Prezentacja wyników finansowychza I kwartał 2011 roku Warszawa, 18 maja 2011
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  12 spółek z sumą kapitałów ...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzieo 16.05.2011 EKO Holding S.A.Segment...
Wyniki finansowe IQ 2011 mln PLN IQ 2011 IQ 2010 % mln pln ...
Wybrane pozycje bilansowe Grupy 2,7% Struktura aktywów ...
Komentarz do wyników IQ 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 12,7%, c...
Segment detaliczny w IQ 2011  Remodeling i rebranding sklepów działających w ramach InterKram – proces rozpoczęty w 4Q201...
Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment detaliczny IQ 2011 IQ 2010 Dynamika komen...
Segment dystrybucyjny w IQ 2011 Nowi managerowie zarządzający segmentem, zdecydowane wzmocnienie procesów zarządczych nap...
Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy IQ 2011 IQ 2010 Dynamika komentarz...
Przychody ze sprzedaży IV 2011 vs IV 2010 Grupa szacuje, że w kwietniu 2011 przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprze...
Akwizycje  Rovita S.A. :  Podpisane zostały przedwstępne umowy sprzedaży akcji, których skutkiem będzie nabycie 7...
Franczyza Perspektywy rozwoju sieci Rabat w związku z przewidywanympołączeniem Grupy EKO Holding z Grupą Rovita S.A. i wy...
Zmiany w dystrybucji  Zakończenie wdrażania jednolitego systemu informatycznego TEMA we wszystkich spółkach  Wspólna...
Plany rozwoju EKO Podtrzymanie deklaracji otwarcia 300 sklepów EKO do końca 2011 roku ...
Aligator – I faza zakooczona  Aligator to sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni  Obecnie działa 13 ...
Aligator - II faza rozpoczęta • 30 kolejnych sklepów w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy • GAZETKA: Wychodząc naprzeci...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 18

Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2011 roku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Technology      Education      


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2011 roku

 • 1. Prezentacja wyników finansowychza I kwartał 2011 roku Warszawa, 18 maja 2011
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  12 spółek z sumą kapitałów własnych blisko 200 mln PLN  Majątek trwały segmentu - blisko 210 mln PLN  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi Segment hurtowy ponad 70% sprzedaży Grupy  Działalnośd segmentu skoncentrowana jest  8 spółek z sumą kapitałów własnych ponad głównie na obszarze zachodniej i południowej 48 mln PLN Polski  Majątek trwały segmentu - ponad 28 mln PLN  Ponad 260 sklepów działających w sieci EKO  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi  Ponad 610 sklepów działających pod nazwą blisko 30% sprzedaży Grupy Rabat – operatora franczyzowego  Działalnośd segmentu, poza obszarami  Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad północno-wschodnimi, obejmuje cały kraj 3000 osób  Łączna powierzchnia magazynowa 25.000 m2  Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad 700 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzieo 16.05.2011 EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Aster 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Zachód 100 Sp. z o.o.100 JIM Rabat Detal Sp. z o.o. 60 Sp. z o.o. PGD Serwis 100 Sp. z o.o. Drogeria i Market Inter Kram OCD Hurt Serwis 100 Sp. z o.o. 100 25 Sp. z o.o. Sp. z o.o. 25,9 Yoko 23,5 Przedsiębiorstwo Aligator 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Kraków 100 Sp. z o.o. ROMA 100 Sp. z o.o. PGD Bielsko-Biała 100 Sp. z o.o. ASTRA 61,5 Sp. z o.o. PGD Lublin 100 Sp. z o.o. ASORT 100 Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz 100 Sp. z o.o.
