Polska w Europie na podstawie przemówienia błogosławionego Jana Pawła II w Parlamencie RP ...
Intencja modlitwy Módlmy się, abyśmy pozostali wierni naukom błogosławionego Jana Pawła II, oraz poprzez...
Modlitwa Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ...
Spróbujmy sobie przypomnied Jaką postawę zajmował błogosławiony Jan Paweł II wobec wydarzeo w Polsce w latach ...
Ilustracja filmowa Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ...
„Wdzięczni Opatrzności Bożej za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na łaskę Ducha Po...
Kościół w Polsce, pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawne...
„Człowiek powinien wybrać postawę miłości,braterstwa i solidarności, postawę szacunku dla godności człowieka”„W d...
„Troska o dobro wspólne winna byd realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiad się we wszystkich se...
„Wykonywanie władzy politycznej powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu”„Wykonywanie ...
„Katolicy świeccy wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie”„Takiej ...
„Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.”„Wszel...
«Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!»„Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie...
„Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” Scenariusz katechezy powsta...
Notatka • „Wdzięczni Opatrzności Bożej za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu ser...
Modlitwa Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa b...
of 16

Polska w Europie

Scenariusz do zajęć z religii - Polska w Europie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polska w Europie

 • 1. Polska w Europie na podstawie przemówienia błogosławionego Jana Pawła II w Parlamencie RP Opracował: ks. Mirosław MatusznyScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 2. Intencja modlitwy Módlmy się, abyśmy pozostali wierni naukom błogosławionego Jana Pawła II, oraz poprzez obecność w strukturach międzynarodowych przyczynili się do szerzenia wartości chrześcijańskich w Europie i świecie. Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 3. Modlitwa Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 4. Spróbujmy sobie przypomnied Jaką postawę zajmował błogosławiony Jan Paweł II wobec wydarzeo w Polsce w latach osiemdziesiątych? Które ze słów wypowiedzianych przez błogosławionego Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny nazwane zostały „bierzmowaniem dziejów”? Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 5. Ilustracja filmowa Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 6. „Wdzięczni Opatrzności Bożej za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na łaskę Ducha Pocieszyciela”„Dzisiaj zostało wam powierzone tamto dziedzictwo odważnych i ambitnych wysiłków podejmowanych w imię najwyższego dobra Rzeczypospolitej. Od was zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja.” Człowiek i pełna prawda o nim fundamentem prawa
 • 7. Kościół w Polsce, pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawnego, na mocnych podstawach etycznych.„Kościół w Polsce, który na przestrzeni całego powojennego okresu panowania totalitarnego systemu wielokrotnie stawał w obronie praw człowieka i praw narodu, także i teraz, w warunkach demokracji, pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawnego, na mocnych podstawach etycznych. Temu celowi służy przede wszystkim wychowywanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak społecznym, a także - jeśli zachodzi taka potrzeba - przestrzeganie przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z redukcyjnych wizji istoty i powołania człowieka i jego godności. Należy to do ewangelicznej misji Kościoła, który w ten sposób wnosi swój specyficzny wkład w dzieło ochrony demokracji u samych jej Wychowanie do źródeł. wartości umacnianiem demokracji
 • 8. „Człowiek powinien wybrać postawę miłości,braterstwa i solidarności, postawę szacunku dla godności człowieka”„W dążeniu ku wielkim celom życia zbiorowego «człowiek krocząc swym historycznym W dążeniu szlakiem, może wybrać drogę najwyższych aspiracji ku wielkim ludzkiego ducha» celom, (Przemówienie w siedzibie ONZ, 5.10.1995). Może i człowiek powinien przede wszystkim wybrać postawę miłości, winien braterstwa i solidarności, wybrać postawę szacunku dla godności człowieka, a więc postawę te wartości, które wtedy zadecydowały o szacunku zwycięstwie.” dla drugiego człowieka
 • 9. „Troska o dobro wspólne winna byd realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiad się we wszystkich sektorach życia społecznego.”"Troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiać się we wszystkich sektorach życia społecznego. W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki.” Troska o dobro wspólne
 • 10. „Wykonywanie władzy politycznej powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu”„Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu.” Polityka służbą wolną od egoizmu
 • 11. „Katolicy świeccy wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie”„Takiej postawy, przenikniętej duchem służby wspólnemu dobru, Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików świeckich. «Nie mogą oni rezygnować z udziału "w polityce", czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu wspólnego dobra» (Christifideles laici, 42). Wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie, wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania.” Rola katolików świeckich
 • 12. „Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.”„Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Chciałbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, Ekonomia mają służyć widzi istotne sprawy całego kształtowaniu świata narodu i jest wrażliwe na bardziej ludzkiego potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego.”
 • 13. «Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!»„Dlatego Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia. Nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś kształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów. Ma to być bowiem wielka Europejska Wspólnota Ducha. Również w tym miejscu ponawiam mój apel, skierowany do Starego Wielka europejska wspólnota Kontynentu: «Europo, otwórz ducha drzwi Chrystusowi!» Europo, otwórz drzwi Chrystusowi
 • 14. „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 15. Notatka • „Wdzięczni Opatrzności Bożej za to wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na łaskę Ducha Pocieszyciela” • „Kościół w Polsce, pragnie sprzyjać budowaniu życia społecznego, w tym również regulującego je porządku prawnego, na mocnych podstawach etycznych.” • „Człowiek powinien wybrać postawę miłości, braterstwa i solidarności, postawę szacunku dla godności człowieka” • „Troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiać się we wszystkich sektorach życia społecznego.” • „Wykonywanie władzy politycznej powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu” • „Katolicy świeccy wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie. • „Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego.” • «Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!» Jan Paweł II Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski
 • 16. Modlitwa Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Scenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank PolskiScenariusz katechezy powstał w ramach projektu ekonomia.opoka.org.pl dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski