Pomiędzy zapobiegliwością o dobra materialne, a gromadzeniem skarbóww niebie.<br />Opracował: ks. Mirosław Matuszny<br />S...
Modlitwa<br />Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru,<br />razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnieni...
Spróbujmy sobie przypomnieć<br /><ul><li>Jakie polecenie dał Bóg pierwszym ludziom na początku, po stworzeniu.
 Co zakłóciło pierwotny porządek panujący na świecie po stworzeniu świata?
Jakie konsekwencje spotkały mężczyznę i niewiastę po grzechu?</li></ul>Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br ...
„Pieniądze szczęścia nie dają”?<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansow...
Spróbujmy porozmawiać <br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego prz...
Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polsk...
Bogaty Młodzieniec<br />A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otr...
Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />………………………………...
Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />………………………………...
Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />………………………………...
of 12

Pomiędzy zapobiegliwocią o dobra materialne a gromadzeniem skarbów w niebie

Prezentacja do scenariusza zajęć z religii stworzonego w projekcie Serwisu Edukacji Ekonomicznej.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Economy & Finance      Business      


Transcripts - Pomiędzy zapobiegliwocią o dobra materialne a gromadzeniem skarbów w niebie

 • 1. Pomiędzy zapobiegliwością o dobra materialne, a gromadzeniem skarbóww niebie.<br />Opracował: ks. Mirosław Matuszny<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 2. Modlitwa<br />Św. Michale Archaniele, Patronie dobrego wyboru,<br />razem z Tobą staję przed Bogiem, Ojcem mojego istnienia i mojej historii.<br />Wierzę, że ma On plan wobec mojego życia<br />i nieustannie do mnie mówi przez swoje Słowo oraz wydarzenia.<br />Ty pokonałeś szatana mieczem Słowa Bożego i całą swoją istotą wybrałeś Boga.<br />Wyproś mi łaskę uległości Natchnieniom Ducha Świętego<br />i pomóż mi wsłuchać się w głos Syna Bożego,<br />abym mógł rozeznać i wybrać drogę zgodną z wolą Boga.<br />Pragnę błogosławić Pana zarówno wtedy, gdy wskaże mi drogę życia w małżeństwie,<br />jak i wtedy, gdy wezwie mnie na drogę życia konsekrowanego.<br />Św. Michale Archaniele, módl się za mną, abym miał odwagę pójść za głosem powołania.<br />Niech mój wybór będzie zgodny z Twoim zawołaniem i z Twoim wyborem: „Któż jak Bóg!” Amen.<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 3. Spróbujmy sobie przypomnieć<br /><ul><li>Jakie polecenie dał Bóg pierwszym ludziom na początku, po stworzeniu.
 • 4. Co zakłóciło pierwotny porządek panujący na świecie po stworzeniu świata?
 • 5. Jakie konsekwencje spotkały mężczyznę i niewiastę po grzechu?</li></ul>Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 6. „Pieniądze szczęścia nie dają”?<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 7. Spróbujmy porozmawiać <br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 8. Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 9. Bogaty Młodzieniec<br />A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: "Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?" Odpowiedział mu: "Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania". Zapytał Go: "Które?" Jezus odpowiedział: "Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!" Odrzekł Mu młodzieniec: "Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?„ Jezus mu odpowiedział: "Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 10. Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />2. ………………………………………………………<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />3. ……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />4. ..……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />Łk 12,16-21<br />I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem„.<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 11. Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />2. ………………………………………………………<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />3. ……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />4. ..……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />Łk 11,9-13<br /> „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 12. Recepta na życie<br />……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />2. ………………………………………………………<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />3. ……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />4. ..……………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />…………………………………………………………..<br />Łk 16,10-12<br /> „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?”<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 13. Notatka<br />KKK 1710 "Chrystus... objawia w pełni człowieka samemu człowiekowii okazuje mu najwyższe jego powołanie”.<br />KKK 1699 Życie w Duchu Świętym wypełnia powołanie człowieka. Stanowi je miłość Boża i solidarność ludzka. Życie w Duchu Świętym jest udzielane darmowo jako zbawienie.<br />KKK 1877 Powołaniem ludzkości jest ukazywanie obrazu Bogai przekształcanie się na obraz Jedynego Syna Ojca. Powołanie to przyjmuje formę osobistą, ponieważ każdy jest wezwany do Boskiego szczęścia; dotyczy ono także całej wspólnoty ludzkiej.<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />
 • 14. Modlitwa<br />Daj nam, o Panie, odwagę, odwagę działania, pozbawioną zuchwałości.<br />Daj nam, o Panie, odwagę w podejmowaniu inicjatyw i odwagę zdyscyplinowania.<br />Daj nam, o Panie, odwagę wytrwałości i odwagę nieustannego przystosowywania się.<br />Daj nam, o Panie, odwagę w osamotnieniu i rozpoczynaniu od nowa, zawsze z tymi, którzy pozostają, i z tymi, którzy przychodzą.<br />Daj nam, o Panie, odwagę, by nie gniewać się, również w opuszczeniu, odwagę, by być zawsze panami siebie samych.<br />Daj nam, o Panie, odwagę znajdowania zawsze choć chwili czasu na to, by móc rozważać i modlić się. …<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu <br />ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez <br />Narodowy Bank Polski<br />Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski<br />

Related Documents