BRAK KONIECZNOŚCI INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIANA KOMPUTERACHPRACA NA PORTALU INTERNETOWYM ZA POMOCĄPRZEGLĄDARKIDOSTĘP DO DA...
Prezentacja mikrostacje.pl 2013
Prezentacja mikrostacje.pl 2013
of 10

Prezentacja mikrostacje.pl 2013

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      


Transcripts - Prezentacja mikrostacje.pl 2013

  • 1. Właścicielem technologii jest Spółka notowana na giełdzie
  • 2. NowoczesnySystem Dystrybucji Paliw Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
  • 3. PRZYKŁADOWA FUNKCJONALNOŚD MIKROSTACJI IDENTYFIKACJA KIEROWCY ZA POMOCĄ KARTY UŻYTKOWNIKA IDENTYFIKACJA POJAZDU ZA POMOCĄ KLUCZA CZY JESTEŚ PEWNY ? MOŻLIWOŚD WYŁĄCZENIA WYŚWIETLACZA DLA POSZCZEGÓLNYCH KIEROWCÓW LUB POJAZDÓW WERYFIKACJA NA MIKORSTACJI PODANEGO PRZEZ KIEROWCĘ STANU LICZNIKA KILOMETRÓW LUB MOTOGODZIN
  • 4. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI MIKROSTACJIMOŻLIWOŚD USTAWIENIA PRZEDZIAŁUCZASOWEGO DO POBORU PALIWA DLAPOSZCZEGÓLNYCH KIEROWCÓW I POJAZDÓWWYKRYWANIE „PODWÓJNYCH” TANKOWAOWSPÓŁPRACA Z INNYMI MIKROSTACJAMIWSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI EKOPOLBLACKBOX
  • 5. PEŁNA KOMPATYBILNOŚD Z MIKROSTACJĄ MONITORING POŁOŻENIA POJAZDÓW TWORZENIE KART DROGOWYCH WYKRYWANIE STANU PRACY REJESTRATOR ZDARZEO RAPORTY PRĘDKOŚCI RAPORTY PRACY
  • 6. BEZOBSŁUGOWY POBÓRPALIWA8” KOLOROWY WYŚWIETLACZLCDCZYTELNY I PODŚWIETLONYUKŁAD KLAWISZYUKŁAD DŹWIĘKOWY CZYTAJĄCYPOLECENIAPRZYSTOSOWANY DO PRACY WEKSTRMALNYCH WARUNKACHWSPÓŁPRACUJE Z WSZYSTKIMIZBIORNIKAMIBEZPRZEWODOWA PRACA WTRYBIE ON LINE ZA POMOCĄKARTY SIMMODUŁ PRZYGOTOWANY DOUZYSKANIA CERTYFIKATU GUM
  • 7. ANALIZATOR PRZCIEKUPOMIĘDZY PŁASZCZAMIWYKRYWANIE RÓŻNIC PALIWAPOMIĘDZY STANEMMATEMATYCZNYM I RZECZYWISTYMWYKRYWANIE TEMPERATURYPALIWAWYKRYWANIE TEMPERATURYOTOCZENIA
  • 8. BRAK KONIECZNOŚCI INSTALOWANIA OPROGRAMOWANIANA KOMPUTERACHPRACA NA PORTALU INTERNETOWYM ZA POMOCĄPRZEGLĄDARKIDOSTĘP DO DANYCH Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ŚWIECIEORAZ Z DOWOLNEGO KOMPUTERAGWARANCJA PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI DANYCHNA PROFESJONALNYCH SERWERACHBEPIECZEOSTWO GWARNTUJĄ CERTYFIKATYSZYFROWANIA DANYCH JAK W BANKACHMOŻLIWOŚD NADANIA RÓŻNYCH UPRAWNIEOPRACOWNIKOM