Prezentacja wynikówpo czterech kwartałach 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa, 2 marca 2011
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny 11 spółek z sumą kapitałó...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 1.03.2011 EKO Holding S.A.Segment det...
Wyniki finansowe I - IVQ 2010 mln PLN 1-4Q 2009 % 1-4Q ...
2,3% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe grupa 16,3% ...
Sytuacja płynnościowa GrupyPrzepływy pieniężne Wskaźniki płynności i rota...
Komentarz do wyników 1-4Q 2010 Poziom skonsolidowany wzrost skonsolidowanej sprzedaży w 4Q10 o 11,9% r/r, co skutkowało ...
Segment detaliczny w 4Q 2010 kwartał zdecydowanie pozytywny dla segmentu detalicznego: wg statystyk GUS dynami...
Segment dystrybucyjny w IVQ 2010 30,00% zgodnie z informacjami pochodzący...
Wyniki 2010 na tle prognozy wyników 2010 1-4Q 2010 2010 1-4Q 2010 / 2009 ...
Sklepy EKO – dynamiczny rozwój sieci 300 ...
Rozwój struktur logistycznych rozwój struktur logistycznych podążający za rozwijającą się siecią sprzedaży ...
Sklepy Gezet data przejęcia: 25 listopada 2010 średniomiesięczny obrót: 2,7 mln pln powierzchnia sprzedażowa : 3,5 tys....
Wzrost cen żywności i jego wpływ na wynik segmentu detalicznego w 2011 dynamiczny wzrost cen żywności na świecie spowodo...
Rabat – franczyza spożywcza konsekwentne budowanie własnej siecifranczyzowej Rabat Detal aktualnie w ramach ...
Rozwój sieci Rabat w 2011 konsolidacja rynku dystrybucyjnego i skoncentrowanie wjednym ręku wielu projektów franczyzowyc...
Jasmin – ponad 100 drogerii dynamiczny rozwój sieci Jasmin – budowa siecifranczyzowej kompleksowa obsługa logistyczna...
Polska Grupa Drogeryjna zdobywa Warszawę! powołanie nowego oddziału w Warszawiepoprzez przejęcie dystrybucji firmy Lester...
EKO Holding na tle konkurencji notowanej na GPW 3Q2010 4,0% ...
„Przedsiębiorca Roku Ernst&Young 2010”uznanie dla Prezesa Zarządu EKO Holding S.A. Jury konkursu, w uzasadnieniu wyboru K...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 21

Prezentacja wymików GK EKO Holding S.A. za cztery kwartały 2010

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja wymików GK EKO Holding S.A. za cztery kwartały 2010

 • 1. Prezentacja wynikówpo czterech kwartałach 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa, 2 marca 2011
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny 11 spółek z sumą kapitałów własnych ponad 200 mln PLN majątek trwały segmentu przekracza 210 mln PLN Segment hurtowy skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi blisko 70% sprzedaży Grupy 8 spółek z sumą kapitałów własnych blisko działalność segmentu skoncentrowana jest 45 mln PLN głównie na obszarze zachodniej i południowej majątek trwały segmentu - niecałe 27 mln PLN Polski skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi 30% ponad 270 sklepów działających w sieci EKO sprzedaży Grupy ponad 620 sklepów działających pod nazwą działalność segmentu, poza obszarami Rabat – operatora franczyzowego północno-wschodnimi, obejmuje cały kraj na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad łączna powierzchnia magazynowa 20.000 m2 3000 osób na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad 700 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 1.03.2011 EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Aster 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Zachód 100 Sp. z o.o. Drogeria i Market Rabat Detal 100 Sp. z o.o. 60 Sp. z o.o. Kamis 100 Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Inter Kram OCD Hurt Serwis 25 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. 25,9 Yoko 23,5 ROMA Aligator Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. PGD Kraków 100 Sp. z o.o. ASTRA 61,5 Sp. z o.o. PGD Bielsko-Biała 100 Sp. z o.o. ASORT 100 Sp. z o.o. PGD Lublin 100 Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz 100 Sp. z o.o.
 • 4. Wyniki finansowe I - IVQ 2010 mln PLN 1-4Q 2009 % 1-4Q 2,50% 2010 2010/2009Przychody 1.257.709 1.202.842 4,6% 2,00%Wynik brutto na 303.407 282.808 7,3% 1,50%sprzedaży rent bruttoWynik brutto na 24,1% 23,5% 1,00% rent nettosprzedaży %Koszty działalności 270.277 249.076 8,5% 0,50%EBIT 32.689 33.012 -1,0% 0,00%EBIT % 2,6% 2,7% 4Q 2010 4Q 2009 2010 2009EBITDA 46.066 45.877 0,4% komentarz wzrost skonsolidowanej sprzedaży r/r +4,6%EBITDA % 3,7% 3,8% grupa wypracowała wyższe marże handlowe +0,6%Wynik brutto 28.563 25.822 10,6% EBIT i EBITDA odniesiona do sprzedaży na zbliżonych poziomach do roku 2009Rentownosc brutto % 2,3% 2,1% rentowność brutto i rentowność netto wyższe o 0,2% vs rok 2009Wynik netto 22.027 19.738 11,6%Rentowność netto % 1,8% 1,6%
 • 5. 2,3% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe grupa 16,3% aktywa trwałe zapasy mln PLN 1-4Q 2009 % 1-4Q 40,4% należności 2010 10/09 13,7% środki pienięzne pozostałeAktywa trwałe 198.524 167.401 18,6%Aktywa obrotowe, w 292.385 194.213 50,5% 27,2%tym: -Zapasy 133.740 115.171 16,1% 4,8% Struktura pasywów -Należności handlowe 67.150 58.307 15,2% kapitały własne - Środki pieniężne 79.946 10.268 678,6% 33,6% 43,2% zobow długotermKapitał własny 206.940 99.879 107,2% krótkoterm kredyty krótkot zobowZobowiązania 40.960 42.433 -3,5% 11,6% handlowe 6,8% pozostałedługoterminoweZobowiązania 242.210 218.578 10,8%krótkoterminowe w tym komentarz - Kredyty i pożyczki 55.367 53.634 3,2% wzrost sumy bilansowej o 36% -Handlowe 160.821 139.239 15,5% zdrowa struktura bilansowa – majątek trwały w całości finansowany kapitałami własnymi - pozostałe 26.022 25.705 1,2% znaczącym elementem majątku obrotowego są środki z emisjiSuma bilansowa 490.909 361.614 35,8%
 • 6. Sytuacja płynnościowa GrupyPrzepływy pieniężne Wskaźniki płynności i rotacje 1-4Q 2009 różnica 1-4Q 2009 2010 2010Gotówka z działalności +38,6 mln +37,6 mln +1 mln Wskaźnik bieżący 1,22 0,9operacyjnejPrzepływy z działalności +34,7 mln +33,1 mln +1,6 mln Wskaźnik 0,33 0,05operacyjnej natychmiastowy komentarzPrzepływy z działalności -38,3 mln -16,2 mln -22,1 mlninwestycyjnej wysokie jak na branżę poziomy wskaźników płynnościPrzepływy z działalności +73,2 mln -18,8 mln +92 mln 1-4Q 2009 Różnicafinansowej 2010Środki na początek +10,3 mln +12,1 mln Rotacja zapasów 51,1 45,7 +5,4okresuŚrodki na koniec okresu +79,9 mln +10,3 mln Rotacja należności 19,5 17,6 +1,9 komentarz Rotacja zobowiązań 46,6 42,2 +4,4 Grupa generuje stabilny i silny strumień gotówki z działalnościoperacyjnej Cykl 23,9 21,1 +2,9 przepływy z działalności operacyjnej przeznaczane są nafinansowanie inwestycji i rozwoju Grupy komentarz wydłużenie cyklu gotówkowego o 2,9 dni, głównie spowodowane wzrostem rotacji zapasów oraz wzrostem rotacji zobowiązań krótkoterminowych niewystarczającym do pokrycia wzrostu rotacji cyklu operacyjnego. Wzrost zaangażowania gotówkowego o 10 mln PLN