 • 4. Wyniki finansowe IQ 2011 mln PLN IQ 2011 IQ 2010 % mln pln mln pln IQ11/IQ10 400 9,0Przychody 334.778 296.924 12,7% 8,0 300 7,0Wynik brutto na 76.700 67.409 13,8% 6,0sprzedaży 5,0Wynik brutto na 22,9% 22,7% 200 4,0sprzedaży % 3,0Koszty działalności 69.385 60.264 15,1% 100 2,0EBIT 7.845 7.048 11,3% 1,0 0 0,0EBIT % 2,3% 2,4% 1Q10 1Q11 przychody EBIT wynik bruttoEBITDA 11.735 10.254 14,4% komentarzEBITDA % 3,5% 3,5%  Przyrost przychodów ze sprzedaży +12,7%  Wzrost marż handlowych total +0,2%Wynik brutto 6.724 5.525 21,7%  Przyrost wyniku brutto na sprzedaży +13,8%  Wyższe wyniki na poziomie operacyjnym i EBITDA; kilkunastoprocentowe dynamiki przyrostoweRentownosc brutto % 2,0% 1,9%  Najwyższe w historii wyniki Grupy na poziomie brutto i nettoWynik netto 5.560 4.007 38,8%  Wyższy niż w IQ10 poziom rentowności brutto i nettoRentowność netto % 1,66% 1,35%
 • 5. Wybrane pozycje bilansowe Grupy 2,7% Struktura aktywów 13,3% mln PLN IQ 2011 IQ 2010 % IQ11/IQ10 39,4% aktywa trwałe zapasy 17,6%Aktywa trwałe 203.905 165.868 22,9% należności środki pienięzne pozostałeAktywa obrotowe, w 313.303 296.700 5,6%tym: 26,9% -Zapasy 138.870 120.334 15,4% 5,1% Struktura pasywów -Należności handlowe 91.519 69.370 31,9% kapitały własne - Środki pieniężne 69.036 95.594 -27,8% 40,6% 35,2% zobow długotermKapitał własny 210.167 189.962 10,6% krótkoterm kredytyZobowiązania 38.890 43.299 -10,2% krótkot zobow handlowedługoterminowe 11,3% 7,8% pozostałeZobowiązania 268.151 229.307 16,9%krótkoterminowe w tym komentarz - Kredyty i pożyczki 59.854 56.581 5,8% -Handlowe 181.750 148.944 22%  Wzrost sumy bilansowej +11,8%  Pełne pokrycie aktywów trwałych kapitałami własnymi - pozostałe 26.547 23.782 11,6%  Dodatni kapitał pracujący, jego poziom umożliwia sfinansowanie ponad 12 dni obrotuSuma bilansowa 517.208 462.568 11,8%  Kapitały własne finansują działalność Grupy w ponad 40%, co świadczy o bezpiecznej strukturze kapitałowej  Struktura bilansu nie uległa znaczącym zmianom
 • 6. Komentarz do wyników IQ 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 12,7%, co odpowiadakwocie 37,9 mln pln; Wzrost marży handlowej total +0,2%, który spowodował wzrost wyniku brutto ze sprzedażyokres do okresu o 9,3 mln pln Skonsolidowany wynik na poziomie operacyjnym wykazuje dynamikę przyrostową napoziomie 11,3%; wynik EBIT powiększony o amortyzację wykazuje dynamikę przyrostową napoziomie 14,4% Grupa wypracowała skonsolidowany wynik brutto na poziomie 6,7 mln pln i jest to najwyższywynik jaki udało się Grupie wypracować w IQ w swojej historii. Osiągnięty wynik oznacza rentowność brutto działalności na poziomie 2%; wskaźnik ten jestwyższy od osiągniętego w IQ 2010 o 0,1%
 • 7. Segment detaliczny w IQ 2011  Remodeling i rebranding sklepów działających w ramach InterKram – proces rozpoczęty w 4Q2010, wzrost intensywności działań w 1Q2011  Sklepy Gezet w pełnym zakresie obsługiwane przez centrum logistyczne EKO Holding, we wszystkich placówkach wdrożony został system informatyczny segmentu detalicznego  Aktywne działania zmierzające do obniżenia kosztów związanych z transportem: - modernizacja floty - budowa własnej stacji paliw  Wzrost znaczenia dochodów alternatywnych: - belowanie odpadów magazynowych - przychody z tytułu sprzedaży paliw
 • 8. Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment detaliczny IQ 2011 IQ 2010 Dynamika komentarz Przychody ze sprzedaży 237.767 198.565 19,7%  Dynamiczny wzrost przychodów segmentu wynoszący blisko 20% Wartosc sprzedanych 179.364 149.022 20,3% towarów  Sprzedaż realizowana na wyższych marżach handlowych, nieznacznie (o 0,4%) niższa marża total Wynik na sprzedaży 58.403 49.542 17,9% uwzględniająca również przychody ze sprzedaży brutto usług Wynik brutto segmentu 3.807 3.206 18,7%  Wynik brutto ze sprzedaży segmentu wyższy o 8,9 1,6% 1,6% mln vs IQ2010 Wynik netto segmentu 3.068 2.186 40,3%  Sprawniejsze zarządzanie segmentem na poziomie operacyjnym i finansowym – wynik brutto 1,3% 1,1% segmentu wyższy o ponad 0,6 mln PLN Marża towary 20,8% 20,4%  Rentowność netto segmentu na wyższym poziomie niż w IQ2010 Marża całość 24,6% 25,0%
 • 9. Segment dystrybucyjny w IQ 2011 Nowi managerowie zarządzający segmentem, zdecydowane wzmocnienie procesów zarządczych napoziomie centralnym Nowe procesy biznesowe wspierające sprzedaż: - wdrożenie sprzedaży elektronicznej e-hurt - rozpoczęcie projektu sprzedażowego dywizji kosmetycznej Optymalizacja kosztów – zamknięcie magazynu w Szczecinie, sprzedaż realizowana z magazynu wPoznaniu Otwarcie oddziału Warszawa w ramach struktur PGD Kraków; przejęcie rynku obsługiwanych dotychczasprzez Carpe Diem i Lester Wzrost aktywności PGD Lublin i przejęcie nowych rynków na obszarach Siedlec, Białej Podlaskiej,południowej części województwa mazowieckiego; efektywniejsze wykorzystanie nowego magazynuwysokiego składowania. Przejęcie przez Grupę udziałów „resztowych” w spółce PGD Lublin(dotychczas Grupa posiadała 90% udziału w tym podmiocie)
 • 10. Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy IQ 2011 IQ 2010 Dynamika komentarzPrzychody ze 97.011 98.359 -1,4%  Spadek przychodów ze sprzedażysprzedaży zrekompensowany wyższą marżą handlową totalWartosc sprzedanych 78.715 80.492 -2,2%  Efektywność procesu sprzedażowego „okres dotowarów okresu” uległa zwiększeniu o 2,4%Wynik na sprzedaży 18.296 17.867 2,4%brutto  Optymalizacja kosztów na każdym poziomieWynik brutto 2.916 2.320 25,7% działalności – pierwsze wynikowe efekty konsolidacjisegmentu procesów w segmencie 3,0% 2,4%  Segment wypracował wyższe wyniki zarówno na poziomie brutto jak i nettoWynik netto segmentu 2.493 1.822 36,8%  Rentowność brutto i rentowność netto osiągnęła 2,6% 1,9% wyższe poziomy niż na koniec IQ2010Marża towary 8,6% 8,7%Marża całość 18,9% 18,2%
 • 11. Przychody ze sprzedaży IV 2011 vs IV 2010 Grupa szacuje, że w kwietniu 2011 przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w stosunku dokwietnia 2010 wyniesie około 20% W segmencie detalicznym, przyrost przychodów szacowany jest na poziomie blisko 24%, z czego 7% to like forlike, wynikający z działalności podmiotów, będących w strukturach Grupy w kwietniu 2010 roku. W segmencie hurtowym oczekiwany przyrost przychodów kwiecień 2011 vs kwiecień 2010 przekroczy 11%;uwzględniając jednak przychody ze sprzedaży otwartego w 2011 roku oddziału Warszawa spółki PGD Kraków,przychody ze sprzedaży segmentu like for like w kwietniu 2011 będą dokładnie na tym samym poziomie jak rokwcześniej. Grupa odczytuje ten fakt z satysfakcją i interpretuje ten wynik jako zatrzymanie spadkowego trendu,który rozpoczął się w połowie 2010 roku.
