Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa 19 maja 2010
<ul><li>Podstawowe informacje o Grupie EKO Holding </li></ul><ul><li>Wyniki finansowe roku 2009 </li></ul><ul><li>Wyniki f...
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Obsługa magazynowo-dystrybucyjna sieci sklepów oraz sprzedaż detali...
Część Detaliczna Część Dystrybucyjna EKO HOLDING S.A. Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Za...
Wyniki finansowe 2009 komentarz <ul><li>W 2009 grupa rosła na wszystkich poziomach działalności </li></ul><ul><li>Przyrost...
Wskaźniki rentowności komentarz <ul><li>Rosnący poziom marży handlowej </li></ul><ul><li>Wzrost rentowności na wszystkich ...
KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2009 ROK <ul><li>Największy od początku istnienia grupy poziom skonsolidowanych przychodów </li></...
PODSUMOWANIE 2009 ROKU 02.2009 zakup przez Emitenta 100% udziałów w spółce Ro-mir+ Sp. z o.o. (dziś Polska Grupa Drogeryj...
Wyniki finansowe IQ 2010 komentarz <ul><li>Realizowanie założeń budżetowych w grupie </li></ul><ul><li>Osiągnięte wyniki n...
Rachunek zysków i strat komentarz <ul><li>Praktycznie ten sam poziom marż handlowych </li></ul><ul><li>Zmniejszenie q/q ob...
KOMENTARZ DO WYNIKÓW IQ 2010 <ul><li>Wzrost przychodów kwartał do kwartału o 3,6% do 296,9 mln PLN </li></ul><ul><li>Ten ...
PODSUMOWANIE IQ 2010 04.02.2010 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki 02.2010 formalna zmiana nazw spółek drogeryjnych...
DEBIUT EKO HOLDING S.A. NA GIEŁDZIE <ul><li>Oferowanych było 13.245.000, w tym 1.000.000 akcji serii A i 12.245.000 serii ...
AMPLICO OFE – PIERWSZY ZNACZĄCY INWESTOR FINANSOWY Na dzień 7 kwietnia 2010 Amplico OFE posiadało 2,53 mln akcji zwykłych ...
DZIAŁANIA ROZWOJOWE PO ZAKOŃCZENIU I Q 2010 04.2010 nabycie przez spółkę zależną Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 64% ud...
NOWY PROJEKT PGD DROGERIE PARTNERSKIE JASMIN Konferencja, w której wzięło udział ponad 300 sklepów, zakończyła się sukcese...
SIEĆ JASMIN - ZALETY <ul><li>Wspólny system komputerowy </li></ul><ul><li>Wspólne działania marketingowe </li></ul><ul><li...
Wspólne logo i wizualizacja sieci
Partnerzy biznesowi projektu: Drogerie Aster Sp. z o.o. działają od maja 1999r. na terenie Polski zachodniej od Kamienia ...
<ul><li>Wspólna platforma informatyczna </li></ul><ul><li>Zacieśnianie współpracy z detalem </li></ul><ul><li>Dostosowanie...
<ul><li>Dziękujemy za uwagę </li></ul>
of 21

Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      Technology      


Transcripts - Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku GK EKO Holding

 • 1. Prezentacja wyników 2009 rok oraz 1 kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa 19 maja 2010
 • 2. <ul><li>Podstawowe informacje o Grupie EKO Holding </li></ul><ul><li>Wyniki finansowe roku 2009 </li></ul><ul><li>Wyniki finansowe I Q 2010 </li></ul><ul><li>Plany na przyszłość i działania rozwojowe </li></ul>
 • 3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Obsługa magazynowo-dystrybucyjna sieci sklepów oraz sprzedaż detaliczna artykułów FMCG za pośrednictwem dynamicznie rozwijanej sieci sklepów EKO, w tym także placówek pozyskiwanych w ramach działań konsolidacyjnych Dystrybucja i usługi logistyczne obejmujące sprzedaż hurtową artykułów FMCG przede wszystkim do jednostek detalicznych spoza Grupy (przede wszystkim artykuły drogeryjne) Organizacja i rozwój sieci sklepów franczyzowych
 • 4. Część Detaliczna Część Dystrybucyjna EKO HOLDING S.A. Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bielsko-Biała Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bydgoszcz Sp. z o.o. 90 Polska Grupa Drogeryjna Lublin Sp. z o.o. 90 EKO Sp. z o.o. 100 Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o. 100 Przedsiębiorstwo TAF Sp. z o.o. 100 ROMA Sp. z o.o. 100 Podkarpacka Siec Hurtowo-Detaliczna ASTRA Sp. z o.o. 61,5 Asort Sp. z o.o. 100 Asort Dystrybucja Sp. z o.o. 51 Rabat-Detal Sp. z o.o. 60 Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o. 100 Drogerie Aster Sp. z o.o. Kamis Sp. z o.o. 64 100 OCD Hurt Serwis Sp. z o.o. 25
 • 5. Wyniki finansowe 2009 komentarz <ul><li>W 2009 grupa rosła na wszystkich poziomach działalności </li></ul><ul><li>Przyrost r/r skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 15,6% </li></ul><ul><li>Blisko 3-krotnie większy skonsolidowany wynik netto grupy </li></ul>mln PLN 2008 2009 2010 P % 2009 / 2008 % 2010 P / 2009 Przychody 1.040 1.202 1.247 15,6% 3,7% Wynik brutto na sprzedaży 240,7 282,8 302,5 17,5% 6,9% EBIT 18 33 42,8 83,2% 29,7% EBITDA 29,5 45,9 56,2 55,6% 22,5% Wynik netto 6,5 19,7 29 197,5% 47%
 • 6. Wskaźniki rentowności komentarz <ul><li>Rosnący poziom marży handlowej </li></ul><ul><li>Wzrost rentowności na wszystkich poziomach działalności </li></ul><ul><li>zdecydowany wzrost rentowności aktywów grupy </li></ul>% 2008 2009 2010 P Marża % 23,15% 23,51% 24,3% EBIT % 1,7% 2,7% 3,4% EBITDA % 2,8% 3,8% 4,5% Rentownosc netto % 0,6% 1,6% 2,3% Rentownosc aktywów ROA % 1,9% 5,5% 6,3%
 • 7. KOMENTARZ DO WYNIKÓW ZA 2009 ROK <ul><li>Największy od początku istnienia grupy poziom skonsolidowanych przychodów </li></ul><ul><li>ze sprzedaży – 1.202,8 mln PLN </li></ul><ul><li>Wynik netto blisko trzykrotnie wyższy od zanotowanego w 2008 – 19,7 mln PLN </li></ul><ul><li>Grupa zoptymalizowała strukturę finansowania – większy udział finansowania </li></ul><ul><li>długoterminowego, spłata części zobowiązań krótkoterminowych </li></ul><ul><li>Grupa eliminuje dublujące się koszty back office; udział kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży mniejszy o 0,6% </li></ul>
 • 8. PODSUMOWANIE 2009 ROKU 02.2009 zakup przez Emitenta 100% udziałów w spółce Ro-mir+ Sp. z o.o. (dziś Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o.) z/s w Krakowie – dystrybutorze artykułów drogeryjnych z silną pozycją w Polsce południowej 09.2009 rozpoczęcie współpracy w zakresie dystrybucji przez Polską Grupę Drogeryjną Zachód Sp. z o.o. (dawniej Tarkon-Gradi Sp. z o.o.) z firmą Procter&Gamble (P&G) 10.2009 wznowienie przez Emitenta procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego w KNF 12.2009 zmiana w składzie Zarządu Emitenta
 • 9. Wyniki finansowe IQ 2010 komentarz <ul><li>Realizowanie założeń budżetowych w grupie </li></ul><ul><li>Osiągnięte wyniki nie zagrażają realizacji budżetu rocznego i wartościom podanym w prognozach rocznych </li></ul><ul><li>Zadowalający poziom wyniku brutto. </li></ul>mln PLN IQ 10 IQ 09 % IQ10 / IQ09 Przychody 296,9 286,7 3,6% Wynik brutto na sprzedaży 67,4 65,1 3,5% EBIT 7 7,2 -1,8% EBIT % 2,5% 2,4% EBITDA 10,3 10,3 -0,4% EBITDA % 3,6% 3,5% Wynik brutto 5,5 5,3 4,% Rentownosc brutto % 1,9% 1,9%
 • 10. Rachunek zysków i strat komentarz <ul><li>Praktycznie ten sam poziom marż handlowych </li></ul><ul><li>Zmniejszenie q/q obciążeń z tyt. zobowiązań finansowych – 0,3 mln PLN </li></ul><ul><li>grupa realizuje założenia budżetowe dot wyniku finansowego </li></ul><ul><li>wysoki poziom korekty obrotu towarami (korekta neutralna w trakcie roku) zmniejszająca wynik na sprzedaży </li></ul><ul><li>zatowarowanie sklepów towarem z EKO Holdingu przed Świętami Wielkanocnymi (początek kwietnia) </li></ul><ul><li>w poprzednich okresach korekta utrzymywała się na poziomie 2,3 mln pln (2008 – 2,3 mln; 2009 – 2,2 mln) </li></ul><ul><li>w IQ 10 wartość korekty wyniosła 3 mln PLN </li></ul><ul><li>prognozowany poziom korekty po I półroczu - na poziomie 2009, </li></ul><ul><li>zmiany mające negatywny wpływ w kwartale (neutralny na poziomie roku): </li></ul><ul><li>Wstępne opłaty leasingowe / jednorazowo, RMK/ </li></ul><ul><li>Kasowe podejście przy bonusach handlowych wypłacanych w formie premii pieniężnych </li></ul>mln PLN IQ 10 IQ 09 % IQ 10 / IQ 09 Przychody 296,9 286,7 3,6% Koszt własny sprzedaży 229,5 221,5 3,6% Zysk brutto ze sprzedaży 67,4 65,1 3,5% Pozostałe przychody operacyjne 0,8 0,7 11,7% Koszty sprzedaży 51,5 49,4 4,3% Koszty zarządu 8,7 8,4 4,2% Pozostałe koszty operacyjne 0,9 0,9 -0,6% EBIT 7 7,2 -1,8% Przychody finansowe 0,05 0,02 104% Koszty finansowe 1,6 1,9 -16% Wynik brutto 5,5 5,3 1,9% Podatek dochodowy 1,4 1 39% Wynik netto 4 4,3 -4,4%
 • 11. KOMENTARZ DO WYNIKÓW IQ 2010 <ul><li>Wzrost przychodów kwartał do kwartału o 3,6% do 296,9 mln PLN </li></ul><ul><li>Ten sam poziom marż handlowych </li></ul><ul><li>Wpływ długotrwałej zimy na poziom kosztów działalności </li></ul><ul><li>Zmniejszenie obciążeń z tyt. zobowiązań finansowych o 0,3 mln PLN </li></ul><ul><li>Wysoki poziom korekty konsolidacyjnej z tyt. korekty obrotu towarami (neutralny dla wyników I półrocza) a pomimo to wynik brutto IQ 2010 wyższy o 4% w stosunku do wyniku brutto IQ 2009 </li></ul>
 • 12. PODSUMOWANIE IQ 2010 04.02.2010 zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki 02.2010 formalna zmiana nazw spółek drogeryjnych na Polska Grupa Drogeryjna 26.02-2.03.2010 przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej i Instytucjonalnej 24.03.2010 debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • 13. DEBIUT EKO HOLDING S.A. NA GIEŁDZIE <ul><li>Oferowanych było 13.245.000, w tym 1.000.000 akcji serii A i 12.245.000 serii D </li></ul><ul><li>Cena emisyjna i cena sprzedaży (cena, po której nabywane były Akcje Oferowane) wyniosła 7,20 zł za jedną akcję </li></ul><ul><li>Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 95 364 000,00 zł (w tym wartość akcji serii D - nowej emisji: 88 164 000,00 zł oraz wartość akcji serii A - akcji sprzedawanych: 7 200 000,00 zł) </li></ul><ul><li>W dniu debiutu wartość PDA EKO wzrosła o ponad 14% </li></ul><ul><li>PIERWSZY W 2010 ROKU DEBIUT NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW </li></ul>
 • 14. AMPLICO OFE – PIERWSZY ZNACZĄCY INWESTOR FINANSOWY Na dzień 7 kwietnia 2010 Amplico OFE posiadało 2,53 mln akcji zwykłych na okaziciela oraz praw do akcji co stanowiło 5,20% kapitału zakładowego Spółki oraz 5,20% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariusz Liczba akcji Procent kapitału Krzysztof Gradecki 19 340 000 39,78% Marzena Gradecka 7 500 000 15,43% Grzegorz Zabilski 3 220 000 6,62% Amplico PTE S.A. 2 530 228 5,20% Pozostali akcjonariusze 16 026 377 32,96% Razem 48 616 605 100%
 • 15. DZIAŁANIA ROZWOJOWE PO ZAKOŃCZENIU I Q 2010 04.2010 nabycie przez spółkę zależną Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. 64% udziałów w spółce Drogerie Aster Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (sieć 48 drogerii) 04.2010 podpisanie przez Emitenta warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Handlowe Inter-Kram Sp. z o.o. z siedzibą w Wolsztynie (sieć 36 marketów w zachodniej Polsce) 05.2010 podpisanie umowy z firmą Tema sp. z o.o. na wdrożenie systemu informatycznego typu ERP spółkach Polskiej Grupy Drogeryjnej; 05.2010 I Forum Niezależnego Rynku Drogeryjnego
 • 16. NOWY PROJEKT PGD DROGERIE PARTNERSKIE JASMIN Konferencja, w której wzięło udział ponad 300 sklepów, zakończyła się sukcesem. Zostały podpisane 34 umowy franczyzowe.
 • 17. SIEĆ JASMIN - ZALETY <ul><li>Wspólny system komputerowy </li></ul><ul><li>Wspólne działania marketingowe </li></ul><ul><li>Wspólny program lojalnościowy dla klientów </li></ul><ul><li>Wspólne działania handlowe </li></ul><ul><li>Wspólne działania szkoleniowe </li></ul><ul><li>Wspólna wizualizacja dla całej sieci </li></ul>
 • 18. Wspólne logo i wizualizacja sieci
 • 19. Partnerzy biznesowi projektu: Drogerie Aster Sp. z o.o. działają od maja 1999r. na terenie Polski zachodniej od Kamienia Pomorskiego do Nysy. Spółkę tworzy 48 drogerii franczyzowych Drogerie Brawo powstały w listopadzie 2007r. Sieć tworzy 85 drogerii. Jest to grupa sklepów partnerskich, których działanie w dużej mierze opiera się na lojalności Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. – centrum zarządzania obszarem dystrybucji art. drogeryjnych w Grupie EKO Holding. Spółkę tworzy 15 magazynów, w tym 7 centrów logistycznych
 • 20. <ul><li>Wspólna platforma informatyczna </li></ul><ul><li>Zacieśnianie współpracy z detalem </li></ul><ul><li>Dostosowanie struktur do możliwości obsługi na wyższym poziomie zrzeszonego detalu </li></ul><ul><li>Możliwości małych lokalnych przejęć przez spółki PGD </li></ul><ul><li>Przejęcia większych spółek </li></ul>Najważniejsze działania w dystrybucji w roku 2010 <ul><li>Remodelling większości sklepów </li></ul><ul><li>Udoskonalenie handlu świeżyzną: owoce i warzywa, pieczywo, rozwój lady </li></ul><ul><li>Poprawa obsługi w sklepach </li></ul><ul><li>Dealowanie </li></ul><ul><li>Przejęcia małych i średnich lokalnych sieci </li></ul>Najważniejsze działania w detalu w roku 2010
 • 21. <ul><li>Dziękujemy za uwagę </li></ul>

Related Documents