 • 7. Komentarz do wyników 1-4Q 2010 Poziom skonsolidowany wzrost skonsolidowanej sprzedaży w 4Q10 o 11,9% r/r, co skutkowało wzrostem w całym roku o 4,6% po wyłączeniu ze sprzedaży przychodów wynikających z akwizycji – sprzedaż 2010 jest wyższa niż sprzedaż 2009 o 2,2% w 4Q10 Grupa pracowała na marży handlowej 25,4%, co oznacza wzrost 1,4% r/r w całym 2010 marża handlowa total wyniosła 24,1% co oznacza wzrost 0,6% r/r w 4Q10 rentowność brutto wyniosła 2,1% vs 1,4% 4Q09; w całym 2010 rentowność brutto wyniosła 2,3% vs 2,1% w 2009. stabilna struktura bilansowa; pełne pokrycie majątku trwałego przez kapitały własne przyrost sumy bilansowej o 36% przepływy pieniężne wskazujące na zdolność Grupy do generowania stabilnego i wysokiego poziomu gotówki z działalności operacyjnej, wykorzystywane do bezpiecznego i optymalnego finansowania inwestycji; wysokie przepływy finansowe związane z pozyskaniem środków z emisji bardzo bezpieczna i stabilna sytuacja płynnościowa Grupy
 • 8. Segment detaliczny w 4Q 2010 kwartał zdecydowanie pozytywny dla segmentu detalicznego: wg statystyk GUS dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej (sprzedaż art. żywnościowych) w X 2010 wyniosła - +2,8% r/r XI 2010 wyniosła - +0,1% r/r 4Q10 XII 2010 wyniosła - +4,2% r/r dynamika sprzedaży segmentu detalicznego za 4Q10 wyniosła 19,7% natomiast za cały2010 rok 7,9% wyższa marża total +0,2% koszty przyrastają wolniej niż przyrost sprzedaży wzrost rentowności na poziomie brutto i netto +0,6% wynik netto segmentu stanowi 71,7% skonsolidowanego wyniku Grupy sprzedaż sklepów like for like w 4Q 2010 odznaczała się dynamiką na poziomie ponad 4% aw całym roku 2010 1,6% bardzo dobre wyniki segmentu detalicznego są efektem rozwoju działów ekspansjioraz dynamicznego rozwoju sieci
 • 9. Segment dystrybucyjny w IVQ 2010 30,00% zgodnie z informacjami pochodzącymi od 20,00%producentów, 2010 rok oznaczył się spadkamisprzedaży w segmencie tradycyjnym 10,00% zdecydowanie najsłabszym okresem był 4 0,00%kwartał 2010 (w szczególności grudzień 2010),gdzie spadki obrotów rok do roku sięgałykilkunastu (kilkudziesięciu) procent -10,00% mimo tak zdecydowanego -20,00%pogorszenia, spółki dystrybucyjne z Grupywypracowały wyniki znacznie lepsze niż rynek – -30,00%spadek obrotów w 4Q nie przekroczył 5,8 2008 2009 2010 IX-X 09 XI-XII I-II 10 III-IV 10V-VI 10 VII-VIII IX-X 10 XI-XIIprocent, a po czterech kwartałach 2,2 proc. 09 10 10 spadek sprzedaży wywarł decydujący wpływna poziom wyników wypracowanych przezsegment w 4Q oraz całym 2010
 • 10. Wyniki 2010 na tle prognozy wyników 2010 1-4Q 2010 2010 1-4Q 2010 / 2009 1-4Q 2010 / prognoza prognoza 2010 2009 Przychody ze 1.257.709 1.262.428 -0,37% 1.202.842 4,56% sprzedaży Wynik na 303.407 299.700 1,24% 282.807 7,28% sprzedaży Wynik netto 22.027 23.680 -6,98% 19.737 11,6% komentarz decydujący wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy miały wyniki segmentu hurtowego w4Q10 (w szczególności wyniki grudnia 2010); nieco wyższy od zakładanego poziom wyniku segmentudetalicznego nie był wystarczający by odrobić wynik wypracowany przez segment hurtowy
 • 11. Sklepy EKO – dynamiczny rozwój sieci 300 dynamiczny i zrównoważony rozwój sieci 250 plany rozwoju zakładają, że na koniec 2011 w ramach sieci EKO działać będzie 300 200 sklepów powierzchnia sprzedażowa sieci na 150 koniec 2010 wyniosła blisko 73 tys. m2 (w tym 6 tys. m2 Inter Kram) i była wyższa o 19,5% od powierzchni sprzedażowej na 100 koniec 2009) sprzedaż like for like w 4Q – ponad 4% r/r, 50 za cały 2010 – 1,6% r/r 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 • 12. Rozwój struktur logistycznych rozwój struktur logistycznych podążający za rozwijającą się siecią sprzedaży na przełomie 1Q11/2Q11 ukończenie inwestycji rozbudowy magazynu w Niwnicy rozwój rozwiązań umożliwiających obsługę logistyczną na obszarze Polski południowo-wschodniej
 • 13. Sklepy Gezet data przejęcia: 25 listopada 2010 średniomiesięczny obrót: 2,7 mln pln powierzchnia sprzedażowa : 3,5 tys. m2 wykorzystanie pozycji sklepów Gezet nalokalnym rynku w celu ekspansji na tereniewojewództwa lubuskiego
 • 14. Wzrost cen żywności i jego wpływ na wynik segmentu detalicznego w 2011 dynamiczny wzrost cen żywności na świecie spowodowany m.in. katastrofalną suszą w Rosji i powodziamiw Australii; efekt spotęgowany faktem koncentracji światowej produkcji np. zbóż w rękach 2-3 „super-producentów” Eksperci szacują długoterminowe trendy wzrostu cen żywności w Polsce – wzrost cen żywności wyraźnie wyższy niż inflacja – w grudniu ceny art. spożywczych wzrosły o4,3% r/r a inflacja 3,1% ; wzrost cen warzyw w grudniu 10 – 20% r/r, owoców 8,8% r/r, mąki 15,2% r/r w ocenie Grupy – wzrost cen art.spożywczych może pozytywniewpłynąć na sprzedaż spółekdziałających w segmencie rynku, wktórym działają sklepy EKO, poprzez„przejęcie” części klientówdotychczas robiących zakupy wsklepach delikatesowych i premium
 • 15. Rabat – franczyza spożywcza konsekwentne budowanie własnej siecifranczyzowej Rabat Detal aktualnie w ramach miękkiej franczyzyfunkcjonuje 620 sklepów w ramach twardej franczyzy zawartychzostało 8 umów
 • 16. Rozwój sieci Rabat w 2011 konsolidacja rynku dystrybucyjnego i skoncentrowanie wjednym ręku wielu projektów franczyzowych jest szansąrozwoju sieci franczyzowej budowana sieć franczyzowa nie posiada ograniczeńterytorialnych celem projektu jest zbudowanie w ciągu kilku lat sieciskładającej się z ponad 1000 sklepów trwają zaawansowane prace nad zbudowaniemsystemu dostaw i efektywnej platformy logistycznejobsługującej sieć
 • 17. Jasmin – ponad 100 drogerii dynamiczny rozwój sieci Jasmin – budowa siecifranczyzowej kompleksowa obsługa logistyczna, tworzenie sklepów "pod klucz” tworzenie pilotażowego projektu twardejfranczyzy na chwilę obecną sieć tworzy 106 placówek
 • 18. Polska Grupa Drogeryjna zdobywa Warszawę! powołanie nowego oddziału w Warszawiepoprzez przejęcie dystrybucji firmy Lester S.A. orazspółki P.Godlewski Carpe Diem Sp. z o.o. szacowany poziom obrotu ponad 50 mln plnrocznie uruchomienie nowego magazynu wysokiegoskładowania o powierzchni 3600m2 w Warszawie poszerzenie wybranego asortymentu PGD otowary kosmetyczne, importowane przez Lester SA iodwrotnie rozpoczęcie sprzedaży - początek lutego 2011
 • 19. EKO Holding na tle konkurencji notowanej na GPW 3Q2010 4,0% 3,0% 2,0% porównanie podmiotów oróżnych skalach działalności EBIT %poprzez wskaźniki rentowności 1,0% EBITDA %poszczególnych poziomówdziałalności Rent brutto % 0,0% niezależnie od rodzajuwskaźnika, najlepsze poziomy spółka 1 spółka 2 spółka 3 spółka 4 spółka 5 EKOwskaźników osiąga Grupa EKOHolding -1,0% -2,0%
 • 20. „Przedsiębiorca Roku Ernst&Young 2010”uznanie dla Prezesa Zarządu EKO Holding S.A. Jury konkursu, w uzasadnieniu wyboru Krzysztofa Gradeckiego – zwycięzcy 8 edycji konkursu PrzedsiębiorcaRoku 2010 w kategorii „Usługi” podało, że nagroda przyznana została za „zbudowanie od podstaw ikonsekwentne rozwijanie sieci sprzedaży obejmującej zarówno detaliczny handel spożywczy, jak i handelhurtowy produktami drogeryjnymi.”
 • 21. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl

Related Documents