 • 12. Akwizycje  Rovita S.A. :  Podpisane zostały przedwstępne umowy sprzedaży akcji, których skutkiem będzie nabycie 77,32% udziałów w kapitale akcyjnym spółki Rovita S.A. oraz 86,91% udziałów w liczbie głosów na WZA  Przeprowadzenie Due Diligence i postępowania antymonopolowego w UOKiK  Powstały grupy zadaniowe odpowiedzialne za integrację i znalezienie rozwiązań wykorzystujących efekt synergii kosztowej Grupy Rovita z Grupą EKO Holding  Wykorzystanie w działalności sieci EKO, Rabat i Jasmin faktu, że Rovita jest współwłaścicielem firm zajmujących się doładowaniami, programami lojalnościowymi oraz importem z Chin marki własnej  Prowadzenie zaawansowanych rozmów dotyczących akwizycji w obszarze detalicznym i dystrybucji drogeryjnej
 • 13. Franczyza Perspektywy rozwoju sieci Rabat w związku z przewidywanympołączeniem Grupy EKO Holding z Grupą Rovita S.A. i wykorzystanieprzejmowanej spółki jako platformy logistycznej obsługującej sklepyRabat w zakresie artykułów spożywczych (suche, sypkie, nabiał,tłuszcze) Obecnie w ramach miękkiej franczyzy funkcjonuje 620 sklepów W ramach twardej franczyzy zawartych zostało 10 umów  Dzięki Rovita S.A. Grupa uzyskuje dostęp do innowacyjnego programu lojalnościowego dla sklepów o różnorodnym oprogramowaniu i poziomie informatyzacji; program jest oparty na transmisji danych z terminali kart płatniczych i pozwala w szybki i sprawny sposób wprowadzić go w całej sieci  Konsolidacja rynku dystrybucyjnego i skoncentrowanie w jednym ręku wielu projektów franczyzowych jest szansą rozwoju sieci franczyzowych  Tworzenie magazynu centralnego dla Drogerii Jasmin na bazie oddziałów PGD o profilu drogeryjnym (Warszawa, Bydgoszcz)  Sieć Jasmin zyskuje profesjonalny serwis, dzięki tworzonej wyspecjalizowana dywizji kosmetycznej 150 130 106 90 100 57 50 0 0 maj 2010-09-30 2010-11-15 2011-03-01 2011-05-16
 • 14. Zmiany w dystrybucji  Zakończenie wdrażania jednolitego systemu informatycznego TEMA we wszystkich spółkach  Wspólna księgowość w spółkach hurtowych  Silne wsparcie struktur zarządczych w postaci nowych menadżerów zatrudnionych w Grupie: Panów Mirosława Jankowskiego (Royal Ahold) oraz Marka Szybalskiego (SPAR)  Nowa wspólna polityka handlowaZmiany organizacyjne PGD Sp. z o.o. PGD Zachód Sp. z o.o. PGD Kraków Sp. z o.o. PGD Bielsko-Biała PGD Sp. z o.o. PGD Lublin Sp. z o.o.  Jednolite postrzeganie przez producentów PGD Bydgoszcz  Większa sprawność Sp. z o.o.  Oszczędności kosztowe  Realizacja do końca 2011 roku
 • 15. Plany rozwoju EKO Podtrzymanie deklaracji otwarcia 300 sklepów EKO do końca 2011 roku Położenie większego nacisku na rozwój sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 450 m2 i budowanie obiektów na własnych działkach Intensywna ekspansja w województwach: podkarpackim i zachodniopomorskim
 • 16. Aligator – I faza zakooczona  Aligator to sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni  Obecnie działa 13 placówek, z czego cztery we Wrocławiu  Bardzo ważną częścią działalności tego typu punktów jest sprzedaż alkoholu  Sklepy Aligator generują średni obrót na poziomie 70-90 tys. netto miesięcznie Alkohole Pozostałe  W drugiej połowie 2010 powołano spółkę Aligator, której celem było otwarcie co najmniej 10 sklepów i przetestowanie wcześniej sprawdzonego formatu. Wynik na sprzedaży brutto wypracowany z samej sprzedaży oraz bardzo dobre umowy handlowe pozwoliły na wykazanie dodatniej rentowności już w miesiącu marcu.  ZAŁOGA sklepu liczy od 3 do 4 osób, w tym jedna osoba zarządzająca, odpowiedzialna za funkcjonowanie całej placówki; stawiamy na miłą i kompetentną obsługę naszych klientów.  GODZINY OTWARCIA: sklepy są otwarte 17 godzin (od poniedziałku do soboty; od 6 do 23; niedziela od 10 do 21); naszym celem jest, aby klient mógł zrobić codzienne, drobne zakupy spożywcze, uzupełnić ewentualnie już wcześniej zrobione w hipermarkecie.
 • 17. Aligator - II faza rozpoczęta • 30 kolejnych sklepów w ciągu najbliższych 12-tu miesięcy • GAZETKA: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w ofercie są również specjalne, promocyjne ceny na wybrane produkty, które będą reklamowane w tygodniowych bądź miesięcznych gazetkach. Pierwsza gazetka zostanie rozdystrybuowana w ostatnim tygodniu maja. • PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE: Już od kwietnia rozdajemy naszym klientom koszulki z logo Aligatora za zakupy powyżej 80 zł; program ten pomoże nam zaistnieć w świadomości klientów oraz rozreklamować nową sieć. Już w najbliższych miesiącach nasi klienci będą mogli wygrać i odebrać w Aligatorze drobny sprzęt AGD - w planach mamy organizację konkursu na imię dla Aligatora, wystarczy zrobić zakupy za min. 30zł.
 • 18. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl